Etusivu » AFARAK GROUP: H1 2020 SEKÄ TILIKAUTTA 2019 KOSKEVAT UUDET TALOUDELLISET VERTAILUTIEDOT

AFARAK GROUP: H1 2020 SEKÄ TILIKAUTTA 2019 KOSKEVAT UUDET TALOUDELLISET VERTAILUTIEDOT

AFARAK GROUP: H1 2020 SEKÄ TILIKAUTTA 2019 KOSKEVAT UUDET TALOUDELLISET VERTAILUTIEDOT

10:00 Lontoo, 12:00 Helsinki, 23.11.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

H1 2020 SEKÄ TILIKAUTTA 2019 KOSKEVAT UUDET TALOUDELLISET VERTAILUTIEDOT

Pörssitiedote

Kuten 10. syyskuuta 2020 on ilmoitettu, Afarak Mogale (Pty) Ltd:n määräysvallan mennettämisen johdosta Afarak Group ei enää yhdistele Afarak Mogale (Pty) Ltd:tä tytäryhtiönä konserniin. Afarak Group on uudelleenluokitellut Afarak Mogale (Pty) Ltd:n aiemmin raportoidut tuloslaskelmat lopetetuksi toiminnoksi. Luokittelumuutoksella ei ole vaikutusta aiemmin raportoituihin konsernitaseen lukuihin.

Oikaistut konsernituloslaskelmat ja segmentti-informaatio tilikaudelta 2019 sekä osavuosijaksoilta Q1-Q4 2019 ja H1 2020 on esitetty liitteenä olevassa tiedostossa. Oikaisuja aikaisemmille jaksoille ei ole tehty.
Helsingissä, 23.11.2020

AFARAK GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Liite

Alkuperäinen artikkeli