Etusivu » SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2020

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2020

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2020

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2021 KLO 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2020


MYYNTI LASKI EDELLISEEN VUOTEEN VERRATTUNA, LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ NEUTRAALI

Loka – joulukuu 2020: liikevaihto laski 28,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Suunnitelmien mukaiset kasvuinves­toinnit heikensivät käyttökatetta. Valuuttakurssivaihtelut ja myyntisaatavien alaskirjaukset kasvattivat katsauskauden tappiota.

 • Liikevaihto oli 3,0 miljoonaan euroa (10–12/2019: 4,1 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate oli -0,8 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa)
 • Liiketappio oli -1,3 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa)
 • Katsauskauden tulos oli -1,6 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (-0,02 euroa)

Tammi – joulukuu 2020: Liikevaihto laski 21,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

 • Liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa (1–12/2019: 14,4 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate oli -0,4 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa).
 • Liiketappio oli -2,5 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa)
 • Tilikauden tulos oli -3,1 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,11 euroa (-0,06 euroa)

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,2 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa) ja kassa oli vahva. Yhtiön omavaraisuusaste oli hyvä 69,7 % (78,0 %), ja likvidit varat olivat 8,5 miljoonaa euroa (12,0 miljoonaa euroa). Liiketappio sisälsi -0.3 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.


VUODEN 2021 LIIKETOIMINTANÄKYMÄT

Odotamme liikevaihtomme vuonna 2021 kasvavan huomattavasti. Nopeutamme siirtymistä lisenssien ja tukipalveluiden myymisestä jatkuvaa liikevaihtoa tuottavaan liiketoimintamalliin, jonka odotamme tarjoavan jatkossa entistä vakaampaa liikevaihtoa.

Vaikka kasvustrategia vaatiikin operatiivisia investointeja, odotamme käyttökatteemme ja liiketoiminnan rahavirran olevan positiivisia vuonna 2021.

KONSERNIN AVAINLUVUT
milj. euroa 10–12/2020 10–12/2019 Muutos % 1–12/2020 1–12/2019 Muutos %
Liikevaihto 3,0 4,1 -28,4 11,3 14,4 -21,7
Käyttökate -0,8 0,4 -276,4 -0,4 0,9 -145,5
% liikevaihdosta -25,5 10,4 -346,4 -3,5 6,0 -158,2
Liikevoitto/-tappio -1,3 -0,1 885,6 -2,5 -1,2 105,9
% liikevaihdosta -44,2 -3,2 1 276,4 -22,1 -8,4 163,1
Tulos ennen veroja -1,6 -0,4 327,0 -3,1 -1,3 130,8
Tulos -1,6 -0,5 223,8 -3,1 -1,5 107,2
Oman pääoman tuotto, % -30,0 -11,3 -165,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % -27,3 -9,8 -177,8
Likvidit varat 8,5 12,0 -28,8
Nettovelkaantumisaste, % -85,3 -92,3 7,5
Omavaraisuusaste, % 69,7 78,0 -10,6
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 -0,02 -170,9 -0,11 -0,06 -81,8
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,22 0,31 -29,7 0,22 0,31 -29,7

SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita ei ole IFRS-standardissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien SSH Communications Security on ottanut käyttöön seuraavan uuden vaihtoehtoisen tunnusluvun:

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Arvoisat osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kollegat,

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen sen tuoman taloudellisen epävarmuuden takia. Ne vaikuttivat kielteisesti lisenssimyyntiimme ja liikevaihtomme supistui vuoteen 2019 verrattuna. Aloimme kuitenkin neljännellä vuosineljänneksellä nähdä positiivista kehitystä ja liikevaihdon kasvua edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Vuosi 2020 oli lyhyen tähtäimen kasvustrategiamme uudelleen ajattelemisen ja suunnittelemisen kuten myös avainasiakasyhteistyömme ja prosessiemme parantamisen vuosi. Tähtäimemme oli investoinneissa ja toimenpiteissä, jotka luovat kasvua jatkossa.

Strategiamme alkoi tuottaa tuloksia viimeisellä vuosineljänneksellä, mikä näkyi liiketoiminnassamme positiivisesti:

 • Voitimme monivuotisen sopimuksen kryptografisten tuotteiden ja palveluiden toimittamisesta, jonka arvo on täysimääräisesti 20 miljoonaa euroa
 • Saimme 70. Privx-asiakkaamme
 • Teimme ensimmäisen NQX-toimituksen yksityisellä sektorilla
 • Teimme Tectia z/OS -kauppoja ja -uusintoja
 • Saimme suuren lisätilauksen UKM-lisensseistä Fortune 200 -kokoluokan rahoituslaitokselta

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 3,0 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa), laskua 28 prosenttia. Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa lisenssi- ja palvelumyynnistä. Ohjelmistotilausten myynti kasvoi sekä edelliseen vuoteen että edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tilausliiketoiminnan kasvu kokonaisuutena oli suhteellisen pientä päättyneiden UKM-tilausten takia, mutta PrivX-tilausten liikevaihto kolminkertaistui vuoteen 2019 verrattuna.

Pystyimme uudelleenjärjestelemään USA:n liiketoimintamme tehokkaasti ja ilman operatiivisia häiriöitä, minkä ansiosta vuoden 2021 aloittaa valmis ja kyvykäs organisaatio. Jatkoimme rekrytointeja sekä myyntimme ja markkinointimme kehittämistä vuosineljänneksen aikana.

Liiketappiomme vuosineljänneksellä oli -1,3 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa) ja tappio oli -1,6 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa). Tappiota kasvattivat lähes -0,8 miljoonalla myyntisaamisten alaskirjaukset ja valuuttakurssimuutokset.

Vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli -0,0 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Taseemme ja kassatilanteemme ovat vahvoja, mikä mahdollistaa strategiamme toteuttamisen.

Aasian ja Tyynenmeren alueen (APAC) myynti kasvoi 4,5 prosenttia vertailukauteen nähden, missä näkyi alkavan toipumisen merkkejä. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueen myynti laski 17,1 prosenttia ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan (AMER) alueen myynti laski 40,5 prosenttia. Pohjois- ja Etelä-Amerikan alue oli suurin toiminta-alueemme ja sen osuus myynnistä oli 49 prosenttia. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan osuus myynnistä oli 35 prosenttia ja Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus myynnistä oli 16 prosenttia.

Deltagon-yrityskauppa

Ilmoitimme ostaneemme Deltagon Oy:n, joka on johtava sähköisten viestintä- ja asiointiratkaisujen toimittaja. Yrityskaupassa SSH saa kannattavasti kasvavaa tilauspohjaista liiketoimintaa, vahvan aseman Pohjoismaisilla turvallisten viestintäratkaisujen markkinoilla sekä vahvan asiakaskunnan.

Kauppa vahvistaa asemaamme vaativien asiakkaiden tarpeet täyttävänä kyberturvallisten verkko- ja viestintäratkaisuiden toimittajana, ja sen avulla pystymme tarjoamaan turvallisuuskriittisiä verkko-, salaus- ja muita ratkaisuja sekä viranomaisille että yksityiselle sektorille. Kauppa tukee myös tavoitettamme rakentaa NQX-liiketoiminnan ympärille keskeinen kansallisen kyberturvallisuuden ja kryptografian osaamiskeskus.

Kauppa tukee strategiaamme ja auttaa meitä siirtymään entistä enemmän kohti ohjelmistotilauksiin perustuvaa liiketoimintamallia. Tämä tekee liiketoiminnastamme entistä helpommin ennakoitavaa syklisemmän lisenssimyynnin painoarvon pienentyessä. Kaupan jälkeen arviolta yli 70 % SSH-konsernin liikevaihdosta koostuu jatkuvista ylläpitotuotoista tai tilauspohjaisesta myynnistä.

Konsolidoimme Deltagon Oy:n SSH:n taseeseen kaupan toteuduttua arviolta vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kaupan arvioidaan nopeuttavan SSH:n liikevaihdon kasvua ja sillä arvioidaan olevan myös parantavan käyttökatettamme ja liiketoimintamme rahavirtaa.

Uusi alku

Olen nyt ollut SSH:n johdossa yhdeksän kuukautta, ja olemme yhdessä koko SSH:n tiimin kanssa rakentaneet vahvan perustan kestävälle kasvulle.

Olemme selkeyttäneet strategiaamme ja painottaneet siinä vuosia 2021–2022. Olemme suoraviivaistaneet ja litistäneet organisaatiotamme liiketoiminnan tehostamiseksi ja vastuunkannon parantamiseksi. Olemme siirtäneet toimintamme painopistettä lähemmäs asiakkaitamme ja parantaneet kykyämme vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin uuden teknologian kuten pilvisovellusten yleistyessä. Toimintamme on jaettu kolmeen alueeseen, joiden ketteryyttä on kasvatettu. Olemme palkanneet lisää myyntihenkilökuntaa, tuotepäälliköitä ja tuotekehittäjiä. Vahvistamme palveluliiketoimintaamme tukeaksemme entistä paremmin lisenssi- ja ohjelmistotilausmyyntiä avainasiakkaillemme. Olemme myös lisänneet investointeja klassikkotuotteisiimme Tectiaan ja UKM:ään.

Meillä on uusi hallitus ja uusi suurin omistaja, jotka tukevat kasvustrategiaamme.

Tulevaisuuden näkymät

Kasvutarinamme keskiössä ovat kehittämämme uudet ja skaalautuvat tuotteet PrivX ja NQX, joiden rooli tuoteportfolios­samme kasvaa. Toivotamme myös tervetulleeksi Deltagon-kaupan tuomat täydennykset tuotevalikoimaamme. Nyt pystymme tarjoamaan kattavia tietoturvaratkaisuja avainasiakkaillemme maailmanlaajuisesti. Kehitämme myös valikoivasti patenttisalkuamme.

Tähtäimemme on kasvussa vuosina 2021 ja 2022 sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti. Joulukuussa julkistamamme suuri kryptografisten tuotteiden kauppa ja tammikuussa julkistettu Deltagon-hankinta ovat ensimmäiset askeleet tällä tiellä. Vahvistamme asemaamme avainasiakkaidemme keskuudessa entistä laajemman tuote- ja palveluvalikoiman avulla.

Teemu Tunkelo
toimitusjohtaja

KONSERNIN LIIKEVAIHTO

Konsernin loka – joulukuun liikevaihto oli 3,0 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa).

Konsernin tammi–joulukuun liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa (14,4 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 21,7 prosenttia.

Tarkastelujakson aikana konsernin liikevaihdosta tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta 52,8 prosenttia (54,3 prosenttia), Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta (EMEA) 28,3 prosenttia (25,3 prosenttia) sekä Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta 18,9 prosenttia (20,4 prosenttia).

milj. euroa 10–12/2020 10–12/2019 Muutos % 1–12/2020 1–12/2019 Muutos %
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,4 2,4 -40,5 5,9 7,8 -23,9
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,5 0,5 4,5 2,1 2,9 -27,4
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 1,0 1,2 -17,1 3,2 3,6 -12,6
Yhteensä 3,0 4,1 -28,4 11,3 14,4 -21,7
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN
Tilausmyynti 0,2 0,2 15,2 0,8 0,7 8,1
Lisenssimyynti 0,6 1,5 -62,3 2,2 4,5 -49,7
Ylläpitomyynti 1,7 2,1 -17,2 7,8 8,6 -9,6
Konsultointi ja muut 0,4 0,3 47,8 0,4 0,6 -24,2
Yhteensä 3,0 4,1 -28,4 11,3 14,4 -21,7

SSH Communications Security laskuttaa asiakkaitaan valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. Tilikauden aikana dollarin keskimääräinen kurssi suhteessa euroon heikentyi 1,9 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Vertailukelpoisin valuutoin tilikauden 2020 liikevaihdon lasku olisi ollut 20,8 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2019.


TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Loka–joulukuun liiketappio oli -1,3 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa). Tulos oli -1,6 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).

Tammi–joulukuun liiketappio oli -2,5 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa). Tulos oli -3,1 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat loka–joulukuussa -2,2 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,3 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -0,8 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–joulukuussa -6,7 miljoonaa euroa (-7,5 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -5,0 miljoonaa euroa (-4,9 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -2,7 miljoonaa euroa (-2,9 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kulut laskivat 5,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.


TASE JA RAHOITUS

SSH Communications Securityn rahoitusasema säilyi vakaana tilikauden aikana. Taseen loppusumma 31.12.2020 oli 18,6 miljoonaa euroa (31.12.2019: 23,8 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 8,5 miljoonaa euroa (31.12.2019: 12,0 miljoonaa euroa) eli 45,7 prosenttia taseen loppusummasta. Korollisten velkojen määrä tilikauden lopussa oli 1,3 miljoonaa euroa (31.12.2019: 0,9 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä kasvoi 0,4 miljoonaa euroa 31.12.2019 tilanteeseen verrattuna johtuen uusista vuokrasopimuksista. Korolliset velat sisältävät Kyberleijona Oy:n määräysvallattomalta omistajalta Suomen Erillisverkot Oy:ltä ottamaa pääomalainaa 0,6 miljoonaa euroa (31.12.2019: 0,6 miljoonaa euroa). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli tilikauden lopussa -85,3 prosenttia (31.12.2019: -92,3 prosenttia). Omavaraisuusaste 31.12.2020 oli 69,7 prosenttia (31.12.2019: 78,0 prosenttia).

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat tilikaudella 2,1 miljoonaa euroa (2019: 2,0 miljoonaa euroa). Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,6 miljoonaa euroa (2019: -0,1 miljoonaa euroa), jotka muodostuivat pääosin valuuttakurssitappioista sekä korkokuluista myynti- ja vuokrasopimuksista.

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,2 miljoonaa euroa (2019: 0,3 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta -1,5 miljoonaa euroa (2019: -1,1 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta sisältää avustuksia 0,6 miljoonaa euroa (2019: 0,9 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta oli -1,3 miljoonaa euroa (2019: -0,8 miljoonaa euroa).

Katsauskauden päättyessä konsernilla ei ollut lyhytaikaisia sijoituksia.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tutkimus- ja kehityskulut olivat loka-joulukuussa -1,3 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa), mikä vastasi 44,3 prosenttia liikevaihdosta (33,1 prosenttia). Loka-joulukuun aikana yhtiö on aktivoinut uusia tuotekehitysmenoja 0,4 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa).

Tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi–syyskuussa -5,0 miljoonaa euroa (-4,9 miljoonaa euroa), mikä vastasi 44,9 prosenttia liikevaihdosta (34,0 prosenttia). Tuotekehityskuluja on aktivoitu yhteensä 1,3 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa). EU:lta saatua avustusta on kirjattu aktivoitujen tuotekehityskulujen vähennykseksi 0,4 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). Tuotekehityspoistot olivat tilikaudella -1,3 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa).


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 94 (31.12.2019: 90). Henkilöstömäärä kasvoi neljällä henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna (4,4 prosenttia).

Henkilöstöstä 33,0 prosenttia (35,6 prosenttia) työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 51,1 prosenttia (51,1 prosenttia) tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä 16,0 prosenttia (13,3 prosenttia) hallinnossa.


SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidettiin 26.3.2020. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 aikana toimineille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseneksi Tatu Ylönen sekä uusina jäseninä Aino-Mari Kiianmies ja Sampo Kellomäki. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tatu Ylönen.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Erkka Talvinko.

SSH Communications Security Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 26.6.2020. Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi Tatu Ylönen, Aino-Mari Kiianmies, Sampo Kellomäki, Henri Österlund (uusi jäsen) ja Kai Tavakka (uusi jäsen). Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Henri Österlund.


SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana SSH Communications Securityn osakkeiden vaihto oli 19 431 318 kpl (24 937 080 euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 1,97 euroa ja alin 0,65 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 1,28 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (31.12.2020) noteeraus 1,70 euroa.

Tatu Ylönen myi Accendo Capital sijoitusrahastolle 6,4 miljoonaa osaketta 22.5.2020 ja lisäksi 4,93 miljoonaa osaketta 3.6.2020. Accendo Capitalista tuli SSH:n suurin omistaja 29,2 prosentin osuudella. Tatu Ylönen on kaupan jälkeen SSH:n toiseksi suurin omistaja 18,0 prosentin osuudella ja Juha Mikkosen suora omistus on 5,2 prosenttia. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.ssh.com.

Katsastuskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta.


SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Tarkastelujakson päättyessä 31.12.2020 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 1 164 066,99 euroa, ja se jakaantui 38 802 233 osakkeeseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan myös hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Käynnissä oleva COVID-19 -pandemia on merkittävä makrotalouden riski, joka voi kohdistua SSH Communications Securityyn lisenssimyynnille aiheutuvien jatkuvien haasteiden kautta. Suurimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisestä raportointikaudesta ja on mainittu alla.
Suurimmat riskit:

 • Makrotalousympäristön epävarmuus, kuten koronavirustaudin (COVID-19) vaikutus
 • Kyberturvallisuusuhat, sisältäen esim. kiristysohjelmat
 • Viiveet tuotekehityksessä ja uusmyynnissä sekä uusien kauppojen toteutuksessa
 • Strategian toteuttamisen ongelmat
 • Avainhenkilöiden säilyminen ja uusien palkkaaminen
 • Innovaatio- ja kehityskyvyn ylläpitäminen ja toteuttaminen, sisältäen IP-oikeudet
 • IPR-oikeudenkäynnit ja patenttiportfolion hyödyntäminen
 • Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan Yhdysvaltain dollareina ja näin ollen dollarin valuuttakurssin mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2021 aikana voi olla vaikutuksia kannattavuuteen. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com.


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Katsauskaudella ei ollut olennaisia lähipiiritapahtumia.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

SSH Communications Security Oyj:n tytäryhtiö Kyberleijona Oy on 29.1.2021 allekirjoittanut sopimuksen Deltagon Oy:n koko osakekannan ostamisesta Suomen Erillisverkot Oy:n omistamalta Leijonaverkot Oy:ltä.

Deltagon Oy kehittää ja toimittaa sähköisen viestinnän ja asioinnin tietoturvaratkaisuja useille eri toimialoille finanssialasta julkishallintoon. Kauppa vahvistaa SSH:n asemaa kyberturvallisten verkko- ja viestintäratkaisujen toimittajana. Kaupan toteutuessa Deltagonista tulee Kyberleijona Oy:n tytäryhtiö ja osa SSH-konsernia. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana edellyttäen, että viranomaishyväksynnät ja tavanomaiset kaupan täytäntöönpanoehdot täyttyvät.

Kauppahinta on kokonaisuudessaan noin 15,4 miljoonaa euroa. Kauppahinnan kassavirtavaikutus SSH Oyj:lle on 10 miljoonaa euroa seuraavan neljän vuoden aikana. Lisäksi ostajat ovat sopineet järjestelystä, jossa ostaja maksaa enintään 1,3 miljoonan euron lisäkauppahinnan, mikäli lisäkauppahintaa koskevat ehdot toteutuvat kolmen vuoden aikana kaupan solmimisesta.

LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa 10–12/2020 10–12/2019 1–12/2020 1–12/2019
Liikevaihto 3,0 4,1 11,3 14,4
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -0,1 -0,1 -0,3 -0,5
Bruttokate 2,9 4,1 11,0 13,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 1,0 0,1
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut -2,2 -2,1 -6,7 -7,5
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -1,3 -1,4 -5,0 -4,9
Hallinnon kulut -0,8 -0,8 -2,7 -2,9
Liikevoitto/-tappio -1,3 -0,1 -2,5 -1,2
Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,2 -0,6 -0,1
Voitto/tappio ennen veroja -1,6 -0,4 -3,1 -1,3
Verot 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Tulos -1,6 -0,5 -3,1 -1,5
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -1,5 -0,4 -2,8 -1,3
Määräysvallattomien osuus -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
-1,6 -0,5 -3,1 -1,5
Muu laaja tulos
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,2 0,1 0,3 -0,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä -1,5 -0,4 -2,8 -1,5
Jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -1,4 -0,3 -2,6 -1,3
Määräysvallattomien osuus -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
-1,5 -0,4 -2,8 -1,5
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 -0,02 -0,11 -0,06
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa -0,05 -0,02 -0,11 -0,0

LYHENNETTY KONSERNIN TASE
milj. euroa 31.12.2020 31.12.2019
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1
Käyttöoikeusomaisuus 0,7 0,3
Aineettomat hyödykkeet 5,4 5,5
Sijoitukset 0,0 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 6,3 5,9
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 0,0 0,0
Lyhytaikaiset saamiset 3,8 5,9
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvälineet 0,0 0,0
Rahavarat 8,5 12,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 12,3 17,9
Varat yhteensä 18,6 23,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 8,1 11,4
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,4 0,6
Oma pääoma yhteensä 8,5 12,0
Pitkäaikaiset velat
Lainat 0,6 0,6
Vuokrasopimusvelat 0,4 0,1
Saadut ennakot ja myynnin jaksotukset 0,8 2,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1,7 3,0
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 2,4 2,5
Vuokrasopimusvelat 0,3 0,2
Saadut ennakot ja myynnin jaksotukset 5,7 6,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 8,4 8,7
Oma pääoma ja velat yhteensä 18,6 23,8

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Jakautuminen emoyrityksen omistajille
milj. euroa Osake-pääoma Hybridi-laina Muuntoero SVOP-rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallattomien osuus Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 1,2 12,0 -1,4 22,7 -21,1 13,4 0,8 14,2
Muutos 0,0 -0,7 -0,7 -0,7
Nettovoitto -1,3 -1,3 -0,2 -1,5
Oma pääoma 31.12.2019 1,2 12,0 -1,4 22,7 -23,0 11,4 0,6 12,0
Muutos 0,3 -0,8 -0,5 -0,5
Nettovoitto -2,8 -2,8 -0,2 -3,1
Oma pääoma 31.12.2020 1,2 12,0 -1,2 22,7 -26,6 8,1 0,4 8,5

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa 1–12/2020 1–12/2019
Liiketoiminnan rahavirta -0,2 0,3
josta käyttöpääoman muutos 1,1 -0,6
Investointien rahavirta -1,5 -1,1
Rahoituksen rahavirta -1,3 -0,8
Rahavarojen muutos -3,0 -1,6
Rahavarat katsauskauden alussa 12,0 13,5
Valuuttakurssivaikutus -0,4 0,1
Rahavarat katsauskauden lopussa 8,5 12,0

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedote ei sisällä kaikkia niitä liitetietoja, jotka on esitetty vuositilinpäätöksessä. Tätä tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu.

Tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2019 konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2020 voimaan tulleita standardeja. Konserni ei ole ottanut käyttöön ennenaikaisesti muita julkaistuja standardeja, tulkintoja tai muutoksia, jotka eivät ole vielä voimassa.

Useita muutoksia ja tulkintoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2020, mutta niillä ei ole vaikutusta SSH-konsernin lyhennettyyn osavuosikatsaukseen.

MUUTOKSET AINEELLISISSA HYÖDYKKEISSÄ
milj. euroa 31.12.2020 31.12.2019
Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,1 0,2
Lisäykset 0,1 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -0,1 -0,1
Kurssierot -0,0 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,1 0,1

MUUTOKSET KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUDESSA
milj. euroa 31.12.2020 31.12.2019
Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,3 0,5
Lisäykset 0,8 0,1
Vähennykset -0,0
Poistot ja arvonalentumiset -0,4 -0,3
Kurssierot -0,0 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,7 0,3

Käyttöoikeusomaisuuteen kuuluvat vuokratut toimistotilat ja ohjelmistot. Yhtiön Helsingin toimipiste on muuttanut uusiin tiloihin huhtikuussa 2020. Uusi vuokrasopimus on kolmivuotinen ja se lisäsi käyttöoikeusomaisuuden ja vuokrasopimusvelan määrää 0,6 miljoonalla eurolla vuonna 2020. Tytäryhtiö Yhdysvalloissa muutti loppu vuodesta 2020 New York Cityyn. Uudesta toimistosta on kirjattu käyttöoikeusomaisuutta ja vuokrasopimusvelkaa 0,1 miljoonaa euroa. Vanhan toimiston vuokrasopimus päättyy syyskuussa 2021 ja siitä kirjattiin tilinpäätökseen arvonalentumistappio 29,2 tuhatta euroa.

MUUTOKSET AINEETTOMISSA HYÖDYKKEISSÄ
milj. euroa 31.12.2020 31.12.2019
Kirjanpitoarvo kauden alussa 5,5 5,2
Lisäykset 1,6 2,0
Poistot ja arvonalentumiset -1,6 -1,7
Kurssierot 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 5,4 5,5

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa 31.12.2020 31.12.2019
Hybridilainan korko 1,0 0,7
Vuokravakuudet 0,2 0,1

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita ei ole IFRS-standardissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien SSH Communications Security on ottanut käyttöön seuraavan uuden vaihtoehtoisen tunnusluvun:

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

milj. euroa 1–12/2020 1–12/2019
Liikevaihto 11,3 14,4
Käyttökate -0,4 0,9
osuus liikevaihdosta, % -3,5 6,0
Liikevoitto/ -tappio -2,5 -1,2
osuus liikevaihdosta, % -22,1 -8,4
Tulos ennen veroja -3,1 -1,3
osuus liikevaihdosta, % -27,5 -9,3
Oman pääoman tuotto, % -30,0 -11,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % -27,3 -9,8
Korolliset nettovelat -7,2 -11,1
Omavaraisuusaste, % 69,7 78,0
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -85,3 -92,3
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 2,1 2,0
osuus liikevaihdosta, % 18,8 13,9
Tutkimus- ja kehityskulut -5,0 -4,9
osuus liikevaihdosta, % 44,9 34,0
Henkilöstö keskimäärin 88 88
Henkilöstö kauden lopussa 94 90

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
euroa 1–12/2020 1–12/2019
Laimentamaton osakekohtainen tulos1 -0,11 -0,06
Laimennettu osakekohtainen tulos1 -0,11 -0,06
Oma pääoma/osake, euroa 0,22 0,31
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl 38 802 38 802
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 38 802 38 802
Osakkeen kurssikehitys euroina
Keskikurssi 1,28 1,34
Alin 0,65 0,97
Ylin 1,97 1,97
Osakkeen kurssi kauden lopussa 1,70 1,04
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 65,8 40,2
Osakevaihto, milj. kpl 19,4 5,3
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 50,1 10,2
Osakevaihto, milj. euroa 24,9 4,0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) neg. neg.
Osakekohtainen osinko 0,00 0,00
Osinko tuloksesta, % 0,00 0,00
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00
1 Osakekohtainen tulos -tunnuslukua laskettaessa otetaan huomioon maksamattomat hybridilainan korot.

VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

Seuraavassa taulukossa esitetään käyttökatteen täsmäytys liikevoittoon/-tappioon.

milj. euroa 1–12/2020 1–12/2019
Käyttökate -0,4 0,9
Poistot -2,1 -2,1
Liikevoitto/-tappio -2,5 -1,2


VASTUUN RAJOITUS

Tämän raportin sisältö on SSH Communications Securityn ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. SSH Communications Security ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. SSH Communications Securityn osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. LUKUUN OTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

SSH Communications Security julkaisee ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 27.4.2021.

Helsingissä 18.2.2021

SSH Communications Security Oyj

Hallitus

Teemu Tunkelo
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puhelin +41 79 227 8362
Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Alkuperäinen artikkeli