Etusivu » Saga Furs Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Saga Furs Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

logo.jpg

Saga Furs Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

| Source:

Saga Furs Oyj

Saga Furs Oyj

Vantaa, FINLAND

Finnish
Swedish

Saga Furs Oyj, yhtiökokouksen päätökset, 29.4.2021 klo 11.00

Saga Furs Oyj:n 29.4.2021 kokoontunut yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2019-31.10.2020. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen olla jakamatta osinkoa osakkeenomistajille ja hallitus valtuutettiin päättämään myöhemmin osingonjaosta, jonka enimmäismäärä on 0,50 euroa A-osakkeelta ja 0,64 euroa C-osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Uudelleen valmisteltu palkitsemispolitiikka esitettiin yhtiökokoukselle. Koska yhtiökokous ei kannattanut nyt esitettyä palkitsemispolitiikkaa, se esitetään uudelleen valmisteltuna yhtiökokoukselle viimeistään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 630 A-osaketta ja 61 458 C-osaketta, joiden enimmäismäärä vastaa noin 1,76 % yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää suunnatusta osakeannista, ja valtuutusta voidaan käyttää yhdessä tai useammassa erässä.

Saga Fursin hallitukseen valittiin Kenneth Ingman (Marcus Nordmyr), Jari Isosaari (Harri Kuorikoski), Lasse Joensuu (Arto Isopahkala), Anders Kulp (Daniel Blomqvist), Virve Kuusela (Marja Tiura), Isto Kärkäinen (Mikko Nordberg), Kennet Myllykoski (Pasi Keskinen) ja Rainer Sjöholm (Kenneth Hellén). Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Isosaari ja varapuheenjohtajaksi Kenneth Ingman.

SAGA FURS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, puh. 050 5120 326

www.sagafurs.com

Alkuperäinen artikkeli