Etusivu » Ovaro Kiinteistösijoitus osana konsortiota valmistelee merkittävää kiinteistöinvestointia Jyväskylässä

Ovaro Kiinteistösijoitus osana konsortiota valmistelee merkittävää kiinteistöinvestointia Jyväskylässä

Ovaro Kiinteistösijoitus osana konsortiota valmistelee merkittävää kiinteistöinvestointia Jyväskylässä

| Source:

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Helsinki, FINLAND

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Sisäpiiritieto
28.4.2021 klo 15.30

Ovaro Kiinteistösijoitus osana konsortiota valmistelee merkittävää kiinteistöinvestointia Jyväskylässä

Ovaro Kiinteistösijoitus on osana kolmen yrityksen konsortiota sopinut tänään Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa, että osapuolet pyrkivät noin 85.000 m2 suuruisen kiinteistön kauppaan. Valmisteltavassa kaupassa konsortio ostaisi Sairaanhoitopiiriltä Jyväskylästä entisen keskussairaala-alueen rakennuksineen 46 M€ kauppahinnalla. Kukkula -hankkeeksi nimetty entinen keskussairaala-alue muodostuu säilytettävistä ja purettavista rakennuksista sekä mahdollisesti kaavamuutoksen jälkeen syntyvästä uudesta rakennusoikeudesta.

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin uusi Nova-sairaala on valmistunut 2020, mikä osaltaan on käynnistänyt toimet etsiä vanhalle sairaala-alueelle (Kukkula) uusi käyttö. Sairaanhoitopiiri on selvittänyt eri vaihtoehdot ja arvioinut parhaaksi nyt valmisteltavaksi sovitun kaupan.

Hankkeessa ostajina toimivan konsortion muodostavat Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, Investors House Oyj sekä Royal House Oy.

Osapuolten tarkoitus on määrittää kaupan pääehdot ja solmia valmisteltava kauppa vuoden 2021 aikana. Kiinteistökauppa tapahtuisi vaiheittain alkaen 2021 ja jatkuen siten, että viimeinen osa kaupasta toteutettaisiin, kun aluetta koskeva kaavamuutos on saanut lainvoiman. Kaavamuutoksen valmistelu käynnistettäisiin vuoden 2021 lopulla.

Valmistelun kohteena olevaan ja tavoiteltavaan kauppaan liittyy useita ennen varsinaista kauppasopimusta selvitettäviä asioita. Tämän johdosta, ja ennen näiden selvitysten valmistumista, on haasteellista luotettavasti arvioida millainen tulosvaikutus kaupalla olisi. Iso osa kaupan kohteesta muodostuisi asemakaavamuutosta vaativasta kehitysalueesta.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:
’’Aiesopimus on Ovaron uudistetun strategian mukainen. Strategian mukaan siirrämme yhtiön painopistettä kiinteistö- ja aluekehitykseen kasvukeskuksissa. Kukkula-hankkeen toteutuessa Ovaro ottaa merkittävän askeleen kiinteistökehittäjänä ja -sijoittajana”.

Helsinki / Jyväskylä 28.4.2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh. 050-3292563

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi

Alkuperäinen artikkeli