Etusivu » KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI VALMISTELEE KAUPPAA KUKKULA-ALUEEN MYYNNISTÄ KOLMEN YRITYKSEN KONSORTIOLLE

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI VALMISTELEE KAUPPAA KUKKULA-ALUEEN MYYNNISTÄ KOLMEN YRITYKSEN KONSORTIOLLE

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI VALMISTELEE KAUPPAA KUKKULA-ALUEEN MYYNNISTÄ KOLMEN YRITYKSEN KONSORTIOLLE

| Source:

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Helsinki, FINLAND

Lehdistötiedote 28.4.2021 klo 17:10

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI VALMISTELEE KAUPPAA KUKKULA-ALUEEN MYYNNISTÄ KOLMEN YRITYKSEN KONSORTIOLLE

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin uusi sairaala-Nova on valmistunut 2020, mikä osaltaan on käynnistänyt toimet etsiä vanhalle sairaala-alueelle (Kukkula) uusi käyttö.

Sairaanhoitopiiri on selvittänyt eri vaihtoehdot Kukkula-alueen osalta ja hallitus on tänään linjannut tarkoituksenmukaisimpana käynnistää valmistelut noin 85.000 m2 suuruisen kiinteistön myymisestä kolmen yrityksen konsortiolle 46 M€ kauppahinnalla. Rajattuun osaan sairaanhoitopiiri jäisi vuokralaiseksi. Kauppaan sisältyisi myös Sisä-Suomen sairaala Äänekoskella. Hankkeessa ostajapuolena olevan konsortion muodostavat Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, Investors House Oyj sekä Royal House Oy. Ovaro ja Investors House ovat tiedottaneet hankkeesta pörssitiedotteilla 28.4.2021.

Osapuolten tarkoitus on määrittää tavoiteltavan kaupan pääehdot ja solmia kauppasopimus vuoden 2021 aikana. Suunnitelman mukainen kiinteistökaupan toteutus tapahtuisi vaiheittain alkaen 2021 ja jatkuen siten, että viimeinen osa kaupasta toteutettaisiin kun aluetta koskeva kaavamuutos on saanut lainvoiman. Kaavamuutoksen valmistelu käynnistetään vuoden 2021 lopulla.

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen:
’’Kaupan toteutuminen olisi merkittävä sairaanhoitopiirille. Kiinteistöjen realisointi keventäisi olennaisesti tyhjilleen jäävän vanhan sairaalan ylläpitokustannuksia. Jyväskylälle upean ja historiallisen Kukkulan -alueen kehittyminen toisi omanlaista vetovoimaa sekä yritysten että alueen asukkaiden näkökulmasta.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen, Ovaro
’’Kukkala -hanke on Ovaron uudistetun strategian mukainen. Strategian mukaan siirrämme yhtiön painopistettä kiinteistö- ja aluekehitykseen kasvukeskuksissa. Kukkula-hankkeen toteutuessa Ovaro ottaa merkittävän askeleen kiinteistökehittäjänä ja -sijoittajana”.

Toimitusjohtaja Petri Roininen, Investors House:
’’Kukkula -hanke laajentaa yhtiön toimintaa Jyväskylässä, joka muutenkin on ollut yhtiön suurin toimintakaupunki jo pitkään.’’

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Rautiainen, Royal House
’’ Kukkula on Jyväskylässä merkittävä kehitysalue useita vuosia eteenpäin. Haluamme omalta osaltamme olla mukana luomassa Kukkulalle uutta tulevaisuutta.’

Jyväskylä 28.4.2021

Lisätiedot Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh 040-5675415
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669
Hallituksen puheenjohtaja Tapani Rautiainen, Royal House, puh 0400 546 290
Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 2563
Jakelu Keskeiset tiedotusvälineet

Alkuperäinen artikkeli