Etusivu » DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–31.3.2021 Dovren tammi–maaliskuun liikevaihto laski, mutta liiketulos nousi vertailukaudesta – nostaa ohjeistusta

DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–31.3.2021 Dovren tammi–maaliskuun liikevaihto laski, mutta liiketulos nousi vertailukaudesta – nostaa ohjeistusta

DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–31.3.2021 Dovren tammi–maaliskuun liikevaihto laski, mutta liiketulos nousi vertailukaudesta – nostaa ohjeistusta

| Source:

Dovre Group Oyj

Dovre Group Oyj

Espoo, FINLAND

English
Finnish

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 28.4.2021 klo 8.45

DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–31.3.2021

Dovren tammi–maaliskuun liikevaihto laski, mutta liiketulos nousi vertailukaudesta – nostaa ohjeistusta

Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.1.–31.3.2021. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Tammi–maaliskuu 2021

  • Liikevaihto 19,7 (23,6 milj. euroa) – laskua -16,6 %
    • Projektihenkilöstö: liikevaihto 15,4 (19,4) milj. euroa – laskua -20,3 %
    • Konsultointi: liikevaihto 4,3 (4,2) milj. euroa – kasvua 0,5 %
  • Liiketulos 0,8 (0,7) milj. euroa – kasvua 19,3 %.
  • Liiketoiminnan nettokassavirta 0,5 (-1,3) milj. euroa
  • Dovre Group vahvisti uusiutuvan energian osaamistaan ostamalla 51 % suomalaisesta tuulivoimapuistojen rakentamiseen ja rakentamisen suunnitteluun erikoistuneesta Suvic Oy:sta 31.3.2021.

Uusi ohjeistus vuodelle 2021

Dovre Groupin liikevaihdon odotetaan vuonna 2021 olevan yli 110 miljoonaa (2020: 77 miljoonaa) ja liikevoiton (EBIT) yli 3,5 miljoonaa euroa (2,4).

Aiempi ohjeistus (annettu 31.3.2021): Dovre Groupin liikevaihdon odotetaan vuonna 2021 olevan noin 110 miljoonaa (2020: 77 miljoonaa) ja liikevoiton (EBIT) yli 3 miljoonaa euroa (2,4).

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

Dovren liiketoiminta kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä odotustemme mukaisesti. Kannattavuutemme parani vertailukaudesta siitä huolimatta, että liikevaihtomme laski. Liikevaihdon laskuun vaikutti pääasiassa koronapandemiasta seurannut henkilöstömäärän lasku vertailukauden jälkeen. Vuoden 2020 toisella puoliskolla alkanut kasvutrendi jatkui kuitenkin katsauskaudella, ja henkilöstömme määrä on vihdoin palannut koronaviruspandemiaa edeltävälle tasolle. Jatkossa meille on tärkeintä pitää kustannukset kurissa samanaikaisesti, kun varmistamme riittävän kapasiteetin kasvun turvaamiseksi.

Projektihenkilöstötoiminnassa henkilöstömäärä on kasvanut voimakkaimmin Singaporessa sekä Norjan yksiköissä. Myös Norjan konsultointiliiketoiminnassa on ollut erittäin aktiivinen alkuvuosi, johon on sisältynyt useita suuria julkisen sektorin konsultointiprojekteja. Muiden yksiköiden toiminta oli vakaata ensimmäisellä neljänneksellä.

Solmimme useita energiasektorin puitesopimuksia kuluneella vuosineljänneksellä. Konsultointiyksikkömme julkaisi lisäksi uudet sopimukset norjalaisten Statsbyggin ja Gassnovan kanssa.

Maaliskuun viimeisenä päivänä toteutunut Suvic Oy:n yritysosto on seurausta strategiastamme, jossa keskitymme uusiutuvaan energiaan liittyvien palveluidemme monipuolistamiseen ja laajentamiseen. Toteutuneen yritysoston myötä olemme ottaneet merkittävän askeleen uusiutuvaan energiaan ja lisäksi vahvistaneet selvästi asemaamme Suomessa. Arviomme mukaan liikevaihdostamme tulee nykyisin, Suvicin liikevaihto mukaan lukien, noin puolet öljy- ja kaasusektorin asiakkuuksista ja noin puolet sen ulkopuolelta.

Koronaviruspandemia vaikuttaa edelleen päämarkkinoillamme. Optimismi on kuitenkin kasvanut sen suhteen, kuinka nopeasti eri maat pystyvät toteuttamaan rokotusohjelmiensa keskeiset osat. Odotamme pandemian kielteisten vaikutusten vaikuttavan liiketoimintaamme jossain määrin ainakin seuraavien kuuden kuukauden jakson ajan. Seuraamme edelleen pandemian ja rokotuskattavuuden etenemistä, öljyn hintakehitystä ja muita markkinoiden liikkeitä. Tarvittaessa mukautamme toimintojemme kysyntää vastaavasti.

SUVIC-YRITYSHANKINTA

Dovre Group osti 31.3.2021 toteutuneella yrityskaupalla osake-enemmistön (51 %) suomalaisesta tuulivoiman suunnittelu- ja rakennusyhtiö Suvic Oy:stä. Suvic on erikoistunut tuulipuistojen KVR-urakointiin sekä projektinjohtourakointiin niin tuulivoimassa kuin teollisuusrakentamisessakin. Sen liikevaihto vuonna 2020 oli 32 miljoonaa (2019: 23 miljoonaa) ja liikevoitto (EBIT) 0,9 (0,9) miljoonaa euroa. Suvicin ja Dovre Groupin yhteenlaskettu liikevaihto (pro forma) olisi ollut noin 109 miljoonaa ja yhteenlaskettu liikevoitto (EBIT) noin 3,2 miljoonaa euroa koko vuodelle 2020 laskettuna.

Järjestelyn velaton ja kassaton kauppahinta on noin 3 miljoonaa euroa, josta 2 miljoonaa euroa maksetaan käteisenä. Lisäksi Suvicin myyjille luovutetaan yhteensä 3 miljoonaa Dovre Group Oyj:n osaketta, jotka Dovre Group laskee liikkeelle myyjille suunnatussa osakeannissa. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Dovre Groupin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Uudet osakkeet tuottavat rekisteröintipäivästä alkaen samat osakasoikeudet kuin yhtiön muutkin osakkeet. Dovre Groupin osakkeiden lukumäärä nousee 105 956 494 kappaleeseen. Dovre Group hakee uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä viimeistään 1.6.2021.
Oulussa sijaitseva ja 24 henkilöä työllistävä Suvic jatkaa toimintaansa Dovre Groupin operatiivisesti itsenäisenä konserniyhtiönä. Suvic on yhdistetty Dovre Groupin uuteen uusiutuvan energian liiketoimintaryhmään 31.3.2021 alkaen.

Lisätietoa yrityskaupasta on Dovre Groupin 10.3.2021 ja 31.3.2021 antamissa pörssitiedotteissa.

LIIKEVAIHTO

Dovre Groupin liikevaihto laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 16,6 % ja oli 19,7 (23,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti pääasiassa koronaviruspandemian vuoksi hidastunut Projektihenkilöstöliiketoiminnan kysyntä. Kehitykseen vaikuttaa myös vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen vahva vertailuluku, johon pandemia ei vielä vaikuttanut.

Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta oli 78 (82) prosenttia ja konsultoinnin 22 (18) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto laski 20,3 prosenttia 15,4 (19,4) miljoonaan euroon ja konsultoinnin liikevaihto oli vertailukauden tasolla 4,3 (4,2) miljoonaa euroa.

Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon. Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto olisi laskenut tammi–maaliskuussa 15,5 prosenttia vertailukaudesta 16,6 prosentin sijaan.

Liikevaihto segmenteittäin 1-3 1-3 Muutos 1-12
Milj. euroa 2021 2020 % 2020
Projektihenkilöstö 15,4 19,4 -20,3 62,9
Konsultointi 4,3 4,2 0,5 14,5
Konserni yhteensä 19,7 23,6 -16,6 77,5

LIIKETULOS

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos nousi 0,8 (0,7) miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali parani selvästi vertailukaudesta. Projektihenkilöstön liiketulos oli vertailukauden tasolla 0,6 (0,6) miljoonaa euroa liikevaihdon selvästä laskusta huolimatta. Konsultoinnin liiketulos kasvoi hieman ja oli 0,6 (0,5) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy 0,1 miljoonaa euroa Suvic-yritysostoon liittyviä kertaluonteisia kuluja.

Liiketulos 1-3 1-3 Muutos 1-12
Milj. euroa 2021 2020 % 2020
Projektihenkilöstö 0,6 0,6 2,2 2,4
Konsultointi 0,6 0,5 42,4 0,6
Muut toiminnot -0,3 -0,2 -31,9 -0,1
Kohdistamattomat *) -0,1 -0,1 5,3 -0,3
Konserni yhteensä 0,8 0,7 19,3 2,7

*) Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot.

HENKILÖSTÖ

Dovre Group työllisti katsauskauden päättyessä yhteensä 714 (677) henkilöä, joista 602 (589) työskenteli projektihenkilöstötoiminnassa, 85 (85) konsultointitoiminnassa, 24 (0) uusiutuvassa energiassa ja 3 (3) muissa toiminnoissa. Projektihenkilöstön määrä kasvoi hieman orgaanisen kasvun seurauksena, kun taas Konsultointitoiminnan henkilöstömäärä pysyi ennallaan. Perustetun uuden uusiutuva energia -segmentin henkilöstömäärä kasvoi Suvic-yritysoston seurauksena.

Henkilöstö keskimäärin 1-3 1-3 Muutos 1-12
lukumäärä 2021 2020 % 2020
Projektihenkilöstö 572 595 -3,9 541
Konsultointi 86 88 -2,6 85
Muut toiminnot 3 3 0,0 3
Konserni yhteensä 661 687 -3,7 629

Henkilöstö kauden lopussa 31.3. 31.3. Muutos 31.12
lukumäärä 2021 2020 % 2020
Projektihenkilöstö 602 589 2,2 521
Konsultointi 85 85 0,0 86
Uusiutuva energia 24
Muut toiminnot 3 3 0,0 3
Konserni yhteensä 714 677 5,5 610

KASSATILANNE

Konsernin nettovelat 31.3.2021 olivat -1,1 (2,2) miljoonaa euroa, ja konsernin likvidien varojen määrä oli 8,9 (3,3) miljoonaa euroa. Dovre Group nosti katsauskaudella 2,0 miljoonan euron lainan Suvic-yritysostoa varten. Konsernin korollinen vieras pääoma nousi 7,7 (5,5) miljoonaan euroon, josta 4,4 (3,0) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 3,4 (2,4) miljoonaa euroa pitkäaikaista.

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 0,5 (-1,3) miljoonaa euroa, ja siihen sisältyy käyttöpääoman muutos -0,3 (-1,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan luonteesta johtuen konsernin rahavirta kehittyy tyypillisesti heikommin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Dovre Group Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä laski 236 725 osakkeeseen 30.3.2021, kun yhtiö luovutti 633 612 omaa osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmän 2018 ansaintajaksoon 2018–2020 kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Lisätietoa osakepalkkiojärjestelmästä sekä siihen liittyvästä omien osakkeiden luovutuksesta on 1.6.2018, 29.3.2021 ja 30.3.2021 julkaistuissa pörssitiedotteissa.

Espoossa, 28. huhtikuuta 2021

DOVRE GROUP OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj

Arve Jensen, toimitusjohtaja
puh. +47 90 60 78 11
arve.jensen@dovregroup.com

Sirpa Haavisto, talousjohtaja
puh. 020 436 2000
sirpa.haavisto@dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 700 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com

Alkuperäinen artikkeli