Etusivu » Korjaustiedote: Kriisinratkaisuviranomainen on päivittänyt OP Ryhmän omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vähimmäisvaatimuksen

Korjaustiedote: Kriisinratkaisuviranomainen on päivittänyt OP Ryhmän omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vähimmäisvaatimuksen

Korjaustiedote: Kriisinratkaisuviranomainen on päivittänyt OP Ryhmän omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vähimmäisvaatimuksen

| Source:

OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Pörssitiedote
17.5.2021 klo 17.20

Korjaustiedote: Kriisinratkaisuviranomainen on päivittänyt OP Ryhmän omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vähimmäisvaatimuksen

OP Ryhmän perjantaina 14.5. klo 17.30 julkaisemassa pörssitiedotteessa oli virheellinen tieto liittyen MREL-vaateen voimaantulon aikatauluun. Päivitetty MREL-vaade ei tule voimaan välittömästi, kuten alkuperäisessä tiedotteessa kerrottiin, vaan 1.1.2022. Korjattu tiedote on kokonaisuudessaan alla.

***
Kriisinratkaisuviranomainen on päivittänyt OP Ryhmän omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen MREL-vaateen (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, MREL). Osana MREL-vaadetta kriisinratkaisuviranomainen on asettanut OP Ryhmälle EU:n kriisinratkaisuasetuksen mukaisen uuden subordinaatiovaateen. Subordinaatiovaatimuksen perusteella määräytyy, kuinka suuri osa MREL-vaateesta on täytettävä omilla varoilla tai heikommassa etuoikeusasemassa olevilla veloilla.

Päivitetty MREL-vaade on 25,8 prosenttia kokonaisriskin määrästä ja 10,12 prosenttia vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrästä, ja se tulee voimaan 1.1.2022. MREL-vaadetta täydentävä subordinaatiovaade on vuoden 2022 alusta alkaen 22 prosenttia kokonaisriskin määrästä ja 10,11 prosenttia vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrästä. Vuoden 2024 alusta alkaen subordinaatiovaade on 24 prosenttia kokonaisriskin määrästä ja 10,12 prosenttia vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrästä.

Maaliskuun 2021 lopussa OP Ryhmän MREL-suhdeluku oli arviolta 38 prosenttia ja subordinaatiovaateen mukainen MREL-suhdeluku huonomman etuoikeuden veloilla arviolta 25 prosenttia.

MREL-vaatimukset määritetään vuosittain yhdenmukaisin periaattein kaikille euroalueen pankeille osana EU-tason kriisinratkaisusääntelyä. OP Ryhmän kriisinratkaisuviranomainen on Brysselissä toimiva EU:n kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB).

Kriisinratkaisuviranomainen piti OP Ryhmän kriisinratkaisustrategian ennallaan. Kriisinratkaisutoimet kohdistettaisiin OP-yhteenliittymään ja resoluutiotilanteessa muodostettavaan uuteen OP Yrityspankkiin.

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Tuuli Kousa
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja

Lisätiedot:
OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi

Alkuperäinen artikkeli