Etusivu » Verkkokauppa.comin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020: Vahva tulos verkkokaupan murroksen kiihtyessä

Verkkokauppa.comin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020: Vahva tulos verkkokaupan murroksen kiihtyessä

Verkkokauppa.comin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020: Vahva tulos verkkokaupan murroksen kiihtyessä

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2020: Vahva tulos verkkokaupan murroksen kiihtyessä

Verkkokauppa.com Oyj – osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 23.10.2020 klo 8.00

1.7.–30.9.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 129 miljoonaa euroa (7-9/2019:121), kasvua 7,3 %
 • Myyntikate 20,9 miljoonaa euroa (18,9), kasvua 10,4 %
 • Myyntikate 16,2 % liikevaihdosta (15,7 %)
 • Liiketulos 5,6 miljoonaa euroa (4,3)
 • Liiketulosprosentti 4,3 % liikevaihdosta (3,6 %)
 • Vertailukelpoinen liiketulos 5,6 miljoonaa euroa (4,3)
 • Vertailukelpoinen liiketulosprosentti 4,3 % liikevaihdosta (3,6 %)
 • Katsauskauden tulos 4,2 miljoonaa euroa (3,2)
 • Osakekohtainen tulos 0,09 euroa (0,07)
 • Investoinnit 0,3 miljoonaa euroa (0,03)
 • Liiketoiminnan kassavirta 5,5 miljoonaa euroa (11,4)
 • Yhtiö antoi 24.9.2020 positiivisen tulosvaroituksen sekä päivitti tulosohjeistustaan vuodelle 2020
 • Yhtiön hallitus on hyväksynyt katsauskauden jälkeen kolmannen vuosineljänneksen osingon 0,055 euroa osaketta kohti
KESKEISET TUNNUSLUVUT 7-9/2020 7-9/2019 Muutos% 1-9/2020 1-9/2019 Muutos% 1-12/2019
Liikevaihto, milj. euroa 129,3 120,6 7,3 % 377,6 344,2 9,7 % 504,1
Myyntikate, milj. euroa 20,9 18,9 10,4 % 61,8 51,7 19,5 % 73,9
Myyntikate-% 16,2 % 15,7 % 3,0 % 16,4 % 15,0 % 8,9 % 14,7 %
Käyttökate, milj. euroa 6,8 5,6 22,3 % 17,1 10,6 60,9 % 16,3
Käyttökate-% 5,3 % 4,6% 14,0 % 4,5 % 3,1 % 46,7 % 3,2 %
Liiketulos, milj. euroa 5,6 4,3 29,4 % 13,4 6,8 96,1 % 11,3
Liiketulos-% 4,3 % 3,6 % 20,6 % 3,5 % 2,0 % 78,7 % 2,2 %
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 5,6 4,3 29,4 % 14,2 6,8 107,9 % 11,3
Vertailukelpoinen liiketulos% 4,3 % 3,6% 20,6 % 3,8 % 2,0 % 89,5 % 2,2 %
Kauden tulos, milj. euroa 4,2 3,2 31,7 % 10,0 4,6 117,7 % 7,8
Investoinnit, milj. euroa 0,3 0,0 913,0 % 0,9 0,9 8,3 % 1,2
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 5,5 11,4 -52,2 % 6,5 -2,0 431,6 % 9,7

1.1.–30.9.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 378 miljoonaa euroa (1–9/2019:344), kasvua 9,7 %
 • Myyntikate 61,8 miljoonaa euroa (51,7), kasvua 19,5 %
 • Myyntikate 16,4 % liikevaihdosta (15,0 %)
 • Liiketulos 13,4 miljoonaa euroa (6,8)
 • Liiketulosprosentti 3,5 % liikevaihdosta (2,0 %)
 • Vertailukelpoinen liiketulos 14,2 miljoonaa euroa (6,8)
 • Vertailukelpoinen liiketulosprosentti 3,8 % liikevaihdosta (2,0 %)
 • Katsauskauden tulos 10,0 miljoonaa euroa (4,6)
 • Osakekohtainen tulos 0,22 euroa (0,10)
 • Investoinnit 0,9 miljoonaa euroa (0,9)
 • Liiketoiminnan kassavirta 6,5 miljoonaa euroa (-2,0)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Yhtiö uskoo, että se onnistuu kasvattamaan markkinaosuuttaan valitsemissaan tuotekategorioissa. Vahva tase mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentamisen.

Yhtiö on hyötynyt COVID-19-pandemian vauhdittamasta muuttuvasta kuluttajakäyttäytymisestä, ja verkkomyyntikanavien myynti on kasvanut voimakkaasti. Yhtiön näkemyksen mukaan tämä kehitys jatkuu COVID-19-pandemian jatkuessa ja siirtymä verkkomyyntikanavaan on pysyvää, kun kuluttajat ja yritykset omaksuvat uusia toimintatapoja.

Samalla COVID-19-pandemian pitkittyminen vaikuttaa edelleen kielteisesti kulutukseen matkailu- ja palvelualalla, mikä on yhtäältä vaikuttanut positiivisesti tuotteiden kuluttajakysyntään mutta on toisaalta rajoittanut alhaisemman myyntikatteen tukkukauppaa. Lyhyen aikavälin riski siitä, että COVID-19-pandemia kiihtyy tai tilanne Suomessa heikkenee, on kasvanut. Tällä saattaa olla vaikutusta yhtiön toimintaan ja kykyyn turvallisesti palvella asiakkaita kivijalkakaupoissa, etenkin tärkeänä neljäntenä vuosineljänneksenä.

Tulevaisuuden näkymiin kohdistuu merkittävää epävarmuutta makrotalouteen ja meneillään olevaan COVID-19-pandemiaan liittyen. On mahdollista, että pandemia aiheuttaa vielä ennakoimattomia vaikutuksia kokonaistalouden kehitykseen, kuluttajakysyntään sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja yritysmyyntiin vastaisuudessa. Yhtiön näkemyksen mukaan se on kuitenkin hyvin asemoitunut ja on suhteellinen voittaja ”uuden normaalin” liiketoimintaympäristössä tulevaisuudessa.

TULOSOHJEISTUS

Yhtiö päivitti tulosohjeistustaan 24.9.2020 koskien vuoden 2020 liikevaihtoa ja vertailukelpoista liiketulosta. Yhtiö arvioi liikevaihdon olevan 525–550 miljoonan euron välillä (504 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 17–21 miljoonan euron välillä (11,3 miljoonaa euroa vuonna 2019) vuonna 2020. Aiemmin yhtiö arvio liikevaihdon olevan 520–545 miljoonan euron välillä ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 13–18 miljoonan euron välillä vuonna 2020.

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 7 % ja oli 129 miljoonaa euroa. Yhtiö saavutti kasvun vahvalla kuluttajaverkkomyynnillä sekä kasvulla erityisesti keskisuurissa ja kehittyvissä kategorioissa, kuten suurissa kodinkoneissa, urheilutarvikkeissa, toimistotarvikkeissa ja grillaustuotteissa. Vähittäiskaupan siirtyminen verkkoon jatkuu nopeasti, uusien kuluttajien suosiessa enenevässä määrin verkosta ostamista.

Yhtiö onnistui parantamaan kannattavuuttaan myös kolmannella vuosineljänneksellä. Kolmannen vuosineljänneksen myyntikate oli 16,2 % ja edellisvuotta korkeampi (Q3/2019: 15,7 %). Tämä johtui vahvasta myynnin kasvusta uusissa kategorioissa sekä vahvasta kuluttajamyynnistä tukkukaupan kärsiessä matkustusrajoituksista. Jatkuvat teknologiainvestoinnit tehostivat toimintaa useilla alueilla, kuten performance-markkinoinnissa, parantaen myyntikatetta. Data-analytiikan kehitys paransi varaston kiertonopeutta, mikä nosti myyntikatetta entisestään. Yhtiö saavutti myös kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoisessa liiketuloksessa kaikkien aikojen ennätyksen, 5,6 miljoonaa euroa (Q3/2019: 4,3 miljoonaa euroa).

Verkkokauppa.com jatkoi panostuksiaan asiakaskokemuksen parantamiseen vahvistaakseen edelleen asemaansa johtavana verkkokauppana Suomessa. Yhtenä esimerkkinä yhtiö tarjoaa asiakkailleen alan laajimmat toimitusvaihtoehdot, mukaan lukien saman päivän toimitukset pääkaupunkiseudulla. Entistä paremman ostokokemuksen lisäksi yhtiö on investoinut teknologioihin, joilla automatisoidaan uusia alueita toiminnasta ja siten alennetaan kustannuksia ja tarjotaan entistä kilpailukykyisempiä hintoja suomalaisille kuluttajille. Aktiivinen viestintä ja markkinointi on parantanut BrandIndexin mukaan yhtiön tunnettuutta ja somenäkyvyyttä. Tunnustuksena tekemästään työstä Verkkokauppa.com valittiin jälleen Suomen parhaaksi verkkokaupaksi Postin tekemässä laajassa kuluttajatutkimuksessa.

Yhtiö tekee tiivisti töitä laajentaakseen edelleen tuotevalikoimaansa korkean kysynnän kategorioissa. On ollut hienoa huomata, että uusien kategorioiden myynti on kehittynyt erittäin positiivisesti. Esimerkiksi Urheilu-, Grillaus- ja Keittiö-kategorioiden myynti kasvoi yli 40 % kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiön strategian tärkeä osa on tarjota kattavin valikoima tuotteita jokaisessa kategoriassa. Osana yhtiön valikoimanhallintaa valituissa kategorioissa yhtiö täydentää valikoimaa niin sanotuilla private label -tuotemerkeillä, jotta asiakkaalla on tarjolla parasta vastinetta rahalle antavat vaihtoehdot. Yhtiö panostaa tähän osaan liiketoimintaansa entistä enemmän tulevien vuosien aikana. Lisäksi syyskuussa avattiin uusi verkkokauppa.fi-sivusto, jolla houkutellaan parhaita suomalaisia yrityksiä osaksi yhtiön jatkuvasti laajentuvaa tuotevalikoimaa.

Yhtiö odottaa kilpailun ja hintapaineiden kiristyvän kuluttajamarkkinan tärkeimmällä viimeisellä vuosineljänneksellä. COVID-19-pandemiaan liittyvät epävarmuustekijät otetaan huomioon toimenpiteissä henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Nykytilanteen odotetaan siirtävän pysyvästi myyntiä kivijalkaliikkeistä verkkoon ja kotiinkuljetuksiin. Verkkokauppa.com tarjoaa jatkossakin kilpailijoita paremman tuotevalikoiman ja tuotteiden saatavuuden sekä monipuoliset toimitusvaihtoehdot. Yhtiö jatkaa voimakkaita teknologiapanostuksiaan parantaakseen entisestään markkina-asemaansa ja vahvistaakseen matalaa kustannusrakennettaan tavoitteenaan toteuttaa asiakaslupauksensa ”todennäköisesti aina halvempi”.

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Heinä-syyskuu 2020

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 7,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 8,8 miljoonaa euroa ja oli 129,3 miljoonaa euroa (120,6). Erityisesti kasvoi suurten kodinkoneiden, puhelimien, urheilutarvikkeiden, grillaustuotteiden, toimistotarvikkeiden sekä kodin ja valaistuksen myynti.

Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen tuotot olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,8) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Luottotappiovaraus väheni kolmannen vuosineljänneksen aikana -0,1 miljoonaa euroa (0,0). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat heinä-syyskuussa 6,4 % ja olivat 8,1 miljoonaa euroa (7,6). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, oston, yritysmyynnin sekä Pirkkalan myymälän kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 4,3 % ja olivat 6,1 miljoonaa euroa (5,9). Kasvu johtui pääosin tietoliikenne- ja markkinointikulujen sekä ulkoistetun logistiikan palvelumaksujen kasvusta.

Yhtiön liiketulos heinä-syyskuussa 2020 oli 5,6 miljoonaa euroa (4,3), vertailukelpoinen liiketulos oli 5,6 miljoonaa euroa (4,3) ja kauden tulos 4,2 miljoonaa euroa (3,2).

7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
Milj. euroa 2020 2019 2020 2019 2019
Liiketulos 5,6 4,3 13,4 6,8 11,3
– Nasdaq Helsingin päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut 0,8
Vertailukelpoinen liiketulos 5,6 4,3 14,2 6,8 11,3

Osakekohtainen tulos oli heinä-syyskuussa 0,09 euroa (0,07). Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,10).

Tammi-syyskuu 2020

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 9,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 33,4 miljoonaa euroa ja oli 377,6 miljoonaa euroa (344,2). Erityisesti kasvoi suurten kodinkoneiden, TV- ja videotuotteiden, puhelinten, urheilutarvikkeiden, audio- ja hifituotteiden sekä grillaustuotteiden myynti.

Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen tuotot olivat 2,6 miljoonaa euroa (2,4) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Epävarmuudesta rahoitusasiakkaiden maksukäyttäytymisessä sekä erääntyneiden saatavien jatkuvan kaupan hintamuutoksista johtuen luottotappiovarausta kasvatettiin 1,0 miljoonaan euroon (0,5). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-syyskuussa 7,1 % ja olivat 25,1 miljoonaa euroa (23,5). Kulujen kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, markkinoinnin sekä Oulun ja Pirkkalan myymälöiden kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 10,7 % ja olivat 19,9 miljoonaa euroa (18,0). Kasvu johtui pääosin asiantuntijakuluista liittyen yhtiön siirtymiseen Nasdaq Helsingin päälistalle, luottotappiovarauksen kasvusta, ulkoistetun logistiikan palvelumaksuista ja IT-järjestelmiin liittyvistä kustannuksista.

Yhtiön liiketulos tammi-syyskuussa 2020 oli 13,4 miljoonaa euroa (6,8), vertailukelpoinen liiketulos oli 14,2 miljoonaa euroa (6,8) ja kauden tulos 10,0 miljoonaa euroa (4,6). Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (0,0).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-syyskuussa 2020 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 6,5 miljoonaa euroa (-2,0). Liiketoiminnan rahavirran suhteellinen paraneminen katsauskaudella johtui pääosin myyntikatteiden paranemisesta ja käyttöpääoman vähentymisestä.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan neljännen vuosineljänneksen lopussa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopussa.

Investoinnit olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,9) tammi-syyskuussa 2020. Katsauskaudella yhtiö aktivoi taseeseen 0,5 miljoonaa euroa (0,1) palkkakustannuksia ja ulkoisia teknologiakonsultointipalkkioita, jotka liittyvät uusiin IT-järjestelmiin ja uusien toiminnanohjausominaisuuksien kehittämiseen. Kokonaisinvestoinnit heinä-syyskuussa 2020 olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,0).

Yhtiöllä on 20 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka ovat käyttämättömiä. Niistä 15 miljoonaa euroa on voimassa 3 vuotta ja 5 miljoonaa euroa on voimassa 5 vuotta 1.7.2019 alkaen.

OSAKEVAIHTO JA OSAKKEET

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin 4. kesäkuuta asti Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja 5. kesäkuuta alkaen Nasdaq Helsingin Oy:n pörssilistalla
16 074 633 kappaletta, mikä oli 35,67 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 5,86 euroa ja alin 2,49 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 4,32 euroa. Kauden osakevaihto oli 69,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 5,00 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 223,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä 30.9.2020 oli 45 065 130 osaketta, sisältäen yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Yhtiö on luovuttanut tilikauden 2020 aikana yhteensä 23 230 hallussaan olevaa omaa osaketta osana hallituspalkkioiden maksamista. Yhtiön hallussa 30.9.2020 oli 357 986 omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,79 %. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Yhtiön hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2020). Hallitus ei ole käyttänyt osakeantivaltuutustaan muutoin kuin osana hallituspalkkioiden maksamista.

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Yhtiöllä on käytössä kaksi erillistä toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnattua osakepohjaista kannustinjärjestelmää, lisäosakeohjelma (Matching Share Plan) 2018–2020 ja suoritusperusteinen lisäosakeohjelma (Performance Matching Share Plan) 2020–2022. Ohjelmien tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (Matching Share Plan) 2018–2020 henkilö voi ansaita hallituksen päättämän määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa on kaksi sitouttamisjaksoa: 2018–2020 ja 2019–2021.Sitouttamisjaksolta 2018–2020 maksettavat palkkiot vastaavat enintään 50 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa ja sitouttamisjaksolta 2019–2021 enintään 45 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavat osuudet.

Uudessa osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosaketta kutakin kohdennettua osaketta kohden. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään noin 540 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa (bruttomäärä).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä kasvoi katsauskaudella 1,7 % ja oli syyskuun 2020 lopussa 700 (688). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Verkkokauppa.com tiedotti 22.9.2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimeämisestä, perustuen osakeomistukseen toukokuun viimeisenä arkipäivänä. Järjestäytymiskokouksessa 22.9.2020 nimitystoimikuntaan nimitettiin seuraavat jäsenet:

 • Samuli Seppälä, Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään,
 • Peter Lindell, Osakas ja hallituksen puheenjohtaja Rite Ventures, Rite Internet Ventures AB:n nimeämänä,
 • Erkka Kohonen, Senior Portfolio Manager, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä, ja
 • Christoffer Häggblom, Verkkokauppa.comin hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Peter Lindell.

Osakkeenomistajien nimityskunnan perustamisesta päätti Verkkokauppa.comin yhtiökokous vuonna 2020. Sen tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, tukkukaupan luonteeseen, liiketoimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2019 vuosikertomuksessa.

Taloudellisen kehityksen ja rahoitusmarkkinoiden käyttäytymisen epävarmuus Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa voi vaikuttaa haitallisesti Verkkokauppa.comin liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin. COVID-19-pandemia vaikuttaa merkittävästi ihmisten elämään ja yritysten toimintaan Suomessa ja globaalisti. COVID-19-pandemia jatkuu ja siitä seuraavia kokonaisvaikutuksia yhtiön liiketoimintaan on vaikea arvioida.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.3.2020. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös, käsiteltiin palkitsemispolitiikka sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2019. Osinkoa päätettiin jakaa 0,052 euroa osaketta kohti (yhteensä 2 339 612,96 euroa).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti: Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,162 euroa osakkeelta (erät voivat olla keskenään erisuuruiset). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 6.5.2020, 4.8.2020 ja 3.11.2020. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Kaikki nykyiset hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä valittiin uudelleen. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi ja päätti jatkaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnilla. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku (puheenjohtaja), Arja Talma (varapuheenjohtaja), Christoffer Häggblom ja Samuli Seppälä. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom (puheenjohtaja), Samuli Seppälä ja Kai Seikku.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakemäärä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Lisäksi yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle sekä vahvistamaan nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme on Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai näiden osakkeenomistajien nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity toukokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna Euroclear Finland Oy:n pitämään tai muualla pidettävään Yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2020 päätti maksaa osinkoa 0,052 euroa (yhteensä 2 339 612,96 euroa) osaketta kohti. Osingon maksupäivä oli 9.4.2020.

Hallitus päätti 24.4.2020 maksaa osinkoa 0,053 euroa osakkeelta (yhteensä 2 384 605,52 euroa). Osingon maksupäivä oli 6.5.2020.

Hallitus päätti 24.7.2020 maksaa osinkoa 0,054 euroa osakkeelta (yhteensä 2 413 923,34 euroa). Osingon maksupäivä oli 04.08.2020.

Hallitus päätti 23.10.2020 maksaa osinkoa 0,055 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 478 582,00 euroa). Osingon maksupäivä on 3.11.2020.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,162 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2020 aikana. Hallituksen 23.10.2020 päättämän osingonjaon jälkeen yhtiöllä ei ole voimassa olevia osingonjakovaltuutuksia.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Verkkokauppa.com tiedotti 1.7.2020 omien osakkeiden hankinnasta.

Verkkokauppa.com tiedotti 2.7.2020, että se on päättänyt omien osakkeiden hankinnan.

Verkkokauppa.com tiedotti 21.7.2020 alustavat tiedot toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liiketuloksesta sekä antoi positiivisen tulosvaroituksen.

Verkkokauppa.com antoi 24.9.2020 positiivisen tulosvaroituksen sekä nosti ohjeistustaan vuodelle 2020.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Yhtiöllä ei ole muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 23.10.2020 klo 10.00 LiveStream-lähetyksenä, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 23.10.2020 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta https://investors.verkkokauppa.com/fi/presentations. Molempia tilaisuuksia voi seurata LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2020/2021

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

 • Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2020, perjantaina 12.2.2021
 • Vuosikertomus 2020 julkaistaan verkossa viikon 9 aikana, 2021
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021, perjantaina 23.4.2021
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021, perjantaina 16.7.2021
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021, perjantaina 22.10.2021

Helsingissä 23. lokakuuta 2020

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Mikko Forsell, talousjohtaja
sähköposti mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

VERKKOKAUPPA.COM OYJ OSAVUOSIKATSAUKSEN TALOUDELLISET TIEDOT 1.1.–30.09.2020

Tuloslaskelma

7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
Tuhatta euroa Liite 2020 2019 2020 2019 2019
Liikevaihto 1.3 129 321 120 560 377 627 344 205 504 113
Liiketoiminnan muut tuotot 127 118 370 401 555
Materiaalit ja palvelut -108 394 -101 611 -315 874 -292 529 -430 239
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8 105 -7 614 -25 140 -23 480 -32 595
Poistot -1 228 -1 255 -3 704 -3 794 -5 040
Liiketoiminnan muut kulut -6 116 -5 866 -19 899 -17 981 -25 504
Liiketulos 5 606 4 333 13 380 6 823 11 290
Rahoitustuotot 5 59 8 62 64
Rahoituskulut -339 -391 -1 059 -1170 -1 591
Tulos ennen veroja 5 272 4 000 12 329 5 715 9 763
Tuloverot -1 055 -797 -2 369 -1 141 -1 953
Kauden tulos 4 218 3 203 9 960 4 575 7 810
Kauden tuloksen jakautuminen
Yhtiön omistajille 4 218 3 203 9 960 4 575 7 810
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) 0,09 0,07 0,22 0,10 0,17

Laaja tuloslaskelma

7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
Tuhatta euroa 2020 2019 2020 2019 2019
Kauden tulos 4 218 3 203 9 960 4 575 7 810
Kauden laaja tulos 4 218 3 203 9 960 4 575 7 810
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Yhtiön omistajille 4 218 3 203 9 960 4 575 7 810

Tase

Tuhatta euroa Liite 30.9.2020 31.12.2019
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 874 592
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 210 2 381
Käyttöoikeusomaisuuserät 1.5 17 215 18 770
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 266 266
Laskennalliset verosaamiset 1 342 1 195
Myyntisaamiset 1.6/1.7 2 320 1 882
Muut pitkäaikaiset saamiset 425 435
Pitkäaikaiset varat yhteensä 24 652 25 521
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 65 680 66 702
Myyntisaamiset 1.6/1.7 14 936 14 620
Muut saamiset 1 292 1 143
Tuloverosaamiset 278
Siirtosaamiset 9 027 9 424
Rahavarat 1.7 36 481 42 495
Lyhytaikaiset varat yhteensä 127 416 134 662
Varat yhteensä 152 068 160 183
Oma pääoma
Osakepääoma 100 100
Omat osakkeet -2 206 -701
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 790 25 707
Kertyneet voittovarat 4 585 3 647
Kauden tulos 9 960 7 810
Oma pääoma yhteensä 38 229 36 563
Pitkäaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat 1.7 17 929 19 676
Laskennalliset verovelat 7 7
Varaukset 815 660
Pitkäaikaiset velat yhteensä 18 751 20 343
Lyhytaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat 1.7 3 898 3 758
Saadut ennakkomaksut 4 584 3 819
Ostovelat 1.7 63 253 73 068
Muut lyhytaikaiset velat 7 214 7 892
Siirtovelat 15 308 14 741
Tuloverovelat 830
Lyhytaikaiset velat yhteensä 95 088 103 277
Velat yhteensä 113 839 123 620
Oma pääoma ja velat yhteensä 152 068 160 183

Rahavirtalaskelma

1-9/ 1-9/ 1-12/
Tuhatta euroa 2020 2019 2019
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja 12 329 5 715 9 763
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset 3 704 3 794 5 040
Rahoitustuotot ja -kulut 1 051 1 165 1 527
Muut oikaisut 390 433 476
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 17 475 11 107 16 806
Käyttöpääoman muutos
Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -428 175 -335
Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten lisäys (‒) / vähennys (+) -67 5 725 1 653
Vaihto-omaisuuden lisäys (‒) / vähennys (+) 1 022 5 703 -918
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (‒) -9 042 -21 755 -3 650
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 8 959 956 13 557
Maksetut korot -54 -44 -59
Saadut korot 6 5 7
Vuokrasopimusvelkojen koron osuus -1 004 -1 127 -1 483
Maksetut välittömät verot -1 411 -1 750 -2 333
Liiketoiminnan rahavirta 6 496 -1 959 9 690
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -445 -699 -1 016
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -541 -130 -186
Luovutustulot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 57 57
Investointien rahavirta -986 -772 -1 145
Rahoituksen rahavirta
Vuokrasopimusvelkojen vähennys (-) -2 881 -2 771 -3 690
Maksetut osingot -7 138 -6 614 -8 908
Omien osakkeiden hankinta -1 505 -198 -198
Rahoituksen rahavirta -11 524 -9 584 -12 796
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (‒) -6 014 -12 314 -4 251
Rahavarat kauden alussa 42 495 46 746 46 746
Rahavarat kauden lopussa 36 481 34 432 42 495

Laskelma oman pääoman muutoksista

A Osakepääoma D Käyvän arvon rahasto
B Omat osakkeet E Kertyneet voittovarat
C Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto F Oma pääoma yhteensä
Tuhatta euroa A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2020 100 -701 25 707 -0 11 457 36 563
Kauden tulos 9 960 9 960
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista 0
Kauden laaja tulos yhteensä 9 960 9 960
Osingonjako -7 138 -7 138
Omien osakkeiden hankinta -1 505 -1 505
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot 83 83
Osakeperusteiset maksut 267 267
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -1 505 83 -6 871 -8 293
Oma pääoma 30.09.2020 100 -2 206 25 790 -0 14 545 38 229
Tuhatta euroa A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2019 100 -502 25 585 -33 12 416 37 565
Kauden tulos 7 810 7 810
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista 33 33
Kauden laaja tulos yhteensä 33 7 810 7 843
Osingonjako -8 908 -8 908
Omien osakkeiden hankinta -198 -198
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot 122 122
Osakeperusteiset maksut 139 139
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -198 122 0 -8 769 -8 845
Oma pääoma 31.12.2019 100 -701 25 707 0 11 457 36 563
Tuhatta euroa A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2019 100 -502 25 585 -33 12 416 37 565
Kauden tulos 4 575 4 575
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista 0
Kauden laaja tulos yhteensä 4 575 4 575
Osingonjako -6 614 -6 614
Omien osakkeiden hankinta -198 -198
Omien osakkeiden luovutukset – hallituspalkkiot 92 92
Osakeperusteiset maksut 101 101
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -198 92 -6 513 -6 619
Oma pääoma 30.09.2019 100 -701 25 676 -33 10 477 35 520

Liitetiedot

1.1Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Verkkokauppa.com Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena 4. kesäkuuta asti Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja 5. kesäkuuta alkaen Nasdaq Helsingin Oy:n pörssilistalla. Yhtiön pääkonttorin rekisteröity osoite on Tyynenmerenkatu 11, Helsinki.

Verkkokauppa.com Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2020 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä Verkkokauppa.com Oyj:n 4. maaliskuuta 2020 julkistetun tilinpäätöksen kanssa. Verkkokauppa.com Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2019.

Verkkokauppa.com Oyj ei ole ottanut raportointikaudella 2020 käyttöön uusia laskentaperiaatteita, joilla olisi merkittävää vaikutusta tähän osavuosikatsaustiedotteeseen.

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta. Kaikki luvut tässä raportissa on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole mainittu.

Arvioiden ja johdon harkinnan käyttö sekä toimenpiteet COVID-19-pandemian johdosta

Tätä osavuosikatsausta laadittaessa johto on joutunut tekemään arvioita ja oletuksia sekä tekemään harkintaan perustuvia päätöksiä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä raportoitujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määrään. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

COVID-19-pandemian puhjettua yhtiö käynnisti useita toimenpiteitä liiketoiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi. Yhtiössä on käytössä COVID-19-pandemiaan liittyvät tiheä seuranta ja raportointi. COVID-19-pandemian tilanne muuttuu jatkuvasti ja sen vaikutuksia taloudelliseen kehitykseen, kulutuskysyntään sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen, yritysmyyntiin ja tukkukauppaan on edelleen vaikea arvioida. Yhtiö on maaliskuusta 2020 alkaen seurannut päivittäin rahoitusasiakkaidensa maksukäyttäytymistä ja luottotappioiden kehittymistä, päättänyt luottolimiiteistä ja sekä arvioinut ja päivittänyt luottotappiovarausta. Asiakkaiden maksukäyttäytymisessä ei ole havaittu merkittäviä muutoksia. COVID-19-pandemia ei myöskään ole vaikuttanut merkittävästi varaston kiertoaikaan tai vaihto-omaisuuteen kohdistettuun arvonalennukseen. Yhtiön vuokrasopimuksissa tai niiden maksuehdoissa ei ole COVID-19-pandemian vaikutuksesta tapahtunut sellaisia merkittäviä muutoksia, joilla olisi olennaista vaikutusta käyttöoikeusomaisuuseriin tai niistä kirjattuun vuokrasopimusvelkaan. Yhtiön nykyinen kassa sekä voimassa olevat käyttämättömät luottolimiitit (20 miljoonaa euroa) tukevat liiketoiminnan jatkuvuutta myös poikkeusoloissa.

1.2Segmenttiraportointi

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yksi raportoitava segmentti. Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa, kun se on soveltanut yhdistelykriteerejä yhdistelläkseen toimintasegmentit yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Asiakkaat ovat samoja kaikilla toimintasegmenteillä, jotka tarjoavat samoja tuotteita ja palveluita yhdenmukaisilla ehdoilla yhdellä pääasiallisella markkina-alueella eli Suomessa. Keskeistä yhtiön liiketoimintamallille on verkkokaupan ja myymälöiden vahva integraatio, koko liiketoimintaa palvelevat yhteiset tukitoiminnot sekä keskitetyn liiketoiminnan mahdollistama volyymietu.

1.3Liikevaihto asiakassopimuksista

Yhtiön tuottovirrat muodostuvat tuotemyynnistä sekä palvelumyynnistä. Tuotevalikoimassa on 26:lta eri päätuotealueelta yli 65 000 tuotetta, joita yhtiö myy kuluttajille verkkokauppansa ja neljän vähittäismyymälänsä kautta Suomessa. Yhtiön harjoittamaan palvelumyyntiin kuuluvat esimerkiksi asennus- ja huoltopalvelut, liittymämyynnit sekä näkyvyyden myynti. Maantieteellisesti liikevaihto kertyy pääasiallisesti Suomesta.

Tuotemyynti tuloutetaan ajankohtana, jolloin määräysvalta on siirtynyt. Palvelumyynti tuloutetaan pääsääntöisesti ajan kuluessa.

Liikevaihdon jaottelu

Liikevaihto asiakassopimuksista

7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
Tuhatta euroa 2020 2019 2020 2019 2019
Yhtenä ajankohtana 128 217 119 164 374 508 340 077 498 343
Ajan kuluessa 1 104 1 396 3 119 4 128 5 770
Liikevaihto yhteensä 129 321 120 560 377 627 344 205 504 113

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti

7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
Tuhatta euroa 2020 2019 2020 2019 2019
Suomi 120 393 107 652 340 241 307 395 442 540
Muu maailma 8 929 12 908 37 386 36 810 61 573
Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti 129 321 120 560 377 627 344 205 504 113

Asiakasrahoituksen tuotot

Yhtiö esittää kaikki asiakasrahoitukseen liittyvät tuotot päälaskelmilla osana liikevaihtoa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan kaudella kirjatut omarahoitteisen Apuraha-asiakasrahoituksen tuotot jaoteltuna efektiivisen koron mukaan kirjattuihin korkotuottoihin sekä muihin tuottoihin. Muut tuotot koostuvat muista palkkioista.

7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
Tuhatta euroa 2020 2019 2020 2019 2019
Efektiivisen koron menetelmällä kirjatut korkotuotot 536 312 1 449 948 1 293
Muut oman asiakasrahoituksen tuotot 342 492 1 191 1 464 1 983
Omarahoitteisen Apurahan tuotot yhteensä 878 804 2 640 2 412 3 276

1.4Toiminnan kausiluontoisuus

Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla.

1.5Käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta euroa 30.9.2020 31.12.2019
Kirjanpitoarvo 1.1. 18 770 21 764
Lisäykset 1 334 113
Uudelleenarvostukset 700
Vähennykset -56 -33
Poistot ja arvonalentumiset -2 833 -3 774
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 17 215 18 770

Tilikausilla 2019 ja 2020 tehdyt uudelleenarvostukset liittyvät vuokrasopimusten indeksikorotuksiin ja uudelleenneuvoteltuihin vuokrasopimuksiin.

1.6Myyntisaamiset

30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Tuhatta euroa Myynti-saamiset Tappiota koskeva vähennyserä Myynti-saamiset Tappiota koskeva vähennyserä Myynti-saamiset Tappiota koskeva vähennyserä
Erääntymättömät saamiset 14 639 612 11 770 122 12 226 101
1-60 päivää erääntyneet 3 495 284 3 346 265 4 399 331
61-120 päivää erääntyneet 46 28 85 56 419 110
Yli 121 päivää erääntyneet 35 35 32 32 17 17
Yhteensä 18 215 959 15 234 475 17 061 559

1.7Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin

30.9.2020 Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta Jaksotettuun hankinta-menoon Vuokra-sopimusvelat
Tuhatta euroa Tasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3) 266 266
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 745 2 745
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 266 2 745 3 011
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset 14 936 14 936
Rahavarat 36 481 36 481
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 51 417 51 417
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä 266 54 162 54 429
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat 17 929 17 929
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 17 929 17 929
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat 3 898 3 898
Ostovelat 63 253 63 253
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 63 253 3 898 67 151
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä 63 253 21 827 85 080

31.12.2019 Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta Jaksotettuun hankinta-menoon Vuokra-sopimusvelat
Tuhatta euroa Tasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3) 266 266
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 317 2 317
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 266 2 317 2 583
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset 14 620 14 620
Rahavarat 42 495 42 495
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 57 116 57 116
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä 266 59 432 59 699
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat 19 676 19 676
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 19 676 19 676
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat 3 758 3 758
Ostovelat 73 068 73 068
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 73 068 3 758 76 826
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä 73 068 23 434 96 502

Käypien arvojen määrittäminen

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla, mutta niiden käyvät arvot ovat laskettavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Taso 3: Rahoitusinstrumenttien arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, eivätkä muutkaan instrumenttien käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla eivätkä todennettavissa.
Käyvän arvon tasolla 3 olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisältävät noteeraamattomia osakkeita. Johdon arvioiden mukaan hankintamenoon arvostaminen on lähinnä käypää arvoa. Kirjanpitoarvossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2020 aikana. Käyvän arvon tasojen välillä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vertailukauden aikana.

1.8Osingot

Katsauskauden aikana päätetyt maksettavat osingot ja vertailuvuoden aikana maksetut osingot

2020
Edelliseltä vuodelta Maksupäivä Osinko/osake, euroa
9.4.2020 0,052
6.5.2020 0,053
4.8.2020 0,054
Osingot yhteensä, tuhatta euroa 7 138
2019
Edelliseltä vuodelta Maksupäivä Osinko/osake, euroa
8.4.2019 0,048
21.5.2019 0,049
20.8.2019 0,050
5.11.2019 0,051
Osingot yhteensä, tuhatta euroa 8 908

1.9Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Verkkokauppa.com Oyj:ssä katsotaan kuuluvan Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Yhtiön lähipiiriin kuuluu hallituksen jäsen Samuli Seppälä, joka raportointihetkellä 30.09.2020 omisti yhtiön osakkeista ja äänistä 40,6 %.

Tuhatta euroa 30.9.2020 31.12.2019
Tavaroiden ja palveluiden myynti
Johtoon kuuluville avainhenkilöille ja heidän lähipiireilleen 47 46
Tavaroiden ja palveluiden osto
Johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään 1
Tuhatta euroa 30.9.2020 31.12.2019
Tavaroiden/palveluiden ostoista/myynneistä aiheutuvat loppusaldot
Myyntisaamiset johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään 8 7
Ostovelat johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti 13.2.2020 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinohjelman yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosaketta kutakin kohdennettua osaketta kohden. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita ohjelmaan tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ohjelman kohderyhmään kuuluu kahdeksan ihmistä, toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet. Henkilö on oikeutettu saamaan ohjelman perusteella bruttomäärän osakkeita, mutta hänelle maksetaan nettomäärä osakkeita ennakonpidätyksen pidättämisen jälkeen. Yhtiö pidättää osan osakkeista ja suorittaa ennakonpidätyksen verottajalle. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään noin 540 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa (bruttomäärä).

1.10Vakuudet ja vastuusitoumukset

Tuhatta euroa 30.9.2020 31.12.2019
Omasta puolesta annetut vakuudet
Takaukset 2 258 2 652
Muut vastuut ja vastuusitoumukset 11 11

Takaukset liittyvät vuokravakuuksiin, tullivakuuteen ja rembursseihin. Muut vastuut ja vastuusitoumukset jäännösarvovastuisiin.

1.11Myöhemmin voimaan tulevat IFRSstandardit

Millään julkaistulla, muttei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla, IFRIC-tulkinnalla tai IFRS-standardeihin tehtävällä vuosittaisella parannuksella tai muutoksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

1.12Raportointipäivän päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

LISÄINFORMAATIO

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/
Tuhatta euroa 2020 2020 2020 2019 2019
Liikevaihto 129 321 123 050 125 255 159 908 120 560
Liiketoiminnan muut tuotot 127 116 127 153 118
Materiaalit ja palvelut -108 394 -101 645 -105 835 -137 710 -101 611
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8 105 -8 417 -8 619 -9 115 -7 614
Poistot -1 228 -1 246 -1 230 -1 246 -1 255
Liiketoiminnan muut kulut -6 116 -7 503 -6 280 -7 523 -5 866
Liiketulos 5 606 4 356 3 418 4 467 4 333
Rahoitustuotot 5 2 2 2 59
Rahoituskulut -339 -359 -362 -421 -391
Tulos ennen veroja 5 272 3 999 3 057 4 048 4 000
Tuloverot -1 055 -701 -613 -812 -797
Kauden tulos 4 218 3 298 2 444 3 236 3 203
Kauden tuloksen jakautuminen
Yhtiön omistajille 4 218 3 298 2 444 3 236 3 203
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) 0,09 0,07 0,05 0,07 0,07

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Verkkokauppa.com Oyj esittää tässä osavuosikatsauksessa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Verkkokauppa.com Oyj soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia.

Verkkokauppa.com Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta sekä taseesta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS-tunnuslukuja

2020 FY 2019 FY
Q1 Q2 Q3 Q4 2020 Q1 Q2 Q3 Q4 2019
Liikevaihto, tuhatta euroa 125 255 123 050 129 321 115 797 107 848 120 560 159 908 504 113
Myyntikate, tuhatta euroa 19 420 21 405 20 928 17 399 15 327 18 949 22 198 73 874
Myyntikate-% 15,5 % 17,4 % 16,2 % 15,0 % 14,2 % 15,7 % 13,9 % 14,7 %
Käyttökate, tuhatta euroa 4 648 5 602 6 834 3 581 1 448 5 588 5 713 16 330
Käyttökate-% 3,7 % 4,6 % 5,3 % 3,1 % 1,3 % 4,6 % 3,6 % 3,2 %
Liiketulos, tuhatta euroa 3 418 4 356 5 606 2 301 190 4 333 4 467 11 290
Liiketulos-% 2,7 % 3,5 % 4,3 % 2,0 % 0,2 % 3,6 % 2,8 % 2,2 %
Vertailukelpoinen liiketulos, tuhatta euroa 3 754 4 826 5 606 2 301 190 4 333 4 467 11 290
Vertailukelpoinen liiketulos% 3,0 % 3,9 % 4,3 % 2,0 % 0,2 % 3,6 % 2,8 % 2,2 %
Kauden tulos, tuhatta euroa 2 444 3 298 4 218 1 525 -154 3 203 3 236 7 810
Korollinen nettovelka, tuhatta euroa -22 339 -13 024 -14 654 -8 869 -895 -10 078 -19 061 -19 061
Investoinnit, tuhatta euroa 266 396 284 95 750 28 372 1 245
Omavaraisuusaste, % 24,5 % 27,4 % 25,9 % 26,5 % 27,7 % 25,6 % 23,4 % 23,4 %
Nettovelkaantumisaste, % -60,8 % -35,8 % -38,3 % -24,0 % -2,6 % -28,4 % -52,1 % -52,1 %
Henkilöstö kauden lopussa* 693 747 700 657 731 688 758 758
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,07 0,09 0,03 0,00 0,07 0,07 0,17
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,07 0,09 0,03 0,00 0,07 0,07 0,17
Osakkeiden lukumäärä yhteensä, 1 000 kpl 45 065 45 065 45 065 45 065 45 065 45 065 45 065 45 065
Omien osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl 73 353 358 57 101 91 81 81
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo,
1 000 kpl
44 987 44 971 44 952 45 004 44 964 44 944 44 984 44 984
Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo,
1 000 kpl
44 987 44 971 44 952 45 096 45 058 45 058 45 042 45 042

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

TUNNUSLUKU MÄÄRITELMÄ PERUSTELUT VAIHTOEHTOISTEN
TUNNUSLUKUJEN ESITTÄMISELLE
MYYNTIKATE Liikevaihto – materiaalit ja palvelut Myyntikate kertoo myynnin
kannattavuuden.
MYYNTIKATE, % (Liikevaihto – materiaalit ja palvelut) /
Liikevaihto
x 100 Myyntikateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin myynnin
kannattavuutta.
KÄYTTÖKATE Liiketulos + poistot + arvonalentumiset Käyttökate kertoo liiketoiminnan
operatiivisen kannattavuuden.
KÄYTTÖKATE % (Liiketulos + poistot + arvonalentumiset) /
Liikevaihto
x 100 Käyttökateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
LIIKETULOS Liiketulos on tulos ennen veroja ja
nettorahoitustuottoja
Liiketulos kertoo liiketoiminnan
tuloksen ja on keskipitkän aikavälin tavoitteissa käytettävä keskeinen mittari
LIIKETULOS % Liiketulos/
Liikevaihto
x 100 Liikevoittoprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT Olennaiset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät kuten suunniteltuun listautumiseen liittyvät menot, uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut sisältäen henkilöstön irtisanomiskorvaukset ja muut uudelleenjärjestelyihin liittyvät erät, käyttöomaisuuden arvonalentumistappiot, käyttöomaisuuserien/liiketoimintojen luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot, liiketoimintojen hankintaan liittyvät transaktiokulut, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut
VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS Vertailukelpoinen liiketulos on tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä Vertailukelpoisen liiketuloksen avulla voidaan vertailla eri tilikausilla toteutunutta liiketulosta ilman olennaisesti tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomien erien vaikutusta
VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS, % Vertailukelpoinen liiketulos/liikevaihto x 100 Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti mittaa Verkkokauppa.comin vertailukelpoista operatiivista kannattavuutta
OMAVARAISUUSASTE, % Oma pääoma yhteensä/
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Omavaraisuusaste mittaa
Verkkokauppa.comin
vakavaraisuutta, tappion
sietokykyä, sekä kykyä selvitä
sitoumuksista pitkällä tähtäimellä.
KOROLLINEN NETTOVELKA Vuokrasopimusvelat – rahat ja pankkisaamiset Tunnusluku kuvaa Yhtiön velkaantuneisuutta
NETTOVELKAANTUMISASTE, % Vuokrasopimusvelat –
rahat ja pankkisaamiset –
korolliset saamiset/
Oma pääoma yhteensä
x 100 Tunnusluku mittaa
Verkkokauppa.comin korollisen
nettovelan ja oman pääoman
suhdetta ja kuvaa yrityksen
velkaantuneisuutta.
INVESTOINNIT Taseen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden lisäykset tilikauden aikana Investoinnit tunnusluku antaa lisätietoa operatiivisen liiketoiminnan rahavirtatarpeista
LAIMENTAMATON
OSAKEKOHTAINEN TULOS
Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo
Tunnusluvut kuvaavat Yhtiön tuloksen jakautumista omistajilleen.
LAIMENNETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/
Ulkona olevien osakkeiden painotettu
keskiarvo + laimentavat potentiaaliset
osakkeet

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
Tuhatta euroa 2020 2019 2020 2019 2019
Liiketulos 5 606 4 333 13 380 6 823 11 290
– Nasdaq Helsingin päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut 807
Vertailukelpoinen liiketulos 5 606 4 333 14 187 6 823 11 290

Liite

Alkuperäinen artikkeli