Etusivu » AVIDLYN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2020: LIIKEVAIHTO KASVOI 13 PROSENTTIA 25,0 MILJOONAAN EUROON JA KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI

AVIDLYN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2020: LIIKEVAIHTO KASVOI 13 PROSENTTIA 25,0 MILJOONAAN EUROON JA KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI

Avidly OyjAVIDLYN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2020: LIIKEVAIHTO KASVOI 13 PROSENTTIA 25,0 MILJOONAAN EUROON JA KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI

4.3.2021 08:30:01 EET | Avidly Oyj | Yhtiötiedote

AVIDLYN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2020: LIIKEVAIHTO KASVOI 13 PROSENTTIA 25,0 MILJOONAAN EUROON JA KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI

Avidly Oyj, tilinpäätöstiedote, 4.3.2021 klo 8.30

Tämä yhtiötiedote on tiivistelmä Avidlyn 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöstiedotteesta. Tiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa investors.avidlyagency.com/tiedotteet.

Avidlyn kannattavuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet alkoivat näkyä toisella vuosipuoliskolla ja molempien liiketoimintasegmenttien liiketulos oli heinä–joulukuussa 2020 voitollinen. Koronaviruspandemia hidasti Markkinointipalvelujen kysyntää, mutta Inbound-liiketoiminta kasvoi edelleen hyvin. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 13 prosenttia 25 miljoonaan euroon (22,1)[1] ja oikaistu liiketulos[2] nousi 0,3 miljoonaan euroon (-2,1).

Heinäkuu–joulukuu 2020

 • Liikevaihto oli 12 007 tuhatta euroa (10 350), kasvua 16,0 %.1
 • Myyntikate oli 9 323 tuhatta euroa (7 851), kasvua 18,7 %. Jatkuvien palveluiden
  osuus myyntikatteesta oli noin 41 % (noin 38 %).
 • Käyttökate (EBITDA) oli 1 194 tuhatta euroa (-1 031), kasvua 215,8 %.
 • Oikaistu liiketulos2 parani 626 tuhanteen euroon (-1 925).
 • Konsernin liiketulos oli 342 tuhatta euroa (-2 093) eli 2,8 % liikevaihdosta (-20,2 %).
  • Markkinointipalvelujen liiketulos oli 144 tuhatta euroa (-1 417).
  • Inbound-markkinoinnin liiketulos oli 198 tuhatta euroa (-676).
 • Kauden tulos oli 123 tuhatta euroa (-2 050) eli 1,0 % liikevaihdosta (-19,8 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (-0,84).

Tammikuu–joulukuu 2020

 • Liikevaihto oli 24 970 tuhatta euroa (22 131), kasvua 12,8 %.
 • Myyntikate oli 18 649 tuhatta euroa (17 266), kasvua 8,0 %. Jatkuvien palveluiden osuus myyntikatteesta oli noin 42 % (noin 35 %).
 • Käyttökate oli 1 724 tuhatta euroa (-603), kasvua 386 %.
 • Oikaistu liiketulos2 parani 337 tuhanteen euroon (-2 065).
 • Konsernin liiketulos oli -61 tuhatta euroa (-2 392) eli -0,2 % liikevaihdosta (-10,8 %). Liiketulokseen sisältyy noin 50 tuhannen euron kulu kesäkuussa päättyneeseen merkintäoikeusantiin liittyen (vertailukaudella yhteistoimintaneuvottelujen kuluja 98 tuhatta euroa).
  • Markkinointipalvelujen liiketulos oli -301 tuhatta euroa (-1 301).
  • Inbound-markkinoinnin liiketulos oli 240 tuhatta euroa (-1 091). Vertailukaudella erään sisältyi noin 130 tuhatta euroa yritysostojen järjestelykuluja.
 • Kauden tulos oli -342 tuhatta euroa (-2 478), eli -1,4 % liikevaihdosta (-11,2 %).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 611 tuhatta euroa (-467).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,09 euroa (-1,03).
 • Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 ei jaeta osinkoa (0,00 euroa vuodelta 2019).

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Avidly arvioi, että vuonna 2021 yhtiön liikevaihto kasvaa (liikevaihto 2020: 25,0 miljoonaa euroa) ja oikaistu liiketulos on voitollinen (oikaistu liiketulos 2020: 0,3 miljoonaa euroa).

Oikaistulla liiketuloksella tarkoitetaan liiketulosta (EBIT) oikaistuna yritysostojen järjestelykuluilla ja hankittujen liiketoimintojen allokaatiopoistoilla sekä osakepalkkiojärjestelmään liittyvällä IFRS:n mukaisella kululla.

Seuraamme jatkuvasti koronapandemian vaikutuksia asiakkaidemme liiketoimintaan ja kysyntänäkymiimme, ja sopeutamme tarvittaessa toimintaamme kysyntää vastaavaksi.

TOIMITUSJOHTAJA JESSE MAULA

Onnistuimme vuoden 2020 toisella puoliskolla kääntämään taloudellisen kehityksemme suunnan. Avidlyn kattava palvelutarjonta, laaja asiakaskunta ja vahva digitaalinen osaaminen osoittautuivat vahvuudeksi koronaviruspandemian seurauksena heikentyneessä markkinatilanteessa, mikä näkyi sekä Markkinointipalvelujen että Inbound-markkinoinnin kannattavassa kasvussa. Avidlyn liikevaihto kasvoi heinä–joulukuussa 16,0 prosenttia 12,0 miljoonaan euroon (10,4), ja kauden liiketulos kääntyi voitolliseksi ja oli 0,3 miljoonaa euroa (-2,1).

Koko vuoden liikevaihto kasvoi 12,8 prosenttia 25,0 miljoonaan euroon ja liiketuloksemme parani selvästi vertailuvuodesta -0,1 miljoonaan euroon (-2,4). Oikaistu liiketuloksemme2 oli kuitenkin jo 0,3 miljoonaa euroa voitollinen.

Olen tyytyväinen siihen, että olemme yhdessä kaikkien avidlylaisten kanssa onnistuneet yhdessä tärkeimmistä vuodelle 2020 asettamistamme tavoitteista eli yhtiön liiketoiminnan perustan vahvistamisessa. Myönteisen taloudellisen kehityksen taustalla on suuri määrä erilaisia kehitysprojekteja, joiden avulla olemme muun muassa kehittäneet ajattelumallejamme, myynti- ja markkinointiprosessia, asiakasprojektien kannattavuuden seurantaa, kulujen seurantaa, organisaatiota ja johtamismallia sekä liiketoiminnan ennustettavuutta. Haluan kiittää kaikkia avidlylaisia uusiutumiskyvystä ja aktiivisesta osallistumisesta sisäisten kehityshankkeiden läpiviemisessä.

Keskeinen osa liiketoimintamme tervehdyttämistä ja taloudellisen tilamme vakauttamista oli myös kesäkuussa toteutuneella merkintäoikeusannilla sekä kesäkuussa solmitulla pitkän aikavälin rahoitusjärjestelyllä.

Asetimme vuodelle 2020 myös kaksi muuta keskeistä tavoitetta eli strategian kirkastamisen ja Avidlyn brändiuudistuksen. Joulukuussa 2020 päivitetty Impact Driven Growth -strategiamme asemoi meidät vahvasti martech-alan palveluntarjoajaksi ja pohjautuu kokonaisvaltaisten digitaalisten markkinoinnin ja myynnin palvelujen ja ratkaisujen tarjoamiseen asiakkaille myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi. Strategiamme on syntynyt koko Avidlyn yhteistyössä, ja olemme kaikki sitoutuneita siinä asetettujen, vuoteen 2025 ulottuvien kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseen sekä strategiassa kuvatun vaikuttavuuden toteuttamiseen. Maaliskuun 2021 alussa julkaisemamme Avidlyn uusi brändi tukee tavoitteitamme.

Vaikka olemme onnistuneet kääntämään taloudellisen kehityksemme suunnan paremmaksi, on meillä vielä paljon tehtävää liiketoiminnan saattamisessa haluamallemme kannattavuustasolle. Martech-alan ennustettu voimakas kasvu tulevaisuudessa tarjoaa meille myös paljon mahdollisuuksia. Pitkän aikavälin strategisia tavoitteitamme ovat kannattava kasvu, ajatusjohtajuus, paras työpaikka ja uskollisimmat asiakkaat, ja vuonna 2021 jatkamme työtä näiden saavuttamiseksi.

Keskeiset tunnusluvut

1-12

1-12

Muutos

1 000 euroa

2020

2019

%

Liikevaihto

24 970

22 131

12,8

Myyntikate

18 649

17 266

8,0

Käyttökate (EBITDA)

1 724

-603

385,9

Liiketulos

-61

-2 392

97,4

Tulos ennen veroja

-400

-2 593

84,6

Henkilöstön määrä keskimäärin

228

246

-7,3

Tulos/osake, euroa

-0,09

-1,03

91,6

Tulos/osake (laimennettu), euroa

-0,08

-1,03

92,1

Omavaraisuusaste, %

40,9

38,5

Oman pääoman tuotto, %

-4,1

-32,2

Oma pääoma/osake, euroa

1,85

2,84

-34,7

Nettovelkaantumisaste, %

14,3

60,7

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo tilikauden aikana

3 954 023

2 409 549

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

5 279 531

2 473 290

Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo tilikauden aikana

4 218 683

2 409 549

Taloudellinen informaatio

Avidly julkistaa viikolla 10, 2021 vuoden 2020 vuosikertomuksen, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020. Avidlyn taloudelliset katsaukset julkaistaan seuraavasti:

 • Liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2021: 30.4.2021
 • Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021: 27.8.2021
 • Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2021: 29.10.2021

Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 13.4.2021.

Helsingissä, 4. päivänä maaliskuuta 2021

AVIDLY OYJ

HALLITUS

Lisätiedot:

Jesse Maula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 548 0248

Hans Parvikoski, talousjohtaja, puh. +358 40 586 6154

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puh. +358 9 6129 670

Avidly on johtava markkinointiteknologia-alan palveluntarjoaja, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia digitaalisia markkinoinnin ja myynnin palveluja ja ratkaisuja. Asiakaskokemus, data ja teknologia kietoutuvat tiiviisti yhteen Avidlyn vaikuttavuushakuisessa kasvustrategiassa. Avidlyn tiimiin kuuluu noin 230 henkilöä yhteensä 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

[1] Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.
[2] Oikaistu liiketulos = Liiketulos (EBIT) oikaistuna yritysostojen järjestelykuluilla ja hankittujen liiketoimintojen allokaatiopoistoilla sekä osakepalkkiojärjestelmään liittyvällä IFRS:n mukaisella kululla.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote