Etusivu » Kreate Group Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

Kreate Group Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

Kreate Group OyjKreate Group Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

18.2.2021 12:45:00 EET | Kreate Group Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Kreate Group Oyj Pörssitiedote 18.2.2021 klo 12:45 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kreate Group Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

Kreate Group Oyj:n ("Kreate") hallitus on yhdessä Intera Fund II Ky:n ("Intera") kanssa tänään 18.2.2021 tehnyt päätöksen Listautumisannin (määritelty jäljempänä) toteuttamisesta. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) merkintähinta oli Instituutioannissa ja Yleisöannissa (määritelty jäljempänä) 8,20 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) 7,38 euroa osakkeelta, mikä yhteensä vastaa noin 72,9 miljoonan euron markkina-arvoa Kreatelle välittömästi Listautumisannin jälkeen. Kysyntä suomalaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta oli Listautumisannissa vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Yleisöannissa vastaanotettiin merkinnät yli 18.600 sijoittajalta. Kaupankäynnin Kreaten osakkeilla ("Osakkeet") odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") pre-listalla arviolta 19.2.2021.

Listautumisannissa Kreate laskee liikkeeseen 1.529.877 Kreaten uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") ("Osakeanti"), mikä vastaa noin 17,2 prosenttia Kreaten ulkona olevien Osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen. Lisäksi Intera sekä eräät muut Kreaten nykyiset osakkeenomistajat (yhdessä Interan kanssa, "Myyjät") myyvät 2.690.160 Kreaten olemassa olevaa Osaketta ("Myyntiosakkeet") ("Osakemyynti", ja yhdessä Osakeannin kanssa "Listautumisanti"). Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä "Tarjottavat Osakkeet".

3.513.709 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti ("Instituutioanti"), olettaen, että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti, ja 651.455 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti"). Tämän lisäksi 54.873 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan Kreaten ja sen täysin omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille sekä Kreaten johtoryhmän ja hallituksen jäsenille Suomessa ("Henkilöstöanti"). Ylikysynnän johdosta Kreaten hallitus on päättänyt korottaa Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden määrää alustavasta 17.000 Uuden Osakkeen enimmäismäärästä yllä mainittuun 54.873 Uuteen Osakkeeseen. Lisäksi Yleisöannin moninkertaisen ylimerkinnän johdosta Kreaten hallitus ja Intera ovat päättäneet siirtää 251.455 Tarjottavaa Osaketta Instituutioannista Yleisöantiin. Yleisöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään kokonaan 35 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka. Henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään kokonaan.

Kreate saa Listautumisannista noin 12,5 miljoonan euron bruttovarat ja Myyjät saavat noin 27,2 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti. Kreaten ulkona olevien Osakkeiden kokonaismäärä nousee 8.894.772 Osakkeeseen ja kaikkien Osakkeiden kokonaismäärä (sisältäen Yhtiön hallussa olevat Osakkeet) 8.984.772 Osakkeeseen kun Osakeannissa tarjotut Uudet Osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 18.2.2021 ja kun Henkilöstöannissa tarjotut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 24.2.2021. Osakkeenomistajien määrä nousee Listautumisannin jälkeen yli 18.600 osakkeenomistajaan.

Yleisöannissa allokoidut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä toteuttamispäätöksen jälkeen, arviolta 19.2.2021. Henkilöstöannissa allokoidut Uudet Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 24.2.2021. Instituutioannissa annetut osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta arviolta 23.2.2021.

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistukset sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta arviolta viimeistään 19.2.2021. Nordnetin kautta merkinneet näkevät sitoumuksensa ja heille allokoidut Tarjottavat Osakkeet Nordnetin verkkopalvelussa tapahtumasivulla. Merkintöjen yhteydessä maksettu ylimääräinen määrä palautetaan sijoittajan pankkitilille arviolta viisi pankkipäivää toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 25.2.2021. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin merkintäpaikan kautta sitoumuksensa antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus maksetaan Nordnetin käteistilille.

Kaupankäynnin Kreaten Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pre-listalla arviolta 19.2.2021 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 23.2.2021. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000476866 ja kaupankäyntitunnus on KREATE. Kaupankäynnin Henkilöstöannissa allokoiduilla Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 24.2.2021.

Intera on antanut vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle ("Danske Bank") ("Vakauttamisjärjestäjä") lisäosakeoption, joka oikeuttaa Vakauttamisjärjestäjän ostamaan enintään 632.437 lisäosaketta ("Lisäosakkeet") yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin pre-listalla (eli arviolta 19.2.2021 ja 20.3.2021 välinen ajanjakso) ("Vakauttamisaika"). Lisäosakkeet vastaavat noin 8,5 prosenttia Osakkeista ja noin 8,6 prosenttia niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 7,0 prosenttia Osakkeista ja noin 7,1 prosenttia niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen.

Vakauttamisjärjestäjällä on oikeus, muttei velvollisuutta toteuttaa Vakauttamisaikana toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä ("Markkinoiden väärinkäyttöasetus") ja komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.

Listautumisannin yhteydessä Kreate ja Intera ovat sitoutuneet 180 päivän pituisiin Osakkeiden luovutusrajoituksiin. Kreaten hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, muut Myyjät kuin Intera sekä Henkilöstöantiin osallistuvat Kreaten nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet 360 päivän pituisiin Osakkeiden luovutusrajoituksiin.

Danske Bank toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä") ja OP Yrityspankki Oyj ("OP") toimii Listautumisannin järjestäjänä ("Järjestäjä", ja yhdessä Pääjärjestäjän kanssa "Järjestäjät"). Nordnet Bank AB ("Nordnet") toimii merkintäpaikkana Yleisöannissa. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Kreaten oikeudellisena neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Hill+Knowlton Strategies toimii Kreaten viestinnällisenä neuvonantajana.

Timo Vikström, Kreaten toimitusjohtaja, kommentoi:

"Oli ilahduttava seurata, kuinka suurta mielenkiintoa yhtiömme listautumisanti herätti niin sijoittajien kuin sitoutuneen henkilöstömme keskuudessa. Erinomaisesti onnistunut listautumisantimme edistää kasvustrategiamme toteutumista ja vahvistaa kilpailukykyämme vaativien infrakohteiden rakentajana. Kiitän osakkeenomistajiamme luottamuksesta yhtiötämme ja tekemistämme kohtaan sekä toivotan uudet omistajamme tervetulleiksi rakentamaan kanssamme tulevaisuuden infraa."

Petri Rignell, Kreaten hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

"Olemme erittäin tyytyväisiä sijoittajien vahvasta kiinnostuksesta Kreatea kohtaan. Onnistuneen listautumisannin myötä meillä on vahvemmat edellytykset toteuttaa strategiaamme tulevaisuuden projekteissa, joissa tarvitaan entistä monipuolisempaa ja erikoistuneempaa infrarakentamisen osaamista. Lämpimät kiitokset osakkeenomistajillemme luottamuksesta ja tervetuloa osaksi Kreaten kasvua ja kehitystä."

Lisätietoja antaa

Timo Vikström, toimitusjohtaja, Kreate Group Oyj, puh. +358 400 740057

Antti Heinola, talousjohtaja, Kreate Group Oyj, puh. +358 40 352 1033

Tietoa Kreatesta

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 220 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä tiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Kreate Group Oyj:n ("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Järjestäjät eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Listautumisannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö on laatinut listautumisannin yhteydessä, ja julkaistu Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.kreate.fi/listautuminen.

Sijoittaja kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

Järjestäjät toimivat listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Järjestäjät eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan listautumisannin yhteydessä. Järjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote