Etusivu » Enedo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Enedo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Enedo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

| Source:

Enedo Oyj

Enedo Oyj

Vantaa, FINLAND

English
Finnish

ENEDO OYJ Pörssitiedote 17.5.2021 klo 13:00

ENEDO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Enedo Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.5.2021 Vantaalla. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.

Yhtiökokous vahvisti Yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020 ja myönsi vastuuvapauden Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 toimielinten palkitsemisraportin.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020.

Hallitus

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan ja ovat siten seuraavat:

  • hallituksen puheenjohtaja 3.750 euroa kuukaudessa
  • muut hallituksen jäsenet 2.000 euroa kuukaudessa
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 750 euroa kuukaudessa.

Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Taru Narvanmaa ja Antti Sivula ja uusina jäseninä Fredrik Berghel, Olle Hulteberg ja Vesa Tempakka. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. KPMG Oy Ab:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Holmbom. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6.850.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 % Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2020 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä ylimääräisen yhtiökokouksen 9.3.2021 antamat valtuutukset päättää merkintäetuoikeusannista ja suunnatusta osakeannista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

ENEDO OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Leino, puh.040 759 8956.

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 milj. euroa. Enedossa työskentelee 354 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com

Alkuperäinen artikkeli