Etusivu » Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Marimekon hallituksen jäsenmääräksi, kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Marimekon hallituksen jäsenmääräksi, kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Marimekon hallituksen jäsenmääräksi, kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Marimekko Oyj, Pörssitiedote, 1.2.2021 klo 9.30

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Marimekon hallituksen jäsenmääräksi, kokoonpanoksi ja palkkioiksi
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 26 %:a kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat tehneet ehdotuksen 14.4.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärästä, kokoonpanosta ja palkkioista.
Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 26 %:a kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.
Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet esittävänsä, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Elina Björklund, Mika Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Arthur Engel ja Helle Priess ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.
Samat osakkeenomistajat ehdottavat, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Carol Chen, Jussi Siitonen ja Tomoki Takebayashi. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat osakkeenomistajien arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Carol Chen (s. 1967, markkinoinnin maisteri) toimii kiinalaisen muotiyhtiön Semirin toimitusjohtajana (co-CEO). Aiemmin Chen on työskennellyt kiinalaisen Alibaban omistaman Tmall-verkkokaupan urheiluliiketoiminnan johtajana sekä urheiluvaate- ja jalkineyhtiö Niken palveluksessa monissa eri ylimmän johdon tehtävissä muun muassa Kiinassa ja Yhdysvalloissa vastaten esimerkiksi Converse-brändistä Aasian-Tyynenmeren alueella.
Jussi Siitonen (s. 1969, kauppatieteiden maisteri) työskentelee urheiluvälineyhtiö Amer Sportsin talous- ja rahoitusjohtajana. Ennen Amer Sportsia Siitonen työskenteli metsäyhtiö Stora Ensossa talousjohtajana ja muissa taloushallinnon tehtävissä. Hän on myös toiminut Suunto Oy:n ja Peak Performance AB:n hallituksien puheenjohtajana.
Tomoki Takebayashi (s. 1976, MBA) toimii Kering-konserniin kuuluvan muotitalon Bottega Venetan Japanin-toimitusjohtajana. Aiemmin Takebayashi on työskennellyt muun muassa muotitalo Kate Spaden Japanin-toimitusjohtajana ja liikkeenjohdon konsulttina McKinsey & Companyssä Yhdysvalloissa.
”Marimekon tavoitteena on vahvistaa asemaansa nopeasti kasvavilla Aasian markkinoilla. Sen vuoksi pidämme tärkeänä, että hallituksessamme on vahvaa osaamista erityisesti vaatetusalalta ja verkkokaupasta tältä markkina-alueelta. Tomokin ja Carolin syvällinen tuntemus Japanin ja Kiinan kulttuureista ja verkostoista tuo Marimekkoon arvokkaan uuden näkökulman. Kasvu ja kansainvälistyminen ovat olleet Marimekon fokuksessa jo useiden vuosien ajan, ja haluankin kiittää Helleä ja Arthuria heidän korvaamattomasta panoksestaan tässä työssä”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila.
Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan ja varapuheenjohtajaksi Elina Björklundin ja tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Elina Björklundin ja jäseniksi Mikko-Heikki Inkeroisen, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Jussi Siitosen.
Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet esitellään tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa company.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Hallinto/Yhtiökokous.
Ehdotus hallituksen palkkioiksi
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan samansuuruiset palkkiot kuin vuonna 2020 eli puheenjohtajan palkkio olisi 48 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 35 000 euroa ja jäsenten 26 000 euroa vuodessa. Valiokuntatyöstä ehdotetaan lisäksi suoritettavaksi valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa. Kokouspalkkiot ovat samansuuruiset kuin vuonna 2020.
Samat osakkeenomistajat ehdottavat, että edellä mainituista hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2021 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Palkkio maksettaisiin kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 14.4.2021 hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita.
Yllä mainitut ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan erikseen.
Kuvat: https://mediabank.marimekko.fi/l/KgDf2DCZnJ7t
Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila, puh. 09 758 71
MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä
Anna Tuominen
Puh. 040 584 6944
anna.tuominen@marimekko.com
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2019 tuotteiden brändimyynti oli 251 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 125 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Alkuperäinen artikkeli