Etusivu » Tornator Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tornator Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tornator Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE 11.3.2021 klo 15.00

Tornator Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja uuden hallituksen järjestäytyminen

Tornator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 11.3.2021 myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020. Yhtiön hallitukseen valittiin Mikko Koivusalo, Jorma Länsitalo, Mikko Mursula ja Tuomas Virtala. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte Oy.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2020 osinkona 8,00 euroa osakkeelta, yhteensä 40,0 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan 24.3.2021 ja täsmäytyspäivä on 19.3.2021.

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 11.3.2021 Mikko Koivusalon hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Mursulan varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi keskuudestaan Oversight Committeen puheenjohtajaksi Mikko Mursulan, jäseniksi Mikko Koivusalon sekä Tuomas Virtalan ja varajäseneksi Jorma Länsitalon. Palkitsemiskomitean puheenjohtajaksi hallitus valitsi Mikko Koivusalon ja jäseniksi Mikko Mursulan ja Tuomas Virtalan.

Lisätiedot:

Henrik Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 040 869 7613
Antti Siirtola, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 773 0975

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 118 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,0 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Alkuperäinen artikkeli