Etusivu » Siili Solutions Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2021

Siili Solutions Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2021

Siili Solutions Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2021

| Source:

Siili Solutions Oyj

Siili Solutions Oyj

Helsinki, FINLAND

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2021 kello 11.30

Kannattavuus parani ja yritysoston myötä kansainvälinen liiketoiminta vahvistui

Tammi–maaliskuuntunnusluvut*:

  • Liikevaihto oli 23,6 (2020: 22,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 1,0 miljoonaa euroa eli 4,3 % edellisvuodesta. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli -0,1 miljoonaa euroa, eli -0,4 %.
  • Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja) oli 2,0 (1,6) miljoonaa euroa, eli 8,5 % (7,2 %) liikevaihdosta.
  • Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 813 (742).
  • Kokoaikaisen henkilöstön määrä (FTE) katsauskauden päättyessä oli 805 henkilöä sekä 170 alihankkijaa (kokoaikaiseksi muunnetun laskutetussa työssä käytetyn alihankinnan määrä).

*)Supercharge on yhdistelty Siili-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.

Tammi–maaliskuun tärkeimmät tapahtumat: 

  • Siili tiedotti 14.1.2021, että se tulee ostamaan 21,4 % ohjelmistotestaukseen, laadunvarmistukseen ja testiautomaatioon erikoistuneen tytäryhtiönsä VALA Group Oy:n osakekannasta. Ennen kauppaa Siili omisti 60 % VALAn osakekannasta. Kaupan jälkeen Siilin omistus nousi 81,4 %:iin. VALAlla on henkilöstön optio-ohjelma, joka tulee myöhemmin laimentamaan kaikkien nykyisten omistajien osakeomistusta enintään 8 % vuoden 2023 loppuun mennessä. Sami Tuomisaari jatkaa edelleen VALAn toimitusjohtajana sekä vähemmistöomistajana.
  • Uusi henkilöstöjohtaja Taru Salo aloitti 22.2.2021.
  • Siili toteutti 26.2.2021 yrityskaupan Supercharge Holding Zrt:n kanssa, jossa Siili osti 55 % digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen erikoistuneesta unkarilaisesta Supercharge Kft -yhtiöstä.
  • Siili voitti maaliskuussa Väyläviraston radan kunnossapitosovelluksen kehittämisen kilpailutuksen. Siili valittiin toimittajaksi sovelluskehityksen asiantuntijapalveluiden osa-alueeseen, ja sopimuksen arvo on 3,1 miljoonaa euroa. Työ jaksottuu neljän vuoden ajalle.

Toimitusjohtaja Marko Somerma: 

“Siilin kannattavuus parani vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jo yhdeksännettä neljännestä peräkkäin. Erityisesti kansainvälinen liiketoiminta otti harppauksia eteenpäin strategian mukaisesti. Siili Auton liiketoiminta on kääntynyt COVID-19-pandemiasta aiheutuneiden vaikeuksien jälkeen takaisin kasvu-uralle, ja kannattavuus on hyvällä tasolla. Sekä Core Suomen että VALAn liiketoiminta jatkui tasaisena, käyttöaste parani ja alihankinnan osuus kasvoi. Orgaaninen kasvu jäi jälkeen viime vuoden vahvasta vertailujaksosta pandemian vaikutusten vuoksi. Superchargen kasvu ja kannattavuus ensimmäisen yhteisen kuukauden aikana olivat erittäin vahvoja.

Katsauskauden jälkeen Siilin Portfolio-yhtiön VALA Group Oy:n kanssa allekirjoitettiin sopimus Siilin omistuskannan kasvattamisesta aiemmasta 60 prosentista 81,4 prosenttiin. Helmikuun lopussa saimme Supercharge Kft -yhtiön kanssa solmitun kauppasopimuksen päätökseensä, mikä laajentaa Siilin kansainvälistä asiakaskuntaa mm. Ericssonin, Deutsche Telekom Groupin ja Kodakin myötä, ja toimistoverkostoamme Budapestiin, Lontooseen ja Amsterdamiin.

Henkilöstömäärämme nousi katsauskauden aikana yli 800:aan Siiliin, ja jatkamme aktiivista rekrytointia kaikissa yksiköissämme. Maaliskuussa avasimme muun muassa sijainnista riippumattomien työpaikkojen haun, jonka kautta on jo saatu uusia Siilejä töihin.

Henkilöstön hyvinvointiin, kulttuurin kehitykseen ja kasvun vauhdittamiseen on saatu uutta virtaa, kun KTM Taru Salo aloitti Siilin uutena henkilöstöjohtajana helmikuussa.

Lanseerasimme uuden, strategiaa tukevan toimintamallin, ja olemme täyttäneet useita avainrooleja erityisesti tarjoomalähtöisen liiketoiminnan myyntiin ja kehittämiseen.

Koronapandemiasta huolimatta Siilin liiketoiminta on kehittynyt tasaisesti. Kansainvälisen liiketoiminnan kasvun lisäksi erityisesti julkinen sektori kotimaassa on kasvussa, josta kertoo esimerkiksi Siilille tullut 3,1 miljoonan arvoinen voitto Väyläviraston radan kunnossapitosovelluksen kehittämisen kilpailutuksessa. Koronapandemian aiheuttama epävarmuus Siilin markkinassa on hälvenemässä, ja uskomme, että uusi strategiamme ja toimintamallimme tulee vauhdittamaan kehitystä.”

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Somerma
Puhelin: 050 518 1496, sähköposti: marko.somerma(at)siili.com
Talousjohtaja Aleksi Kankainen
Puhelin: 040 534 2709, sähköposti: aleksi.kankainen(at)siili.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti
Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Alkuperäinen artikkeli