Etusivu » Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021 (IFRS)

logo.png

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021 (IFRS)

| Source:

Innofactor Oyj

Innofactor Oyj

Espoo, FINLAND

Finnish
English

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 27.4.2021 klo 9.00

Innofactor myi Prime-liiketoiminnan sekä saavutti historiansa parhaan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon, käyttökatteen ja tilauskannan – myös ilman liiketoimintakaupan tuomaa 2,6 miljoonan euron ylimääräistä käyttökatetta

Tammi–maaliskuu 2021 lyhyesti:

 • Innofactor myi Innofactor Prime -resurssienhallintaohjelmistoon liittyvän liiketoimintansa Suomessa Total Specific Solutionsille maaliskuun lopussa
 • Liikevaihto oli noin 17,8 miljoonaa euroa (2020: 17,2), jossa kasvua 3,8 %
 • Käyttökate oli noin 4,7 miljoonaa euroa (2020: 2,0), jossa kasvua 138 %
  • Käyttökatteeseen sisältyy noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä, jota ilman käyttökate olisi ollut noin 2,1 miljoonaa euroa (2020: 2,0), jossa kasvua 7,3 %
 • Liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (2020: 0,8), jossa kasvua 366,8 %
  • Liikevoittoon sisältyy vastaava myyntivoitto kuin käyttökatteeseen, jota ilman liikevoitto olisi ollut noin 1,3 miljoonaa euroa (2020: 0,8), jossa kasvua 53 %
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 68,9 miljoonaa euroa (2020: 54,1), jossa kasvua 27,4 %
  • Tilauskantaan ei sisälly myydyn Prime-liiketoiminnan tilauskanta
 • Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä, muun muassa
  • Verohallinnon Azure-ohjelmointi noin 15–25 miljoonaa euroa
  • Työterveyslaitoksen toiminnanohjausjärjestelmä noin 1,6 miljoonaa euroa (ei vielä tilauskannassa)
  • Metsähallituksen asianhallintajärjestelmä noin 0,7 miljoonaa euroa (ei vielä tilauskannassa)
  • Norjalaisen rahoituspalvelualan yrityksen pilviratkaisu noin 0,5 miljoonaa euroa
Konsernin tunnusluvut, IFRS
. 1.1.-31.3.2021 1.1.-31.3.2020 Muutos
Liikevaihto tuhatta euroa 17 807 17 152 3,8 %
Liikevaihdon kasvu 3,8 % 6,2 %
Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa* 4 657 1 957 138,0 %
prosenttia liikevaihdosta* 26,2 % 11,4 %
Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa** 3 809 816 366,8 %
prosenttia liikevaihdosta** 21,4 % 4,8 %
Tulos ennen veroja tuhatta euroa*** 3 357 -123 2 819,3 %
prosenttia liikevaihdosta*** 18,9 % -0,7 %
Tulos tuhatta euroa*** 2 637 204 1 194,2 %
prosenttia liikevaihdosta*** 14,8 % 1,2 %
Tilauskanta 68 901 54 091 27,4 %
Nettovelkaantumisaste (Gearing)* 56,9 % 60,6 %
Nettovelkaantumisate ilman IFRS16 43,6 % 37,3 %
Omavaraisuusaste 46,6 % 43,5 %
Omavaraisuusaste ilman IFRS16 44,0 % 48,5 %
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana**** 537 541 -0,7 %
Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa**** 536 542 -1,1 %
Tulos per osake (euroa) 0,0705 0,0054 1 194,2 %

*) IFRS 16:n mukaisella vuokravastuiden käsittelyllä on 1.1.–31.3.2021 479 (2020: 504) tuhannen euron positiivinen vaikutus käyttökatteeseen (EBITDA).

**) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.1.–31.3.2021 liiketulokseen sisältyy 139 tuhatta euroa (2020: 473) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.

***) Konsernin sisäisten velkojen valuuttakurssimuutoksista (Ruotsin kruunun ja Norjan valuuttakurssien muutoksesta euroon nähden) aiheutuu IFRS:n mukainen -282 (2020: –859) tuhannen euron valuuttakurssitappio, joka ei ole kassavirtavaikutteinen, vaan vaikuttaa ainoastaan tilikauden tulokseen, konsernin taseseen ja omavaraisuusasteeseen.

****) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2021

Innofactorin vuoden 2021 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2020, jolloin liikevaihto oli 66,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,2 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Uskomme Prime-liiketoimintakaupasta huolimatta yltävämme vuonna 2021 kasvuun, jota tukee alkuvuoden vahva tilauskannan kasvu

Liikevaihto vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 17,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,8 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kasvu tuli kokonaisuudessaan Suomesta, mutta toisesta vuosineljänneksestä eteenpäin arvioimme saavuttavamme kasvua myös Suomen ulkopuolelta, jossa korona vaikutti vuonna 2020 liikevaihtoa alentavasti. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 138,0 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 4,7 miljoonaan euroon (26,2 prosenttia liikevaihdosta) ja oli positiivinen kaikissa maissa paitsi Ruotsissa, jossa ensimmäiseen vuosineljännekseen kohdistui liiketoiminnan uudelleenorganisointiin liittyviä kustannuksia. Käyttökatteeseen sisältyy noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä, jota ilman käyttökate olisi ollut noin 2,1 miljoonaa euroa (11,8 prosenttia liikevaihdosta ja 7,3 prosenttia kasvua edelliseen vuoteen verrattuna). Tilauskanta kasvoi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ennätyssuureksi ja oli neljänneksen lopussa 68,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 27,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Innofactor myi Innofactor Prime -resurssienhallintaohjelmistoon liittyvän liiketoimintansa Suomessa Total Specific Solutionsille (TSS). Liiketoiminta siirtyi 1.4.2021 alkaen. Prime on joustava ja monipuolinen ohjelmistoratkaisu seurakunnille ja julkishallinnon organisaatioille. Se mahdollistaa organisaatioiden resurssien optimoinnin ja tehokkaan hallinnan sekä tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia valmiita ja organisaatiolle räätälöityjä moduuleja, kuten laskutuksen, kalenterinhallinnan, hautausmaiden hallinnan, toiminnanohjausjärjestelmän ja sähköiset asiointipalvelut. Liiketoimintakaupalla oli 2,6 miljoonan euron positiivinen nettovaikutus Innofactorin vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin käyttökatteeseen (EBITDA) ja arviolta 2 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vuoden 2021 liikevaihtoon, mutta kokonaisuudessaan liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan. Innofactor tuottaa myös jatkossa TSS:lle Prime-liiketoimintaan liittyvät käyttöpalvelut.

Onnistuimme erinomaisesti myynnissä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Verohallinto valitsi Innofactorin IT-asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi Azure-ohjelmoinnin osa-alueeseen. Hankinnan kohteena on projektipäällikkö- ja ICT-asiantuntijaresurssit tukemaan Verohallinnon järjestelmien projektinhallintaa, määrittelyä, ohjelmointia, hallintaa ja palvelumuotoilua sekä muuta Verohallinnon ICT:tä tukevaa teknistä osaamista. Asiakkaan hankinnassa ilmoittaman volyymin perusteella osa-alueen kokonaisarvo on noin 15–25 miljoonaa euroa. Puitesopimuksen kesto on 6 vuotta ja puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua 4 vuotta puitesopimuksen päättymisajan jälkeen. Kyseessä on Innofactorin historian suurin yksittäinen kauppa. Lisäksi saimme Työterveyslaitoksen toiminnanohjausjärjestelmän noin 1,6 miljoonan euron, Metsähallituksen asianhallintajärjestelmän noin 0,7 miljoonaa euron sekä norjalaisen rahoituspalvelualan yrityksen pilviratkaisun noin 0,5 miljoonaa euron toimitukset.

Innofactor nimitti Martin Söderlindin uuteen Chief Innovation and Talent Officer -rooliin 1.4.2021 alkaen. Martin on vastuussa Innofactorin tarjooman sekä henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Söderlind toimii konsernin johtoryhmän jäsenenä raportoiden toimitusjohtaja Sami Ensiolle. Hän työskentelee Innofactorin Tukholman toimipisteessä. Martin Söderlindillä on yli 20 vuoden kokemus ICT-alan johtotehtävistä ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä. Söderlind siirtyi Innofactor-konserniin Nordcloudista, jossa hänen tehtävänsä oli kasvattaa Ruotsin, Tanskan ja Norjan liiketoimintoja COO Scandinavia -roolissa. Ennen tätä Söderlind toimi useissa johto- ja liiketoimintakehityksen tehtävissä Telialla. Haluan toivottaa Martinin lämpimästi tervetulleeksi. Hänelle on tärkeä rooli Innofactorin pitkän tähtäimen menestyksessä.

Koronaepidemian ei uskota aiheuttavan enää merkittävää haittaa Innofactorin liiketoiminnalle vuonna 2021. Pitkällä tähtäimellä uskomme koronaepidemian aiheuttaman yhteiskunnan digiloikan lisäävän Innofactorin mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa. Modernin digitaalisen organisaation kyvykkyydet ovat jatkossa asiakkaillemme entistä tärkeämpiä. Lisäksi on mahdollista, että asiakkaamme siirtävät joitakin toimintojaan takaisin Pohjoismaihin lähemmäksi asiakkaitaan. Tällä olisi suotuisa vaikutus Innofactorin valitun strategian mukaiseen liiketoimintamalliin, joka perustuu pohjoismaisiin osaajiin. Myös Microsoftin asema on uskoaksemme vahvistunut koronaepidemian aikana. Uskomme mahdollisuuksiimme kasvattaa jatkossa markkinaosuuttamme.

Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.

Tarkoitus: Innovoimme toimivamman maailman puolesta

Missio: Edistämme modernia digitaalista organisaatiota

Visio: Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä

Strategiset valinnat:

 • osaavimmat pohjoismaiset tiimit
 • tuotteistettu kohdennettu tarjonta
 • proaktiivinen ja joustava toimintatapa
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvot:

 • vastuullisuus
 • toimintavapaus
 • innovaatio
 • asiakas

Toimintaperiaate: Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Innofactorin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 17,8 miljoonaa euroa (2020: 17,2), jossa oli kasvua 3,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kasvu tuli kokonaisuudessaan Suomesta, mutta toisesta vuosineljänneksestä eteenpäin arvioimme saavuttavamme kasvua myös Suomen ulkopuolelta, jossa korona vaikutti vuonna 2020 liikevaihtoa alentavasti. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee ennätyssuuri tilauskanta 68,9 miljoonaa euroa (2020: 54,1). Innofactor kiinnittää vuoden 2021 aikana erityistä huomiota kasvun, myynnin, osaamisen ja resurssoinnin johtamiseen, johon liittyen olemme muun muassa uusineet organisaatiotamme. Uutena roolina huhtikuussa 2021 aloitti Chief Innovation and Talent Officerina Martin Söderlind.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi katsauskaudella 138,0 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 4,7 miljoonaan euroon (26,2 prosenttia liikevaihdosta). Ilman Prime-liiketoiminnan kauppaa käyttökate (EBITDA) olisi kasvanut katsauskaudella 7,3 prosenttia ja käyttökate olisi päätynyt 2,1 miljoonaan euroon (11,8 prosenttia liikevaihdosta). Kannattavuuden osalta (ilman Prime-kauppaa) Innofactor pystyi hieman parantamaan suoritustaan, mutta sen osalta vaaditaan edelleen työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.3.2021 3,6 miljoonaa euroa (2020: 3,1 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 46,6 prosenttia (2020: 43,5 prosenttia). Rahavirrassa ei ole mukana Prime-liiketoimintakaupasta saatuja tuottoja, jotka kohdistuvat toiselle vuosineljännekselle. Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Espoossa 27.4.2021
INNOFACTOR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–31.3.2021

Innofactor julkaisee tammi–maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen tiistaina 27.4.2021 noin klo 9.00.

Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen videokonferenssi medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 10.00. Vastaava englanninkielinen videokonferenssi pidetään klo 12.00. Katsauksen esittelevät toimitusjohtaja Sami Ensio ja talousjohtaja Markku Puolanne.

Pyydämme ilmoittautumaan konferensseihin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2016–2020 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 8,3 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles

Liite

Attachments


Innofactor Oyjn osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021 (IFRS)

Innofactor Oyjn osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021 (IFRS)…Alkuperäinen artikkeli