Etusivu » OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021: Tulos ennen veroja 265 miljoonaa euroa – tuotot kasvoivat ja saamisten arvonalentumiset laskivat

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021: Tulos ennen veroja 265 miljoonaa euroa – tuotot kasvoivat ja saamisten arvonalentumiset laskivat

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021: Tulos ennen veroja 265 miljoonaa euroa – tuotot kasvoivat ja saamisten arvonalentumiset laskivat

| Source:

OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

OP Ryhmä
Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021
Pörssitiedote 28.4.2021 klo 9.00

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021: Tulos ennen veroja 265 miljoonaa euroa – tuotot kasvoivat ja saamisten arvonalentumiset laskivat

 • Tulos ennen veroja parani 265 miljoonaan euroon (129).
 • Asiakasliiketoiminnan tuotoista vakuutuskate kasvoi 19 % 157 miljoonaan euroon (131) ja nettopalkkiotuotot 10 % 270 miljoonaan euroon (244). Korkokate laski 1 % 316 miljoonaan euroon (319).
 • Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat vertailukaudesta 80 miljoonaa euroa 91 miljoonaan euroon (11).
 • Yhteensä tuotot kasvoivat 35 % 896 miljoonaan euroon (662).
 • Kulut laskivat 2 % 507 miljoonaan euroon (518).
 • Saamisten arvonalentumiset, 22 miljoonaa euroa (105), olivat 0,09 % (0,44) luotto- ja takauskannasta. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia kasvattivat koronaviruspandemian vaikutukset luottokannan laatuun ja sääntelymuutoksesta johtuva maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto.
 • OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 1 % 94 miljardiin euroon (93) ja talletukset 10 % 71 miljardiin euroon (65).
 • CET1-vakavaraisuus oli 18,1 % (18,9). Suhdeluvun laskuun vaikutti EKP:n päätös, joka kasvatti yritysvastuiden riskipainotettuja eriä.
 • Vähittäispankin tulos ennen veroja parani 59 miljoonaa euroa 66 miljoonaan euroon (8). Korkokate kasvoi 3 % ja nettopalkkiotuotot 5 %. Saamisten arvonalentumiset laskivat 57 % 24 miljoonaan euroon (57). Luottokanta kasvoi vuodessa 1 % ja talletukset 10 %.
 • Yrityspankin tulos ennen veroja parani 101 miljoonaa euroa 115 miljoonaan euroon (14). Korkokate laski 1 % ja nettopalkkiotuotot kasvoivat 48 %. Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 39 miljoonaa euroa 49 miljoonaan euroon (9). Saamisten arvonalentumisten palautuminen paransi tulosta 2 miljoonaa euroa (-47). Luottokanta pieneni vuodessa 1 %.
 • Vakuutuksen tulos ennen veroja parani 58 miljoonaa euroa 117 miljoonaan euroon (59). Vakuutuskate kasvoi 19 % 164 miljoonaan euroon (138). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 35 miljoonaa euroa 56 miljoonaan euroon (21). Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 86,0 %:iin (92,7).
 • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -22 miljoonaa euroa (57). Vertailukaudella Vallilan kiinteistön myynti paransi tulosta 96 miljoonaa euroa.
 • Katsauskaudella OP Ryhmä investoi yhteensä 70 miljoonaa euroa (82) toimintansa kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.
 • Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset olivat 51 miljoonaa euroa (65). OP-bonusten kertymiseen tehtiin muutoksia 1.11.2020 alkaen.
 • Osuuspankkien omistaja-asiakkaiden määrä oli 2,0 miljoonaa (2,0). OP Ryhmän pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä oli 1,3 miljoonaa (1,3).
 • OP Ryhmä noudattaa voitonjaossaan Euroopan keskuspankin suositusta. Suosituksen mukaisesti OP Ryhmä kävi keskustelun voitonjaon tasosta EKP:n valvontaryhmän kanssa, ja Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2019 maksettiin Tuotto-osuuksien haltijoille 8.2.2021. Vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korot maksetaan aikaisintaan lokakuussa 2021.
 • Koronaviruspandemia aiheuttaa epävarmuutta saamisten arvonalentumisten määrään ja sijoitustoiminnan tuottoihin. Vuoden 2021 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan pienemmäksi kuin vuoden 2020 tulos. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Vuoden 2021 näkymät”.

OP Ryhmän avainlukuja

1–3/2021 1–3/2020 Muutos, % 1–12/2020
Tulos ennen veroja, milj. € 265 129 105,6 785
Vähittäispankki 66 8 771,1 115
Yrityspankki 115 14 745,2 349
Vakuutus 117 59 98,0 348
Muu toiminta -22 57 -138,2 3
Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille, milj. € -51 -65 -20,9 -255
Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,5 3,1 3,4* 5,0
Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 7,6 4,7 3,0* 6,6
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,52 0,26 0,26* 0,42
Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 0,61 0,39 0,22* 0,55
31.3.2021 31.3.2020 Muutos, % 31.12.2020
CET1-vakavaraisuus, % 18,1 17,7 0,5* 18,9
Luottokanta, mrd. € 93,8 93,0 0,9 93,6
Talletukset, mrd. € 71,3 64,8 10,0 70,9
Järjestämättömät saamiset vastuista, %** 2,4 2,0 0,4* 2,5
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,09 0,44 -0,35* 0,23
Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 032 2 007 1,3 2 025

*Suhdeluvun muutos
**Tunnusluvun sisältöä ja nimeä on muutettu Q1/2021. Vertailutiedot on oikaistu. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin osavuosikatsauksen Riskiasema-kappaleen Lainanhoitojoustot ja järjestämättömät saamiset -taulukon alla.

Pääjohtaja Timo Ritakallion kommentit

Asiakasliiketoimintamme kehittyi vahvasti alkuvuonna. Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat 7 prosenttia ennätystasolle 743 miljoonaan euroon. Erityisen hyvää kehitys oli vakuutusliiketoiminnassa ja varallisuudenhoidossa. Vakuutuskate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Sen sijaan korkokate heikkeni hieman.

OP Ryhmän tulos ennen veroja kaksinkertaistui nousten 136 miljoonaa euroa 265 miljoonaan euroon. Kaikkien liiketoimintasegmenttien tulos parani merkittävästi vertailukaudesta. Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat huomattavasti erityisesti positiivisen osakemarkkinakehityksen ansiosta. Tuloksen kasvuun vaikutti lisäksi asiakasliiketoiminnan tuottojen vahva kasvu ja saamisten arvonalentumisten pieneneminen.

Saamisten arvonalentumiset pienenivät 83 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Viime vuonna arvonalentumisia kasvattivat maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto ja koronaviruspandemian vaikutukset luottokannan laatuun.

OP Ryhmän kulut laskivat vertailukaudesta. Erityisesti ICT-kulut olivat alkuvuonna vertailukautta pienemmät.

OP Ryhmän vakavaraisuus on vahvalla tasolla. CET1-vakavaraisuus oli maaliskuun lopussa 18,1 prosenttia.

OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 1 prosentin ja talletuskanta 10 prosenttia. Talletuskannan kasvua on vauhdittanut asiakkaiden säästämisasteen nousu.

Kuluttajien luottamus omaan talouteen on edelleen hyvällä tasolla. Luottamus näkyy muun muassa asuntomarkkinoiden lisääntyneessä aktiviteetissa. OP Ryhmässä maaliskuu oli asuntorahoituksessa paras kuukausi kymmeneen vuoteen.

Viime vuonna voimakkaasti kasvanut sijoitusrahastosäästäminen jatkoi kasvuaan. Kuluttajien rahaa on koronakriisin aikana ohjautunut pitkäaikaissäästämiseen, mikä vaikuttaa positiivisesti suomalaisten vaurastumiseen. Uusia osuudenomistajia tuli OP:n rahastoihin tammi–maaliskuussa yli 60 000. Helmikuussa OP Ryhmässä rikkoutui miljoonan rahasto-osuudenomistajan raja. Osana omistaja-asiakasuudistustamme lanseerasimme alkuvuonna uuden sijoittajan etukokonaisuuden, jolla haluamme kannustaa omistaja-asiakkaitamme pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan maaliskuussa julkistetun tutkimuksen mukaan OP Ryhmä oli eniten Suomen arvonlisää suoraan kasvattava yritys. Arvonlisämme kansantalouteen vuonna 2019 oli noin 1,7 miljardia euroa. OP Ryhmän toiminnan vaikuttavuus Suomen kansantalouteen on kasvanut vuosikymmenen aikana usealla sadalla miljoonalla eurolla.

Koronatilanne jatkui alkuvuonna vaikeana, mutta talouden vastustuskyky kesti varsin hyvin. Maailmantalouden elpyminen on jatkunut, ja myös Suomen talous on selvinnyt suhteellisen vähin vaurioin tartuntojen noususta ja rajoituksista. Tuoreimpien tietojen mukaan talous on toipunut myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja konkurssien taso on säilynyt maltillisena.

Pandemia koettelee kuitenkin taloutta epätasaisesti. Painolasti kohdistuu osalle palvelualoista suuren osan taloudesta voidessa hyvin. Rokotusten edetessä myös eniten kärsineet alat voivat alkaa elpyä, vaikka tilanne monen yrityksen kohdalla on edelleen kriittinen.

Yritysten luottamus Suomen talouden pidemmän ajan kasvunäkymiin on OP:n suuryritystutkimuksen mukaan heikkoa. Kyse ei ole pelkästään käytännön teoista vaan myös ilmapiiristä. Luottamus yritysmyönteiseen talouspolitiikkaan olisi hyvä saada palautettua. Ilman sitä ei tulevaa nousukautta saada täysin hyödynnettyä. Nyt on erityisen tärkeää keskittyä huolehtimaan julkisen talouden pitkän aikavälin kestokyvystä.

Tammi–maaliskuu

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 265 miljoonaa euroa (129). Tulos kasvoi vertailukaudesta 136 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotoista vakuutuskate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat. Lisäksi tulosta kasvattivat sijoitustoiminnan tuottojen kasvu sekä kulujen ja saamisten arvonalentumisten lasku.

Korkokate laski 0,7 prosenttia 316 miljoonaan euroon. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi 2,5 prosenttia ja Yrityspankki-segmentin laski 0,8 prosenttia. OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 0,9 prosenttia 93,8 miljardiin euroon ja talletukset 10,0 prosenttia 71,3 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 5,1 miljardia euroa (6,2).

Vakuutuskate kasvoi 19,1 prosenttia 157 miljoonaan euroon. Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 0,9 prosenttia 372 miljoonaan euroon ja korvauskulut laskivat 9,8 prosenttia 218 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 86,0 prosenttiin (92,7).

Nettopalkkiotuotot olivat 270 miljoonaa euroa (244). Maksuliikkeen nettopalkkiotuotot kasvoivat 8 miljoonaa euroa sekä rahasto- ja hallinnointipalkkiot 7 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 285 miljoonaa euroa 146 miljoonaan euroon. Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 31 miljoonaa euroa (26), joista myyntivoittoja oli 9 miljoonaa euroa (10).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat -20 miljoonaa euroa
(-131). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot laskivat yhteensä 198 miljoonaa euroa johdannaisten käyvän arvon muutosten takia. Käypään arvoon tuloslaskelman kautta arvostettavien osakkeiden tuotot sen sijaan kasvoivat 287 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Vertailukaudella koronaviruspandemian alussa osakkeiden käyvät arvot laskivat merkittävästi. Markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja vastapuoliriskin (CVA) arvonmuutokset paransivat tulosta 12 miljoonaa euroa (-15). Henkivakuutuserät, jotka sisältävät muun muassa vakuutusteknisten erien muutokset, kasvattivat sijoitustoiminnan nettotuottoja 178 miljoonaa euroa 134 miljoonaa euroon.

Osaan vakuutusyhtiöiden oman pääoman ehtoisista sijoituksista sovelletaan väliaikaista poikkeusmenettelyä (overlay approach). Väliaikaisen poikkeusmenettelyn piirissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Väliaikainen poikkeusmenettely laski sijoitustoiminnan tuottoja 55 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se kasvatti sijoitustoiminnan tuottoja 151 miljoonaa euroa. Yhteensä sijoitustoiminnasta kirjatut tuotot kasvoivat vertailukaudesta 80 miljoonaa euroa 91 miljoonaan euroon. Kaikista käyvän arvon rahaston kautta kirjattavista rahoitusinstrumenteista myyntivoittoja kirjattiin yhteensä 57 miljoonaa euroa (23). OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli -0,6 prosenttia (-2,3). Negatiiviseen sijoitusten tuottoon käyvin arvoin vaikutti korkojen nousu.

Liiketoiminnan muut tuotot laskivat merkittävästi vertailukaudesta 7 miljoonaan euroon (107). Vertailukaudella liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Vallilan kiinteistön myynti. Kaupasta kirjattiin myyntivoittoa 98 miljoonaa euroa vertailukauden liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluja 2 miljoonaa euroa liiketoiminnan muihin kuluihin. OP Ryhmä jatkaa toimintaansa kiinteistössä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ja kiinteistö kirjattiin käyttöoikeusomaisuuseränä taseeseen.

Kulut laskivat 2,2 prosenttia 507 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 6,7 prosenttia 222 miljoonaan euroon henkilöstömäärän kasvun myötä. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 2,3 prosenttia 64 miljoonaan euroon.

Liiketoiminnan muut kulut laskivat 9,7 prosenttia 221 miljoonaan euroon. ICT-kulut laskivat 16 miljoonaa euroa 91 miljoonaan euroon. Kertaluonteinen investointi tietojärjestelmäympäristöön kasvatti ICT-kuluja vertailukaudella. Kehittämisen kuluvaikutus oli 46 miljoonaa euroa (50). Viranomaismaksut kasvoivat 33,3 prosenttia 46 miljoonaan euroon EU:n vakausmaksun kasvettua.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia luotoista ja saamisista sekä sijoituksista kirjattiin yhteensä 20 miljoonaa euroa (114), joista 22 miljoonaa euroa (106) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Vertailukaudella käyttöönotettu maksukyvyttömyyden uusi määritelmä kasvatti käyttöönoton yhteydessä vertailukauden saamisten arvonalentumisia 44 miljoonaa euroa. Vertailukaudella asiakkaat hakivat myös aktiivisesti luottoihin lyhennysvapaita ja maksuaikojen muutoksia koronakriisin takia, mikä yhdessä odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettävien makroekonomisten parametrien muutosten kanssa kasvatti vertailukaudella saamisten arvonalentumisia 29 miljoonaa euroa. Lopullisia nettoluottotappioita kirjattiin 35 miljoonaa euroa (18). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 691 miljoonaa euroa (708). Järjestämättömät saamiset (brutto) olivat 2,4 prosenttia (2,5) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,09 prosenttia (0,44) luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän tuloverot olivat 55 miljoonaa euroa (33). Efektiivinen verokanta oli 20,9 prosenttia (25,7). Vertailukaudella efektiivistä verokantaa nostivat Vallilan kiinteistön myynnistä ja takaisinvuokrauksesta aiheutuneet laskennallisten verojen muutokset.

OP Ryhmän oma pääoma oli 13,2 miljardia euroa (13,1). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 2,9 miljardia euroa (3,0), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,2 miljardia euroa (0,3). Tuotto-osuuksien tuottotavoite vuodelle 2021 on 3,25 prosenttia. Kertyneen Tuotto-osuuksille maksettavan koron arvioidaan olevan yhteensä 23 miljoonaa euroa (24). Vuodelta 2020 maksetaan yhteensä 95 miljoonaa euroa korkoja aikaisintaan lokakuussa 2021 EKP:n suositusten mukaisesti. Vuodelta 2019 korkoja maksettiin yhteensä 97 miljoonaa euroa 8.2.2021.

Laaja tulos oli 187 miljoonaa euroa (-150). Vertailukaudella laajaa tulosta laskivat käyvän arvon rahaston muutokset.

Vuoden 2021 näkymät

Koronaviruspandemia koetteli yhä taloutta vuoden 2021 alussa. Pandemia ei kuitenkaan heikentänyt talouskehitystä yhtä paljon kuin aiemmin. Erityisesti maailmankaupan ja teollisuuden vire säilyi hyvänä. Vuosineljänneksen aikana luottamus talouteen alkoi vahvistua myös palvelualoilla, ja myönteiset odotukset heijastuivat rahoitusmarkkinoille. Osakekurssit ja raaka-aineiden hinnat nousivat. Myönteisten näkymien myötä inflaatio-odotukset vahvistuivat ja pitkäaikaiset korot nousivat. Keskuspankit kuitenkin jatkoivat kevyttä politiikkaansa ja korostivat elvyttävän linjan jatkuvan vielä pitkään.

Suomen talous on käytettävissä olevien tietojen perusteella kestänyt koronavirustartuntojen lisääntymisen ja sitä seuranneet rajoitukset verrattain hyvin. Luottamus talouteen on vahvistunut, ja talouden elpymisen odotetaan vahvistuvan rokotusten edetessä ja pandemian laantuessa.

Koronaviruspandemia pitää yhä yllä epävarmuutta talouden näkymistä. Pandemiakehityksen äkillinen paheneminen vaikuttaisi OP Ryhmään kolmella tavalla: epävarmuus lisääntyisi rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla sekä taloudessa, asiakkaiden taloudellisten vaikeuksien lisääntyminen kasvattaisi luottoriskiä sekä vähentäisi palveluiden kysyntää ja lisäksi paheneva tautitilanne voisi vaikeuttaa OP Ryhmän oman toiminnan tehokasta toteuttamista.

Koronaviruspandemia aiheuttaa epävarmuutta saamisten arvonalentumisten määrään ja sijoitustoiminnan tuottoihin. OP Ryhmän vuoden 2021 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan pienemmäksi kuin vuoden 2020 tulos.

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.
Lehdistötilaisuus

OP Ryhmän tuloksen esittelee medialle pääjohtaja Timo Ritakallio 28.4. klo 11.00 webcast-lähetyksessä. Lisätiedot: OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisevat omat osavuosikatsauksensa.

Vuoden 2021 raporttien julkaisupäivämäärät

Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2021 28.7.2021
Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2021 27.10.2021

OP Yhteenliittymän vakavaraisuusraportti 1.1.–31.3.2021 Viikko 18
OP Yhteenliittymän vakavaraisuusraportti 1.1.– 30.6.2021 Viikko 31
OP Yhteenliittymän vakavaraisuusraportti 1.1.–30.9.2021 Viikko 44

Helsingissä 28.4.2021

OP Osuuskunta
Hallitus

Lisätiedot:
Pääjohtaja Timo Ritakallio, puh. 010 252 4500
Talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Aho, puh. 010 252 1427
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa, puh. 010 252 2957

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi

Attachments


OP Ryhmän osavuosikatsaus Q1 2021

OP Ryhmän osavuosikatsaus Q1 2021 …


OP Ryhmän Q1 2021 taustamateriaali

OP Ryhmän Q1 2021 taustamateriaali …Alkuperäinen artikkeli