Etusivu » Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021: Liikevoitto ennätystasolla suhteellisen kannattavuuden parantuessa merkittävästi

Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021: Liikevoitto ennätystasolla suhteellisen kannattavuuden parantuessa merkittävästi

Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021: Liikevoitto ennätystasolla suhteellisen kannattavuuden parantuessa merkittävästi

| Source:

Aspo Oyj

Aspo Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Aspo Oyj
Osavuosikatsaus
5.5.2021 klo 10.00
Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

Aspon Q1: Liikevoitto ennätystasolla suhteellisen kannattavuuden parantuessa merkittävästi

Tammi-maaliskuu 2021
Suluissa esitetty vuoden 2020 vastaavan ajanjakson luvut.

  • Aspon liikevaihto ylsi vertailukauden tasolle ja oli 132,3 Me (133,2).
  • Liikevoitto kasvoi merkittävästi ja oli 7,9 Me (4,0) ESL Shippingin ja Telkon tulosparannuksen ansiosta.
  • Katsauskauden voitto kasvoi ja oli 6,4 Me (2,6).
  • Osakekohtainen tulos nousi ja oli 0,19 euroa (0,07).
  • ESL Shippingin liikevoitto oli 4,5 Me (2,3), Leipurin 0,3 Me (0,6) ja Telkon 4,5 Me (2,4).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 6,6 Me (13,9). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli -7,2 Me (3,8).
  • Aspon hallitus nimitti maaliskuussa Rolf Janssonin Aspon uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän seuraa tehtävässään eläkkeelle jäävää Aki Ojasta. Jansson aloittaa viimeistään lokakuun alussa.
  • Aspon uutena hallituksen puheenjohtajana aloitti 8.4.2021 Heikki Westerlund. Hän seuraa tehtävässään hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2009 ja sitä ennen konsernin toimitusjohtajana toiminutta Gustav Nybergia, joka oli ilmoittanut aiemmin, että hän ei ole enää yhtiökokouksessa 2021 käytettävissä Aspon hallitukseen.
  • Tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Ensimmäisen erän, 0,18 euroa/osake, maksupäivä oli 19.4.2021.
Avainluvut
1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Liikevaihto, Me 132,3 133,2 500,7
Liikevoitto, Me 7,9 4,0 19,3
Liikevoitto-% 6,0 3,0 3,9
ESL Shipping, liikevoitto, Me 4,5 2,3 7,6
Leipurin, liikevoitto, Me 0,3 0,6 1,4
Telko, liikevoitto, Me 4,5 2,4 14,9
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,19 0,07 0,39
Voitto ennen veroja, Me 7,0 2,9 14,8
Katsauskauden voitto, Me 6,4 2,6 13,4
Liiketoiminnan rahavirta, Me 6,6 13,9 65,0
Vapaa rahavirta, Me 5,1 13,3 56,0
Oman pääoman tuotto (ROE), % 21,8 8,7 11,4
Omavaraisuusaste, % 31,1 29,9 30,1
Nettovelkaantumisaste, % 139,0 158,5 149,0
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 3,86 3,80 3,63


Ohjeistus
vuodelle 2021

Aspon liikevoitto vuonna 2021 on suurempi kuin vuonna 2020 (19,3 Me).


Aspo-konsernin toimitusjohtaja Aki Ojanen kommentoi vuoden 2021 ensimmäistä neljännestä:

Aspon vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen tulos oli vahva, vaikka koronakriisi vaikuttaa yhä osaan liiketoiminnoistamme toimintaedellytyksiä heikentävästi. Konsernin liikevoitto kohosi ensimmäisellä neljänneksellä ennätystasolle 7,9 miljoonaan euroon (4,0). Liikevoiton merkittävä kasvu oli seurausta Telkon voimakkaasti parantuneesta kannattavuudesta, ja lisäksi myös ESL Shipping ylsi kaikkien aikojen parhaaseen ensimmäisen neljänneksen tulokseensa.

Potentiaalimme yltää vuodelle 2023 asettamiimme taloudellisiin tavoitteisiin näkyi vahvana jo ensimmäisen neljänneksen tulosluvuissamme. Liikevoittoprosenttimme kohosi tavoitteen mukaiseen 6 %:iin, oman pääoman tuotto ylitti tavoitteeksi asettamamme 20 % ja lisäksi nettovelkaantumisaste jatkoi laskuaan kohti 130 %:n tavoitetta. Tämä kehitys on seurausta oikeista valinnoista ja tinkimättömästä strategian toteuttamisesta liiketoiminnoissamme.

ESL Shipping on tonnistoverotuksen piirissä, ja siksi Aspon verotehokkuus on parantunut varustamoliiketoiminnan tuloksen kohentuessa. Aspon ensimmäisen neljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa, jota voidaan pitää erinomaisena aloituksena vuodelle 2021. Koronakriisin suurimpien talousvaikutusten hieman hellittäessä Aspon viimeisen kuuden kuukauden liikevoitto on kohonnut 15,5 miljoonaan euroon (9,4), mikä kertoo selkeää kieltä monialayhtiömme vahvuuksista selvitä kriiseistä, toipumisen nopeudesta sekä tulospotentiaalistamme. Konsernissa aiemmin tehdyt merkittävät investoinnit ja yrityskaupat mahdollistavat vahvan kehityksen myös jatkossa.

Markkinatilanne parani edelleen ensimmäisen neljänneksen aikana. Kansainvälisten markkinoiden nopea elpyminen on nostanut raaka-aineiden hintoja poikkeuksellisen nopeasti ja aiheuttanut jopa saatavuusongelmia. Aspolle tärkeät laivarahtihinnat ovat kohentuneet, ja erityisesti suurimman laivaluokan rahtihinnat ovat parantuneet hyvälle tasolle. Tulevaa hintakehitystä ja raaka-aineiden saatavuutta on kuitenkin vielä tällä hetkellä haastavaa ennustaa syksyn ja loppuvuoden osalta.

Vaikka markkinoiden toipuminen onkin jo alkanut, näkyvät koronapandemian vaikutukset yhä voimakkaasti monissa toimintamaissamme. Ensimmäisellä neljänneksellä liikkumisrajoitukset lisääntyivät erityisesti Baltian ja Suomen markkinoilla. Skandinaviassa tilanne on säilynyt pitkälti entisellään. Venäjällä ja itämarkkinoilla on tapahtunut rajoitteiden ja sulkujen purkua. Itämarkkinoilla onnistuimme hyvin kannattavuuden parantuessa markkina-alueella entisestään. Itämarkkinat ovat Aspolle myös jatkossa strategisesti tärkeä markkina-alue ja orgaanisen kasvun lähde.


ASPO-KONSERNI

Taloudellinen tulos ja tavoitteet

Aspo tavoittelee nykyrakenteella 6 prosentin liikevoittoa, keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa sekä enintään 130 prosentin nettovelkaantumisastetta. Aspo pyrkii saavuttamaan asettamansa taloudelliset tavoitteet vuonna 2023.

Liikevoittoprosentti nousi vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 6,0 % (3,0). Oman pääoman tuotto parani merkittävästi ja oli 21,8 % (3/2020: 8,7). Nettovelkaantumisaste jatkoi laskuaan ja oli 139,0 % (12/2020: 149,0).

Aspon hallitus linjasi loppuvuodesta 2020 yhtiön uuden pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteen, jonka mukaan Aspon omistamat liiketoiminnot ovat toimialojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Työ uusien liiketoimintakohtaisten vastuullisuustavoitteiden asetannan osalta on käynnissä, ja ne julkistetaan toisen vuosipuoliskon aikana. Aspo-konsernin vastuullisuusraportti vuodelta 2020 julkaistiin maaliskuussa ja ESL Shippingin vastuullisuusraportti huhtikuussa, ja ne ovat saatavilla yhtiöiden kotisivuilla.


Toimintaympäristö

Pandemian aiheuttama vaikutus toimintaympäristöön on lieventynyt nopeasti ja talouden toipuminen Aspon markkina-alueilla on käynnistynyt. Toimintaympäristö muuttui koronaviruspandemian myötä nopeasti haastavaksi ja vaikeasti ennakoitavaksi. Reaalitalouden heijastukset valuuttakursseihin pandemian huipussa vaikuttivat liikevaihdon laskuun ja osa valuutoista on jatkanut heikkenemistään, esimerkkinä Venäjän rupla. Teollisuuden toimitusketjujen hidastuminen ja osittainen tyhjentyminen ovat vaikuttaneet myös logistiikkapalveluiden kysyntään, joka kuitenkin on kääntynyt kasvuun. Edelleen on vaikea arvioida kuinka kauan koronapandemia vaikuttaa liiketoimintaan liikkumista ja taloudellista toimintaa koskevine rajoituksineen. Geopoliittiset jännitteet ovat liiketoiminnan näkökulmasta pysyneet ennallaan.

Liikevaihto markkina-alueittain
1-3/2021 Osuus 1-3/2020 Osuus Muutos
Me % Me % %
Suomi 45,3 34 46,5 35 -3
Skandinavia 24,7 19 20,7 16 19
Baltia 12,0 9 11,5 9 4
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 35,0 26 37,4 28 -6
Muut maat 15,3 12 17,1 13 -11
Yhteensä 132,3 100 133,2 100 -1

Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Baltia ja itämarkkinat, eli Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina. Liikevaihto ylsi vertailukauden tasolle, vaikka markkina-alueiden välillä tapahtui muutoksia. Skandinavian liikevaihdon nousu johtui terästeollisuuden kuljetusten kasvusta. Muiden markkina-alueiden muutokset eivät ole olleet merkittäviä.

Rahavirta ja rahoitus

Konsernin tammi-maaliskuun liiketoiminnan rahavirta oli 6,6 miljoonaa euroa (13,9). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus katsauskauden rahavirtaan oli -7,2 miljoonaa euroa (3,8) pääosin myyntisaamisten kasvun johdosta. Alhaisten investointien myötä vuoden ensimmäisen neljänneksen vapaa rahavirta oli 5,1 miljoonaa euroa (13,3).

3/2021 3/2020 12/2020
Me Me Me
Korolliset velat 197,6 214,6 201,4
Rahavarat 29,9 27,0 32,3
Korollinen nettovelka 167,7 187,6 169,1

Korollinen nettovelka laski 167,7 miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisaste aleni 139,0 %:iin (3/2020: 158,5, 12/2020: 149,0) lähestyen konsernin pitkän aikavälin 130 %:n tavoitetasoa. Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 31,1 % (3/2020: 29,9, 12/2020: 30,1).

Tammi-maaliskuun nettorahoituskulut olivat -0,9 miljoonaa euroa (-1,1). Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 1,5 % (1,5).

Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 29,9 (12/2020: 32,3) miljoonaa euroa. Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 55,0 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 8 miljoonaa euroa (3/2020: 18, 12/2020: 11).


Liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Koronaviruksen aiheuttama pandemia ja sen leviämisen estämiseksi toteutetut toimenpiteet, jotka molemmat vaikuttavat kuluttajiin, kauppaan, teollisuuteen ja yhteiskuntarakenteisiin, muodostavat keskeisimmän lyhytaikaisen riskin Aspon liiketoiminnoille ja näiden tuotteiden ja palvelujen kysynnälle. Myös geopoliittiset jännitteet ovat kasvattaneet riskejä Aspon itäisillä markkina-alueilla ja varautuminen niihin on aloitettu.

Monissa maissa toteutetut sulkutoimenpiteet, epävarmuus pandemian kestosta sekä uusista ja toistuvista tartunta-alueista virusmuunnoksineen, meneillään olevat kauppajännitteet sekä geopoliittiset epävarmuustekijät vaikuttavat Aspon suurimpien asiakkaiden tuotantopäätöksiin ja logistisiin järjestelyihin. Pandemian aiheuttamat häiriöt toimitusketjuihin ovat riski kaikille Aspon liiketoiminnoille. Kuljetuskonttien keräytyminen kuljetusten määränpäihin, raaka-aineiden saatavuus ja viimeisenä elektroniikkakomponenttien pula ovat hidastaneet yleisesti talouden toipumista ja hidastavat myös Aspon liiketoimintojen kasvua. Rahtipalveluiden kysynnän vaihtelu ja liikkumista koskevat rajoitukset vaikuttavat yleisesti varustamoiden tuloihin, mikä voi johtaa myös Aspon tuloksen ja rahavirran muutoksiin. Vastaavia vaikutuksia voi esiintyä kaikissa Aspon liiketoimintasegmenteissä asiakkaiden tuotantoleikkausten mahdollisesti heikentäessä kysyntää huolimatta siitä, että pandemian kokonaisvaikutukset Aspon liiketoimintaan ja tulokseen ovat jääneet vähäisemmiksi kuin pandemian alkuvaiheessa pelättiin.

Liikkumista koskevat rajoitukset saattavat vaikuttaa varustamoliiketoiminnan operointiin ja hidastaa muiden liiketoimintasegmenttien toimituksia. Taloudellisen toiminnan hidastumisen, valuuttakurssien heilahtelujen ja mahdollisten rahoitusta koskevien rajoitteiden seurauksena Aspon tulos ja taserakenne voivat heikentyä. Pandemian vaikutukset voivat olla kauaskantoisia ja sen vaikutus liiketoimintaympäristöön pitkäaikaista, mikä voi olla Aspolle strateginen riski.


ASPON LIIKETOIMINNAT

ESL Shipping

ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin kuljetukset perustuvat pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Katsauskauden päättyessä varustamon tonnisto koostui yhteensä 52 aluksesta kantavuudeltaan
477 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 24 on kokonaan omistettuja (73 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 26 alusta (25 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin kilpailuetu perustuu kykyyn varmistaa vastuullisesti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

1-3/2021 1-3/2020 Muutos-%
Liikevaihto, Me 43,4 42,7 1,6
Liikevoitto, Me 4,5 2,3 95,7
Liikevoitto-% 10,4 5,4

ESL Shippingin ensimmäinen vuosineljännes oli historiallisen vahva ja liikevoitto lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta 4,5 miljoonaan euroon (2,3). Liikevoittoprosentti oli talvikaudelle hyvä 10,4 % (5,4) huolimatta vertailukautta vaikeammista jääolosuhteista. Varustamon kuljettamien lastien määrä oli vertailukauden tasolla 3,5 miljoonaa tonnia (3,5). Liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta ja oli 43,4 miljoonaa euroa (42,7).

ESL Shippingin kapasiteetti oli katsauskaudella lähes täydessä käytössä. Varustamon kaikkien pääasiakkuuksien kysyntä ja kuljetusvolyymit säilyivät ennustetun vahvalla tasolla ensimmäisellä neljänneksellä lukuun ottamatta energiateollisuutta, jossa kivihiilen kuljetusmäärät pienenivät niin Suomeen kuin Keski-Eurooppaan suuntautuneissa kuljetuksissa. Energiakivihiilen osuus varustamon kokonaiskuljetusmäärästä oli katsauskaudella enää alle viisi prosenttia. Merellä tapahtuvan alusten lastaus- ja purkaustoiminnan kysyntä oli katsauskaudella hyvällä tasolla.

Varustamon supramax-alukset suorittivat katsauskaudella vertailukautta pidempiä matkoja, mikä vaikutti alentavasti kuljetusmääriin. Näiden alusten kansainvälinen rahtimarkkina oli katsauskaudella vertailukautta vahvempi, ja alusten kannattavuus parani merkittävästi vertailukauteen nähden. Myös pienempien alusten rahtihintataso parani vertailukauteen nähden.

ESL Shippingin suurempien alusluokkien operointi onnistui hyvin vaativista sää- ja jääolosuhteista huolimatta. Satamat ovat olleet erittäin ruuhkautuneita varustamon pääliikennealueella johtuen kasvaneista liikennemääristä ja koronaviruksen vaikutuksista ahtaushenkilöstön saatavuuteen. Pienemmässä laivaluokassa edellisvuotta vaikeampi jäätilanne ja alusten pidentyneet odotusajat satamissa heikensivät operoinnin tehoa.

Varustamon toiminnalle keskeistä on vastuullisuuden pitkäjänteinen kehittäminen ja korkean turvallisuustason ylläpitäminen. ESL Shippingin ruotsalaisen tytäryhtiön AtoB@C Shippingin omistamalla aluksella tapahtui katsauskaudella erittäin valitettava ihmishengen menetyksen aiheuttanut työtapaturma aluksen lastiluukkujen käsittelyn yhteydessä. Onnettomuuden tutkinta on meneillään ja sen johtopäätösten perusteella tullaan laatimaan tarkennettu ohjeistus sekä toteuttamaan tarvittavat muutokset turvallisuusjohtamisjärjestelmään.

ESL Shipping on onnistunut säilyttämään normaalin palvelukyvyn ja turvaamaan asiakkaidensa toimitusketjujen keskeytymättömyyden koronapandemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa alusten miehistöjen vaihtaminen, huollot tai varaosatoimitukset eivät edelleenkään toimi normaalisti lentoyhteyksien puuttumisen ja matkustusrajoitusten vuoksi. Merihenkilöstön koronavirustapaukset on suunnitelmallisten toimenpiteiden johdosta kyetty rajaamaan siten, että niillä ei katsauskaudella ollut merkittävää vaikutusta alusliikenteeseen. Miehistöjen ennakkotestaus- ja karanteenijärjestelyillä on ollut kustannuksia nostava vaikutus.

Ensimmäisellä neljänneksellä telakoitiin yksi suurempi alus ja aloitettiin toisen telakointi. Katsauskaudella yksi varustamon omistama pienempi alus oli osan aikaa poissa liikenteestä satamanosturin aiheuttaman vaurioitumisen johdosta. Aikarahdatuilla pienemmillä alle 10 000 DWT:n aluksilla on ollut liikenteestä poissaoloa tavanomaista enemmän muun muassa koronavirustartunnoista, laiterikoista ja jääliikenteen aiheuttamista vaurioista johtuen.

ESL Shippingin näkymät 2021

Kuljetuskysyntä yhtiön päämarkkina-alueella Pohjois-Euroopassa on palannut tyydyttävälle tasolle ja eri asiakassegmenttien kuljetusmääräennusteet vuoden toiselle ja kolmannelle neljännekselle ovat hyvät. Terästeollisuuden hyvän kysyntätilanteen odotetaan jatkuvan kevätkaudella. Pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetin käytöstä on varmistettu Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa pitkäaikaisin sopimuksin. ESL Shipping arvioi kuljetusmäärien kokonaisuudessaan kohoavan edellisvuodesta. Rahtimarkkinoiden yleinen kehitys vaikuttaa edelleen eniten varustamon suurimpien Supramax-alusten tulokseen. Suurten alusten rahtihintatasot kohosivat syksyn ja talven aikana ja ovat nyt viime vuosien kehitys huomioiden verraten korkeat. Raaka-aineiden hintakehitys ja siihen liittyvä epävarmuus voi vaikuttaa loppuvuoden aikana kansainvälisten rahtimarkkinoiden kehitykseen.

Koronaviruspandemia vaikuttaa yhä merkittävästi toimintaan yhtiön päämarkkina-alueilla. Mahdolliset yhteiskuntien toimintaa rajaavat toimenpiteet, liikkumisrajoitukset ja teollisuuden komponenttipula saattavat vaikuttaa pääasiakkaiden kysyntään negatiivisesti loppuvuoden aikana. Alusten miehistöihin kohdistuvat koronatartuntatapaukset voivat aiheuttaa alusliikenteeseen viiveitä ja lisäkustannuksia. Henkilökunnan terveysturvallisuuden eteen tehtävät toimenpiteet jatkuvat toistaiseksi vähintään nykyisen tasoisina.

ESL Shipping pyrkii parantamaan kykyään ja joustavuuttaan sopeuttaa toimintaansa kulloinkin vallitsevaa kuljetuskysyntää vastaavaksi. Aikarahtausalusten määrää ja koostumusta tarkastellaan jatkossakin asiakaskysynnän kehityksen ja sen painopisteiden muutosten mukaisesti. Pienemmässä laivaluokassa varustamon solmiessa uusia aikarahtisopimuksia hintataso on noususuunnassa.

ESL Shippingin tarkoituksena on etabloitua nykyistä laajemmin Venäjän arktisen alueen markkinoille. Pohjois-Euroopassa asiakkaiden kiinnostus ympäristöystävällisiä ja mahdollisimman vähähiilisiä merikuljetuksia kohtaan on voimakkaassa kasvussa. Varustamo jatkaa kehitystyötä markkinoiden tehokkaimpien ja ympäristöystävällisimpien tulevaisuuden kuljetusratkaisujen tarjoamiseksi. Samalla tutkitaan mahdollisuuksia käyttää liiketoiminnan kehityksen vauhdittamiseen erilaisia kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa yleisesti käytössä olevia alusten omistukseen ja rahoitukseen liittyviä, ESL Shippingille uudenlaisia ratkaisuja.

Vuonna 2021 toteutetaan merkittävät, päivitetyn arvion mukaan noin kuuden miljoonan euron arvoiset ympäristöinvestoinnit yhteensä kahteentoista alukseen. Laiteasennusten vuoksi varustamo arvioi koko vuoden alusseisokkien määrän olevan normaalitasoa korkeampi ja painottuvan erityisesti toiseen ja kolmanteen neljännekseen. Telakoinnit tulevat laskemaan toisen ja kolmannen neljänneksen tulosta. Kesäkauden aikana telakoidaan yhteensä kaksitoista suurempaa ja kolme pienempää alusyksikköä. Telakoitavat alukset ovat poissa liikenteestä yhteensä noin 200 vuorokautta. Varustamon näkemyksen mukaan ympäristösäädösten tiukentuminen tulee jatkossa vähentämään Itämerellä liikennöivien alusten määrää.


Leipurin

Leipurin on tukkukauppa, joka on erikoistunut leipomoiden, elintarviketeollisuuden sekä kodin ulkopuolisen syömisen (foodservice) ratkaisuihin. Leipurin liiketoiminta on jakaantunut kolmeen osa-alueeseen: leipomoliiketoiminta, koneliiketoiminta ja foodservice-liiketoiminta. Leipomoliiketoiminnan tarjoamat ratkaisut käsittävät raaka-aineet, reseptiikan, tuotevalikoiman kehityksen ja koulutuksen leipomoille sekä muulle elintarviketeollisuudelle. Koneliiketoiminnassa Leipurin suunnittelee, toimittaa ja huoltaa leipomoteollisuuden valmistuslinjoja, paistopisteitä sekä muita elintarviketeollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita. Koneliiketoimintaan kuuluu myös pakastamiseen ja jäähdyttämiseen erikoistunut konepaja Vulganus Oy. Foodservice-liiketoiminnassa Leipurin tarjooma sisältää sekä raaka-aineita että palvelukonsepteja kuten esimerkiksi hankinta- ja logistiikkapalveluita. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltiassa, Ukrainassa, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä.

1-3/2021 1-3/2020 Muutos-%
Liikevaihto, Me 27,9 26,9 3,7
Liikevoitto, Me 0,3 0,6 -50,0
Liikevoitto-% 1,1 2,2

Ensimmäisellä neljänneksellä Leipurin toimintaympäristö oli edelleen haastava koronapandemiasta johtuen. Leipomoraaka-ainekauppa pakatuille kuluttajatuotteille vähittäiskaupan kanavassa on normalisoitumassa, mutta foodservice- ja koneliiketoiminta ovat kärsineet voimakkaasti alueellisista rajoituksista. Projektitoimintaa vaikeuttavat lisäksi matkustusrajoitukset.

Vuoden ensimmäisinä viikkoina leipomomarkkinan kysyntä oli Suomessa normaalitasolla. Koronapandemiaan liittyvät sulkutoimenpiteet alkoivat kuitenkin vaikuttaa uudelleen katsauskaudella. Foodservice-markkina kärsi rajoituksista koko neljänneksen ajan kaikissa toimintamaissa.

Leipurin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 27,9 miljoonaa euroa (26,9). Leipomoliiketoiminnan liikevaihto, joka oli noin 74 % Leipurin kokonaisliikevaihdosta, laski koronaviruspandemiasta ja siitä aiheutuneista rajoituksista sekä ruplan kurssin heikkenemisestä johtuen noin 8 % vertailukaudesta. Koneliiketoiminnan liikevaihtoa kasvattivat aiemmilta vuosilta siirtyneet merkittävät konetoimitukset Venäjälle, mutta muilta osin toimitukset olivat edelleen alhaisella tasolla erityisesti oman konetuotannon osalta. Foodservice-liiketoiminta oli neljänneksellä noin 3 % Leipurin kokonaisliikevaihdosta. Foodservice-markkina vaikuttaa Leipurin liikevaihtoon myös välillisesti leipomoliiketoiminnan kautta.

Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto kasvoi voimakkaasti 29 % ja oli 11,1 miljoonaa euroa (8,6). Itämarkkinoilla leipomoliiketoiminnan liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä noin 15 % ja oli 6,6 miljoonaa euroa (7,8). Liikevaihto kuitenkin kasvoi paikallisvaluutoissa mitattuna.

Leipurin liikevoitto laski vertailukauteen nähden ja oli 0,3 miljoonaa euroa (0,6). Ensimmäisen neljänneksen liikevoittoprosentti oli 1,1 % (2,2). Itämarkkina-alueen kokonaisliikevoittoprosentti parani ollen noin 7 % (6), ja vastaavasti leipomoliiketoiminnan liikevoittoprosentti oli noin 6 % (7). Eurohintaisten raaka-aineiden kustannukset nousivat voimakkaasti ruplan heikkenemisestä johtuen verrattuna vertailukauteen eikä muutosta voitu täysimääräisesti siirtää asiakashintoihin. Koneliiketoiminnassa toteutettiin täsmennettyyn strategiaan liittyviä uudelleenjärjestelyjä, mistä syntyi kertaluonteisia kuluja.

Leipurin näkymät 2021

Koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset ovat vaihdelleet Leipurin toimintamaissa. Negatiiviset vaikutukset ovat olleet suurimpia Baltiassa, mutta tilanne on parantunut esimerkiksi Venäjällä. Pandemian pitkäaikaisvaikutuksia Leipurin asiakkaisiin ja markkinoihin on vielä ennenaikaista arvioida. Markkinoiden ja asiakkaiden tilanteen odotetaan normalisoituvan hitaasti, mikäli rajoitusten purkaminen etenee suotuisasti. Leipurin seuraa aktiivisesti kysyntä- ja kannattavuuskehitystä sekä valmistautuu tarvittaessa tehostamaan toimintaansa ja vähentämään kuluja.

Koneliiketoiminnan tilauskanta on kohtalainen erityisesti oman konevalmistuksen osalta. Koneliiketoiminnan odotetaan kohoavan voitolliseksi vuonna 2021.

Leipurin valmistautuu pandemian jälkeiseen aikaan hiomalla strategiaansa vuoden 2021 aikana. Yhtiö jatkaa kasvupanostuksia erityisesti itämarkkinoilla. Leipomoraaka-aineiden tuotantoyksikköä Pietarissa kehitetään edelleen sekä panostetaan tuotetarjooman kehittämiseen uuden markkina- ja hintatilanteen mukaiseksi. Paikallisvaluutan heikennyttyä on oman tuotannon kilpailukyky tuontiraaka-aineisiin verrattuna parantunut merkittävästi.


Telko
Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Osana Telko-segmenttiä raportoitava Kauko on vaativien liikkuvien tietotyöympäristöjen asiantuntija. Liiketoiminta perustuu alan parhaiden kansainvälisten päämiesten edustuksiin sekä oman henkilöstön asiantuntemukseen ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Telko-segmentillä on liiketoimintaa Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Saksassa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa sekä Kiinassa.

1-3/2021 1-3/2020 Muutos-%
Liikevaihto, Me 61,0 63,6 -4,1
Liikevoitto, Me 4,5 2,4 87,5
Liikevoitto-% 7,4 3,8

Telkon markkinaympäristön elpyminen jatkui vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Telkon myymien raaka-aineiden saatavuus niitä valmistavalta teollisuudelta on heikentynyt. Osaltaan tilanteeseen on vaikuttanut kansainvälisen kysynnän kasvun lisäksi logistiikkaketjujen toimimattomuus ja hintatason kohoaminen. Raaka-aineiden saatavuus heikkeni merkittävästi neljänneksen aikana, mikä heikensi liikevaihdon kasvun elpymistä. Kaikkien Telkon myymien tuotteiden markkinahinnat nousivat, ja hintojen nousu oli erityisen voimakasta ensimmäisen neljänneksen loppupuolella.

Telko-segmentin liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 61,0 miljoonaa euroa (63,6). Liikevoitto kasvoi huomattavasti vertailukauteen nähden ja oli 4,5 miljoonaa euroa (2,4). Liikevoittoprosentti kohosi ensimmäisellä neljänneksellä 7,4 %:iin (3,8).

Telko-liiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 2,7 % ja oli 58,0 miljoonaa euroa (59,6). Telko keskittyy strategiansa mukaisesti korkeamman lisäarvon tuotteisiin. Parantuneen tuotemixin ja positiivisesti kehittyneen kannattavuuden lisäksi markkinoilla tapahtunut hintojen nousu vauhdittivat Telkon ensimmäisen neljänneksen liikevoiton kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 4,6 miljoonaan euroon (2,4).

Muoviliiketoiminnan liikevaihto laski 1 % ja oli 32,1 miljoonaa euroa (32,5). Yleinen hintataso on erittäin korkea. Vakavat saatavuusongelmat haittasivat lähes kaikkia tuoteryhmiä ja markkina-alueita. Korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta onnistuttiin kasvattamaan erityisesti itämarkkinoilla, mikä paransi suhteellista kannattavuutta.

Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski 19 % ja oli 16,5 miljoonaa euroa (20,4). Saatavuusongelmat laskivat liikevaihtoa merkittävästi. Tuotteiden hinnat nousivat poikkeuksellisen nopeasti. Keskeisten asiakassegmenttien kysyntätilanne on säilynyt vakaana epävakaasta markkinatilanteesta huolimatta.

Voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 40 % ja oli 9,4 miljoonaa euroa (6,7). Yleinen hintatason nousu ja vuonna 2020 hankittu ILS Nordic AB ja sen tytäryhtiö Autolubes Nordic AB olivat merkittävimmät myynnin kasvuun vaikuttaneet tekijät. Voiteluaineiden saatavuudessa ei ole vielä ollut merkittäviä ongelmia.

Telko toimii nykyisin 16 maassa omalla organisaatiollaan. Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto laski 12 % ja oli 23,6 miljoonaa euroa (26,9). Länsimarkkinoilla liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 32,7 miljoonaa euroa (30,8). Liikevaihdon laskuun itämarkkinoilla vaikutti paikallisvaluuttojen arvon heikkeneminen. Molemmilla markkina-alueilla liikevoitto kasvoi selvästi ja ylitti Telkon pitkän aikavälin 6 prosentin tavoitetason. On tehty arvio, että Azerbaidzhanin toiminnan kannattavuus ja kehitys ei vastaa odotuksia ja yhtiön toiminta on päätetty lopettaa. Toiminnan lakkauttamisella ei ole olennaista vaikutusta vuoden 2021 tulokseen.

Kaukon liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä 25 % ja oli 3,0 miljoonaa euroa (4,0). Kaukon liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (-0,1). Ensimmäinen neljännes on perinteisesti tietotekniikan toimituksissa vuoden heikoin.

Telkon näkymät 2021

Syksyllä 2020 käynnistynyt kysynnän elpyminen on jatkunut ja sen odotetaan yhä jatkuvan ainakin vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Koronapandemia rajoittaa edelleen mahdollisuuksia normaaliin asiakastyöhön.

Saatavuustilanne jatkunee haastavana ainakin vuoden toisen neljänneksen ajan kaikkien liiketoimintojen osalta. Raaka-aineiden hintojen ennakoidaan nousevan edelleen ja pysyvän korkealla tasolla lähikuukausina.

Markkinatilanteen normalisoituessa hintojen ennakoidaan kääntyvän laskuun. Tämän uskotaan tapahtuvan vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla. Nopealla korjausliikkeellä alaspäin olisi negatiivinen vaikutus Telkon tulokseen.

Telkon päämarkkinoiden kysyntätilanne on hyvä. Saatavuuden parantuessa myynnin volyymin uskotaan lähtevän selkeään kasvuun ja liikevaihdon odotetaan kasvavan vertailukauteen nähden.

Telkon tavoitteena on säilyttää vuoden 2020 aikana saavutettu suhteellinen kannattavuustaso. Päivitetyn strategiansa mukaisesti Telko tavoittelee yhä vahvempaa roolia arvoketjussa panostaen yhteistyöhön niin asiakkaiden kuin päämiestenkin kanssa.

Kansainvälisen tilanteen ja erityisesti Venäjän ja Ukrainan konfliktin mahdollinen eskaloituminen voi vaikuttaa paikallisvaluuttojen arvoon ja hankaloittaa Telkon liiketoimintaa itämarkkinoilla.

Kauko odottaa uusien laite- ja palvelukokonaisuuksien parantavan perusliiketoiminnan kannattavuutta vuonna 2021. Ensimmäisellä neljänneksellä on solmittu merkittävä sopimus laitetoimituksesta julkishallinnolle. Poikkeusolojen jatkuessa henkilökohtaisten suojainten myynnin odotetaan pysyvän hyvällä tasolla.

Muu toiminta

Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen sekä vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja. Muun toiminnan liiketulos ensimmäisellä neljänneksellä pysyi lähes vertailukauden tasolla ja oli -1,4 miljoonaa euroa (-1,3).


TIEDOT YHTIÖSTÄ

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja kasvumarkkinoilla. Aspon arvo syntyy sen kokonaan omistamista, vaativiin B-to-B-asiakkaisiin keskittyneistä itsenäisistä liiketoiminnoista. Aspo kehittää konsernirakennettaan ja liiketoimintojaan pitkäjänteisesti ja uskoo, että sosiaalinen vastuullisuus, taloudellisuus ja ympäristön näkökulmasta kestävä liiketoiminta on edellytys pitkän aikavälin arvonluontiin.

Aspon liiketoiminnat ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, ovat vahvoja kaupan ja logistiikan yritysbrändejä ja tavoittelevat markkinoidensa johtavaa asemaa. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä.


Osakepääoma ja osakkeet
Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.3.2021 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 31 419 779, joista yhtiön hallussa oli 161 650 osaketta eli 0,5 % osakepääomasta.
Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa teollisuustuotteet ja -palvelut.

Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä oli tammi-maaliskuussa 2021 yhteensä 933 352 osaketta ja 8,1 miljoonaa euroa, eli 2,9 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 9,26 euroa ja alin 8,28 euroa. Keskikurssi oli 8,76 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 8,88 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 277,6 miljoonaa euroa.
Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 11 069 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 1 390 145 osaketta eli 4,4 % osakekannasta.


Palkitseminen

Aspon hallitus päätti 11.2.2021 jatkaa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2021–2023. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmän 2021–2023 perusteella ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) tilikaudella 2021. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa rajoitusjakson aikana, joka päättyy 31.12.2023. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 204 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmällä ei ollut vaikutusta konsernin ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Osinko

Aspo Oyj:n 8.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta, ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän, 0,18 euroa/osake, maksupäivä oli 19.4.2021. Toinen erä, 0,17 euroa/osake, maksetaan marraskuussa 2021 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 27.10.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan osingon täsmäytyspäivä olisi 29.10.2021 ja osingon maksupäivä 5.11.2021.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mammu Kaario, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi Patricia Allam. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion. Lisäksi hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja jäseniksi Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Patricia Allamin, Mikael Laineen ja Tatu Vehmaksen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut KHT Jukka Vattulaisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista
Varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


TALOUDELLISET TIEDOT

Aspo-konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma

1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Me Me Me
Liikevaihto 132,3 133,2 500,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,5
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien yhteisöjen tuloksista 0,0 0,0 -0,4
Materiaalit ja palvelut -79,9 -85,1 -315,8
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -12,5 -11,2 -44,0
Poistot ja arvonalentumiset -4,1 -4,0 -15,8
Poistot vuokratuista hyödykkeistä -3,3 -3,3 -13,2
Liiketoiminnan muut kulut -24,6 -25,7 -92,7
Liikevoitto 7,9 4,0 19,3
Rahoitustuotot ja -kulut -0,9 -1,1 -4,5
Voitto ennen veroja 7,0 2,9 14,8
Tuloverot -0,6 -0,3 -1,4
Tulos 6,4 2,6 13,4
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot 1,0 -5,9 -7,7
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,0 -5,9 -7,7
Laaja tulos 7,4 -3,3 5,7
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos 6,4 2,6 13,4
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos 7,4 -3,3 5,7
Osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,07 0,39
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,07 0,39


Aspo-konsernin lyhennetty tase

3/2021 3/2020 12/2020
Varat Me Me Me
Aineettomat hyödykkeet 55,1 51,1 55,2
Aineelliset hyödykkeet 166,6 176,7 169,1
Vuokratut hyödykkeet*) 19,9 19,9 20,1
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävissä yhteisöissä 1,0 1,4 1,0
Muut pitkäaikaiset varat 0,7 0,5 0,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 243,3 249,6 246,2
Vaihto-omaisuus 44,0 49,1 42,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 73,4 73,9 63,2
Rahavarat 29,9 27,0 32,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 147,3 150,0 137,9
Varat yhteensä 390,6 399,6 384,1
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma ja ylikurssirahasto 22,0 22,0 22,0
Muu oma pääoma 98,6 96,3 91,5
Oma pääoma yhteensä 120,6 118,3 113,5
Lainat ja käytetyt luottolimiitit 148,4 141,1 149,1
Vuokrasopimusvelat 7,1 7,1 7,2
Muut velat 4,4 4,7 4,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä 159,9 152,9 160,8
Lainat ja käytetyt luottolimiitit 28,8 53,4 32,5
Vuokrasopimusvelat 13,3 13,1 13,4
Ostovelat ja muut velat 68,0 61,9 63,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä 110,1 128,4 109,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 390,6 399,6 384,1

*) IFRS 16 -standardin mukaiset käyttöoikeusomaisuuserät on 1.1.2021 alkaen nimetty vuokratuiksi hyödykkeiksi.


Aspo-konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Me Me Me
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikevoitto 7,9 4,0 19,3
Oikaisut liikevoittoon 7,6 7,3 29,2
Käyttöpääoman muutos -7,2 3,8 23,0
Maksetut korot -0,9 -1,4 -4,4
Saadut korot 0,1 0,8 0,7
Maksetut tuloverot -0,9 -0,6 -2,8
Liiketoiminnan rahavirta 6,6 13,9 65,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit -1,5 -0,6 -7,2
Investointituki 2,5
Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä 0,2
Hankitut liiketoiminnat -4,7
Saadut osingot 0,1
Investointien rahavirta -1,5 -0,6 -9,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen muutos -3,8 -4,5 0,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,7 -0,6 -18,9
Vuokrasopimusvelan lyhennykset -3,4 -3,3 -13,0
Hybridi-instrumentin takaisinmaksu -25,0
Hybridi-instrumentin liikkeeseenlasku 20,0
Maksetut hybridi-instrumenttien korot -1,6
Maksetut palkkiot hybridi-instrumentin liikkeeseenlaskusta -0,3
Maksetut osingot -6,9
Rahoituksen rahavirta -7,9 -8,4 -44,9
Rahavarojen muutos -2,8 4,9 11,1
Rahavarat vuoden alussa 32,3 23,7 23,7
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,4 -1,6 -2,5
Rahavarat kauden lopussa 29,9 27,0 32,3


Aspo-konsernin oman pääoman muutoslaskelma

Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto Muut rahastot Hybridi Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Me
Oma pääoma 1.1.2021 22,0 16,5 20,0 -27,0 81,9 113,5
Tilikauden laaja tulos:
Tilikauden tulos 6,4 6,4
Muuntoerot 1,0 1,0
Laaja tulos yhteensä 1,0 6,4 7,4
Liiketoimet omistajien kanssa:
Hybridi-instrumentin korot -0,4 -0,4
Osakepalkitseminen 0,1 0,1
Liiketoimet omistajien -0,3 -0,3
kanssa yhteensä
Oma pääoma 31.3.2021 22,0 16,5 20,0 -26,0 88,0 120,6
Oma pääoma 1.1.2020 22,0 16,4 25,0 -19,2 77,8 122,1
Tilikauden laaja tulos:
Tilikauden tulos 2,6 2,6
Muuntoerot -5,9 -5,9
Laaja tulos yhteensä -5,9 2,6 -3,3
Liiketoimet omistajien kanssa:
Hybridi-instrumentin korot -0,4 -0,4
Osakepalkitseminen 0,0 0,0
Liiketoimet omistajien -0,4 -0,4
kanssa yhteensä
Oma pääoma 31.3.2020 22,0 16,4 25,0 -25,1 80,0 118,3


Laadintaperiaatteet
Aspo Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2020 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Muilta osin on noudatettu samoja laadinta- ja arvostusperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2020. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Aspon Vuosi 2020 -julkaisun sivulla 60.

Henkilöstö

Aspo-konsernin oman henkilöstön määrä neljänneksen lopussa oli 900 (12/2020: 896).

Liikevaihto ja segmentti-informaatio

Aspon raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Leipurin ja Telko. Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä.


Aspo-konsernin liikevaihdon jaottelu

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Me Me Me
ESL Shipping
ESL Shipping 43,4 42,7 148,4
43,4 42,7 148,4
Leipurin
Leipomoliiketoiminta 20,7 22,5 87,4
Koneliiketoiminta 6,5 3,5 10,4
Foodservice-liiketoiminta 0,7 0,9 3,2
27,9 26,9 101,0
Telko
Muoviliiketoiminta 32,1 32,5 122,9
Kemikaaliliiketoiminta 16,5 20,4 74,6
Voiteluaineliiketoiminta 9,4 6,7 27,4
Kauko 3,0 4,0 26,4
61,0 63,6 251,3
Yhteensä 132,3 133,2 500,7
Liikevaihto tuloutusajankohdan mukaan
1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Me Me Me
ESL Shipping
Tuloutus yhtenä ajankohtana 1,1 0,4 2,3
Tuloutus ajan kuluessa 42,3 42,3 146,1
43,4 42,7 148,4
Leipurin
Tuloutus yhtenä ajankohtana 26,7 26,4 97,2
Tuloutus ajan kuluessa 1,2 0,5 3,8
27,9 26,9 101,0
Telko
Tuloutus yhtenä ajankohtana 60,9 63,4 250,7
Tuloutus ajan kuluessa 0,1 0,2 0,6
61,0 63,6 251,3
Yhteensä
Tuloutus yhtenä ajankohtana 88,7 90,2 350,2
Tuloutus ajan kuluessa 43,6 43,0 150,5
132,3 133,2 500,7

Liikevaihto markkina-alueittain
1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Me Me Me
ESL Shipping
Suomi 22,3 20,5 69,4
Skandinavia 11,9 11,2 41,3
Baltia 0,5 0,2 2,2
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 0,3 1,9 5,4
Muut maat 8,4 8,9 30,1
43,4 42,7 148,4
Leipurin
Suomi 9,5 10,5 39,8
Skandinavia 0,6 0,0 0,0
Baltia 6,7 7,1 27,9
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 11,1 8,6 31,7
Muut maat 0,0 0,7 1,6
27,9 26,9 101,0
Telko
Suomi 13,5 15,5 67,7
Skandinavia 12,2 9,5 36,6
Baltia 4,8 4,2 16,0
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 23,6 26,9 104,4
Muut maat 6,9 7,5 26,6
61,0 63,6 251,3
Yhteensä
Suomi 45,3 46,5 176,9
Skandinavia 24,7 20,7 77,9
Baltia 12,0 11,5 46,1
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 35,0 37,4 141,5
Muut maat 15,3 17,1 58,3
132,3 133,2 500,7

Segmenttitiedot
Segmenttien tuloksen täsmäytys konsernin voittoon ennen veroja
1-3/2021
ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät Konserni
Me yhteensä
Liikevoitto 4,5 0,3 4,5 -1,4 7,9
Nettorahoituskulut -0,9 -0,9
Voitto ennen veroja 7,0
1-3/2020
ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät Konserni
Me yhteensä
Liikevoitto 2,3 0,6 2,4 -1,3 4,0
Nettorahoituskulut -1,1 -1,1
Voitto ennen veroja 2,9
Investoinnit segmenteittäin
ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät Konserni
Me yhteensä
Investoinnit 1-3/2021 1,4 0,0 0,1 0,0 1,5
Investoinnit 1-3/2020 0,4 0,0 0,2 0,0 0,6
Segmenttien varat ja velat
ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät Konserni
Me yhteensä
Varat 1.1.2021 210,4 59,9 77,7 36,1 384,1
Varat 31.3.2021 212,1 58,8 86,1 33,6 390,6
Velat 1.1.2021 27,7 19,9 32,7 190,3 270,6
Velat 31.3.2021 28,9 16,5 37,9 186,7 270,0

Helsingissä 5.5.2021
Aspo Oyj
Hallitus


Tiedotustilaisuus
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään keskiviikkona 5.5.2021 klo 14.

Tilaisuuteen voi osallistua suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.videosync.fi/2021-q1-results tai puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 817 10310 (80498234#). Videotallenne on katsottavissa Aspon verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Taloudellinen tiedottaminen 2021
Aspon Oyj:n seuraavat katsaukset julkaistaan:
– puolivuosikatsaus 1-6/2021 keskiviikkona 11.8.2021
– osavuosikatsaus 1-9/2021 keskiviikkona 27.10.2021
Helsingissä 5.5.2021
Aspo Oyj

Aki Ojanen Arto Meitsalo
toimitusjohtaja talousjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, 0400 106 592, sähköposti aki.ojanen@aspo.com
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

Liite

Attachments


Aspo osavuosikatsaus Q1 2021

Aspo osavuosikatsaus Q1 2021…Alkuperäinen artikkeli