Etusivu » INVESTORS HOUSE OSANA KONSORTIOTA VALMISTELEE MERKITTÄVÄÄ KIINTEISTÖINVESTOINTIA JYVÄSKYLÄSSÄ

INVESTORS HOUSE OSANA KONSORTIOTA VALMISTELEE MERKITTÄVÄÄ KIINTEISTÖINVESTOINTIA JYVÄSKYLÄSSÄ

INVESTORS HOUSE OSANA KONSORTIOTA VALMISTELEE MERKITTÄVÄÄ KIINTEISTÖINVESTOINTIA JYVÄSKYLÄSSÄ

| Source:

Investors House Oyj

Investors House Oyj

Helsinki, FINLAND

Investors House Oyj

Sisäpiiritieto 28.4.2021 klo 15.30

INVESTORS HOUSE OSANA KONSORTIOTA VALMISTELEE MERKITTÄVÄÄ KIINTEISTÖINVESTOINTIA JYVÄSKYLÄSSÄ

Investors House on osana kolmen yrityksen konsortiota sopinut tänään Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa, että osapuolet pyrkivät noin 85.000 m2 suuruisen kiinteistön kauppaan. Valmisteltavassa kaupassa konsortio ostaisi Sairaanhoitopiiriltä Jyväskylästä entisen keskussairaala-alueen rakennuksineen 46 M€ kauppahinnalla. Kukkula -hankkeeksi nimetty entinen keskussairaala-alue muodostuu säilytettävistä ja purettavista rakennuksista sekä mahdollisesti kaavamuutoksen jälkeen syntyvästä uudesta rakennusoikeudesta.

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin uusi Nova-sairaala on valmistunut 2020, mikä osaltaan on käynnistänyt toimet etsiä vanhalle sairaala-alueelle (Kukkula) uusi käyttö. Sairaanhoitopiiri on selvittänyt eri vaihtoehdot ja arvioinut parhaaksi nyt valmisteltavaksi sovitun kaupan.

Hankkeessa ostajina toimivan konsortion muodostavat Investors House Oyj, Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj sekä Royal House Oy.

Osapuolten tarkoitus on määrittää kaupan pääehdot ja solmia valmisteltava kauppa vuoden 2021 aikana. Kiinteistökauppa tapahtuisi vaiheittain alkaen 2021 ja jatkuen siten, että viimeinen osa kaupasta toteutettaisiin kun aluetta koskeva kaavamuutos on saanut lainvoiman. Kaavamuutoksen valmistelu käynnistettäisiin vuoden 2021 lopulla.

Valmistelun kohteena olevaan ja tavoiteltavaan kauppaan liittyy useita ennen varsinaista kauppasopimusta selvitettäviä asioita. Tämä johdosta, ja ennen näiden selvitysten valmistumista, on haasteellista luotettavasti arvioida millainen tulosvaikutus kaupalla olisi. Iso osa kaupan kohteesta muodostuisi asemakaavamuutosta vaativasta kehitysalueesta.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:
’’Kukkula -hanke toteuttaa Investors Housen Kiinteistökumppani -strategiaa. Pyrimme luomaan kiinteistö-, palvelu- ja rahoitustoiminnalla arvoa itsellemme ja kumppaneillemme. Toteutuessaan Kukkula -hanke tarjoaa mahdollisuuksia tähän koko 2020-luvun ajan.’’

Investors House tiedottaa asian etenemisestä kun valmistelun kohteena olevat kauppaneuvottelut etenevät ja johtavat konkreettiseen kauppaan.

Helsinki / Jyväskylä 28.4.2021

Investors House Oyj

Lisätiedot Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Alkuperäinen artikkeli