Etusivu » Pääekonomistin raportti: Kotitalouksien vähäinen sijoittaminen hidastaa suomalaisten vaurastumista

Pääekonomistin raportti: Kotitalouksien vähäinen sijoittaminen hidastaa suomalaisten vaurastumista

new_Aktia_logo_black.png

Pääekonomistin raportti: Kotitalouksien vähäinen sijoittaminen hidastaa suomalaisten vaurastumista

| Source:

Aktia Pankki Oyj

Aktia Pankki Oyj

Helsinki, FINLAND

Finnish
Swedish
English

Aktian pääekonomisti Lasse Corinin mukaan Suomen talouden heikko kasvupotentiaali ja rakenteelliset haasteet vaikuttavat epäsuotuisasti odotettuun palkkakehitykseen. Matalan palkkakehityksen ympäristössä kotitalouksien sijoitetun omaisuuden tuoton tärkeys korostuu. Suomalaiset turvautuvat kuitenkin edelleen talletuksiin, joiden tuottopotentiaali on tämänhetkisessä korkoympäristössä merkityksetön.

Aktian tänään julkaistussa raportissa pääekonomisti Lasse Corin toteaa kotitalouksien sijoitusvarallisuuden arvon olevan 230 miljardia euroa vuoden 2020 lopussa. Sijoitusvarallisuudeksi lasketaan talletukset, osakkeet, rahastot ja henkivakuutussäästöt. Suomalaisilla oli vuodenvaihteessa henkivakuutussäästöjä ja listattuja osakkeita molempia noin 46 miljardin euron edestä. Rahastosäästöjen arvo oli puolestaan 32 miljardia euroa. Sijoitusomaisuus on kasvanut kymmenessä vuodessa noin 93 miljardia euroa. Talletukset ovat suomalaisten kotitalouksien ehdottomasti suurin sijoitusvarallisuuserä, vaikka ne eivät juurikaan tuota arvonmuutoksen muodossa.

Merkittä tuottopotentiaali hyödyntämättä

”Kotitalouksilla on arviomme mukaan ylimääräisä talletuksia noin 12 miljardia euroa. Mikäli tuo summa olisi sijoitettu Helsingin pörssiin, se olisi tuottanut suomalaisille kotitalouksille viime vuonna noin 300 miljoonan euron osinkotuotot. Talletuskannan kasvuun vaikuttaa useampi tekijä, esimerkiksi työmarkkinatilanne, kotitalouksien velkamäärän kasvu ja sijoitushalukkuus. Suomalaisten vaurastumisen kannalta on kuitenkin oleellista, että ylimääräiset talletukset sijoitettaisiin korkeamman tuotto-odotuksen omaaviin instrumentteihin, kuten esimerkiksi osakkeisiin tai rahastoihin”, Aktian pääekonomisti Lasse Corin kertoo.

Tileille sijoitetut varat eivät tuota mitään nykyisessä korkoympäristössä. Tästä huolimatta ne ovat olleet suomalaisten kotitalouksien ehdottomasti suosituin säästämismuoto viimeisen 10 vuoden ajan. Samalla henkivakuutusten, rahastojen ja osakkeiden arvonmuutokset ovat kasvattaneet kotitalouksien varallisuutta lähes 40 miljardilla eurolla 10 vuodessa. Arvonmuutosten lisäksi sijoituksista saa myös tuottoa esimerkiksi osinkojen muodossa, jolloin yksityissijoittajien kokonaisvarallisuus kasvaa entisestään.

”Kotitaloukset ovat yhä enemmän kiinnostuneita sijoittamisesta ja vaurastumisesta, vaikka käytettävissä olevien tulojen määrä ei viime vuosina ole merkittävästi noussut. Matalan palkkakehityksen ympäristössä kotitalouksien sijoitetun omaisuuden tuoton tärkeys korostuu. Sijoitusmarkkinoiden avulla kotitaloudet pääsevät käsiksi korkeamman kasvun tuomiin hyötyihin”, Corin sanoo.

Lisätietoja
Lasse Corin, pääekonomisti, puh. +358 40 8080 635, lasse.corin@aktia.fi
Katja Korsinkin, viestintäpäällikkö, puh. +358 50 411 3036, katja.korsinkin@aktia.fi

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 830 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2020 olivat 10,4 miljardia euroa ja taseen arvo 10,6 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Liite

Tags

Lasse Corin

Attachments


Pääekonomistin_Raportti_Kotitalouksien_saastaminen

Pääekonomistin_Raportti_Kotitalouksien_saastaminen…Alkuperäinen artikkeli