Etusivu » Sievi Capital Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020

Sievi Capital Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020

logo_new.jpg

Sievi Capital Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 24.2.2021 klo 8.00

Sievi Capital Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020

Sievi Capitalin vuoden 2020 tulos olosuhteisiin nähden vahva, useita yritysjärjestelyjä toteutettu

Tämä on tiivistelmä vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.

Loka-joulukuu 2020

 • Liikevoitto oli 6,0 (8,5) milj. euroa
 • Tilikauden tulos oli 5,0 (6,7) milj. euroa
 • Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli 0,09 (0,12) euroa

Tammi-joulukuu 2020

 • Liikevoitto oli 11,7 (16,0) milj. euroa
 • Tilikauden tulos oli 9,9 (12,8) milj. euroa
 • Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli 0,17 (0,22) euroa
 • Substanssiarvo / osake katsauskauden lopussa oli 1,33 (1,35) euroa
 • Oman pääoman tuotto oli 12,7 (17,7) %
 • Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli -11,1 (-41,2) %
 • Sievi Capital sijoitti Nordic Rescue Groupiin helmikuussa ja Logistikakseen joulukuussa
 • Suvanto Trucks -sijoitus myytiin joulukuussa
 • Sievi Capital maksoi osakkeenomistajilleen osinkoja yhteensä 0,19 euroa osakkeelta

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden vertailulukuja, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastettuja. Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta (edelliseltä tilikaudelta maksettu osinkoa 0,04 euroa osakkeelta).

Toimitusjohtaja Päivi Marttila:

” Vuosi 2020 oli Sievi Capitalille poikkeuksellinen, kuten koko yhteiskunnalle. Koronakriisistä huolimatta vuodesta tuli meille kokonaisuutena katsoen hyvä. Lähdimme vuoteen erittäin vahvalla taseella edellisen vuoden lopulla toteutetun merkittävän irtautumisen jälkeen. Vuoden aikana saimme Sievi Capitalin tasetta tehokkaampaan käyttöön jakamalla 11,0 milj. euroa osinkoina osakkeenomistajille sekä sijoittamalla 14,8 milj. euroa uusiin ja nykyisiin kohdeyhtiöihin. Johtuen edellisen vuoden lopun ylivahvasta taseesta, oman pääoman tuotto 12,7 % jäi hienoisesti alle pitkällä aikavälillä tavoittelemamme 13 % tason.

Vuoden 2020 suurin menestyjä kohdeyhtiöistämme oli Indoor Group. Indoor Groupin toiminta oli erinomaista kevään vaikeassa markkinatilanteessa, ja yhtiö jatkoi vahvaa kehitystä myös markkinatilanteen parannuttua. Indoor Groupin liikevoitto kasvoi noin 70 % edellisvuodesta. Tähän vaikuttivat loppukeväästä suotuisana olleen markkinatilanteen lisäksi erityisesti yhtiön omat aktiiviset toimenpiteet katteen parantamiseksi.

KH-Koneet Groupin toimintaympäristö oli edellistä vuotta haasteellisempi ja yhtiön Ruotsin liiketoiminta oli vahvasti rakennusvaiheessa, minkä vuoksi yhtiön käyttökate vuonna 2020 laski jonkin verran edellisestä vuodesta. Yhtiö eteni vuonna 2020 kuitenkin merkittävästi strategisissa tavoitteissaan laajentamalla vuoden 2019 lopulla hankittua Ruotsin liiketoimintaa maanrakennuskonevuokraamon hankinnalla ja tärkeillä uusilla edustussopimuksilla.

Teimme vuonna 2020 kaksi uutta sijoitusta. Alkuvuonna muodostetun pelastusajoneuvokonsernin Nordic Rescue Groupin vuosi oli uuden perustan rakentamista. Yhtiöön rekrytoitiin uutta johtoa, jonka johdolla toimintaa lähdettiin kehittämään ja tuotantokapasiteettia laajentamaan mahdollistamaan tulevina vuosina tavoiteltu kasvu. Tämä työ eteni hyvin ja vaikka Nordic Rescue Groupin talouskehitys vuonna 2020 ei vastannut tavoitteita olemme luottavaisia yhtiön tulevan kehityksen suhteen.

Toisen uuden sijoituksen teimme loppuvuodesta Logistikakseen. Tämä logistiikka-alan palveluyhtiö on menestynyt viime vuodet hyvin ja vuosi 2020 oli jatkoa tällä kehitykselle yhtiön pro forma -käyttökatteen noustua huomattavasti edellisestä vuodesta. Yhtiö muodostaa hyvän pohjan, josta lähteä kasvattamaan toimintaa ja laajentamaan sitä uusille alueille.

Toteutimme tapahtumarikkaan vuoden 2020 aikana myös yhden irtautumisen myymällä omistuksemme Suvanto Trucksista joulukuussa. Tämä sijoitus ei ollut meille menestyksekäs omistusajan tuoton ollessa heikko. Olen kuitenkin tyytyväinen, että tämä järjestely saatiin toteutettua. Nyt voimme kohdistaa resurssimme hankkeisiin, joihin meillä on mahdollisuus vaikuttaa eniten. Uskon myös, että Suvanto Trucksilla on hyvät kehittymisen edellytykset henkilöstön omistuksessa.”

Tulevaisuuden näkymät

Sievi Capital jatkaa uusien sijoitusmahdollisuuksien selvittämistä strategiansa mukaisesti. Uusia sijoituksia suunnitellaan tehtävän keskimäärin 1-2 vuodessa, mutta toteutuvien sijoitusten määrä voi vaihdella vuosittain. Nykyisten sijoituskohteiden osalta jatketaan yhtiöiden liiketoimintojen aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia sijoituskohteiden osalta tullaan jatkamaan.

Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät. Lisäksi koronaviruspandemia lisää epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

Sievi Capitalin taloudellisena tavoitteena on vähintään 13 % oman pääoman tuotto, jonka saavuttamista yhtiö pitää pitkällä aikavälillä realistisena. Liiketoiminnan luonteen takia yhtiön lyhyen aikavälin tuloskehitykseen liittyy vaikeasti ennakoitavissa olevaa vaihtelua. Tämän vuoksi Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2021 tuloskehityksestä.

Tulosjulkistustilaisuus

Sievi Capital järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnatun suomenkielisen webcast-tilaisuuden 24.2.2021 klo 10.00. Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://sievicapital.videosync.fi/2020-q4-tulos. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto ovat saatavilla myöhemmin samana päivänä Sievi Capitalin verkkosivuilla.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

Liite

Alkuperäinen artikkeli