Etusivu » Cargotecin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2021: Vahvat tilaukset

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2021: Vahvat tilaukset

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2021: Vahvat tilaukset

| Source:

Cargotec Oyj

Cargotec Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–MAALISKUULTA 2021, 28.4.2021 KLO 13.30

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2021: Vahvat tilaukset

 • Saadut tilaukset kasvoivat 43 prosenttia
 • Kannattavuus parani
 • Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 11 prosenttia
 • Sopimus Naviksen myynnistä julkaistiin maaliskuussa, velaton kauppahinta 380 miljoonaa euroa. Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä
 • Cargotec aikoo vähentää arvoketjunsa hiilidioksidipäästöjä miljoonalla tonnilla vuoteen 2024 mennessä

Tammi–maaliskuu 2021 lyhyesti: Huoltoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta kasvoi

 • Saadut tilaukset kasvoivat 43 prosenttia ja olivat 1 115 (781) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 2 217 (31.12.2020: 1 824) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto laski 15 prosenttia ja oli 730 (858) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto laski 2 prosenttia ja oli 254 (260) miljoonaa euroa.
 • Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 40 (35) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 25 (26) miljoonaa euroa eli 3,4 (3,1) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -27 (-19) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 14 prosenttia ja oli 52 (45) miljoonaa euroa eli 7,1 (5,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 51 (23) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 10 (11) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,18) euroa.

Vuoden 2021 näkymät
Cargotec toistaa 4. helmikuuta 2021 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2020 (227* miljoonaa euroa).

*Vertailukelpoinen liikevoitto 228 miljoonaa euroa on täsmennetty 227 miljoonaan euroon. Lisätietoja vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmästä on annettu 29.3.2021 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Cargotecin avainluvut

MEUR Q1/21 Q1/20 Muutos 2020
Saadut tilaukset 1 115 781 43 % 3 121
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 299 270 11 % 987
Tilauskanta kauden lopussa 2 217 1 938 14 % 1 824
Liikevaihto 730 858 −15 % 3 263
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 254 260 −2 % 1 005
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto* 36 40 −11 % 166
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta 40 % 35 % 36 %
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 147 192 −23 % 777
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 20 % 22 % 24 %
Liikevoitto 24,5 26,5 −7 % 70,4
Liikevoitto, % 3,4 % 3,1 % 2,2 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 51,6 45,3 14 % 226,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 7,1 % 5,3 % 6,9 %
Tulos ennen veroja 18,3 19,7 −7 % 34,5
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 51,2 22,8 > 100 % 296,4
Kauden tulos 9,6 11,3 −15 % 8,1
Osakekohtainen tulos, EUR 0,15 0,18 −16 % 0,13
Korollinen nettovelka kauden lopussa 739 798 −7 % 682
Nettovelkaantumisaste, % 58,6 % 57,4 % 52,4 %
Korollinen nettovelka / EBITDA** 3,5 2,7 3,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 2,9 % 6,5 % 2,8 %
Henkilöstö kauden lopussa 11 449 12 473 −8 % 11 552

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA
Tasepohjaisia tunnuslukuja laskettaessa myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat on huomioitu kyseisiin eriin sisältyvinä, vaikka ne esitetään taseessa yhdellä rivillä.
Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2021 alkaen sulautumisesitteessä käytetyn määritelmän mukaiseksi. Uuden määritelmän mukaan laskettu tunnusluku ei sisällä vertailukelpoisuuteen merkittävästi vaikuttavien erien lisäksi liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia. Vuoden 2020 vertailuluvut on oikaistu uuden määritelmän mukaisesti. Tämän seurauksena vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 6 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2020 ja 23 miljoonaa euroa tilikaudella 2020. Lisätietoja määritelmän muutoksesta on annettu 29.3.2021 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Vahvaa kehitystä saaduissa tilauksissa
Vuoden 2020 toisella puoliskolla alkanut markkinatilanteen asteittainen palautuminen vaikeasta pandemiatilanteesta jatkui vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Saadut tilauksemme kasvoivat 43 prosenttia vertailukauteen nähden kaikkien liiketoiminta-alueiden kasvattaessa tilauksiaan. Kalmarin pienempien kontinkäsittelylaitteiden sekä Hiabin ratkaisujen vahva kysyntä jatkui, ja Hiabin saatujen tilausten määrä oli jälleen sen kaikkien aikojen paras. Myös kiinnostus Kalmarin automaatioratkaisuja kohtaan kasvoi. MacGregorin saadut tilaukset kääntyivät 7 prosentin kasvuun piristyneen kauppalaivamarkkinan vetämänä. Tilauskantamme kasvoi 22 prosenttia vuoden 2020 loppuun verrattuna, mikä antaa meille hyvät asetelmat vuoden 2021 jatkoa ajatellen. Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 11 prosenttia vertailukauteen nähden.

Liikevaihtomme laski 15 prosenttia vertailukaudesta, heijastaen vielä ennakoidusti viime vuoden toisen vuosineljänneksen sekä kolmannen neljänneksen alun matalia tilauskertymiä. Tuotekomponenttien saatavuudella ei ollut olennaista vaikutusta toimintaamme, mutta pitkittyessään maailmanlaajuinen komponenttipula voi aiheuttaa haasteita. Seuraammekin toimitusketjumme tilaa tarkasti, ja olemme aktiivisessa yhteistyössä toimittajiemme kanssa. Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 40 prosenttia. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto laski vain 2 prosenttia, huolimatta vaikeasta pandemiatilanteesta ja sen aiheuttamista rajoituksista.

Liikevaihdon laskusta huolimatta vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi 14 prosenttia. Hiabin ja MacGregorin vertailukelpoiset liikevoitot kasvoivat, Kalmarin kannattavuus heikkeni.

Tiedotimme maaliskuussa Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnistä yhdysvaltalaiselle Accel-KKR-sijoitusyhtiölle. Velaton kauppahinta on 380 miljoonaa euroa, lopullinen kauppahinta määritetään kaupan päätöksen yhteydessä. Kaupan myötä Navis saa uuden hyvän omistajan, ja kauppa varmistaa Naviksen parhaan mahdollisen arvon kehityksen sen seuraavassa kasvuvaiheessa. Arvioimme, että kauppa saatetaan päätöksen vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Olemme päivittäneet strategiamme ja visiomme. Läpimurtotavoitteemme ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu, ja visiomme on tulla kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi. Kestävän kehityksen merkitys toiminnassamme on kasvanut. Konkreettisena tavoitteena aiomme vähentää arvoketjumme hiilidioksidipäästöjä miljoonalla tonnilla vuoteen 2024 mennessä.

Cargotec ja Konecranes tiedottivat sulautumisestaan 1. lokakuuta 2020, ja molempien yhtiöiden osakkeenomistajat hyväksyivät yhdistymisen 18. joulukuuta 2020 järjestetyissä yhtiökokouksissa. Sulautumisen lopullinen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Lisätietoja sulautumisesta löytyy osoitteesta www.sustainablematerialflow.com.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q1/21 Q1/20 Muutos 2020
Kalmar 529 334 58 % 1 401
Hiab 425 296 44 % 1 210
MacGregor 161 151 7 % 511
Sisäiset tilaukset 0 0 −1
Yhteensä 1 115 781 43 % 3 121

Tilauskanta

MEUR 31.3.2021 31.12.2020 Muutos
Kalmar 1 051 842 25 %
Hiab 642 503 28 %
MacGregor 524 480 9 %
Sisäiset tilaukset 0 0
Yhteensä 2 217 1 824 22 %

Liikevaihto

MEUR Q1/21 Q1/20 Muutos 2020
Kalmar 324 404 −20 % 1 529
Hiab 287 302 −5 % 1 094
MacGregor 119 153 −22 % 642
Sisäinen liikevaihto 0 0 −1
Yhteensä 730 858 −15 % 3 263

Liikevoitto

MEUR Q1/21 Q1/20 Muutos 2020
Kalmar 18,0 24,1 −25 % 61,8
Hiab 33,1 28,4 17 % 97,3
MacGregor −7,9 −8,1 2 % −48,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot −18,6 −17,9 −4 % −40,7
Yhteensä 24,5 26,5 −7 % 70,4

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q1/21 Q1/20 Muutos 2020
Kalmar 20,2 27,8 −28 % 126,1
Hiab 38,8 30,7 26 % 128,8
MacGregor 3,3 −2,4 > 100% 6,6
Konsernihallinto ja tukitoiminnot −10,7 −10,8 1 % −34,9
Yhteensä 51,6 45,3 14 % 226,7

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille
Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 14.45. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 14.15 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä ennen tiedotustilaisuuden alkua tässä osoitteessa. Rekisteröityminen avautuu 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Puhelinkonferenssijärjestelmä soittaa tietonsa rekisteröineelle osallistujalle annettuun puhelinnumeroon ja lisää osallistujan tilaisuuteen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua myös ilman ennakkorekisteröitymistä soittamalla numeroon 09 7479 0360 ja esittämällä tunnuksen 240743. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2021-q1. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 729 1670

SULAUTUMISTA JA SULAUTUMISVASTIKEARVOPAPEREITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ REKISTERÖIDÄ YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN MUKAISESTI EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA, MYYDÄ TAI TOIMITTAA YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALLOISSA, PAITSI YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REKISTERÖINTIVAATIMUKSISTA SÄÄDETYN POIKKEUKSEN NOJALLA TAI TRANSAKTIOSSA, JOHON YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REKISTERÖINTIVAATIMUKSET EIVÄT SOVELLU.

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite

Attachments


Cargotecin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2021

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2021…Alkuperäinen artikkeli