Etusivu » OP Yrityspankki Oyj lunastaa 50 000 000 euron eräpäivättömän pääomalainan (XS0213603177)

OP Yrityspankki Oyj lunastaa 50 000 000 euron eräpäivättömän pääomalainan (XS0213603177)

OP Yrityspankki Oyj lunastaa 50 000 000 euron eräpäivättömän pääomalainan (XS0213603177)

| Source:

OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

OP Yrityspankki Oyj
Sisäpiiritieto
26.3.2021 klo 9.50

OP Yrityspankki Oyj lunastaa 50 000 000 euron eräpäivättömän pääomalainan (XS0213603177)

OP Yrityspankki Oyj (”Liikkeeseenlaskija”) lunastaa maaliskuussa 2005 liikkeeseen laskemansa 50 000 000 euron eräpäivättömän pääomalainan (ISIN:XS0213603177, sarjanumero EMTN 46).

Liikkeeseenlaskija lunastaa kaikki ulkona olevat velkakirjat 12.4.2021 nimellisarvoonsa lisättynä kertyneellä korolla.

Liikkeeseenlaskija pyytää Ison-Britannian valvontaviranomaiselta sen viralliselle listalla otettujen ja Lontoon pörssin päälistalla kaupankäynnin kohteena olevien velkakirjojen kaupankäynnin päättämistä arviolta 12.4.2021.

Tämän ilmoituksen julkaisee Liikkeeseenlaskija. Ilmoituksessa on tai saattaa olla sisäpiiritiedoksi katsottavaa tietoa Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 (”EU MAR”) 7 Artiklan tarkoittamalla tavalla, siten kuin se muodostaa osan Ison-Britannian kansallista lainsäädäntöä Britannian EU-eroa koskevan lain (European Union (Withdrawal) Act 2018; ”UK MAR”) mukaisesti, ja sisältää Velkakirjoihin liittyvää tietoa. Tämän ilmoituksen antaa Liikkeeseenlaskijan puolesta OP Ryhmän talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Aho EU MAR:n ja UK MAR:n säännösten sekä Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 artiklan 2 mukaisesti.

OP Yrityspankki Oyj
Tuuli Kousa
Viestintäjohtaja

Lisätietoja

OP Ryhmän viestintä, puh. 010 252 8719, viestinta@op.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Yrityspankki Oyj on osa OP Ryhmää, Suomen suurinta finanssiryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP Ryhmän keskuspankkina.

Alkuperäinen artikkeli