Etusivu » Talenom Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020 (tilintarkastettu): Liikevoitto parani 23,8 % ja liikevaihto kasvoi 12,4 %  – Kasvunäkymät laajenevat ja kannattavuus säilyy erinomaisena

Talenom Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020 (tilintarkastettu): Liikevoitto parani 23,8 % ja liikevaihto kasvoi 12,4 %  – Kasvunäkymät laajenevat ja kannattavuus säilyy erinomaisena

Logo.jpg

Talenom Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020 (tilintarkastettu): Liikevoitto parani 23,8 % ja liikevaihto kasvoi 12,4 % – Kasvunäkymät laajenevat ja kannattavuus säilyy erinomaisena

Talenom Oyj, Tilinpäätöstiedote 8.2.2021 klo 13:30

Talenom Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020 (tilintarkastettu): Liikevoitto parani 23,8 % ja liikevaihto kasvoi 12,4 % Kasvunäkymät laajenevat ja kannattavuus säilyy erinomaisena

Vuoden 2020 yhteenveto:

  • Liikevaihto 65,2 (58,0) milj. euroa, kasvua 12,4 (18,6) %
  • Liikevoitto (EBIT) 12,9 (10,4) milj. euroa, 19,8 (18,0) % liikevaihdosta
  • Nettotulos 9,6 (7,6) milj. euroa
  • Osakekohtainen tulos 0,22 (0,18) euroa
  • Hallituksen esitys osingonjaosta 0,15 euroa/osake (0,125 euroa/osake)
  • Ohjeistus vuodelle 2021: Vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan olevan 75–80 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 14–16 miljoonaa euroa.
Konserni 1–12/
2020
1–12/
2019
Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 65 161 57 955 7 206
Liikevaihdon kasvu, % 12,4 % 18,6 % -6,2 %-yksikköä
Liikevoitto, 1 000 euroa 12 881 10 409 2 473
Liikevoitto liikevaihdosta, % 19,8 % 18,0 % 1,8 %-yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 19,6 % 20,2 % -0,6 %-yksikköä
Likvidit varat, 1 000 euroa 9 104 7 786 1 317
Osakekohtainen tulos, euroa 0,22 0,18 0,04
Nettotulos, 1 000 euroa 9 579 7 615 1 964

Konserni 10–12/
2020
10–12/
2019
Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 16 463 14 913 1 550
Liikevaihdon kasvu, % 10,4 % 19,8 % -9,4 %-yksikköä
Liikevoitto, 1 000 euroa 2 425 1 458 968
Liikevoitto liikevaihdosta, % 14,7 % 9,8 % 5,0 %-yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 19,6 % 20,2 % -0,6 %-yksikköä
Likvidit varat, 1 000 euroa 9 104 7 786 1 317
Osakekohtainen tulos, euroa 0,04 0,02 0,02
Nettotulos, 1 000 euroa 1 803 1 016 787


Ohjeistus vuodelle 2021

Vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan olevan 75–80 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 14–16 miljoonaa euroa.


Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala:

Vuosi 2020 jää mieleemme tapahtumarikkaana kehitysvuotena poikkeusoloissa. Vuoden alussa ennustin tästä vuosikymmenestä konsultoinnin vuosikymmentä. Koronapandemia vauhditti entisestään matkaamme kirjanpitäjästä konsultiksi. Tällä matkalla olemme halunneet olla yrittäjäasiakkaidemme liiketoiminnan tukena tarjoamalla heille paitsi tilitoimistopalveluita myös erilaisia asiantuntijapalveluita, kuten talous- ja veroneuvontaa sekä rahoituspalveluita. Poikkeusoloissa yrittäjät kokivat tarjoamamme tukimuodot ja neuvontapalvelut erityisen arvokkaaksi.

Syksyllä toimme markkinoille uutena tuotteena pienasiakassegmentille suunnatun TiliJaska-konseptin ja julkistimme uudet pankkipalvelumme. Tavoitteenamme on tänä vuonna tarjota kaikille asiakkaillemme Talenom-pankkitilit ja Talenom-pankkikortit. TiliJaska-konseptin jakelu digitaalisesti mahdollistaa tehokkaan tavan myydä palvelujamme pienyrittäjille. Uusi pienasiakaskonsepti on arviomme mukaan kasvattanut palveluidemme markkinapotentiaalin Suomessa lähes kaksinkertaiseksi. Uskomme konseptilla olevan merkittävää potentiaalia myös muilla markkinoilla ja tavoitteenamme on lanseerata TiliJaskaa vastaava palvelu KontoKalle Ruotsissa kuluvan vuoden aikana.

Liiketoimintamme kehittyi katsausvuonna myönteisesti. Jatkoimme kasvua ja paransimme kannattavuuttamme koronapandemiasta huolimatta. Tammi–joulukuun 2020 liikevoitto parani edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 23,8 % ja oli 12,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli
19,8 % liikevaihdosta. Tammi–joulukuun liikevaihto kasvoi vertailukaudesta vain 12,4 % päätyen 65,2 miljoonaan euroon. Liikevaihdon suhteellinen kasvu hidastui koronapandemian heikennettyä uusasiakasmyyntiä ja transaktiopohjaista laskutusta. Onnistuimme kuitenkin sopeuttamaan kustannuksia ja edistämään automatisaatiota, joiden ansiosta suhteellinen kannattavuutemme kehittyi myönteisesti.

Orgaanisen kasvun ohella Talenomin tavoitteena on kasvaa myös yrityskaupoin. Tässäkin suhteessa vuosi 2020 oli menestyksekäs, sillä teimme vuoden aikana useita yrityskauppoja Suomessa. Myönteiset kokemuksemme Ruotsin markkinoista kannustivat meitä kiihdyttämään liiketoimintojemme kasvua näillä markkinoilla. Laajennuimme yrityskaupoilla uusille paikkakunnille Göteborgiin ja Malmöhön sekä katsauskauden jälkeen tammikuussa Växjöhön. Liiketoimintojen kasvun myötä olemme saavuttaneet Ruotsissa riittävän liikevaihtotason, joka mahdollistaa ohjelmistojemme kannattavan lokalisoinnin ja käyttöönoton Ruotsissa. Uskomme omien ohjelmistojen käyttöönoton tehostavan toimintaamme merkittävästi ja samalla tekevän asiakkaidemme arkipäivästä helpompaa.

Katsausvuonna lisäsimme edelleen investointejamme ohjelmistokehitykseen. Oma ohjelmistokehitys yhdistettynä tilitoimistoalan osaamiseen on strateginen vahvuutemme. Mielestämme tämä mahdollistaa erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoamisen yrittäjäasiakkaillemme ja automatisoi omia rutiinejamme. Rutiinien väheneminen vapauttaa asiantuntijoidemme aikaa korkeamman lisäarvon palveluiden tuottamiselle.

Markkinoillamme toimialojen rajat ovat murroksessa. Maksupalveludirektiivi haastaa perinteisten pankkien ansaintalogiikan ja EU:n uusi verkkolaskudirektiivi saa yritykset digitalisoimaan taloushallintoaan. Toisaalta taloushallinnon digitalisaatio parantaa liiketoiminnan läpinäkyvyyttä, tehostaa verojen keräämistä ja on myös avainasemassa EU:n vihreässä politiikassa. Haluamme jatkaa toimialan edelläkävijänä ja päivitimme lokakuussa visiomme: ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille. Samalla rakennamme tulevaisuuttamme kansainvälistyvänä, Euroopan markkinoille kurkottavana yhtiönä strategiamme kulmakivien – automaation, yrittämisen helppouden ja huolenpidon – varaan.

Konsernin taloudellinen kehitys

Tunnusluvut

Konserni 1–12/
2020
1–12/
2019
Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 65 161 57 955 7 206
Liikevaihdon kasvu, % 12,4 % 18,6 % -6,2 %-
yksikköä
Liikevoitto, 1 000 euroa 12 881 10 409 2 473
Liikevoitto liikevaihdosta, % 19,8 % 18,0 % 1,8 %-
yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 19,6 % 20,2 % -0,6 %-
yksikköä
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 29 328 29 204 124
Nettovelkaantumisaste, % 91 % 124 % -33 %-
yksikköä
Omavaraisuusaste, % 38,1 % 33,2 % 4,9 %-
yksikköä
Käyttöpääoma, 1 000 euroa -6 039 -3 780 -2 259
Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 20 295 15 439 4 856
Likvidit varat, 1 000 euroa 9 104 7 786 1 317
Osakekohtainen tulos, euroa* 0,22 0,18 0,04
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana* 42 654 214 41 574 952 1 079 262
Nettotulos, 1 000 euroa 9 579 7 615 1 964*) Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on oikaistu katsauskaudella tehdyn maksuttoman osakeannin mukaisesti kertomalla sitä edeltävät lukumäärät kuudella.

Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys

Talenomin liikevaihto kasvoi tammi–joulukuussa 12,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 7,2 miljoonaa euroa ja oli 65,2 (58,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin tilitoimistopalveluiden asiakasmäärän noususta, josta noin puolet tuli yrityskauppojen vaikutuksesta ja puolet oman aktiivisen uusasiakashankinnan kautta.

Henkilöstökulut olivat tammi–joulukuussa 33,9 (29,9) miljoonaa euroa, eli 52,1 (51,6) % liikevaihdosta.

Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 8,1 (9,5) miljoonaa euroa. Niiden osuus oli
12,4 (16,4) % liikevaihdosta.

Tammi–joulukuun liikevoitto oli 12,9 (10,4) miljoonaa euroa eli 19,8 (18,0) % liikevaihdosta ja nettotulos 9,6 (7,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani 23,8 %. Säästöt kiinteissä kuluissa ja automaation edistyminen mahdollistivat kannattavuuden parantumisen edellisvuodesta. Katsauskauden kannattavuutta painoivat koronapandemiaan liittyvistä rajoituksista johtuen transaktiopohjaisten tuotteiden alempi laskutus ja uusasiakashankinnan hidastuminen. Talenomin kasvun perustuessa aiempaa enemmän yritysostoihin myös ostokohteiden Talenomia heikompi kannattavuus ja integrointikulut heikensivät tulosta.

Talenomin liikevaihto kasvoi loka–joulukuussa 10,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 1,6 miljoonaa euroa ja oli 16,5 (14,9) miljoonaa euroa. Loka–joulukuun liikevoitto oli 2,4 (1,5) miljoonaa euroa eli 14,7 (9,8) % liikevaihdosta ja nettotulos
1,8 (1,0) miljoonaa euroa. Loka–joulukuun liikevoitto parani 66,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2020 oli 84,9 (71,3) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 38,1 (33,2) % ja nettovelkaantumisaste 91 (124) %.

Korollista pitkäaikaista pankkilainaa 31.12.2020 oli yhteensä 30,0 (28,0) miljoonaa euroa, mihin eivät sisälly osamaksuvelat. Muut pitkäaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) olivat 0,1 (0,2) miljoonaa euroa ja muut lyhytaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti konserni käsittelee 1.1.2019 alkaen toimitilojen vuokrat pääosin taseen omaisuuserinä ja velkana. 31.12.2020 IFRS 16:n mukaiset pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat olivat 5,9 (6,6) miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2,3 (1,9) miljoonaa euroa.

Konserni käsittelee uusista asiakassopimuksista aiheutuneita kuluja, kuten sopimuksen saamisesta ja täyttämisestä syntyneitä menoja, investointeina IFRS15-standardin edellyttämällä tavalla ja kirjaa ne taseessaan aktivoituihin sopimuksesta aiheutuviin menoihin. Lisäksi konserni käsittelee osan ohjelmistoihin ja digitaalisiin palveluihin liittyvistä kehittämismenoista investointeina IAS38-standardissa esitettyjen vaatimuksien mukaisesti ja kirjaa ne taseessaan muihin aineettomiin hyödykkeisiin. Uusista asiakassopimuksista johtuvia investointeja oli katsauskaudella 4,2 (4,6) miljoonaa euroa. Ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden investoinnit olivat katsauskaudella 10,1 (5,3) miljoonaa euroa.

Yhteensä nettoinvestoinnit 1.1.–31.12.2020 olivat 20,3 (15,4) miljoonaa euroa.

Yhtiö osti helmikuussa 2020 tilitoimisto Addvalue Advisors Oy:n liiketoiminnan, toukokuussa Niva Ekonomi AB:n osakekannan, syyskuussa Frivision AB:n koko osakekannan ja Larsen & Co Tilitoimisto Oy:n koko liiketoiminnan ja joulukuussa E-P:n Yrityspalvelu Oy:n liiketoiminnan. Lisäksi Talenom osti elokuussa Vanaja Technologies Oy:n ohjelmistoliiketoiminnan. Katsauskauden jälkeen tammikuussa 2021 Talenomin omistukseen siirtyivät Ekonomianalys KL AB:n ja Persson & Thorin AB:n tilitoimistot Ruotsissa. Lisätietoa näistä yrityskaupoista on luettavissa Katsauskauden jälkeisissä tapahtumissa.

Ruotsissa katsauskauden aikana tehtyjen osakekauppojen kauppahinnat olivat yhteensä 2,5 miljoonaa euroa ja Suomessa tehtyjen liiketoimintakauppojen kauppahinnat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Yrityskaupoissa osa kauppahinnasta maksettiin suunnatuissa anneissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Yrityskauppojen osuus nettoinvestoinneista oli 4,4 (4,2) miljoonaa euroa.

1 000 euroa Osakekaupat (Ruotsi) Liiketoimintakaupat (Suomi)
Kauppahinnat yhteensä 2 500 1 878
Liikevaihdot ed. 12 kk ostohetkellä yhteensä 2 830 2 387
Liikevoitot ed.12 kk ostohetkellä yhteensä 166 387

Talenomin likvidit varat 31.12.2020 olivat 9,1 (7,8) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä oli 31.12.2020 käyttämättömiä tililimiittejä 3,0 (1,0) miljoonaa euroa.


Yleislauseke

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

TALENOM OYJ
HALLITUS


Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
040 703 8554
otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 912 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 47 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

Liite

Alkuperäinen artikkeli