Etusivu » Digitalist Group Oyj:n johdon osavuotinen katsaus ajalta 1.1.-31.3.2021

Digitalist Group Oyj:n johdon osavuotinen katsaus ajalta 1.1.-31.3.2021

Digitalist Group Oyj:n johdon osavuotinen katsaus ajalta 1.1.-31.3.2021

| Source:

Digitalist Group Oyj

Digitalist Group Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

DIGITALIST GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2021 klo: 9:00

Tammikuu- maaliskuu 2021 (vuoden 2020 vertailuluvut suluissa):

  • Liikevaihto 4,8 milj. euroa (6,5 milj. euroa), laskua -26,3%.
  • Käyttökate (EBITDA) -0,7 milj. euroa (-0,7 milj. euroa), -14,3% liikevaihdosta (-10,7%).
  • Liiketulos -1,2 milj. euroa (-1,5 milj. euroa), -26,0% liikevaihdosta (-22,8%).
  • Nettotulos -0,7 milj. euroa (-2,1 milj. euroa), -13,6% liikevaihdosta (-32,9%)
  • Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,00 euroa (-0,00 euroa).
  • Henkilökunnan lukumäärä katsastuskauden lopussa 181 (235), vähennystä -23,0%

Toimitusjohtajan katsaus

Digitalist Group yhdistää brändi-, design- ja teknologiaosaamista ainutlaatuisella tavalla. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme tarjoamaan omille kohderyhmilleen huippuluokan asiakaskokemuksia.

Yhtiössä oli maaliskuun lopussa yhteensä 181 työntekijää (vähennystä 23,0%), joiden joukossa yli 30 eri kansallisuutta. Tämä kuvaa hyvin yhtiömme monimuotoisuutta, joka tuo lisäarvoa asiakkaillemme. Digitalist Groupin studiot Helsingissä, Tukholmassa, Lontoossa ja Vancouverissa ovat jatkaneet ensimmäisellä vuosineljänneksellä työskentelyä pääsääntöisesti etänä huomioiden Covid-19 turvamääräykset.

Digitalist Groupin suurimpien asiakkuuksien joukossa ovat mm. Finning, Honda, Volvo, Spotify, Posti, Electrolux, TetraPak sekä Fennia. Ensimmäisen neljänneksen aikana Digitalist Group solmi uusia toimeksiantoja mm. Svensk Fastighetsförmedling:in kanssa, sekä toteutti Virtual Showroom konseptin 100 vuotiaalle SAKO:lle yhdessä Tapauksen kanssa. Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus muodosti katsauskaudella merkittävän osuuden, ollen 77,8% (76,5%)

Vuonna 2020 aloitetut toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi tulevat jatkumaan vuoden 2021 aikana. Kustannusrakenteemme on nyt merkittävästi kevyempi kuin vertailukaudella. Tilikauden toisella neljänneksellä erityishuomiota ja tarkennuksia tulevat edelleen vaatimaan erityisesti toimintamallien ja rakenteiden tehostaminen, tavoitteena kannattava kasvu.

Uskon, että asiakaskokemuksen kokonaisvaltainen kehittäminen on yhä tärkeämpi prioriteetti asiakkaillemme. Erityisesti digitaalinen, brändin mukainen, asiakkaan odotusarvot ylittävä asiakaskokemus ovat agendalla lähes jokaisessa yrityksessä; Tällaisten kokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa Digitalist Group on ainutlaatuisessa asemassa.

// Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuonna 2021 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2020.

MUITA ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA

Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.digitalist.global/investors/releases.

Digitalist Group Oyj:n hallitus päätti 25.1.2021 varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2020 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta. Optio-oikeudet jaetaan vastikkeetta hallituksen päättämällä tavalla Digitalist Group Oyj:n konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille heidän sitouttamiseksi ja motivoimiseksi. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 60.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 60.000.000 Yhtiön uutta osaketta.

Yhtiön hallitus on todennut optio-ohjelmaan 2019 kuuluvat optio-oikeudet jakamattomilta osin rauenneiksi. Yhtiön optio-ohjelmaan 2019 kuuluvista optioista on jaettu 2019A1 ja 2019 A2 –sarjaan kuuluvia optio-oikeuksia yhteensä 3.580.000 kappaletta, joiden perusteella on mahdollista merkitä optio-ohjelman ehtojen mukaan enintään 3.580.000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita.

Optio-ohjelman ehdot ovat kokonaisuudessaan saatavissa Yhtiön kotisivuilta osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/shares/option-schemes.
Digitalist Group Oyj hallitus 30.3.2021 päätti varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2020 antaman valtuutuksen nojalla Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnata Turret Oy Ab:lle vaihdettavan lainan (”Vaihtovelkakirjalaina 2021/1”) ja Holdix Oy Ab:lle vaihdettavan lainan (”Vaihtovelkakirjalaina 2021/2”) sekä niihin liitetyt osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentin mukaiset erityiset oikeudet Turretin ja Holdixin merkittäväksi lainoja koskevien sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Vaihtovelkakirjalaina 2021/1 sekä Vaihtovelkakirjalaina 2021/2 summaltaan yhteensä 1,0 MEUR voidaan niitä koskevien ehtojen mukaisesti vaihtaa yhteensä enintään 33.333.332 Digitalist Groupin uuteen osakkeeseen. Lainoja koskevat ehdot ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/releases

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö piti 20.4.2021 varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä päätökset ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla: https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/releases

Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi Paul Ehrnroothin, Andreas Rosenlewin, Esa Matikaisen, Peter Erikssonin, Maria Olofssonin sekä Johan Almquistin. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Esa Matikainen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Andreas Rosenlew varapuheenjohtajaksi.

Digitalist Group Oyj varsinainen yhtiökokous 20.4.2021 päätti Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnata Turret Oy Ab:lle vaihdettavan lainan (”Vaihtovelkakirjalaina 2021/3”) ja Holdix Oy Ab:lle vaihdettavan lainan (”Vaihtovelkakirjalaina 2021/4”) sekä niihin liitetyt osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentin mukaiset erityiset oikeudet Turretin ja Holdixin merkittäväksi lainoja koskevien sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Turret on merkinnyt ja maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet täysimääräisesti ehtojen mukaisesti. Holdix on merkinnyt ja maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2021/4:n ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet täysimääräisesti Ehtojen mukaisesti. Nämä Vaihtovelkakirjat erääntyvät maksettavaksi 30.6.2024 ja kuittaavat Turretin ja Holdixin ehdoissa yksilöidyt yhtiöltä olevat aiemmat saatavat.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt Turretin ja Holdixin merkinnät.

Vaihtovelkakirjalainoja koskevat Ehdot ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/releases

Osavuosiraportin julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:
Digitalist Group Oyj
– Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen, puh. 040 865 4252, petteri.poutiainen@digitalistgroup.com
– Talousjohtaja Mervi Södö, puh. 040 136 5959, mervi.sodo@digitalistgroup.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
https://digitalist.global

Liite

Attachments


Digitalist Group Oyj  Johdon osavuotinen katsaus Q1 2021

Digitalist Group Oyj Johdon osavuotinen katsaus Q1 2021…Alkuperäinen artikkeli