Etusivu » AFARAK GROUP OYJ ON PÄÄTTÄNYT SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

AFARAK GROUP OYJ ON PÄÄTTÄNYT SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

AFARAK GROUP OYJ ON PÄÄTTÄNYT SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

13:00 Lontoo, 15:00 Helsinki, 12.3.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ ON PÄÄTTÄNYT SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

Pörssitiedote

Afarak on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista (”Osakeanti”), jossa yhteensä 4.965.265 Yhtiön hallussa olevaa osaketta annetaan Yhtiön etelä-afrikkalaiselle tytäryhteisölle Chromex Mining Company (Pty) Ltd –yhtiölle (“Chromex SA”).

Osakeannista on päätetty sellaisen Chromex SA:ta koskevan omistusjärjestelyn loppuunsaattamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, jonka lopputuloksena saadaan lisäomistusoikeutta kaivosvarallisuudesta Etelä-Afrikassa. Tämä hyödyttää Yhtiötä konsernin emoyhtiönä. Näin ollen osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen ja maksuttoman annin toteuttamiseen on Yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy.

Osakeanti toteutetaan Afarakin hallituksen päätöksellä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Afarakin varsinaisen yhtiökokouksen 22. kesäkuuta 2020 antaman valtuutuksen nojalla.

Järjestelyn suhteellisen vaatimattoman kokoluokan takia ja sen vuoksi, että Yhtiö kasvattaa omistusosuuttaan jo hallitsemissaan kohteissa, Yhtiö ei odota järjestelyn vaikuttavan konsernin vuoden 2021 taloudelliseen tulokseen.

Helsingissä, 12.maaliskuuta.2021

Afarak Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com

Alkuperäinen artikkeli