Etusivu » Korjaustiedote: Enedon tilinpäätös tilikaudelta 2020 on julkaistu

Korjaustiedote: Enedon tilinpäätös tilikaudelta 2020 on julkaistu

Korjaustiedote: Enedon tilinpäätös tilikaudelta 2020 on julkaistu

ENEDO OYJ Pörssitiedote 11.3.2021 klo 18:15
Enedon tilinpäätös tilikaudelta 2020 on julkaistu

Korjaus. Yhtiön tiedotteeseen lisätty liitteeksi puuttunut tilintarkastuskertomus

Enedo Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on tänään 10.3.2021 hyväksynyt ja julkistaa Yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2020. Suomenkielinen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Suomenkielinen tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja englanninkielinen käännös tilintarkastuskertomuksesta sekä tilinpäätöksestä tehty tilintarkastamaton englanninkielinen käännös ovat saatavilla myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.enedopower.com.

Kuten tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden ”toiminnan jatkuvuuden periaatteen soveltaminen” -kohdasta ilmenee ja Yhtiön johdon kokonaisarvioon perustuen Yhtiö on katsonut perustelluksi laatia tilinpäätöksen toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. Epävarmuus koronapandemian vaikutuksista liiketoimintaan ja epävarmuus merkintä- ja suunnatun annin toteutumisesta ovat kuitenkin sellaisia olennaisia epävarmuustekijöitä, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa.

Yhtiön tilintarkastaja on antanut 10.3.2021 päivätyn tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilintarkastuskertomus sisältää lisätiedon Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä olennaisesta epävarmuudesta. Tilintarkastaja kiinnittää huomiota konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden ”Toiminnan jatkuvuuden periaatteen soveltaminen” -kohtaan. Epävarmuus koronapandemian vaikutuksista liiketoimintaan ja epävarmuus osakeantien toteutumisesta ovat sellaisia olennaisia epävarmuustekijöitä, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Tilintarkastuskertomuksen allekirjoituspäivänä Yhtiön 16.2.2021 tiedottaman kokonaisjärjestelyn toteutuminen on kesken. Tilintarkastajan käsityksen mukaan edellä mainitut tapahtumat ja olosuhteet osoittavat sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Tilintarkastuskertomuksen lausuntoa ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Yhtiö julkistaa suomen- ja englanninkielisen vuosikertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkkio- ja palkitsemisraportin viikolla 13/2021.
ENEDO OYJ
Vesa Leino
Toimitusjohtaja
Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Leino, puh.
040 759 8956.
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Enedo
Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 milj. euroa. Enedossa työskentelee 354 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com

Liitteet

Alkuperäinen artikkeli