Etusivu » MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2021: Ensimmäisellä neljänneksellä Marimekon liikevaihto nousi 17 prosenttia ja liikevoitto parani merkittävästi. Kansainvälinen myynti kasvoi selvästi.

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2021: Ensimmäisellä neljänneksellä Marimekon liikevaihto nousi 17 prosenttia ja liikevoitto parani merkittävästi. Kansainvälinen myynti kasvoi selvästi.

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2021: Ensimmäisellä neljänneksellä Marimekon liikevaihto nousi 17 prosenttia ja liikevoitto parani merkittävästi. Kansainvälinen myynti kasvoi selvästi.

| Source:

Marimekko Oyj

Marimekko Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 20.5.2021 klo 8.00

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2021: Ensimmäisellä neljänneksellä Marimekon liikevaihto nousi 17 prosenttia ja liikevoitto parani merkittävästi. Kansainvälinen myynti kasvoi selvästi.

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Ensimmäinen vuosineljännes lyhyesti

  • Koronaviruspandemia vaikuttaa edelleen voimakkaasti muotialaan ja erikoiskauppaan kaikkialla maailmassa. Haastavasta tilanteesta huolimatta Marimekon liikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja oli 29,1 miljoonaa euroa (24,9). Suomessa liikevaihto nousi 7 prosenttia; kansainvälinen myynti kasvoi 29 prosenttia.
  • Liikevaihtoa kasvattivat etenkin tukkumyynnin hyvä kehitys Aasian-Tyynenmeren alueella, Suomessa ja Skandinaviassa sekä lisenssituottojen nousu EMEA:n alueella. Aasian-Tyynenmeren alueella myynnin kasvuun vaikutti osaltaan joidenkin vuoden 2020 viimeisen neljänneksen tukkutoimitusten siirtyminen kuluvan vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Suomessa tukkumyyntiä puolestaan kasvattivat erityisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset.
  • Vaikeutunut pandemiatilanne ja tiukentuneet rajoitukset useilla markkinoilla laskivat edelleen asiakasmääriä myymälöissä. Verkkokaupan hyvä kasvu kuitenkin tuki vähittäismyyntiä, joka laski olosuhteisiin nähden vain vähän.
  • Liikevoitto parani merkittävästi ja nousi 5,6 miljoonaan euroon (1,2). Myös vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa (1,2).
  • Tulosta paransivat liikevaihdon kasvu, suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen sekä kiinteiden kulujen supistuminen, joka osittain johtui kustannusten ajoittumisesta ja tilapäisistä kustannussäästöistä.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2021 (12.5.2021 päivitetyn mukaisesti)

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2021 kasvavan edellisvuodesta (2020: 123,6 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai korkeampi (2020: 16,3 prosenttia).

Koronaviruspandemian aiheuttama epävakaus Marimekon markkinoilla kuitenkin jatkuu, ja liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen liittyy näin merkittäviä epävarmuustekijöitä. Näitä epävarmuustekijöitä on kuvattu tämän osavuosikatsauksen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Avainluvut

(Milj. euroa) 1–3/2021 1–3/2020 Muutos, % 1–12/2020
Liikevaihto 29,1 24,9 17 123,6
Kansainvälinen myynti 14,6 11,3 29 52,4
osuus liikevaihdosta, % 50 45 42
Käyttökate (EBITDA) 8,7 4,4 99 31,9
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 8,7 4,4 99 32,7
Liikevoitto 5,6 1,2 19,3
Liikevoittomarginaali, % 19,3 4,9 15,7
Vertailukelpoinen liikevoitto 5,6 1,2 20,2
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 19,3 4,9 16,3
Kauden tulos 4,4 0,2 13,8
Tulos/osake, euroa 0,55 0,02 1,70
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 0,55 0,02 1,78
Liiketoiminnan rahavirta 1,8 -4,5 28,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 29,0 18,3 22,5
Omavaraisuusaste, % 47,0 41,3 46,6
Nettovelka/käyttökate (rullaava 12 kk) 0,08 0,56 -0,10
Bruttoinvestoinnit * 0,4 0,5 -14 2,1
Henkilöstö kauden lopussa 416 441 -6 422
joista Suomen ulkopuolella 79 89 -11 84
Brändimyynti ** 67,4 73,0 -8 286,4
josta Suomen ulkopuolella 46,8 54,4 -14 190,3
kansainvälisen myynnin osuus, % 69 75 66
Myymälöiden lukumäärä 154 149 3 154

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin ja vertailukelpoisiin eriin liittyvä johdon harkinta on esitetty tämän osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

* Bruttoinvestoinnit eivät sisällä IFRS 16:n vaikutusta.

** Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka kuvaa Marimekko-brändin tavoittavuutta eri jakelukanavien kautta. Brändimyynti on epävirallinen arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin, ja se lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo, joka perustuu yhtiön toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin. Brändimyynti ei sisällä arvonlisäveroa, eikä tunnuslukua tilintarkasteta. Brändimyyntikertoimia on tarkennettu vuoden 2021 alusta ja vertailuvuoden luvut on päivitetty samoilla tarkennetuilla kertoimilla. Osa lisenssikumppaneista toimittaa tarkan vähittäismyyntitiedon, jolloin brändimyynti raportoidaan sen mukaisesti. Muissa lisenssisopimuksissa on käytetty Marimekon omia eri markkinoiden vähittäismyyntikertoimia.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Erityisesti hyvin sujunut tukkumyynti kerrytti liikevaihtoamme alkuvuonna, ja kansainvälinen myyntimme kasvoi selvästi. Liikevaihdon nousu, suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen ja kiinteiden kulujen supistuminen paransivat tulostamme merkittävästi.

Marimekon ensimmäinen neljännes sujui hyvin. Kiinnostavat mallistomme ja kasvava innostus kodinsisustukseen, poikkeusoloissa keräämämme opit ja uudet toimintatavat sekä pitkäjänteinen työmme brändin ja monikanavaisen liiketoiminnan kehittämiseksi siivittivät meidät hyvään kasvuun.

Tammi-maaliskuussa liikevaihtomme nousi 17 prosenttia ja oli 29,1 miljoonaa euroa (24,9), kun etenkin tukkumyynti Aasian-Tyynenmeren alueella, Suomessa ja Skandinaviassa kehittyi hyvin ja lisenssituotot EMEA:n alueella kasvoivat. Tukkumyyntimme kasvuun Aasian-Tyynenmeren alueella vaikutti myös osaltaan joidenkin vuoden 2020 viimeisen neljänneksen tukkutoimitusten siirtyminen kuluvan vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Suomessa tukkumyyntiä puolestaan kasvattivat erityisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Lisenssituottojamme nosti EMEA:n alueella keväällä 2021 solmittu sopimus.

Marimekko-myymälät eri puolilla maailmaa olivat ensimmäisellä neljänneksellä avoinna muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, mutta monilla markkinoilla vaikeutunut pandemiatilanne ja tiukentuneet rajoitukset laskivat edelleen asiakasmääriä myymälöissä. Monikanavaista vähittäismyyntiä tuki kuitenkin verkkomyyntimme, joka kasvoi hyvin. Yhteensä liikevaihto Suomessa nousi 7 prosenttia, ja kansainvälinen myynti kasvoi 29 prosenttia.

Vertailukelpoinen liikevoittomme tammi-maaliskuussa nousi 5,6 miljoonaan euroon (1,2) ja oli 19,3 prosenttia liikevaihdosta (4,9). Tulos parani merkittävästi, kun myyntimme kasvoi, suhteellinen myyntikatteemme vahvistui ja kiinteät kulumme supistuivat. Kiinteiden kulujen pieneneminen johtui osittain kustannusten ajoittumisesta ja tilapäisistä kustannussäästöistä.

Helmikuussa esittelimme digitaalisesti Kööpenhaminan muotiviikolla 70-vuotisjuhlavuotemme kunniaksi ajatonta designfilosofiaamme ja omintakeista kuviosuunnitteluamme. Kööpenhaminan muotiviikko on vastuullisuuspainotuksellaan yksi alan kiinnostavimmista globaaleista tapahtumista ja Marimekolle luonteva tilaisuus kansainvälisen tunnettuuden rakentamiseen. Osana tapahtumaa järjestettiin myös Zalando Sustainability Awards -kilpailu, jossa Marimekko sai toisen sijan tunnustuksena pitkäjänteisestä työstä vastuullisuuden parissa.

Alkuvuonna jatkoimme näkyvyyden kasvattamista myös Aasian markkinoilla, jotka ovat erityisen tärkeitä kansainvälisen kasvumme seuraavassa vaiheessa. Sekä juhlavuottamme että Co-Created-mallistoja esittelevät pop-upit useammassa Aasian suurkaupungissa tutustuttivat uusia yleisöjä brändiimme. Lisäksi Japanissa avattiin maailman ensimmäinen Marimekko Kioski -myymälä. Marimekko Kioski -katumuotituotteet ovat erityisen suosittuja nuorempien kuluttajien keskuudessa. Näemme, että tällaisten luovien vähittäiskauppakonseptien merkitys osana saumatonta monikanavaista asiakaskokemusta kasvaa pandemian jälkeisessä uudessa todellisuudessa. Myös uudistunut verkkokauppamme avautuu kesän aikana.

Panostamme tänä vuonna pitkän aikavälin kansainvälisen kasvumme edellytysten vahvistamiseen: digitaalisen liiketoiminnan ja saumattoman monikanavaisen asiakaskokemuksen lisäksi kehitämme edelleen vastuullisuutta ja bränditunnettuutta. Muutokset kuluttajien käyttäytymisessä digitalisaation ja vastuullisuuden merkityksen kasvaessa avaavat Marimekolle ainutlaatuisia kasvumahdollisuuksia, joihin haluamme rohkeasti tarttua. Seuraamme toki tarkasti pandemiatilanteen kehittymistä kullakin markkina-alueellamme ja sopeutamme suunnitelmiamme tarpeen mukaan.

70-vuotisjuhlamme tuo meille hienoja tilaisuuksia puhutella sekä nykyisiä kanta-asiakkaitamme että uusia Marimekon ystäviä. Tavoitteenamme onkin tänä juhlavuonna rakentaa yhdessä asiakkaidemme kanssa Marimekko-ilmiöstä entistäkin merkityksellisempi samalla, kun jatkamme ilon tuomista ihmisten arkeen eri puolilla maailmaa.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2021

Koronaviruspandemia on globaalille muotialalle ja erikoiskaupalle pahin kriisi vuosikymmeniin ja koskettaa toimialaa voimakkaasti myös vuonna 2021. Se on nostanut maailmantalouden epävarmuuden aivan uudelle tasolle ja muokkaa kuluttajien ostokäyttäytymistä. Poikkeustilanne voi vaikuttaa Marimekon myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Lisäksi globaalilla kriisillä voi olla vaikutuksia yhtiön arvoketjun toimintavarmuuteen. Pandemian kesto, uudet tartunta-aallot ja virusmuunnokset sekä eri maiden tapa hoitaa kriisiä vaikuttavat talouden taantuman syvyyteen eri markkinoilla.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Vuoden 2021 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvon arvioidaan olevan edellisvuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella, ja siellä on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Muiden Aasian maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä selvästi pienempi, mutta toiminta näissä maissa kasvaa koko ajan. Kaikki Marimekko-myymälät Aasiassa ovat partneriomisteisia. Liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella odotetaan kasvavan vuonna 2021. Vuonna 2021 tavoitteena on avata arviolta 5–10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Marimekon kasvun veturina on sekä yhtiön oma että Aasian-partnereiden monikanavainen Marimekko-vähittäismyynti. Vuonna 2021 myös kotimaan tukkumyynnin kertaluonteisilla kampanjatoimituksilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yhtiön kasvuun, ja ne voivat nostaa Marimekon varastoriskejä. Koronavirustilanteen kehittyminen, rokotekattavuus ja toisaalta mahdollisesti tiukentuvat rajoitukset eri markkina-alueilla vaikuttavat myymälöiden asiakasmääriin ja siten sekä vähittäis- että tukkumyynnin näkymiin, myös tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjoiden osalta. Pandemian aiheuttamat nopeat kysynnän vaihtelut voivat vaikuttaa esimerkiksi tuotteiden saatavuuteen ja sitä kautta liikevaihtoon. Liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti myös jakelukeskusten ja logistiikan toimintavarmuuden ja tehokkuuden säilyminen poikkeustilanteessa. Marimekko jatkaa toimenpiteitä harmaaviennin kontrolloimiseksi, millä on selvästi heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen vuonna 2021. Lisenssituottojen arvioidaan olevan edellisvuotta alemmat.

Marimekko suunnittelee vauhdittavansa pitkän aikavälin kansainvälistä kasvua vuonna 2021 ja panostavansa erityisesti digitaaliseen liiketoimintaan, saumattomaan monikanavaiseen asiakaskokemukseen, vastuullisuuteen ja bränditunnettuuteen. Kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta. Vuonna 2020 kiinteitä kuluja vähensivät osin tilapäiset kustannussäästöt sekä koronaviruspandemian negatiivisten liiketoimintavaikutusten pienentämiseen eri maissa myönnetyt tuet. Markkinointikustannuksien odotetaan kasvavan (2020: 5,3 miljoonaa euroa). Kokonaisinvestointien arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla (2020: 2,1 miljoonaa euroa). Pääosa investoinneista kohdistuu tietojärjestelmiin digitaalisen liiketoiminnan vahvistamiseksi. Johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennalliset vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana.

Koronaviruspandemian aiheuttama epävakaus jatkuu. Marimekko seuraa tarkasti pandemiatilanteen kehittymistä kullakin markkina-alueella ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan tilanteen mukaan.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu tilikauden kahdelle viimeiselle neljännekselle.

Tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille

Englanninkielinen tiedotustilaisuus medialle ja institutionaalisille sijoittajille pidetään 20.5.2021 kello 14.00. Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina tai myöhemmin tallenteena osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/2021-q1-results/register. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä kirjallisesti.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Anna Tuominen
Puh. 040 584 6944
anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2020 tuotteiden brändimyynti oli 286 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 124 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 420 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite

Attachments


Marimekko_osavuosikatsaus_Q1_2021

Marimekko_osavuosikatsaus_Q1_2021…Alkuperäinen artikkeli