Etusivu » Evli Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020

Evli Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020

Evli Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.1.2021 KLO 11.00 (EET/EEST)

ENNÄTYKSELLINEN TULOS POIKKEUKSELLISESSA MARKKINAYMPÄRISTÖSSÄ

Tuloskehitys tammi-joulukuu 2020

 • Liiketoiminnan tuotot olivat 79,7 miljoonaa euroa (1-12/2019: 75,8 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 29,1 miljoonaa euroa (24,1 milj. euroa)
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos parani ja oli 27,7 miljoonaa euroa (20,8 milj. euroa)
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski ja oli 1,8 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa)
 • Oman taseen tuotot laskivat alkuvuoden markkinaromahduksen seurauksena ja olivat 2,4 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa), jonka myötä Konsernitoiminnot-segmentin liiketulos heikkeni
 • Hallinnoidut varat olivat joulukuun lopussa nettomääräisesti 14,1 miljardia euroa (14,3 mrd. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,87 euroa (0,71 euroa) ja oman pääoman tuotto 26,2 prosenttia (23,4 %)
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 124 prosenttia (124 %)
 • Hallituksen ehdotus on, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa enintään 0,73 euroa osakkeelta (0,66 euroa). Esitys on, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osingon maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä parhaaksi katsomanaan ajankohtana, huomioiden voimassa olevat viranomaissuositukset.

Tuloskehitys loka-joulukuu 2020

 • Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 28,1 miljoonaa euroa (22,7 milj. euroa)
 • Konsernin liikevoitto oli 13,6 miljoonaa euroa (8,7 milj. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (0,24 euroa).


Näkym
ät vuodelle 2021

Arvioimme vuoden 2021 liikevoiton olevan selvästi positiivinen.

Näkemystä tukevat korkea toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin, sekä vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti, joka on tuonut uutta, vakaata liikevaihtoa.


Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

1-12/2020 1-12/2019
Tuloslaskelman tunnusluvut
Liiketoiminnan tuotot, M€ 79,7 75,8
Liikevoitto/-tappio, M€ 29,1 24,1
Liikevoittomarginaali, % 36,5 31,8
Tilikauden voitto/tappio, M€ 23,2 18,7
Kannattavuuden tunnusluvut
Oman pääoman tuotto (ROE), % 26,2 23,4
Koko pääoman tuotto (ROA), % 2,7 2,1
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, % 12,3 8,9
Konsernin vakavaraisuussuhde, % 15,2 15,1
Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, € 0,87 0,71
Laaja osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, € 0,88 0,71
Osinko/osake, € 0,73* 0,66
Oma pääoma/osake, € 3,86 3,40
Osakkeen hinta päätöspäivänä, € 12,20 10,40
Muut tunnusluvut
Kulu/tuotto -suhde 0,63 0,68
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, % 124 124
Henkilöstömäärä 261 249
Markkina-arvo, M€ 294,1 248,6


*Osinko vuodelle 2020, hallituksen ehdotus


Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Viimeisellä vuosineljänneksellä pääomamarkkinoiden positiivinen kehitys jatkui ja osakkeiden hinnat nousivat maailmanlaajuisesti noin kymmenen prosenttia, päätyen lopulta edellisvuotta korkeammalle tasolle. Markkinaoptimismia tukivat aiempien vuosineljännesten tapaan valtioiden harjoittamat laajat talous- ja rahapoliittiset tukitoimet sekä koronarokottamisen aloittaminen. Sijoittajien uskoa vahvistivat myös odotukset maailmantalouden kasvun kiihtymisestä koronaviruspandemian vähitellen väistyessä, inflaatio-odotusten ja siten korkojen pysytellessä edelleen matalalla tasolla.

Evlin toiminta jatkui viimeisellä vuosineljänneksellä häiriöittä ja ylläpidimme asiakasaktiviteettimme lähes edellisvuosien tasolla laajasta etätyöskentelystä huolimatta. Viime vuosien määrätietoinen panostus tietojärjestelmiemme kehittämiseen ja prosessiemme uudistamiseen ovat parantaneet toimintakykyämme nykyisenkaltaisessa pitkittyneessä poikkeustilanteessa.

Evlin liiketoiminnan tuotot nousivat viimeisellä vuosineljänneksellä lähes neljänneksen 28,1 miljoonaan euroon ja liikevoitto kasvoi peräti 56 prosenttia 13,6 miljoonaan euroon. Koko vuoden liikevaihto oli lähes 80 miljoonaa euroa ja liikevoitto 29,1 miljoonaa euroa. Tämä oli mielestäni erinomainen saavutus, kun otetaan huomioon kevään koronaviruskriisin laukaisema raju kurssilasku. Nettopalkkiotuotot kasvoivat viimeisellä vuosineljänneksellä lähes viidenneksellä, vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden sekä omaisuudenhoito- ja rahastopalkkioiden siivittämänä. Evlin oman pääoman tuotto nousi 26,2 prosenttiin ja toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 124 prosenttia.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketoiminnan tuotot nousivat yhdeksän prosenttia ja olivat 67,1 miljoonaa euroa koko vuodelta 2020. Joulukuun lopussa hallinnoidut asiakasvarat olivat 14,1 miljardia euroa (14,3 mrd. euroa) ja Evli-Rahastoyhtiön rahastopääoma oli 8,7 miljardia euroa (9,6 mrd. euroa). Nettomerkinnät olivat -1.071 miljoonaa euroa, lähinnä lyhyen koron rahastoihin kohdistuvien lunastuksien myötä. Segmentin tuottojen kasvuun vaikuttivat positiivisesti vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, omaisuudenhoitopalkkiot, rahastojen tuottosidonnaiset palkkiot ja välitystuotot. Alkuvuoden kurssilasku ja rahastojen lunastukset sen sijaan painoivat perinteisten rahastojen palkkiotuottoja alas. Evlin asema johtavana varakkaiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitajana Suomessa vahvistui entisestään, josta merkkinä muun muassa voitetut uudet asiakkuudet.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketoiminnan tuotot laskivat yksitoista prosenttia ja olivat noin 10 miljoonaa euroa koko vuodelta 2020. Corporate Finance -yksikön laskutusta heikensi neuvonantoprojektien viivästyminen. Kannustinliiketoiminta sen sijaan kasvoi aiempien vuosien tapaan. Syyskuun lopussa toteutetun osakevaihdon seurauksena perustettu uusi Evli Alexander Incentives Oy on otettu positiivisesti vastaan asiakkaiden sekä henkilökunnan keskuudessa ja toimintojen yhdistäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Evlin strategian kannalta keskeiset kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet kehittyivät kaksijakoisesti vuonna 2020. Kansainvälinen myynti kärsi markkinoiden kurssivaihteluista, mikä näkyi yrityslainarahastojen nettolunastuksina. Myös uusasiakashankinta Euroopassa oli haastavaa laajojen matkustusrajoituksien takia. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myyntiä rajoitteet eivät sen sijaan haitanneet, sillä tuotteiden pääasiallinen asiakaskohderyhmä on Suomessa. Uusina vaihtoehtoisina sijoitustuotteina Evli toi markkinoille vuoden aikana Evli Infrastructure Fund I ja Evli Impact Forest Fund I -rahastot, joiden molempien pääomankeruuta jatketaan vuonna 2021. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden yhteenlaskettu pääoma on kasvanut nopeasti ja ylitti miljardin euron rajan vuonna 2020. Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme laaja paletti useita vaihtoehtoisia sijoitustuotteita perinteisten omaisuuslajien tukena mahdollistaen kokonaisvaltaisen ja hyvin hajautetun varainhoitostrategian toteuttamisen.

Nostimme vastuullisuuden Evlin strategiseksi fokusalueeksi vuoden alussa. Uskomme vastuullisuuden merkityksen kasvavan tulevaisuudessa entisestään ja panostamme siksi sen kehittämiseen aiempaa enemmän muun muassa asettamalla ilmastotavoitteet ja syventämällä ESG-integraatiota salkunhoidossa.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme luottamuksesta sekä työntekijöitämme kovasta ja menestyksekkäästä työstä poikkeuksellisessa toimintaympäristössä.

EVLI PANKKI OYJ


Lisätietoja:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 050 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 040 717 8888, juho.mikola@evli.com


Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 14,1 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 95,4 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,2 prosenttia (31.12.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Alkuperäinen artikkeli