Etusivu » SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2021

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2021

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2021

| Source:

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2021 KLO 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2021

MYYNTI LASKI EDELLISEEN VUOTEEN VERRATTUNA, LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA POSITIIVINEN

Tammimaaliskuu 2021: liikevaihto laski 14,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Suunnitelmien mukaiset kasvuinvestoinnit heikensivät käyttökatetta.

 • Liikevaihto oli 2,6 miljoonaan euroa (1–3/2020: 3,1 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa)
 • Liiketappio oli -1,4 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa)
 • Katsauskauden tulos oli -1,5 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (-0,02 euroa)

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,0 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa) ja kassa oli vakaa. Yhtiön omavaraisuusaste oli hyvä 60,6 % (77,7 %), ja likvidit varat olivat 7,5 miljoonaa euroa (11,7 miljoonaa euroa).

KONSERNIN AVAINLUVUT
milj. euroa 1–3/2021 1–3/2020 Muutos % 1–12/2020
Liikevaihto 2,6 3,1 -14,6 11,3
Käyttökate -0,9 -0,1 -1 480,9 -0,4
% liikevaihdosta -33,9 -1,8 -1 750,2 -3,5
Liikevoitto/-tappio -1,4 -0,6 -147,1 -2,5
% liikevaihdosta -53,5 -18,5 -189,2 -22,1
Tulos ennen veroja -1,5 -0,4 -232,0 -3,1
Tulos -1,5 -0,4 -246,3 -3,1
Oman pääoman tuotto, % -20,9 -3,8 -453,6 -30,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % -17,8 -3,7 -383,8 -27,3
Likvidit varat 7,5 11,7 -36,0 8,5
Nettovelkaantumisaste, % -109,4 -102,4 -6,8 -85,3
Omavaraisuusaste, % 60,6 77,7 -22,1 69,7
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 -0,02 -180,0 -0,11
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,15 0,28 -46,2 0,22

SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun käyttökate, jota ei ole IFRS-standardissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Arvoisat osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kollegat,

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana jatkoimme organisaatiomme suuntaamista uuden strategiamme ja toimintamallimme mukaiseksi. Jatkoimme myös edellisen vuoden toisella vuosipuoliskolla aloitettuja kasvuinvestointeja, kuten uuden henkilöstön palkkausta ja markkinoinnin tehostamista.

Arvioimme näiden investointien alkavan kasvattaa liikevaihtoa toisen vuosineljänneksen loppupuoliskolta alkaen ja odotamme vahvaa toista vuosipuoliskoa. Lisäksi kasvuamme tukee ostamamme Deltagon-liiketoiminnan hyvin valmisteltu integrointi sekä kaupallisten toimitusten jatkuminen NQX-tuotteelle, jolle saimme kaksi uutta asiakasta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Ensimmäisen vuosineljänneksen myynti jäi 15 % pienemmäksi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä suurimman tuoteperheemme Tectian myynnin laskun takia. Olemme aloittaneet Tectia-liiketoiminnan elvyttämisen ja olemme tunnistaneet kasvumahdollisuuksia. Joulukuussa voittamamme suuri kryptografisten tuotteiden ja palveluiden tilaus on myöhästynyt meistä riippumattomista syistä, mutta sopimus alkaa nyt lopulta toteutua.

Vaikka tietoturvainvestoinnit ovat vielä osittain viivästyneet, uskomme, että investoinnit etenevät vuoden toisella puoliskolla. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana havaitsimme myös huomattavaa kasvua kyberuhkissa eri toimialoilla, minkä arvioimme kasvattavan helposti käyttöön otettavien tietoturvatuotteiden kysyntää ja parantavan SSH:n asemaa yrityksille kriittisten kehittyvien digitaalisten uhkien torjujana.

Taloudellinen tuloksemme

Ensimmäisen vuosineljänneksen myynti oli 2,6 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa), mikä oli 15 % vähemmän kuin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.

Ohjelmistolisenssien myynti laski 31 %, mutta ohjelmistotilausten myynti kasvoi 49 % vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Ylläpitomyynti laski 14 % vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Yhtiön liiketoiminnan kulut kasvoivat 16 % vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Merkittävä osa tästä kasvusta johtui vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä kuten rekrytointikuluista ja toiminnanohjausjärjestelmämme (ERP) käynnissä olevan uusintaprojektin kuluista.

Myynnin laskun ja kasvuinvestointien takia käyttökatteemme oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa).

Liiketuloksemme katsauskaudella oli -1,4 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa) ja tuloksemme oli -1,5 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan rahavirta tarkastelukaudella oli 0,0 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa). Taseemme ja kassatilanteemme ovat edelleen vakaita ja ne mahdollistavat yhtiölle sen strategian toteuttamisen.

Myyntisuorituksemme

Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan (EMEA) alueen myynti kasvoi noin 7 % vuoden 2020 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Pohjois- ja Etelä-Amerikan (AMER) alueen myynti nousi 6 %. Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alueen myynti laski 66 %, osittain vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä tapahtuneen suuren kertakaupan takia.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana jatkoimme siirtymää kohti tilauspohjaista liiketoimintamallia. Kaikki tuotteemme ovat nyt saatavilla ohjelmistotilauksena.

Tectia® Client/Server -tuotteiden myynti laski tarkastelukaudella vertailujakson suuren kaupan ja APAC-alueen yleisen hitauden johdosta. Mainframe-ympäristöihin tarkoitetun Tectia for z/OS:n myynti kuitenkin kasvoi ja saimme vuosineljänneksen aikana suuren Tectia for z/OS -kaupan johtavalle globaalille autovalmistajalle.

UKM®-, NQX®- ja PrivX®-tuotteiden myynti kasvoi vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Saimme kaksi suurta UKM-laajennustilausta Fortune 500 -finanssiyritykseltä. PrivX:n myynti kasvoi 189 % ja saimme useita uusia asiakkuuksia sekä myös useita laajennustilauksia. Saimme myös kaksi uutta NQX-asiakasta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Deltagon-yrityskauppa

Julkistimme 29.1.2021, että SSH:n tytäryhtiö Kyberleijona on sopinut ostavansa Deltagon Oy:n, joka on johtava pohjoismainen sähköisten viestintä- ja asiointiratkaisujen toimittaja. Yrityskaupassa SSH saa kannattavasti kasvavaa tilauspohjaista liiketoimintaa, vahvan aseman Pohjoismaisilla turvallisten viestintäratkaisujen markkinoilla sekä vahvan asiakaskunnan.

Kuten 26.4.2021 tiedotimme, Deltagon Oy:n yrityskauppa on saatu päätökseen. Kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät on saatu, ja kaupan muut täytäntöönpanoehdot ovat täyttyneet. Deltagon Oy konsolidoidaan SSH-konserniin tytäryhtiönä 26.4.2021 alkaen ja näkyy konsernin taloudellisessa raportoinnissa vuoden 2021 toisesta vuosineljännestä alkaen.

Kuten olemme aikaisemmin julkistaneet, arvioimme kaupan kiihdyttävän liikevaihtomme kasvua ja parantavan käyttökatettamme ja vahvistavan liiketoiminnan rahavirtaa. Osto tukee myös strategista tavoitettamme siirtymisestä kohti tilauspohjaista liiketoimintamallia.

Tulevaisuuden näkymät

APAC-aluetta lukuun ottamatta liiketoimintaolosuhteemme alkoivat normalisoitua ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Aloitimme kohdennetut investoinnit myyntiin ja markkinointiin, tuotekehitykseen ja palveluliiketoimintaan vuoden 2020 loppupuoliskolla. Tämä näkyi liiketoimintamme kuluissa, kun taas näiden investointien vaikutus ei vielä näkynyt myynnissämme.

Vaikka asiakkaat tietyillä toimialoilla edelleen lykkäävät teknologiainvestointejaan, monet ovat alkaneet palata normaaliin liiketoimintaan. Jatkuvaan liikevaihtoon perustuva PrivX:n myynti kasvaa hyvin ja NQX on saanut uusia asiakkaita. Olemme myös innoissamme Deltagon-yritysostosta ja olemme nyt etenemässä integraation toteuttamiseksi. Lisäksi saamamme suuri toimitussopimus kryptografisista tuotteista ja palveluista vihdoin etenee. Tämä sopimus on tilauspohjainen.

Olemme nähneet COVID-pandemian aikana digitalisaatioloikkia useilla toimialoilla ja monet organisaatiot ovat muuttaneet toimintatapojaan ja etätyökalujen käyttöä. Investoinnit tietoturvaan eivät vielä ole kasvaneet uusien digitaalisten työkalujen käyttöönoton tahtiin ja olemme viime aikoina nähneet runsaasti vakavia tietomurtoja, jotka johtuvat liian vähäisistä investoinneista tietoturvaan. Odotamme vuoden toisen puoliskon olevan meille vahva, kun yritykset alkavat voimakkaammin investoimaan tietoturvansa parantamiseksi.

Teemu Tunkelo
toimitusjohtaja


KONSERNIN LIIKEVAIHTO

Konsernin tammi – maaliskuun liikevaihto oli 2,6 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 14,6 prosenttia.

Tarkastelujakson aikana konsernin liikevaihdosta tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta 64,1 prosenttia (51,6 prosenttia), Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta (EMEA) 24,2 prosenttia (19,4 prosenttia) sekä Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta 11,7 prosenttia (29,0 prosenttia).

milj. euroa 1–3/2021 1–3/2020 Muutos % 1–12/2020
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,7 1,6 6,0 5,9
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,3 0,9 -65,6 2,1
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 0,6 0,6 7,0 3,2
Yhteensä 2,6 3,1 -14,6 11,3
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN
Tilausmyynti 0,2 0,2 49,4 0,8
Lisenssimyynti 0,5 0,8 -31,3 2,2
Ylläpitomyynti 1,8 2,1 -13,9 7,8
Konsultointi ja muut 0,0 0,0 36,6 0,4
Yhteensä 2,6 3,1 -14,6 11,3

SSH Communications Security laskuttaa asiakkaitaan valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. Dollarin keskimääräinen kurssi suhteessa euroon heikentyi 9,4 prosenttia verrattuna vuoteen 2020. Vertailukelpoisin valuutoin raportointikauden liikevaihdon lasku olisi ollut 8,5 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2020.


TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Tammi–maaliskuun liiketappio oli -1,4 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa). Kauden tulos oli -1,5 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–maaliskuussa -2,0 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,4 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -0,9 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 16,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.


TASE JA RAHOITUS

SSH Communications Securityn rahoitusasema säilyi vakaana tilikauden aikana. Taseen loppusumma 31.3.2021 oli 15,7 miljoonaa euroa (31.3.2020: 20,8 miljoonaa euroa; 31.12.2020: 18,6 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 7,5 miljoonaa euroa (31.3.2020: 11,7 miljoonaa euroa; 31.12.2020: 8,5 miljoonaa euroa) eli 47,7 prosenttia taseen loppusummasta. Korollisten velkojen määrä tilikauden lopussa oli 1,2 miljoonaa euroa (31.3.2020: 0,8 miljoonaa euroa; 31.12.2020: 1,3 miljoonaa euroa). Korolliset velat sisältävät Kyberleijona Oy:n määräysvallattomalta omistajalta Suomen Erillisverkot Oy:ltä ottamaa pääomalainaa 0,6 miljoonaa euroa (31.3.2020: 0,6 miljoonaa euroa; 31.3.2020: 0,6 miljoonaa euroa; 31.12.2020: 0,6 miljoonaa euroa). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli tilikauden lopussa -109,4 prosenttia (31.3.2020: -102,4 prosenttia; 31.12.2020: -85,3 prosenttia). Omavaraisuusaste oli 60,6 prosenttia (31.3.2020: 77,7 prosenttia; 31.12.2020: 69,7 prosenttia).

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 0,5 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa). Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,1 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa), jotka muodostuivat pääosin valuuttakurssivoitoista tai -tappioista sekä korkokuluista myynti- ja vuokrasopimuksista.

Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli 0,0 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta 0,3 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta sisältää avustuksia 0,8 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta oli -1,5 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta sisältää maksetun hybridilainan koron -1,4 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa). Yhteensä liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirta oli -1,2 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).

Katsauskauden päättyessä konsernilla ei ollut lyhytaikaisia sijoituksia.


TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi-maaliskuussa -1,4 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa), mikä vastasi 54,5 prosenttia liikevaihdosta (40,6 prosenttia). Tammi-maaliskuun aikana yhtiö on aktivoinut uusia tuotekehitysmenoja 0,5 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa). EU:lta saatua avustusta on kirjattu aktivoitujen tuotekehityskulujen vähennykseksi 0,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Tuotekehityspoistot olivat katsauskaudella -0,3 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 90 (31.3.2020: 87; 31.12.2020: 94). Henkilöstömäärä kasvoi kolmella henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja väheni neljällä henkilöllä vuoden loppuun verrattuna (-4,3 prosenttia).

Henkilöstöstä 34,4 prosenttia (34,5 prosenttia) työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 51,1 prosenttia (52,9 prosenttia) tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä 14,4 prosenttia (12,6 prosenttia) hallinnossa.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidettiin 25.3.2021. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilikauden 1.1.2020 – 31.12.2020 aikana toimineille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseneksi Henri Österlund, Kai Tavakka, Sampo Kellomäki ja Christian Fredrikson (uusi jäsen). Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Henri Österlund.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Erkka Talvinko.


KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Konsernin johtoryhmän muodostivat 31.3.2021 seuraavat jäsenet:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja
Niklas Nordström, talousjohtaja
Rami Raulas, EMEA-alueen johtaja


SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana SSH Communications Securityn osakkeiden vaihto oli 4 301 699 kpl (10 664 068 euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 3,26 euroa ja alin 1,60 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 2,48 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (31.3.2021) noteeraus 2,59 euroa.

Accendo Capital sijoitusrahasto on suurin omistaja 29,2 prosentin osuudella. Tatu Ylösen suora omistus oli 18,0 prosenttia ja Juha Mikkosen suora omistus on 5,2 prosenttia. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.ssh.com.

Katsastuskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta.


SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Tarkastelujakson päättyessä 31.3.2021 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 1 164 066,99 euroa, ja se jakaantui 38 802 233 osakkeeseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan myös hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Käynnissä oleva COVID-19 -pandemia on merkittävä makrotalouden riski, joka pitkittyessään voi kohdistua SSH Communications Securityyn lisenssimyynnille aiheutuvien jatkuvien haasteiden kautta. Suurimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisestä raportointikaudesta ja on mainittu alla.
Suurimmat riskit:

 • Makrotalousympäristön epävarmuus, kuten koronavirustaudin (COVID-19) vaikutus
 • Kyberturvallisuusuhat, sisältäen esim. kiristysohjelmat
 • Viiveet tuotekehityksessä ja uusmyynnissä sekä uusien kauppojen toteutuksessa
 • Strategian toteuttamisen ongelmat
 • Avainhenkilöiden säilyminen ja uusien palkkaaminen
 • Innovaatio- ja kehityskyvyn ylläpitäminen ja toteuttaminen, sisältäen IP-oikeudet
 • IPR-oikeudenkäynnit ja patenttiportfolion hyödyntäminen
 • Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan Yhdysvaltain dollareina ja näin ollen dollarin valuuttakurssin mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2021 aikana voi olla vaikutuksia kannattavuuteen. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com.


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Katsauskaudella ei ollut olennaisia lähipiiritapahtumia.


RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Kuten 26.4.2021 tiedotimme, Kyberleijona Oy on saanut tarvittavat viranomaishyväksynnät Deltagon-yrityskauppaan, ja kaupan muut täytäntöönpanoehdot ovat täyttyneet. Näin ollen Deltagon Oy:n yrityskauppa on saatu päätökseen. Deltagon Oy konsolidoidaan SSH-konserniin tytäryhtiönä 26.4.2021 alkaen ja näkyy konsernin taloudellisessa raportoinnissa vuoden 2021 toisesta vuosineljännestä alkaen.

LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa 1–3/2021 1–3/2020 1–12/2020
Liikevaihto 2,6 3,1 11,3
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 0,1 -0,1 -0,3
Bruttokate 2,7 3,0 11,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 1,0
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut -2,0 -1,8 -6,7
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -1,4 -1,3 -5,0
Hallinnon kulut -0,9 -0,7 -2,7
Liikevoitto/-tappio -1,4 -0,6 -2,5
Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 0,1 -0,6
Voitto/tappio ennen veroja -1,5 -0,4 -3,1
Verot -0,0 0,0 0,0
Tulos -1,5 -0,4 -3,1
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -1,4 -0,4 -2,8
Määräysvallattomien osuus -0,1 -0,1 -0,2
-1,5 -0,4 -3,1
Muu laaja tulos
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,1 -0,1 0,3
Tilikauden laaja tulos yhteensä -1,4 -0,5 -2,8
Jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -1,4 -0,5 -2,6
Määräysvallattomien osuus -0,1 -0,1 -0,2
-1,4 -0,5 -2,8
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 -0,02 -0,11
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa -0,05 -0,02 -0,11

LYHENNETTY KONSERNIN TASE
milj. euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2 0,1
Käyttöoikeusomaisuus 0,6 0,2 0,7
Aineettomat hyödykkeet 5,4 5,5 5,4
Sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 6,1 5,8 6,3
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 0,0 0,0 0,0
Lyhytaikaiset saamiset 2,0 3,3 3,8
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvälineet 0,0 0,0 0,0
Rahavarat 7,5 11,7 8,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 9,6 15,0 12,3
Varat yhteensä 15,7 20,8 18,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 5,4 10,1 8,1
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,3 0,5 0,4
Oma pääoma yhteensä 5,7 10,7 8,5
Pitkäaikaiset velat
Lainat 0,6 0,6 0,6
Vuokrasopimusvelat 0,3 0,0 0,4
Saadut ennakot ja myynnin jaksotukset 0,8 1,4 0,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1,7 2,1 1,7
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 2,5 2,3 2,4
Vuokrasopimusvelat 0,3 0,2 0,3
Saadut ennakot ja myynnin jaksotukset 5,4 5,7 5,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 8,3 8,1 8,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 15,7 20,8 18,6

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Jakautuminen emoyrityksen omistajille
milj. euroa Osake-pääoma Hybridilaina Muuntoero SVOP-rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallattomien osuus Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 1,2 12,0 -1,4 22,7 -23,0 11,4 0,6 12,0
Muutos -0,1 -0,9 -0,9 -0,9
Nettovoitto -0,4 -0,4 -0,1 -0,4
Oma pääoma 31.3.2020 1,2 12,0 -1,5 22,7 -24,2 10,1 0,5 10,7
Muutos 0,3 0,1 0,4 0,4
Nettovoitto -2,5 -2,5 -0,2 -2,6
Oma pääoma 31.12.2020 1,2 12,0 -1,2 22,7 -26,6 8,1 0,4 8,5
Muutos 0,1 -1,3 -1,2 -1,2
Nettovoitto -1,4 -1,4 -0,1 -1,5
Oma pääoma 31.3.2021 1,2 12,0 -1,1 22,7 -29,3 5,4 0,3 5,7

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa 1–3/2021 1–3/2020 1–12/2020
Liiketoiminnan rahavirta 0,0 1,2 -0,2
josta käyttöpääoman muutos 1,1 1,3 1,1
Investointien rahavirta 0,3 -0,6 -1,5
Rahoituksen rahavirta -1,5 -1,0 -1,3
Rahavarojen muutos -1,2 -0,4 -3,0
Rahavarat katsauskauden alussa 8,5 12,0 12,0
Valuuttakurssivaikutus 0,1 0,2 -0,4
Rahavarat katsauskauden lopussa 7,5 11,7 8,5


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus 31.3.2021 päättyneeltä kolmelta kuukaudelta on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkia niitä liitetietoja, jotka on esitetty vuositilinpäätöksessä ja sitä tulee lukea yhdessä 31.12.2020 päättyneeltä vuodelta julkaistun konsernitilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa julkaistut tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2020 konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2021 voimaan tulleita standardeja. Konserni ei ole ottanut käyttöön ennenaikaisesti muita julkaistuja standardeja, tulkintoja tai muutoksia, jotka eivät ole vielä voimassa. Uusilla standardeilla ja muutoksilla ei ollut vaikutusta SSH-konsernin lyhennettyyn osavuosikatsaukseen.

MUUTOKSET AINEELLISISSA HYÖDYKKEISSÄ
milj. euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,1 0,1 0,1
Lisäykset 0,0 0,0 0,1
Poistot ja arvonalentumiset -0,0 -0,0 -0,1
Kurssierot -0,0 0,0 -0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,2 0,2 0,1

MUUTOKSET KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUDESSA
milj. euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,7 0,3 0,3
Lisäykset 0,0 0,8
Vähennykset -0,0
Poistot ja arvonalentumiset -0,1 -0,1 -0,4
Kurssierot 0,0 0,0 -0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,6 0,2 0,7

Käyttöoikeusomaisuuteen kuuluvat vuokratut toimistotilat ja ohjelmistot.

MUUTOKSET AINEETTOMISSA HYÖDYKKEISSÄ
milj. euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Kirjanpitoarvo kauden alussa 5,4 5,5 5,5
Lisäykset 0,3 0,4 1,6
Poistot ja arvonalentumiset -0,4 -0,4 -1,6
Kurssierot 0,0 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 5,4 5,5 5,4

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Hybridilainan korko 0,0 0,0 1,0
Vuokravakuudet 0,1 0,2 0,2


TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun käyttökate, jota ei ole IFRS-standardissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

milj. euroa 1–3/2021 1–3/2020 1–12/2020
Liikevaihto 2,6 3,1 11,3
Käyttökate -0,9 -0,1 -0,4
osuus liikevaihdosta, % -33,9 -1,8 -3,5
Liikevoitto/ -tappio -1,4 -0,6 -2,5
osuus liikevaihdosta, % -53,5 -18,5 -22,1
Tulos ennen veroja -1,5 -0,4 -3,1
osuus liikevaihdosta, % -56,1 -14,5 -27,5
Oman pääoman tuotto, % -20,9 -3,8 -30,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % -17,8 -3,7 -27,3
Korolliset nettovelat -6,3 -10,9 -7,2
Omavaraisuusaste, % 60,6 77,7 69,7
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -109,4 -102,4 -85,3
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,5 0,6 2,1
osuus liikevaihdosta, % 20,2 19,8 18,8
Tutkimus- ja kehityskulut -1,4 -1,3 -5,0
osuus liikevaihdosta, % 54,5 40,6 44,9
Henkilöstö keskimäärin 90 89 88
Henkilöstö kauden lopussa 90 87 94

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
euroa 1–3/2021 1–3/2020 1–12/2020
Laimentamaton osakekohtainen tulos1 -0,05 -0,02 -0,11
Laimennettu osakekohtainen tulos1 -0,05 -0,02 -0,11
Oma pääoma/osake, euroa 0,15 0,28 0,22
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl 38 802 38 802 38 802
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 38 802 38 802 38 802
Osakkeen kurssikehitys euroina
Keskikurssi 2,48 1,07 1,28
Alin 1,60 0,65 0,65
Ylin 3,26 1,45 1,97
Osakkeen kurssi kauden lopussa 2,59 0,80 1,70
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 100,5 31,0 65,8
Osakevaihto, milj. kpl 4,3 2,0 19,4
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 11,1 5,1 50,1
Osakevaihto, milj. euroa 10,7 2,1 24,9
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) neg. neg. neg.
Osakekohtainen osinko 0,00 0,00 0,00
Osinko tuloksesta, % 0,00 0,00 0,00
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00 0,00
1 Osakekohtainen tulos -tunnuslukua laskettaessa otetaan huomioon maksamattomat hybridilainan korot.


VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

Seuraavassa taulukossa esitetään käyttökatteen täsmäytys liikevoittoon/-tappioon.

milj. euroa 1–3/2021 1–3/2020 1-12/2020
Käyttökate -0,9 -0,1 -0,4
Poistot 0,5 -0,5 -2,1
Liikevoitto/-tappio 1,4 -0,6 -2,5


VASTUUN RAJOITUS

Tämän raportin sisältö on SSH Communications Securityn ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. SSH Communications Security ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. SSH Communications Securityn osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. LUKUUN OTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

SSH Communications Security julkaisee toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 20.7.2021.

Helsingissä 27.4.2021

SSH Communications Security Oyj

Hallitus

Teemu Tunkelo
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puhelin +41 79 227 8362
Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Tags

Quarterly Earnings Release

Financial Information

SSH.COM

Osavuosikatsaus

Taloudelliset tiedotteet

Taloustiedot

Related Links

Alkuperäinen artikkeli