Etusivu » Oma Säästöpankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020: Liiketoiminnan vauhdikas kasvu jatkui ja tulos nousi uudelle ennätystasolle

Oma Säästöpankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020: Liiketoiminnan vauhdikas kasvu jatkui ja tulos nousi uudelle ennätystasolle

Oma Säästöpankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020: Liiketoiminnan vauhdikas kasvu jatkui ja tulos nousi uudelle ennätystasolle

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 8.2.2021 KLO 8.30, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Oma Säästöpankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020: Liiketoiminnan vauhdikas kasvu jatkui ja tulos nousi uudelle ennätystasolle

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-joulukuun 2020 tilinpäätöstiedotteesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi: Liiketoiminnan vauhdikas kasvu jatkui ja tulos nousi uudelle ennätystasolle
”OmaSp:n liiketoiminnan positiivinen kehitys jatkui erinomaisena koko vuoden ja uusia asiakassuhteita syntyi parhaimmillaan jo reilusti yli tuhat kuukaudessa. Asiakkaille on poikkeuksellisista ajoista huolimatta voitu taata turvallinen pankkiasiointi valitsemassaan palvelukanavassa. Molemmat päätulonlähteet, korkokate ja palkkiotuotot, jatkoivat vahvaa kasvua.

Vuoden 2020 aikana liiketoiminnan tuotot kasvoivat peräti 20 % ja samaan aikaan kulut pysyivät hallinnassa. Pankkitoiminnan tehokkuutta kuvaavan kulu-tuottosuhteen osalta saavutimmekin erinomaisen 46,6 % tason. Taseen loppusumma ylitti ensimmäisen kerran neljän miljardin euron rajapyykin päätyen 4,4 miljardiin euroon. Tase kasvoi tilikauden aikana ennätykselliset 965 miljoonaa euroa. Tammi-joulukuun tulos ennen veroja kasvoi 15 % ollen 37,7 miljoonaa euroa.

Neljännen vuosineljänneksen tulos ennen veroja kasvoi 87 % vertailukauteen ja oli 10,5 miljoonaa euroa. Myös vertailukelpoinen tulos oli 2 miljoonaa euroa parempi kuin vertailukautena.

Luottokannan laatu on pysynyt hyvällä tasolla. Olemme myös varautuneet koronapandemian mahdollisiin vaikutuksiin ja kasvatimme vuoden viimeisellä neljänneksellä johdon arvioon perustuvaa varausta 4,4 miljoonaan euroon. Varaus on täysimääräisesti käytettävissä.

Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys ennätyskorkealla
Pankkimme kilpailukyky perustuu erinomaiseen asiakaskokemukseen ja henkilöstömme osaamiseen. Vuosittain toteutettavan henkilöstökyselyn tulosten mukaisesti henkilöstömme kokonaistyytyväisyys on noussut ennätyskorkealle. Asiakaskyselyn tuloksissa korostui ensiluokkainen palvelukokemus ja korkea tyytyväisyys muun muassa omaan yhteyshenkilöön.

Positiiviset näkymät vuodelle 2021
Pääsemme jälleen aloittamaan uuden tilikauden erinomaisista lähtökohdista. Loppuvuodesta käynnistyneet yhdistymisneuvottelut Eurajoen ja Mietoisten Säästöpankkien kanssa etenevät suunnitellusti. Finanssialan muuttuva toimintaympäristö ja kehittyvä teknologia tarjoavat pankillemme monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Odotamme pankin perusliiketoiminnan kannattavuuden paranevan edelleen ja tuloskasvun jatkuvan vuonna 2021. Nopea reagointikyky sekä vahva taloudellinen asema mahdollistavat kannattavan kasvun myös tulevaisuudessa.

Lämpimät kiitokset asiakkaille, henkilöstölle, omistajille ja yhteistyökumppaneille vuodesta 2020!”

Tammi-joulukuu 2020
• Korkokate kasvoi loka-joulukuussa 25,8 % ja tammi-joulukuussa 17,9 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
• Lainakanta kasvoi loka-joulukuussa 4,8 % ja koko vuoden aikana 16,0 %.
• Talletuskanta kasvoi viimeisen neljänneksen aikana 6,4 %, kun edellisten 12 kk kasvu oli 18,9 %.
• Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat 35,5 % neljännellä kvartaalilla ja olivat yhteensä 31,1 (22,9) milj. euroa. Tilikauden aikana liiketoiminnan tuotot kasvoivat 20,0 % ollen 111,1 (92,6) milj. euroa.
• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat loka-joulukuussa 7,6 (3,6) milj. euroa. Kasvuun vaikutti pääosin harkinnanvaraiset lisävaraukset koronapandemian varalle. Koko tilikauden osalta rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat 21,6 (9,6) milj. euroa.
• Neljännen kvartaalin kulu-tuottosuhde oli 41,3 (59,5) % ja tilikauden 2020 kulu-tuottosuhde oli 46,6 (54,4) %. Vuoden 2020 vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani ollen 51,2 (57,9) %.
• Neljännen kvartaalin tulos ennen veroja oli 10,5 (5,6) milj. euroa. Tulos ennen veroja koko tilikauden osalta oli 37,7 (32,7) milj. euroa.
• Neljännen kvartaalin vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi vertailukauteen nähden ja oli 6,9 (5,3) milj. euroa. Tilikauden vertailukelpoinen tulos kasvoi edelliseen kauteen nähden ja oli 26,7 (26,2) milj. euroa.

Konsernin tunnusluvut
(1 000 euroa)
1-12/2020 1-12/2019 Δ % 2020 Q4 2019 Q4 Δ %
Korkokate 67 819 57 522 18 % 18 890 15 020 26 %
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 29 257 25 414 15 % 8 332 6 327 32 %
Liiketoiminnan kulut yhteensä -51 676 -50 309 3 % -12 758 -13 641 -6 %
Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -21 587 -9 567 126 % -7 602 -3 644 109 %
Tulos ennen veroja 37 707 32 684 15 % 10 541 5 646 87 %
Kulu-tuottosuhde, % 46,6 % 54,4 % -14 % 41,3 % 59,5 % -31 %
Taseen loppusumma 4 381 999 3 416 530 28 % 4 381 999 3 416 530 28 %
Oma pääoma 353 493 319 865 11 % 353 493 319 865 11 %
Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,8 % 0,9 % -9 % 0,9 % 0,5 % 73 %
Oman pääoman tuotto, ROE % 9,1 % 9,0 % 1 % 10,4 % 5,7 % 82 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 1,04 0,93 12 % 0,31 0,16 98 %
Ydinpääomasuhde (CET1), % 15,9 % 16,8 % -5% 15,9 % 16,8 % -5 %
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 26 729 26 228 2 % 6 910 5 270 31 %
Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 51,2 % 57,9 % -12 % 46,5 % 58,5 % -21%
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 6,5 % 6,9 % -6 % 7,0 % 5,3 % 33 %


Näkymät tilikaudelle 2021
Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu edelleen vahvana yleisestä talouden epävarmuudesta huolimatta ja konsernin vuoden 2021 tulos ennen veroja sekä vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa edelliseen tilikauteen verrattuna.

Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2020 vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,24 euroa jokaiselta vuodelta 2020 osinkoon oikeuttavalta osakkeelta. Hallituksen ehdotus on yhtiön osinkopolitiikan mukainen. Lisäksi hallitus ehdottaa, että viranomaisen voitonjakorajoituksista johtuen vuodelta 2019 maksamatta jääneiden osinkojen osalta maksetaan lisäksi osinkoa 0,06 euroa jokaiselta vuodelta 2020 osinkoon oikeuttavalta osakkeelta. Osingot maksetaan viranomaisen asettaman voitonjakorajoituksen päätyttyä. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona oleva osakkeet ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2020. Osinkojen täsmäytys- ja maksupäivä tiedotetaan erikseen. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous
Oma Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettäväksi tiistaina 30.3.2021. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen erikseen koolle myöhemmin.

Oma Säästöpankki Oyj

Lisätietoja:
Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi
Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 32 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 140 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Liite

Alkuperäinen artikkeli