Etusivu » ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2020: LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT POIKKEUKSELLISISTA AJOISTA HUOLIMATTA

ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2020: LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT POIKKEUKSELLISISTA AJOISTA HUOLIMATTA

ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2020: LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT POIKKEUKSELLISISTA AJOISTA HUOLIMATTA

Robit Plc 2020

Robit Plc 2020

Robit Plc 2020

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.2.2021 KLO 11.15

ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2020: LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT POIKKEUKSELLISISTA AJOISTA HUOLIMATTA

Vuonna 2020 Robitin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 11 prosenttia COVID-19-pandemian aiheuttamista rajoituksista huolimatta. Myös kannattavuus ja kassavirta kehittyivät poikkeuksellisessa toimintaympäristössä hyvin.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 91,6 miljoonaan euroon (86,5) eli kasvua oli vuositasolla 6,0 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 10,8 prosenttia. Robitin tilauskertymä kasvoi samanaikaisesti 8,1 prosenttia ja vertailukelpoinen EBITDA kehittyi positiivisesti ollen 5,1 miljoonaa euroa (2,7). Operatiivinen kassavirta parani ollen 4,3 miljoonaa euroa (0,4).

Myös vuoden 2020 viimeinen vuosineljännes kehittyi suotuisasti liikevaihdon kasvaessa 6,9 prosenttia vertailukauteen nähden, jolloin liikevaihto oli 23,7 miljoonaa euroa (22,2). Vertailukelpoisin valuutoin kasvua oli 14,1 prosenttia. Robitin tilauskertymä kasvoi samanaikaisesti 24,4 prosenttia ja vertailukelpoinen EBITDA kehittyi positiivisesti ollen 2,1 miljoonaa euroa (-0,3). Operatiivinen kassavirta parani ollen 4,1 miljoonaa euroa (0,7).

”Robit sai toteutettua kevään aikana käynnistetyt tehostustoimet hyvin ja pääosin säästöt toteutuivat jo vuoden toisella puoliskolla. Robitilla on nyt hyvä rakenne yhtiön kehittämiseen kohti strategisia tavoitteita ja yhtiö siirtyy rakenteellisten muutosten vaiheesta jatkuvan parantamisen ja kasvun vaiheeseen. Robit keskittyy nyt kasvuun ja tuotemarginaalin parannushankkeiden implementointiin. Nykyinen kiinteäkulurakenne tukee yhtiön seuraavaa kasvuvaihetta ilman merkittäviä lisäyksiä. Tuotteiden saatavuuden varmistaminen on keskeistä yhtiön kasvun ja kannattavuuden kehitykselle ja Robit jatkaa tähän liittyvien liiketoimintaprosessien kehitystä. Yhtiön Top Hammer -liiketoiminta kokonaisuudessaan ja yksittäiset tuoteryhmät Down the Hole -liiketoiminnassa ovat kehittyneet vahvasti ja näkymät ovat edelleen hyvät. Robit on tämän seurauksena aikaistamassa investointisuunnitelmia Lempäälässä ja Koreassa. Yhtiö arvioi, että investoinnit pysyvät kuitenkin poistoja pienempinä ja poistojen suhteellinen osuus liikevaihtoon nähden laskee”, toteaa Tommi Lehtonen, Robit Oyj:n toimitusjohtaja.

Robit arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti ja uskoo COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana. Robit arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

ROBIT OYJ
Tommi Lehtonen

Lisätietoja:
Robit Oyj
Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja
+358 40 724 9143
tommi.lehtonen@robitgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.

Liite

Alkuperäinen artikkeli