Etusivu » Brady Corporation ilmoittaa aikomuksestaan hankkia koko Nordic ID Oyj:n osakekanta, tavoitteenaan IDS-liiketoiminnan strateginen kehittäminen; tekee suositellun käteisostotarjouksen kaikista Nordic ID Oyj:n osakkeista

Brady Corporation ilmoittaa aikomuksestaan hankkia koko Nordic ID Oyj:n osakekanta, tavoitteenaan IDS-liiketoiminnan strateginen kehittäminen; tekee suositellun käteisostotarjouksen kaikista Nordic ID Oyj:n osakkeista

Brady Corporation ilmoittaa aikomuksestaan hankkia koko Nordic ID Oyj:n osakekanta, tavoitteenaan IDS-liiketoiminnan strateginen kehittäminen; tekee suositellun käteisostotarjouksen kaikista Nordic ID Oyj:n osakkeista

| Source:

Nordic ID Oyj

Nordic ID Oyj

SALO, FINLAND

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 15.4.2021 KELLO 09:00

Sisäpiiritieto

Brady Corporation ilmoittaa aikomuksestaan hankkia koko Nordic ID Oyj:n osakekanta, tavoitteenaan IDS-liiketoiminnan strateginen kehittäminen; tekee suositellun käteisostotarjouksen kaikista Nordic ID Oyj:n osakkeista

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, KANADASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTITOIMENPITEITÄ.

Brady Corporation (”Brady”) ilmoittaa tänään aikomuksestaan ostaa koko Nordic ID Oyj (”Nordic ID”, ”Yhtiö”) osakekanta vahvistaakseen tunnistusratkaisujen liiketoimintayksikön (“IDS”) strategista kehittämistä; tekee Nordic ID:n hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen kaikista Nordic ID Oyj:n osakkeista.

Brady ja Nordic ID ovat 15.4.2021 allekirjoittaneet sopimuksen ("Yhdistymissopimus"), jonka mukaan Brady sitoutuu kokonaan omistamansa tytäryhtiön Brady S.a.r.l. ("Tarjouksentekijän") välityksellä tekemään vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen Nordic ID Oyj:n osakkeista. Tarjous koskee kaikkien Nordic ID:n liikkeeseen laskemia osakkeita, jotka eivät ole Nordic ID:n hallussa ("Ostotarjous"). Osakekohtainen tarjoushinta on 3,30 euroa käteisenä. Ostotarjouksen arvo koko Nordic ID:n osakekannalle on noin 8,1 miljoonaa euroa.

TUNNISTUSRATKAISUJEN JA OHJELMISTOLIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN KANNALTA KESKEINEN OSAAMINEN YRITYSKAUPAN MYÖTÄ

Suunniteltu yritysosto on osa Bradyn strategiaa luoda markkinoiden johtava tunnistusratkaisuissa käytettävien laitteiden ja ohjelmistojen liiketoiminta hyödyntämällä Nordic ID:n kehittämää teknologiaa. Nordic ID:n tarjoamat teknologiset innovaatiot täydentävät Bradyn tuoteportfoliota lisäämällä keskeisiä ratkaisuja esineiden seurantaa varten.

”Nordic ID:n osto mahdollistaa Bradyn monipuolistamaan ja laajentamaan tuotevalikoimaansa RFID -teknologian osalta otollisessa markkinassa, jossa on korkeat orgaaniset kasvuluvut,” Bradyn toimitusjohtaja J. Michael Nauman kommentoi. ”Nordic ID:llä on erinomaista teknologiaa ja täydentävä tuotetarjonta Bradylle, joka auttaa meitä laajentumaan nopeasti kasvavalla teollisuuden seurantamarkkinalla. Aiomme lisätä panostusta tuotekehitykseen Nordic ID:ssä kiihdyttääksemme uusien tuotteiden lanseeraamista ja laajentaaksemme sen tuotevalikoimaa sekä Euroopassa että sen ulkopuolella. Nordic ID:n teknologia, yhdistettynä Bradyn asemaan teollisten tulostimien ja materiaalien markkinajohtajana, tekee tästä houkuttelevan kokonaisuuden nopeasti kasvavalla teollisuuden seurantamarkkinalla.”

"Harkittuaan huolellisesti saamaansa tarjoukseen, Nordic ID:n hallitus on päättänyt yksimielisesti suositella osakkeenomistajia hyväksymään tarjouksen ja suurimmat osakkeenomistajat ovat jo ilmaisseet tukensa yhdistymiselle. Nordic ID:n hallitus uskoo, että Bradyn maailmanlaajuinen ulottuvuus, tuotemerkin vahvuus ja ristimyyntimahdollisuudet hyödyttävät Nordic ID:n toimintaa. Ostotarjousta koskevan arvionsa tueksi Yhtiön hallitus on myös saanut Translink Corporate Finance Oyltä fairness opinionin -lausunnon, jonka mukaan tarjoushinta on Yhtiön osakkeenomistajien näkökulmasta taloudellisessa mielessä kohtuullinen. Bradyn ja Nordic ID:n yhdistäminen tarjoaisi molempien asiakkaille laajemman ja innovatiivisemman RFID-tuotevalikoiman, mikä parantaisi yhdistetyn liiketoimintayksikön kilpailukykyä, etenkin globaalien asiakkaiden silmissä", kertoo Nordic ID:n puheenjohtaja Jorma Lalla.

Nordic ID:n toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski jatkaa: ”RFID- ja IoT-markkinassa on tällä hetkellä käynnissä kiihtyvä markkinakonsolidaatio. Tämä oli odotettavissa RFIDteknologian yleistyessä ja saavuttaessa maturiteettia. Pienenä riippumattomana yhtiönä, Nordic ID olisi alttiina ulkoisille markkinariskeille. Olemme innoissamme siitä, että pääsemme osaksi Brady Corporationia, joka nopeuttaa kykyämme tuoda markkinoille uusia innovaatioita ja tarjoaa henkilöstöllemme uudenlaisia mahdollisuuksia sekä resursseja kehittää teknologiaa edelleen. Keskustelujemme perusteella, Nordic ID tulee jatkamaan toimintaansa Salossa, Bradyn tukemana tuotekehityksessä. Tämä auttaa meitä kasvattamaan resurssejamme tuotekehitykseen ja Salon tiimiä toteuttamaan tuotteille suunniteltua tiekarttaa yhdessä Bradyn kanssa. Bradyn ja Nordic ID:n strategiat ovat hyvin linjassa, ja Bradyn vahvassa tiimissä mukana oleminen luo täydellisen pohjan Nordic ID:n nousulle seuraavalle tasolle. Bradyn mahdollistamien resurssien ja synergioiden myötä voimme toteuttaa innovaatioidemme käyttöönottoa ja panostamaan Nordic ID:n teknologian tulevaan kehitykseen.”

YHTEENVETO OSTOTARJOUKSESTA

 • Tarjoushinta on 3,30 euroa käteisenä jokaisesta Nordic ID:n osakkeesta ("Osakekohtainen tarjoushinta")
 • Osakekohtainen tarjoushinta edustaa:
  • noin 26,0 prosenttia verrattuna osakkeiden päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market Finland -listalla ("First North Helsinki") 14.4.2021, viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista; ja
  • noin 36,1 prosenttia verrattuna Nordic ID:n osakkeiden keskimääräiseen kaupankäyntimäärällä painotettuun keskikurssiin First North Helsingissä Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltäneen 12 kuukauden jakson aikana
 • Nordic ID:n hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat päätöksentekoon, ovat yksimielisesti päättäneet suositella osakkeenomistajia hyväksymään Ostotarjouksen;
 • Seuraavat Nordic ID:n osakkeenomistajat ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen tietyin tavanomaisin ehdoin: Jorma Lalla, Alpo Alho, Juha Reima, Tuulikki Lalla, Jorma Toivonen, Anna Toppari (Mevita Invest Oy:n kautta), Juuso-Kustaa Lehmuskoski ja Henri Ojanen, jotka edustavat yhdessä noin 59,2 prosenttia Nordic ID:n ulkona olevista osakkeista ja äänistä;
 • Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Brady julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa, että Tarjouksentekijä saa hallintaansa yli 90 prosenttia Nordic ID:n osakkeista ja äänistä.
 • Tarjouksentekijä julkaisee arviolta 15.4.2021 tarjousasiakirjan, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot Ostotarjouksesta;
 • Tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 16.4.2021 ja kestävän noin neljä (4) viikkoa. Tarjouksentekijä pidättää oikeuden pidentää tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.
 • Kun Brady on saanut hallintaansa yli 90 prosenttia Nordic ID:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, Brady aikoo aloittaa lunastusmenettelyn osakeyhtiölain (624/2006) mukaisesti hankkiakseen loput Nordic ID:n osakkeet ja pyytääkseen Nordic ID:n poistamista Nasdaq First North Growth Market Helsinki-markkinapaikalta, niin pian kuin se on käytännössä mahdollista.

OSTOTARJOUKSEN TAUSTA JA STRATEGISET TAVOITTEET

RFID-liiketoiminnan konsolidoituminen on jatkunut ja kiihtynyt viime vuosina. Kehitystä on nopeuttanut asiakkaiden tarve saada käyttöönsä RFID-pohjaisia ratkaisuja, jotka kykenevät toimimaan tehokkaasti ja turvallisesti vallitsevassa logistisesti haastavassa Covid-19 pandemian muokkaamassa ympäristössä. Nordic ID on kehittänyt RFID-laitteiden ja ohjelmistojen yhdistelmän, joka sopii monille globaaleille asiakkaille.

Nordic ID:n osaaminen ja teknologia täydentävät Bradyn olemassa olevaa liiketoimintaa. Nordic ID:n hankinnan myötä Brady pystyy monipuolistamaan ja laajentamaan RFID-tarjontaansa houkutteleville uusille markkinoille, joilla orgaaninen kasvu on suurempaa. Nordic ID:n teknologia sekä Bradyn valikoimaa täydentävä tuotetarjooma auttaa Bradyä laajentumaan nopeasti kasvavilla seuraamisen track and trace -loppumarkkinoilla teollisuudessa. Bradyn tarkoituksena on kasvattaa Nordic ID:n tuotekehitystoimintaa uusien tuotteiden lanseeraamisen nopeuttamiseksi ja laajentaa tuotetarjoomansa sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella. Tarjouksentekijän arvioinnin mukaan Nordic ID:n teknologia yhdistettynä Bradyn johtavaan markkina-asemaan teollisten tulostimien ja materiaalien täsmämarkkinoilla tekee tästä houkuttelevan yhteenliittymän teollisuuden track and trace -sovellusten nopeasti kasvavalla alalla.

Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Yhtiön toiminta jatkuu osana Brady-konsernia.

Bradyn aikomuksena on säilyttää Nordic ID:n päätoimipaikka ja RFIDteknologian tuotekehityksen keskus Salossa. Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, varojen käyttöön, Yhtiön johdon tai työntekijöiden asemaan eikä toimipaikkojen sijaintiin.

TIETOJA BRADYSTÄ

Brady Corporation on kokonaisratkaisujen valmistaja, jonka liiketoimintana on tarjota ratkaisuja ihmisten, esineiden ja paikkojen tunnistamiseen ja suojaamiseen. Bradyn tuotteet auttavat sen asiakkaita parantamaan turvallisuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta, ja tuotevalikoimaan kuuluu korkean suorituskyvyn etikettejä, laitteita, tulostuslaitteita ja ohjelmistoja. Brady on perustettu 1914 ja sillä on monipuolinen asiakaspohja elektroniikan, telekommunikaation, valmistamisen, rakentamisen, lääketieteen, ilmailun ja monilla muilla aloilla. Bradyn pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa Milwaukeessa, Wisconsinsinissa ja 31.07.2020 tiedon mukaan, Brady työllistää 5400 henkilöä maailmanlaajuisesti. Bradyn liikevaihto vuonna 2020 oli arviolta 1,08 miljardia dollaria. Brady on listattu New Yorkin pörssissä BRC-tunnuksella. Lisätietoja on osoitteessa www.bradyid.com

TIETOJA NORDIC ID:STÄ

Nordic ID on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka liiketoimintaa on tarjota Platform as a Service -ratkaisuja (PaaS) eri toimialoille. Nordic ID valmistaa tuotteita tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan maailmanlaajuisesti. Nordic ID:n ratkaisujen kohderyhmää ovat vähittäiskaupan, käyttöomaisuuden hallinnan ja valmistavan teollisuuden toimialat. Nordic ID on perustettu vuonna 1986, ja sen pääkonttori sijaitsee Salossa. Lisätietoja on osoitteessa: www.nordicid.fi

OSTOTARJOUS LYHYESTI

Tarjoushinta jokaisesta Nordic ID:n osakkeesta on 3,30 euroa käteisenä.

Tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 16.4.2021 ja kestävän noin neljä (4) viikkoa. Tarjouksentekijä pidättää oikeuden pidentää tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Esteettömät Nordic ID:n hallituksen jäsenet, ovat yksimielisesti päättäneet suositella osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. Hallitus julkaisee lausunnon Ostotarjouksesta ennen tarjousajan alkamista. Ostotarjouksen arvioinnin tueksi Nordic ID:n hallitus on saanut fairness opinion -lausunnon Nordic ID:n taloudelliselta neuvonantajalta Translink Corporate Finance Oy:ltä, jonka mukaan tarjoushinta on Yhtiön osakkeenomistajien näkökulmasta taloudellisessa mielessä kohtuullinen. Fairness opinion -lausunto liitetään kokonaisuudessaan Yhtiön hallituksen lausuntoon.

Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että alla esitetyt Ostotarjouksen toteuttamiselle asetetut edellytykset ovat sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä, sikäli kun se on soveltuvan lainsäädännön mukaan mahdollista:

 • Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän ja muiden Brady -konsernin määräysvallassa olevien tahojen kanssa ennen Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen päivämäärää muutoin omistamien Osakkeiden kanssa edustavat yhteensä yli yhdeksääkymmentä (90) prosenttia Yhtiön Osakkeista ja äänioikeuksista, laskettuna Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti;
 • kaikkien tarvittavien viranomais- ja muiden lupien ja hyväksyntöjen saaminen, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät, ehdoilla, jotka ovat Tarjouksentekijän hyväksyttävissä;
 • julkistamisen jälkeen ei ilmene seikkaa, olosuhdetta tai muutosta, joka aiheuttaa tai muodostaa tai jonka voidaan kohtuudella olettaa aiheuttavan tai muodostavan olennaisen haitallisen muutoksen;
 • Tarjouksentekijä ei ole julkistamisen jälkeen saanut sellaisia tietoja, joita sille ei ole aikaisemmin annettu ja jotka ovat aiheuttaneet tai muodostaneet tai joiden voidaan kohtuudella olettaa aiheuttavan tai muodostavan olennaisen haitallisen muutoksen;
 • mikään toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen ei ole antanut määräystä tai ryhtynyt viranomaistoimeen, joka estää, lykkää tai olennaisesti vaikeuttaa Ostotarjouksen toteuttamisen;
 • Yhtiön hallitus on antanut julkistamispäivänä 15.4.2021 Ostotarjousta koskevan lausuntonsa, jossa se suosittaa osakkeenomistajia hyväksymään Ostotarjouksen, ja tämä suositus on edelleen voimassa eikä sitä ole muutettu; ja
 • Yhdistymissopimus on edelleen voimassa eikä sitä ole irtisanottu.

Tarjouksentekijä varaa oikeuden peruuttaa Ostotarjouksen, jos jokin yllä mainituista Toteuttamisedellytyksistä ei ole täyttynyt.

Tarjouksentekijä voi vedota johonkin toteuttamisedellytyksistä Ostotarjouksen keskeyttämiseksi, raukeamiseksi tai peruuttamiseksi vain, mikäli olosuhteilla, jotka antavat oikeuden vedota kyseessä olevaan toteuttamisedellytykseen, on olennaista merkitystä Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen kannalta, kuten viitattu Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa 9/2013 (FIVA 10/01.00/2013) ja Ostotarjouskoodissa.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua, siinä määrin kuin tämä on soveltuvien lakien ja sääntelyn mukaan mahdollista, mistä tahansa Toteuttamisedellytyksestä, joka ei ole täyttynyt. Jos kaikki toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut kaikkien tai joidenkin niistä täyttymisen vaatimisesta ilmoittamalla siitä tiedotteella viimeistään Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamishetkellä, Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti Tarjousajan päätyttyä hankkimalla Ostotarjouksessa pätevästi tarjotut Osakkeet omistukseensa ja maksamalla Tarjoushinnan Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneille osakkeenomistajille.

Ostotarjous rahoitetaan Brady Corporationin sisäisillä rahoitusjärjestelyillä. Tarjouksentekijän heti käytettävissä olevat varat riittävät Ostotarjouksen toteuttamisen ja mahdollisen pakollisen osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn rahoittamiseksi.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja tiedot tarjouksen hyväksymisestä sisältyvät tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijän odotetaan julkaisevan arviolta 16.4.2021.

Brady Corporationin kokonaan omistama tytäryhtiö Brady s.r.o. on antanut Yhtiölle osapuolten välillä 18.3.2021 allekirjoitetulla sopimuksella yhteensä 253.000 euron suuruisen lainan. Laina on vakuudeton ja se tulee maksaa 30 päivän sisällä lainanantajan esittämästä vaatimuksesta. Yhtiöllä on oikeus maksaa laina takaisin milloin tahansa.

Yhdistymissopimuksen mukaan Tarjouksentekijä tekee tarjouksen kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Nordic ID:n osakkeista. Nordic ID:llä on tämän tiedotteen julkaisupäivänä 2 532 056 liikkeeseen laskettua osaketta, ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on 2 460 135. Tarjouksentekijällä ei ole tällä päivämäärällä hallussaan Nordic ID:n osakkeita.

Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki Nordic ID:n osakkeet ja hakea Nordic ID:n osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki First North-markkinapaikalta niin pian kuin se sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti on mahdollista.

Brady ja Nordic ID ovat sitoutuneet noudattamaan soveltuvin osin Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa ostotarjouskoodia, johon viitataan arvopaperimarkkinalaissa.

YHDISTYMISSOPIMUS

Tarjouksentekijän ja Nordic ID:n välisessä yhdistymissopimuksessa on sovittu pääasialliset ehdot, joiden mukaisesti Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen.

Yhdistymissopimuksen mukaan Yhtiön hallitus on mahdollisen kilpailevan tarjouksen tilanteessa sitoutunut siihen, että se ei peruuta tai muuta Ostotarjousta koskevaa suositustaan, ellei hallitus ole noudattanut tiettyjä sovittuja menettelyjä, jotka antavat Tarjouksentekijälle mahdollisuuden korottaa Ostotarjousta. Mikäli Tarjouksentekijä korottaa Ostotarjousta siten, että se on Yhtiön osakkeenomistajille vähintään yhtä edullinen kuin kilpaileva tarjous, hallitus on sitoutunut vahvistamaan suosituksensa korotetulle Ostotarjoukselle. Mikäli Yhtiö ei ole rikkonut sopimuksen mukaista houkuttelukieltovelvoitettaan ja tarjottuaan Tarjouksentekijälle mahdollisuuden korottaa Ostotarjousta, Yhtiön hallitus voi muuttaa suositusta vastauksena kilpailevaan tarjoukseen vain siinä tapauksessa, että Yhtiön hallitus konsultoituaan taloudellista ja oikeudellista neuvonantajaan on vilpittömässä mielessä arvoinut, että Ostotarjouksen hyväksyminen ei olisi osakkeenomistajien edun mukaista ja suosituksen muutoksen tai peruuttamisen laiminlyönti rikkoisi hallituksen lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuuksia.

Yhtiö on sitoutunut siihen, etteivät se tai sen hallituksen jäsenet, johto tai ulkopuoliset neuvonantajat suoraan tai välillisesti pane alulle, pyydä tai rohkaise sellaisia kirjallisia ehdotuksia, tarjouksia tai kiinnostuksen osoituksia, joiden voidaan kohtuudella olettaa johtavan julkiseen ostotarjoukseen taikka muuhun transaktioon, joka voisi muodostaa kilpailevan transaktion tai johtaa kilpailevaan transaktioon taikka muutoin haitata Ostotarjouksen julkistamista tai toteuttamista, eivätkä edistä tällaisia ehdotuksia tai myötävaikuta niihin taikka ryhdy mihinkään muihinkaan toimiin, jotka voisivat haitata Ostotarjousta tai estää sen toteutumisen, estämättä kuitenkaan Yhtiön hallitusta ryhtymästä tarvittaviin toimenpiteisiin, joita hallitukselta edellytetään lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuuksien noudattamiseksi.

Yhdistymissopimus sisältää lisäksi tiettyjä molempien osapuolten antamia tavanomaisia vakuutuksia ja sitoumuksia, kuten Nordic ID:n sitoumuksen jatkaa toimintaansa tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa ennen Ostotarjouksen toteuttamista.

Tarjouksentekijä ja Yhtiö voivat irtisanoa Yhdistymissopimuksen tietyissä olosuhteissa, mukaan lukien muun muassa, jos Brady tai Nordic ID on rikkonut antamaansa vakuutusta tai sitoumusta soveltuvien olennaisuusrajojen ja rikkomuksen korjaamiselle varatun ajan puitteissa, tai jos Ostotarjousta ei ole toteutettu 20.7.2021 mennessä. Mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan tiettyjen Yhdistymissopimuksessa määriteltyjen syiden vuoksi, Nordic ID on sitoutunut maksamaan Bradylle kulujen korvaamiseksi sovitun määräisen irtisanomiskorvauksen.

NEUVONANTAJAT

Translink Corporate Finance Oy toimii Nordic ID:n taloudellisena neuvonantajana ja Fondia Oyj oikeudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä.

UB Securities Oy toimii taloudellisena neuvonantajana ja Eversheds Asianajotoimisto Oy Bradyn ja Tarjouksentekijän oikeudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä. Nordea Bank Oy toimii Ostotarjouksen Infinity-edustajana.

LEHDISTÖTILAISUUS

Nordic ID järjestää tiedotusvälineille ja analyytikoille puhelun ostotarjouksesta 15.4.2021 klo 12:00. Ilmoittautuminen etänä Teams-kokoustyökalulla järjestettävään lehdistötilaisuuteen shareholders@nordicid.com. Ilmoittautuneille lähetetään erillinen linkki kokoukseen sähköpostitse.

Mediakyselyt:

Brady Corporation

Ann Thornton, sijoittajasuhdejohtaja

Puhelin: +1 (414) 491 7802

Sähköposti: ann_thornton@bradycorp.com

Nordic ID

Juuso-Kustaa Lehmuskoski

toimitusjohtaja

Puhelin: +358 40 510 3790

Sähköposti: juuso.lehmuskoski@nordicid.com

Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, Sami Miettinen, puh. +358 400 735 835

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, KANADASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTITOIMENPITETÄ.

Lisätietoja:

Juuso Lehmuskoski, Toimitusjohtaja Nordic ID, puh. 040 510 3790

Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 0400 735 835

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nordicid.fi

Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.- 31.12.2020 oli 6,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 78 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi

Tags

#FirstNorth

#NordicID

Related Links

Alkuperäinen artikkeli