Etusivu » Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle koskien yhtiön hallituksen jäsenmäärää, hallituksen jäsenten palkkioita ja kulujen korvausperusteita sekä hallituksen jäsenten valitsemista

Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle koskien yhtiön hallituksen jäsenmäärää, hallituksen jäsenten palkkioita ja kulujen korvausperusteita sekä hallituksen jäsenten valitsemista

Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle koskien yhtiön hallituksen jäsenmäärää, hallituksen jäsenten palkkioita ja kulujen korvausperusteita sekä hallituksen jäsenten valitsemista

eQ Oyj Pörssitiedote
22.1.2021, klo 09:00

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä ovat tehneet ehdotuksen 24.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenmäärää, hallituksen jäsenten palkkioita ja kulujen korvausperusteita sekä hallituksen jäsenten valitsemista.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Timo Kokkila, Lotta Kopra sekä Tomas von Rettig ja uutena jäsenenä Janne Larma toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Janne Larma (s. 1965), on toiminut eQ Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2011 ja toimii tässä tehtävässä 31.3.2021 asti, minkä jälkeen hän on siirtymässä eQ Oyj:n päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi 1.4.2021 alkaen. Ennen eQ:n toimitusjohtajuutta Janne Larma toimi vuonna 2000 perustamansa Advium Corporate Finance Oy:n toimitusjohtajana, sekä eQ Pankin johtoryhmän jäsenenä vuosina 2004-2009. Tätä ennen Larma toimi investointipankkitoiminnan johdon tehtävissä Enskilda Securitiesilla (1998-2000), Alfred Bergilla (1993-1998) sekä Kansallis-Osake-Pankissa (1988-1992). Tällä hetkellä Janne Larma toimii muun muassa seuraavissa luottamustehtävissä: Notalar Oy, hallituksen puheenjohtaja, (1995-), Inkoo Shipping Oy, hallituksen jäsen, (2014-), Rettig Group Oy Ab, hallituksen jäsen, (2020-), Svenska handelshögskolan, hallituksen jäsen (2019-) ja Meripuolustussäätiö SR, hallituksen jäsen, (2017-). Koulutukseltaan Janne Larma on Svenska handelshögskolanista valmistunut kauppatieteiden maisteri.

Kaikki ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi he ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituiksi he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Janne Larman ja varapuheenjohtajaksi Georg Ehrnroothin.

Helsinki 22.1.2021

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 9 6817 8920

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 8,7 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

Alkuperäinen artikkeli