Etusivu » Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2021

Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2021

Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2021

| Source:

Harvia Oyj

Harvia Oyj

Muurame, FINLAND

English
Finnish

Harvia Oyj, osavuosikatsaus 5.5.2021 klo 9.00

Harvian liikevaihto ja liiketulos kasvoivat poikkeuksellisen voimakkaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2021

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–maaliskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.

Katsauskauden pääkohdat

Tammi–maaliskuu 2021:

  • Liikevaihto kasvoi 94,6 % ja oli 39,6 milj. euroa (20,4). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 100,3 % ja oli 40,8 milj. euroa. EOS:n vaikutus kasvuun oli huomattava, mutta myös orgaanisen liikevaihdon kasvu oli vahvaa eli 61,9 %.
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 11,1 milj. euroon (4,2) ja oli 28,1 % (20,6) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 11,6 milj. euroon (28,5 % liikevaihdosta).
  • Liikevoitto oli 11,0 milj. euroa (3,1) eli 27,9 % (15,3) liikevaihdosta.
  • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 8,1 milj. euroa (5,9).
  • Nettovelka oli 26,9 milj. euroa (24,3). Velkaantumisaste oli 0,7 (1,4).
  • Omavaraisuusaste oli 44,2 % (57,1).
  • Harvia on toteuttanut kaikissa toimintamaissaan erityistoimenpiteitä varmistaakseen henkilöstönsä turvallisuuden sekä tuotantonsa ja palveluiden jatkuvuuden COVID-19-pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Pandemiasta huolimatta Harvian toiminta- ja asiakaspalvelukyky on säilynyt lähes normaalilla tasolla.

Avainluvut

Milj. euroa 1-3/2021 1-3/2020 Muutos % 2020
Liikevaihto 39,6 20,4 94,6 % 109,1
Käyttökate 12,3 3,9 212,2 % 26,7
% liikevaihdosta 31,0 % 19,3 % 24,5 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät * 0,1 1,1 -93,4 % 2,1
Oikaistu käyttökate ** 12,3 5,0 145,7 % 28,8
% liikevaihdosta 31,1 % 24,7 % 26,4 %
Liikevoitto 11,0 3,1 255,5 % 22,4
% liikevaihdosta 27,9 % 15,3 % 20,5 %
Oikaistu liikevoitto ** 11,1 4,2 164,8 % 24,4
% liikevaihdosta 28,1 % 20,6 % 22,4 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,44 0,13 246,7 % 0,83
Operatiivinen vapaa kassavirta 8,1 5,9 38,2 % 28,7
Kassavirtasuhde 66,0 % 117,4 % 99,7 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,5 -0,3 383,8 % -2,6
Nettovelka 26,9 24,3 10,5 % 31,9
Velkaantumisaste 0,7 1,4 1,1
Nettokäyttöpääoma 21,0 15,2 37,7 % 18,0
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 91,0 % 37,7 % 73,3 %
Omavaraisuusaste 44,2 % 57,1 % 42,0 %
Henkilöstö kauden lopussa 686*** 399 71,9 % 617***

* Koostuu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavista eristä, jotka liittyvät konsernin strategisiin kehitysprojekteihin, yrityshankintoihin, uudelleenjärjestelyihin ja käyttöomaisuuserien myyntitappioihin ja joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

** Oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.

*** Sisältää EOS Groupin henkilöstön, joka 31.3.2021 oli 168 henkilöä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Yhtiön tavoitteena on pitkällä aikavälillä keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhdetta koskevassa tavoitteessa ei ole huomioitu IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia.

Yhtiö on asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön johto arvioi, että COVID-19-pandemian aiheuttamien erityisolosuhteiden takia sauna- ja spa-markkina on kokenut poikkeuksellisen vahvaa kysyntää. Tällä ei kuitenkaan uskota olevan vaikutusta sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuodotuksiin tai Harvian pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia konsernin nettotuloksesta.

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja:

Tyypillisesti ensimmäinen vuosineljännes on vahva sauna- ja spa-liiketoiminnassa. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa kaikilla markkinoilla ja kaikissa tuoteryhmissä. Koko Harvian tiimi ja erityisesti tuotanto ja toimitusketju tekivät upeaa työtä ja onnistuivat lisäämään tuotantovolyymiä ja tuottavuutta, vaikka koronapandemia ja rajoitukset aiheuttivat haasteita raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudelle. Työn tulokset näkyvät liikevaihdon huomattavana kasvuna sekä parantuneena kannattavuutena. Haluankin esittää nöyrän ja vilpittömän kiitoksen kaikille, jotka ovat osaltaan tehneet tämän mahdolliseksi. Hieno suoritus koko joukolta!

Harvian liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 39,6 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi ennätykselliset 19,2 miljoonaa eli 94,6 %. EOS-yrityskaupan vaikutus lukuihin on selkeä, mutta myös orgaanisen liikevaihdon kasvu oli erinomainen 61,9 %. Kaiken kaikkiaan myynti oli niin vahvaa, että olemme nousseet sauna- ja spa-markkinan suurimman toimijan rinnalle tai jopa hieman sen ohi. Tässä yhteydessä onkin hyvä nostaa esiin johdon arvio sauna- ja spa-markkinan kehityksestä. Sen mukaan saunan ja span terveyshyötyjen tunnettuus ja suosio ovat kasvaneet, ja tämä heijastuu jonkin verran sauna- ja spa-markkinan kasvuun. Edelleen on myös hyvä tunnistaa, että osa tästä kysynnästä on niin sanottua aikaistettua kysyntää.

Myynnin vahvan kehityksen lisäksi myös kannattavuutemme parani edelleen voimakkaasti, jopa jonkin verran suunniteltua nopeammin. Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevoitto nousi 11,0 miljoonaan euroon (liikevoittoprosentti 27,9 %) kasvaen vertailukaudesta huikeat 255 %.

Tärkeimpien raaka-aineiden saatavuuden vaihtelut ovat aiheuttaneet joitakin muutoksia hankintatoimeemme, ja tämän seurauksena olemme kasvattaneet varastotasojamme kriittisten materiaalien ja komponenttien osalta. Tämä näkyy osittain myös nettokäyttöpääomamme kehityksessä. Saatavuuden vaihtelun odotetaan jatkuvan toistaiseksi. Myös joidenkin tärkeimpien raaka-aineiden, kuten teräksen, puutavaran ja elektroniikan, hinnat ovat vaihdelleet huomattavasti. Olemme analysoineet tilannetta yksityiskohtaisesti hyvässä yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Olemme toteuttaneet toimintasuunnitelman, jonka puitteissa olemme saavuttamassa tasapainon osto- ja myyntihintojen välillä. Vakaan ja vahvan kysynnän vuoksi olemme pidentäneet joitakin toimitusaikoja. Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten asiakkaamme ovat käyneet keskustelua asiasta ja ottaneet sen vastaan.

EOS Groupista on tulossa olennainen osa konsernia, integraatio on edennyt hyvin ja yhteistyö on kehittynyt hyvälle tasolle. Pandemiasta huolimatta EOS-tuotteiden myynti uusilla markkinoilla etenee, ja odotamme saavamme tuotehyväksynnät valituille lippulaivatuotteille Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinoilla suunnitelman mukaisesti ennen vuoden 2021 loppua.

Tuotantokapasiteetin osalta olemme saaneet asennettua uudet koneet ja laitteet Renickin tehtaalle Yhdysvalloissa, Romanian saunatehtaalle ja Muuramen kiuastehtaalle. Viimeistelimme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Muuramen tehtaan laajentamissuunnitelmat ja uuden teollisuuskiinteistön oston Yhdysvalloista, Länsi-Virginian Lewisburgista. Olemme kasvattaneet käytettävissä olevaa kapasiteettia myös lisäämällä työvoimaa ja uusia joustavia vuorotyömalleja. Harvian kysyntä näyttää jatkuvan vahvana keskipitkällä aikavälillä, ja saatamme joutua harkitsemaan lisäinvestointeja erityisesti saunojen tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi.

Jatkamme vuoden 2021 ajan katseen pitämistä tiiviisti strategiamme kulmakivissä keskittymällä keskiostoksen arvon kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen sekä tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen. Sauna- ja spa-markkinan yrityskauppojen aktiviteetti lisääntyi vuoden 2020 aikana. Strategiamme mukaisesti tutkimme edelleen aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla myös yritysostojen kautta.

Tulosjulkistustilaisuus

Harvia järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 5.5.2021 klo 11.00 Suomen aikaa. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen. Tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2021-q1-results.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651

Iso-Britannia: +44 333 300 0804

Yhdysvallat: +1 631 913 1422

PIN: 85857878#

Webcast-tilaisuus tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilla https://harviagroup.com/fi/sijoittajat tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. +358 50 577 4200

Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. +358 40 505 0440

Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2020 oli 109,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 600 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Liite

Attachments


Harvia-Oyj-Osavuosikatsaus-Q1-2021-FIN

Harvia-Oyj-Osavuosikatsaus-Q1-2021-FIN…Alkuperäinen artikkeli