Etusivu » Verkkokauppa.com Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus suunnatulla maksuttomalla osakeannilla avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluvien osakepalkkioiden maksamiseksi

Verkkokauppa.com Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus suunnatulla maksuttomalla osakeannilla avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluvien osakepalkkioiden maksamiseksi

Verkkokauppa.com Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus suunnatulla maksuttomalla osakeannilla avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluvien osakepalkkioiden maksamiseksi

Verkkokauppa.com Oyj Pörssitiedote 2.3.2021 klo 15.00

Verkkokauppa.com Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus suunnatulla maksuttomalla osakeannilla avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluvien osakepalkkioiden maksamiseksi

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Lisäosakeohjelman 2018–2020 ensimmäisen sitouttamisjakson 2018–2020 mukaisten osakepalkkioiden maksamiseksi. Suunnattua maksutonta osakeantia koskeva päätös perustuu 31.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämään valtuutukseen.

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on tänään, 2.3.2021, luovutettu yhteensä 15 000 Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta viidelle (5) avainhenkilölle Lisäosakeohjelman 2018–2020 ehtojen mukaisesti. Lisäksi osa palkkiosta maksetaan rahana, jolla pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Osakepalkkioiden maksamisen yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä päätöksellä siten ole laimentavaa vaikutusta. Osakkeiden luovuttamisen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:llä on hallussaan 335 633 omaa osaketta.

Annetut osakkeet ovat osakepalkkioita Yhtiön ylimpään johtoon kuuluville henkilöille tarkoitetussa pitkän aikavälin osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä, ja osakepalkkioiden on kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti tarkoitus yhdistää johdon tavoitteet osakkeenomistajien tavoitteisiin ja kannustaa johtoa työskentelemään pitkän aikavälin tähtäimellä tavoitteena lisätä osakkeenomistaja-arvoa. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on näin ollen yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2018 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ja tarkemmat tiedot tästä kannustinjärjestelmästä on saatavilla 16.5.2018 julkaistussa yhtiötiedotteessa. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä, kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilökohtaisesti Yhtiön osakkeisiin sekä sitouttaa avainhenkilöt Yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakepalkkiojärjestelmä, joka perustuu Yhtiön osakkeiden hankintaan, saamiseen ja kertymiseen.

Lisätietoja:

Panu Porkka
Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Mikko Forsell
Talousjohtaja
mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puh. +358 50 434 2516
Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com lyhyesti

Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta. Verkkokauppa.com on perustettu 1992 ja sen pääkonttori sijaitsee Jätkäsaaressa, Helsingissä. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.

Alkuperäinen artikkeli