Etusivu » Ilkka-Yhtymä suunnittelee sanomalehtipainamisen hankkimista ostopalveluna ja aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut I-print oy:ssä

Ilkka-Yhtymä suunnittelee sanomalehtipainamisen hankkimista ostopalveluna ja aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut I-print oy:ssä

Ilkka-Yhtymä suunnittelee sanomalehtipainamisen hankkimista ostopalveluna ja aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut I-print oy:ssä

| Source:

Ilkka-Yhtymä Oyj

Ilkka-Yhtymä Oyj

Seinäjoki, FINLAND

Ilkka-Yhtymä Oyj Lehdistötiedote 26.4.2021, klo 15.15
ILKKA-YHTYMÄ SUUNNITTELEE SANOMALEHTIPAINAMISEN HANKKIMISTA OSTOPALVELUNA JA ALOITTAA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT I-PRINT OY:SSÄ
Ilkka-Yhtymä suunnittelee sanomalehtipainamisen hankkimista ostopalveluna. Suunnitelmat painamisen hankkimisesta ostopalveluna koskevat I-print Oy:n sanomalehtipainamista, eikä suunnitelmilla ole vaikutusta muihin painamisen muotoihin, arkki-, digi- ja erikoispainamiseen. Konsernin painetut lehdet jatkavat ilmestymistään entiseen tapaan.
Muutoksia sanomalehtipainamiseen ryhdytään suunnittelemaan mediakulutuksen ja toimintaympäristön muutosten vuoksi. Sisältöjen kulutus on digitalisoitunut viime vuosina, joten painoaikataulujen merkitys uutisten julkaisemisessa on pienentynyt. Ilkka-Yhtymän mediat uutisoivat jo nyt kattavasti verkossa ennen painettujen lehtien ilmestymistä. Yhtiön tavoitteena on tehostaa toimintojaan ja parantaa kannattavuuttaan.
Suunnitelman toteuttamiseksi Ilkka-Yhtymä Oyj:n tytäryhtiö I-print Oy aloittaa työvoiman mahdollista vähentämistä ja mahdollisia toiminnan uudelleenjärjestelyjä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Suunnitellut toimenpiteet kohdistuisivat I-print Oy:n lehtitehtaan päivä- ja yövuorossa sekä huoltotiimissä työskenteleviin työntekijöihin.
Neuvotteluissa käsitellään suunnitelmia rakenneuudistuksesta ja toiminnan tehostamisesta sekä niiden toteuttamisen mahdollisista vaikutuksista henkilöstöön. Neuvottelut saattavat johtaa enintään 22 henkilön vähentämiseen. Edellä mainittu lukumäärä sisältää myös arvion siitä henkilömäärästä, joiden työtehtäviin tulisi mahdollisesti olennaisia irtisanomisperusteisia ehtomuutoksia.
ILKKA-YHTYMÄ OYJ
Olli Pirhonen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418
JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi
Ilkka-Yhtymä lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 450 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.

Alkuperäinen artikkeli