Etusivu » AFARAK GROUP OYJ JULKAISEE VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUKSENSA

AFARAK GROUP OYJ JULKAISEE VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUKSENSA

AFARAK GROUP OYJ JULKAISEE VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUKSENSA

| Source:

Afarak Group Oyj

Afarak Group Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

17:00 Lontoo, 19:00 Helsinki, 1.4.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö”) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ JULKAISEE VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUKSENSA

Afarak Group ilmoittaa julkaisseensa tänään vuosikertomuksensa vuodelta 2020. Vuosikertomus on saatavilla Yhtiön internetsivuilta www.afarak.com.

Vuosikertomus sisältää strategisen katsauksen, jossa analysoidaan Yhtiön toiminnallista ja taloudellista suoritusta ja riskienhallintaa. Strategisessa katsauksessa on myös kestävän kehityksen katsaus, jossa keskitytään terveyteen ja turvallisuuteen, paikallisyhteisöihin ja ympäristöön liittyviin hankkeisiin. Hallinnollinen katsaus kertoo Yhtiön hallituksen työstä vuonna 2020 ja hallinto- ja ohjausjärjestelmiin liittyvistä hankkeista. Vuosikertomus sisältää myös päivitetyn lausunnon vuoden 2020 kaivostoiminnan myötä muuttuneista mineraalivaroista ja -varannoista Etelä-Afrikassa ja Turkissa.

Afarakin toimitusjohtaja Guy Konsbruck: ”2020 oli toinen huono vuosi koko ferrokromiteollisuudelle. Pandemia johti maailmanlaajuiseen kysynnän romahdukseen ja alhaisiin hintoihin. Johtuen Etelä-Afrikan energian hinnasta Afarakin oli mahdotonta jatkaa toimintaa ja oli tehtävä päätös Mogalen asettamisesta business rescue -saneeraukseen. Erikoisseossegmenttimme joutui selviytymään laskevien markkinahintojen ja vähentyneen kysynnän kanssa, ja menestyi tämän vuoksi edellistä vuotta heikommin. Olemme jatkaneet laajasti väliaikaista kaivostoimintojen pysäytystä kaikilla kaivoksilla. Osa toiminnoistamme kuten Stellite ja Zeerust jatkavat jätteiden käsittelyä, ja/tai tollausta kolmansille osapuolille.”

Kopio vuoden 2020 vuosikertomuksesta on toimitettu Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen tiedostovarastoon (National Storage Mechanism).

Afarakin vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidetään osakeyhtiölain edellyttämässä määräajassa.

Helsingissä 31.1.2021

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Liite

Attachments


AFARAK ANNUAL REPORT 2020 FINNISH

AFARAK ANNUAL REPORT 2020 FINNISH…Alkuperäinen artikkeli