Etusivu » SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2020

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2020

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2020

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.10.2020 KLO 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2020

KAUDEN MYYNTI LASKI ASIAKKAIDEN LYKÄTTYÄ UKM-INVESTOINTEJAAN, MUTTA KÄYTTÖKATE PYSYI POSITIIVISENA
Heinä – syyskuu 2020: liikevaihto laski 29,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttökate pysyi positiivisena ja neljänneksen lopun kassa oli vahva.

 • Liikevaihto oli 2,6 miljoonaa euroa (7–9/2019: 3,6 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa)
 • Liiketappio oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa)
 • Katsauskauden tulos oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,0 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,01 euroa)

Tammi – syyskuu 2020: Liikevaihto laski 19,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

 • Liikevaihto 8,3 miljoonaa euroa (1–9/2019: 10,3 miljoonaa euroa).
 • Käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa).
 • Liiketappio oli -1,2 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa).
 • Kauden tulos oli -1,5 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (-0,04 euroa).

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,2 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa) ja kassa oli vahva. Yhtiön omavaraisuusaste oli hyvä 76,2 % (81,1 %), ja likvidit varat olivat 9,4 miljoonaa euroa (11,6 miljoonaa euroa).

KONSERNIN AVAINLUVUT
milj. euroa 7–9/2020 7–9/2019 Muutos % 1–9/2020 1–9/2019 Muutos % 1–12/2019
Liikevaihto 2,6 3,6 -29,1 8,3 10,3 -19,1 14,4
Käyttökate 0,2 0,3 -29,2 0,4 0,4 -17,2 0,9
% liikevaihdosta 8,8 8,8 -0,1 4,3 4,2 2,3 6,0
Liikevoitto/-tappio -0,3 -0,2 -36,4 -1,2 -1,1 -9,9 -1,2
% liikevaihdosta -9,8 -5,1 -92,5 -14,2 -10,5 -35,8 -8,4
Tulos ennen veroja -0,5 -0,0 -6 370,0 -1,5 -1,0 -52,9 -1,3
Tulos -0,5 -0,0 -5 950,3 -1,5 -1,0 -48,1 -1,5
Oman pääoman tuotto, % -13,3 -7,4 -79,9 -11,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % -12,2 -6,9 -76,0 -9,8
Likvidit varat 9,4 11,6 -18,5 12,0
Nettovelkaantumisaste, % -82,2 -85,7 4,1 -92,3
Omavaraisuusaste, % 76,2 81,1 -6,0 78,0
Osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,01 -270,0 -0,06 -0,04 -43,0 -0,06
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,25 0,32 -20,4 0,25 0,32 -20,4 0,31

SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita ei ole IFRS-standardissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien SSH Communications Security on ottanut käyttöön seuraavan uuden vaihtoehtoisen tunnusluvun:

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Arvoisat osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kollegat,

Koronaviruspandemian aiheuttamat haasteet UKM-tuotteen projektitoimituksissa vaikuttivat edelleen merkittävästi myyntiimme, joka laski 29 % vuoden 2019 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna.

Vaikka liikevaihtomme laskikin, taloudellinen asemamme pysyi vakaana: liiketoiminnan kustannukset pysyivät hallinnassa ja käyttökatteemme oli positiivinen sekä kolmannella vuosineljänneksellä että koko yhdeksän kuukauden jakson aikana.

Taloudellinen tuloksemme

Kolmannen vuosineljänneksen myynti oli 2,6 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa), mikä oli 29 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä (3,6 miljoonaa euroa). Suurin osa myynnin laskusta johtui UKM-ohjelmistolisenssien myynnin heikkenemisestä, koska suuret asiakkaat siirsivät tai vaiheistivat suuria investointejaan muun muassa siitä syystä, että projektityötä asiakkaiden tiloissa ei voitu tehdä ja työtä jouduttiin tekemään etänä.

Ylläpitouusintojen myynti laski hieman, lähinnä UKM-ylläpitouusintojen vähenemisen ja edelleen jatkuvan CryptoAuditor-tuotteen elinkaaren lopettamisprosessin vuoksi.

Ohjelmistotilausten liikevaihto laski hieman UKM-tilausten vähenemisen vuoksi. PrivX-tilausten liikevaihto kasvoi voimakkaasti.

Jatkuvan kulujenhallinnan ansiosta yhtiön liiketoiminnan kulut pienenivät 21 prosenttia vuoden 2019 kolmanteen neljännekseen verrattuna ja 15 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Liikevaihdon laskusta huolimatta kolmannen vuosineljänneksen käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). Myös koko yhdeksän kuukauden jakson käyttökate oli positiivinen.

Liiketuloksemme kolmannella vuosineljänneksellä oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa) ja tuloksemme oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,0 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan rahavirta yhdeksän kuukauden jaksolla oli -0,2 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). Taseemme ja kassa­tilanteemme ovat edelleen vakaita ja ne mahdollistavat yhtiölle sen strategian toteuttamisen.

Myyntisuorituksemme

Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan (EMEA) alueen myynti kasvoi noin 5 prosenttia vuoden 2019 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Pohjois- ja Etelä-Amerikan (AMER) alueen myynti laski 23 prosenttia ja Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alueen myynti laski 60 prosenttia. AMER-alueen myynnin lasku johtui lähinnä suurten asiakastilausten lykkääntymisestä ja APAC-alueen myynnin suhteellinen lasku johtui merkittävissä osin vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä tapahtuneen suuren UKM- ja Tectia-kaupan vaikutuksesta.

Kaikkien muiden tuotteiden kuin PrivX:n tai NQX:n myynti laski vuosineljänneksen aikana.

Lasku oli jyrkintä SSH-avaintenhallintatuotteemme UKM:n kohdalla. Useat suuret kaupat lykkääntyivät, koska etenkin suuret rahoitusalan yritykset siirsivät teknologiainvestointejaan myöhemmäksi. Matkustusrajoitukset ja asiakkaan tiloissa tehtävän työn estyminen vaikuttivat negatiivisesti myyntiin.

Tectia Client/Server -tuotteiden lisenssimyynnin suhteellinen lasku johtui merkittävissä osin APAC-alueella tehdystä suuresta kaupasta vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Tectia-lisenssimyynti kasvoi hieman vuoden 2019 kolmanteen neljännekseen verrattuna APAC-alueen ulkopuolella.

PrivX-myynti jatkoi vahvana ja kasvaa nopeasti vuosineljänneksestä toiseen. PrivX:n kysyntä suuryritysten keskuudessa kasvoi. Teimme useita uusia sopimuksia ja useat kaupat myyntisuppilossamme lähestyvät sopimusvaihetta. Vuosineljänneksen aikana teimme suurelle amerikkalaiselle teknologiayritykselle historiamme suurimman PrivX-kaupan (10 000 hallittavaa palvelinta). Jatkoimme myös CryptoAuditor-asiakkaiden konvertointia PrivX:n käyttöön.

NQX-tuotteen versio 2.2 on kehityksen loppusuoralla. Versio 2.2 on keskeinen tekijä kaupallisten asennusten mahdollistamiseen ja se on versio, joka sertifioidaan virallisesti Suomessa. Tässä uusimmassa versiossa on tarvittavat toiminallisuudet suurten ympäristöjen tukemiseen. Olemme tunnistaneet kasvavan asiakastarpeen sertifioituihin turvallisiin yhteyksiin, ja meillä on käynnissä useita kaupallisia neuvotteluita toimituksista ja osallistumme käynnissä olevaan viralliseen hankintaprosessiin. Olemme myös aloittaneet menestyksekkäästi Post Quantum Cryptography -kehitysprojektin, jossa luodaan kryptografisia teollisuusstandardeja kvanttitietokoneiden aikakaudelle ja rakennetaan tulevaisuussietoista infrastruktuuria. NQX:n myynti ei ollut merkittävää kolmannen vuosineljänneksen aikana mutta uskomme myynnin alkavan kasvaa neljännellä vuosineljänneksellä. NQX on näkemyksemme mukaan tärkeä lyhyen ja keskipitkän tähtäimen kasvuajuri SSH:lle.

Organisaatiouudistus jatkuu

Jatkoimme toisella vuosineljänneksellä alkanutta organisaation uudistamista. Aloitimme Yhdysvaltain pääkonttorimme siirtämisen Bostonista New Yorkiin ollaksemme lähempänä asiakkaitamme sekä vahvistimme ja yhtenäistimme asiakastukitoimintojamme.

Aloitimme rekrytoinnin myynti- ja markkinointivoimamme kasvattamiseksi sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Olemme myös aloittaneet merkittävän investointiohjelman markkinointimme tehostamiseksi, markkinanäkyvyytemme parantamiseksi sekä uusien myyntimahdollisuuksien luomisen nopeuttamiseksi.

Uskomme näiden toimenpiteiden tuottavan tuloksia tulevina vuosineljänneksinä ja parantavan merkittävästi suorituskykyämme vuonna 2021.

Tulevaisuuden näkymät

Kuten totesin edellisessä osavuosikatsauksessamme, odotamme koronapandemian haitallisten vaikutusten jatkuvan ainakin loppuvuoden 2020 ajan. Odotamme kuitenkin liiketoimintaympäristön alkavan normalisoitua ja suorituksemme parantuvan tulevien vuosineljännesten aikana perustuen myyntinäkymiimme. Emme myöskään pidä todennäköisenä, että asiakkaat voivat lykätä kriittisiä infrastruktuuriprojektejaan loputtomasti.

SSH järjestää pääomamarkkinapäivän 28.10.2020 analyytikoille, sijoittajille ja SSH:n osakkeenomistajille. Pääomamarkkinapäivässä esittelemme SSH:n strategian vuosille 2020–2022 ja tärkeimmät toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisätietoja tilaisuudesta tulee verkkosivuillemme osoitteeseen ssh.com/investors.

Teemu Tunkelo
toimitusjohtaja

KONSERNIN LIIKEVAIHTO

Konsernin heinä – syyskuun liikevaihto oli 2,6 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa).

Konsernin tammi – syyskuun liikevaihto oli 8,3 miljoonaa euroa (10,3 miljoona euroa). Konsernin liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 19,1 prosenttia.

Tarkastelujakson aikana konsernin liikevaihdosta 54,2 prosenttia (52,5 prosenttia) tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, 26,0 prosenttia (23,5 prosenttia) Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta sekä 19,7 prosenttia (24,0 prosenttia) Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta.

milj. euroa 7–9/2020 7–9/2019 Muutos % 1–9/2020 1–9/2019 Muutos % 1–12/2019
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,4 1,9 -23,2 4,5 5,4 -16,4 7,8
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,4 1,1 -59,9 1,6 2,5 -33,5 2,9
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 0,7 0,7 5,5 2,2 2,4 -10,3 3,6
Yhteensä 2,6 3,6 -29,1 8,3 10,3 -19,1 14,4
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN
Lisenssimyynti 0,6 1,3 -51,2 2,2 3,4 -35,9 5,2
Konsultointi ja muut 0,0 0,1 -87,0 0,1 0,3 -83,4 0,6
Jatkuvat tuotot 1,9 2,3 -14,1 6,1 6,5 -7,1 8,6
Yhteensä 2,6 3,6 -29,1 8,3 10,3 -19,1 14,4

Yhtiö laskuttaa huomattavan osan myynnistään Yhdysvaltain dollareissa. Vertailukelpoisin valuutoin
raportointikauden liikevaihdon lasku olisi ollut 19,2 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2019.


TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Heinä-syyskuun liiketappio oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa). Kauden tappio oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,0 miljoonaa euroa).

Tammi–syyskuun liiketappio oli -1,2 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa). Kauden tappio oli -1,5 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat heinä–syyskuussa -1,2 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,1 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -0,6 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–syyskuussa -4,5 miljoonaa euroa (-5,4 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -3,7 miljoonaa euroa (-3,5 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -1,9 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kulut laskivat 7,6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

TASE JA RAHOITUS

SSH Communications Securityn rahoitusasema säilyi vakaana. Taseen loppusumma 30.9.2020 oli 18,1 miljoonaa euroa (30.9.2019 21,3 miljoonaa euroa; 31.12.2019 23,8 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 9,4 miljoonaa euroa (30.9.2019 11,6 miljoonaa euroa, 31.12.2019 12,0 miljoonaa euroa) eli 52,1 prosenttia taseen loppusummasta. Korollisten velkojen määrä oli 1,3 miljoonaa euroa (30.9.2019 0,9 miljoonaa euroa, 31.12.2019 0,9 miljoonaa euroa). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli katsauskauden lopussa -82,2 prosenttia (30.6.2019 -85,7 prosenttia, 31.12.2019 -92,3 prosenttia). Omavaraisuusaste 30.9.2020 oli 76,2 prosenttia (30.9.2019 81,1 prosenttia, 31.12.2019 78,0 prosenttia).

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 1,5 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,3 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Rahoitustuotot ja -kulut muodostuivat pääosin valuuttakurssitappioista sekä korkokuluista myynti- ja vuokrasopimuksista.

Liiketoiminnan rahavirta tammi–syyskuussa oli -0,2 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta -1,0 miljoonaa euroa (-1,5 miljoona euroa). Investointien rahavirta sisältää saatuja julkisia avustuksia 0,6 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -1,2 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta sisältää maksetun hybridilainan koron 0,9 miljoonaa euroa sekä vuokrasopimusvelan lyhennysten osuuden rahavirrasta 0,3 miljoonaa euroa. Yhteensä rahavarat vähenivät tarkastelujaksolla -2,4 miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa euroa).

Katsauskauden päättyessä konsernilla ei ollut rahastosijoituksia.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tutkimus- ja kehityskulut olivat heinä-syyskuussa -1,1 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa), mikä vastasi 43,2 prosenttia liikevaihdosta (34,2 prosenttia). Heinä-syyskuun aikana yhtiö on aktivoinut uusia tuotekehitysmenoja 0,3 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Euroopan Unionilta saatua avustusta on kirjattu aktivoitujen tuotekehityskulujen vähennykseksi 0,1 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa).

Tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi–syyskuussa -3,7 miljoonaa euroa (-3,5 miljoonaa euroa), mikä vastasi 45,1 prosenttia liikevaihdosta (34,4 prosenttia). Tammi–syyskuun aikana on aktivoitu tuotekehitysmenoja yhteensä 1,0 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa). Euroopan Unionilta saatua avustusta on kirjattu aktivoitujen tuotekehityskulujen vähennykseksi 0,4 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Tuotekehityspoistot olivat -0,9 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa).


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 82 (30.9.2019: 86; 31.12.2019: 90). Henkilöstömäärä laski neljällä henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kahdeksalla henkilöllä vuoden loppuun verrattuna (8,9 prosenttia).

Henkilöstöstä 29,3 prosenttia (36,0 prosenttia) työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 53,7 prosenttia (50,0 prosenttia) tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä 17,1 prosenttia (14,0 prosenttia) hallinnossa.


SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidettiin 26.3.2020. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 aikana toimineille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseneksi Tatu Ylönen sekä uusina jäseninä Aino-Mari Kiianmies ja Sampo Kellomäki. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tatu Ylönen.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Erkka Talvinko.

SSH Communications Security Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 26.6.2020. Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi Tatu Ylönen, Aino-Mari Kiianmies, Sampo Kellomäki, Henri Österlund (uusi jäsen) ja Kai Tavakka (uusi jäsen). Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Henri Österlund.


SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Tammi-syyskuun 2020 aikana SSH Communications Securityn osakkeiden vaihto oli 17 705 585 kpl (22 362 088 euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 1,90 euroa ja alin 0,65 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 1,26 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (30.9.2020) noteeraus 1,45 euroa.

Tatu Ylönen myi Accendo Capital SICAV, SIF:lle 6,4 miljoonaa osaketta 22.5.2020 ja lisäksi 4,93 miljoonaa osaketta 3.6.2020. Accendo Capitalista tuli SSH:n suurin omistaja 29,2 prosentin osuudella osakkeista ja äänistä. Tatu Ylönen on kaupan jälkeen SSH:n toiseksi suurin omistaja 18,0 prosentin osuudella ja Juha Mikkosen suora omistus on 5,2 prosenttia. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.ssh.com.

Katsastuskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta.


SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Tarkastelujakson päättyessä 30.9.2020 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 1 164 066,99 euroa, ja se jakaantui 38 802 233 osakkeeseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan myös hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Käynnissä oleva COVID-19 -pandemia on merkittävä makrotalouden riski, joka voi kohdistua SSH Communications Securityyn lisenssimyynnille aiheutuvien jatkuvien haasteiden kautta. Suurimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisestä raportointikaudesta ja on mainittu alla.
Suurimmat riskit:

 • makrotalousympäristön epävarmuus, kuten koronavirustaudin (COVID-19) vaikutus
 • kyberturvallisuusuhat, sisältäen esim. kiristysohjelmat
 • viiveet tuotekehityksessä ja uusmyynnissä sekä uusien kauppojen toteutuksessa
 • strategian toteuttamisen ongelmat
 • avainhenkilöiden säilyminen ja uusien palkkaaminen
 • innovaatio- ja kehityskyvyn ylläpitäminen ja toteuttaminen, sisältäen IP-oikeudet
 • IPR-oikeudenkäynnit ja patenttiportfolion hyödyntäminen
 • merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan Yhdysvaltain dollareina ja näin ollen dollarin valuuttakurssin mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2020 aikana voi olla vaikeasti ennustettavia vaikutuksia yhtiön kannattavuuteen. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com.


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Katsauskaudella ei ollut olennaisia lähipiiritapahtumia.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raportointikauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia.

LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa 7–9/2020 7–9/2019 1–9/2020 1–9/2019 1–12/2019
Liikevaihto 2,6 3,6 8,3 10,3 14,4
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -0,1 -0,1 -0,2 -0,4 -0,5
Bruttokate 2,5 3,5 8,1 9,9 13,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,0 0,8 0,0 0,1
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut -1,2 -1,7 -4,5 -5,4 -7,5
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -1,1 -1,2 -3,7 -3,5 -4,9
Hallinnon kulut -0,6 -0,8 -1,9 -2,0 -2,9
Liikevoitto/-tappio -0,3 -0,2 -1,2 -1,1 -1,2
Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 0,2 -0,3 0,1 -0,1
Voitto/tappio ennen veroja -0,5 -0,0 -1,5 -1,0 -1,3
Verot -0,0 -0,0 0,0 -0,0 -0,1
Tulos -0,5 -0,0 -1,5 -1,0 -1,5
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -0,5 0,0 -1,3 -0,8 -1,3
Määräysvallattomien osuus -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2
-0,5 -0,0 -1,5 -1,0 -1,5
Muu laaja tulos
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,4 -0,1 -1,4 -1,1 -1,5
Jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -0,3 -0,1 -1,2 -1,0 -1,3
Määräysvallattomien osuus -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2
-0,4 -0,1 -1,4 -1,1 -1,5
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,01 -0,06 -0,04 -0,06
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,01 -0,06 -0,04 -0,06

LYHENNETTY KONSERNIN TASE
milj. euroa 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1 0,1
Käyttöoikeusomaisuus 0,7 0,3 0,3
Aineettomat hyödykkeet 5,3 5,5 5,5
Sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 6,2 6,0 5,9
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 0,0 0,0 0,0
Lyhytaikaiset saamiset 2,4 3,8 5,9
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvälineet 0,0 0,0 0,0
Rahavarat 9,4 11,6 12,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 11,9 15,4 17,9
Varat yhteensä 18,1 21,3 23,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 9,4 11,7 11,4
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,4 0,7 0,6
Oma pääoma yhteensä 9,9 12,4 12,0
Pitkäaikaiset velat
Lainat 0,6 0,6 0,6
Vuokrasopimusvelat 0,4 0,1 0,1
Saadut ennakot ja myynnin jaksotukset 0,7 0,6 2,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1,7 1,3 3,0
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 1,8 2,0 2,5
Vuokrasopimusvelat 0,3 0,2 0,2
Saadut ennakot ja myynnin jaksotukset 4,4 5,5 6,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 6,5 7,7 8,7
Oma pääoma ja velat yhteensä 18,1 21,3 23,8

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Jakautuminen emoyrityksen omistajille
milj. euroa Osake-pääoma Hybridilaina Muuntoero SVOP-rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallattomien osuus Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 1,2 12,0 -1,4 22,7 -21,1 13,4 0,8 14,2
Muutos -0,1 -0,7 -0,9 -0,9
Nettovoitto -0,8 -0,8 -0,2 -1,0
Oma pääoma 30.9.2019 1,2 12,0 -1,5 22,7 -22,6 11,7 0,7 12,4
Muutos 0,1 0,1 0,2 0,2
Nettovoitto -0,4 -0,4 -0,1 -0,5
Oma pääoma 31.12.2019 1,2 12,0 -1,4 22,7 -23,0 11,4 0,6 12,0
Muutos 0,1 -0,8 -0,7 -0,7
Nettovoitto -1,3 -1,3 -0,2 -1,5
Oma pääoma 30.9.2020 1,2 12,0 -1,3 22,7 -25,1 9,4 0,4 9,9

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa 1–9/2020 1–9/2019 1–12/2019
Liiketoiminnan rahavirta -0,2 0,1 0,3
josta käyttöpääoman muutos 0,3 -0,4 -0,6
Investointien rahavirta -1,0 -1,5 -1,1
Rahoituksen rahavirta -1,2 -0,7 -0,8
Rahavarojen muutos -2,4 -2,2 -1,6
Rahavarat katsauskauden alussa 12,0 13,5 13,5
Valuuttakurssivaikutus -0,2 0,3 0,1
Rahavarat katsauskauden lopussa 9,4 11,6 12,0

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksältä kuukaudelta on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkia niitä liitetietoja, jotka on esitetty vuositilinpäätöksessä ja sitä tulee lukea yhdessä 31.12.2019 päättyneeltä vuodelta julkaistun konsernitilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa julkaistut tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2019 konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2020 voimaan tulleita uusia standardeja. Konserni ei ole ottanut käyttöön ennenaikaisesti julkaistuja standardeja, tulkintoja tai muutoksia, jotka eivät ole vielä voimassa.

Useita muutoksia ja tulkintoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2020, mutta niillä ei ole vaikutusta SSH-konsernin lyhennettyyn osavuosikatsaukseen.

MUUTOKSET AINEELLISISSA HYÖDYKKEISSÄ
milj. euroa 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,1 0,2 0,2
Lisäykset 0,1 0,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -0,1 -0,1 -0,1
Kurssierot -0,0 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,1 0,1 0,1

MUUTOKSET KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUDESSA
milj. euroa 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,3 0,5 0,5
Lisäykset 0,7 0,1 0,1
Vähennykset -0,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -0,3 -0,2 -0,3
Kurssierot 0,0 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,7 0,3 0,3

Käyttöoikeusomaisuuteen kuuluvat vuokratut toimistotilat. Yhtiön Helsingin toimipiste on muuttanut uusiin tiloihin huhtikuussa 2020. Uusi vuokrasopimus on kolmivuotinen ja se lisäsi käyttöoikeusomaisuuden ja vuokrasopimusvelan määrää 0,6 miljoonalla eurolla huhtikuussa 2020.

MUUTOKSET AINEETTOMISSA HYÖDYKKEISSÄ
milj. euroa 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Kirjanpitoarvo kauden alussa 5,5 5,2 5,2
Lisäykset 1,0 1,5 2,0
Poistot ja arvonalentumiset -1,2 -1,2 -1,7
Kurssierot 0,0 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 5,3 5,5 5,5

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Hybridilainan korko 0,9 0,5 0,7
Vuokravakuudet 0,2 0,1 0,1

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita ei ole IFRS-standardissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien SSH Communications Security on ottanut käyttöön seuraavan uuden vaihtoehtoisen tunnusluvun:

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

milj. euroa 1–9/2020 1–9/2019 1–12/2019
Liikevaihto 8,3 10,3 14,4
Käyttökate 0,4 0,4 0,9
osuus liikevaihdosta, % 4,3 4,2 6,0
Liikevoitto/ -tappio -1,2 -1,1 -1,2
osuus liikevaihdosta, % -14,2 -10,5 -8,4
Tulos ennen veroja -1,5 -1,0 -1,3
osuus liikevaihdosta, % -17,7 -9,4 -9,3
Oman pääoman tuotto, % -13,3 -7,4 -11,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % -12,2 -6,9 -9,8
Korolliset nettovelat -8,1 -10,6 -11,1
Omavaraisuusaste, % 76,2 81,1 78,0
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -82,2 -85,7 -92,3
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,5 1,5 2,0
osuus liikevaihdosta, % 18,6 14,8 13,9
Tutkimus- ja kehityskulut -3,7 -3,5 -4,9
osuus liikevaihdosta, % 45,1 34,4 34,0
Henkilöstö keskimäärin 88 87 88
Henkilöstö kauden lopussa 82 86 90

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
euroa 1–9/2020 1–9/2019 1–12/2019
Laimentamaton osakekohtainen tulos1 -0,06 -0,04 -0,06
Laimennettu osakekohtainen tulos1 -0,06 -0,04 -0,06
Oma pääoma/osake, euroa 0,25 0,32 0,31
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl 38 802 38 802 38 802
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 38 802 38 802 38 802
Osakkeen kurssikehitys euroina
Keskikurssi 1,26 1,47 1,34
Alin 0,65 1,11 0,97
Ylin 1,90 1,97 1,97
Osakkeen kurssi kauden lopussa 1,45 1,36 1,04
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 56,1 52,6 40,2
Osakevaihto, milj. kpl 17,7 2,5 5,3
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 45,6 6,6 10,2
Osakevaihto, milj. euroa 22,4 3,7 4,0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) neg. neg. neg.
Osakekohtainen osinko 0,00 0,00 0,00
Osinko tuloksesta, % 0,00 0,00 0,00
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00 0,00
1 Osakekohtainen tulos -tunnuslukua laskettaessa otetaan huomioon maksamattomat hybridilainan korot.

VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

Seuraavassa taulukossa esitetään käyttökatteen täsmäytys liikevoittoon/-tappioon.

milj. euroa 1–9/2020 1–9/2019 1–12/2019
Käyttökate 0,4 0,4 0,9
Poistot -1,5 -1,5 -2,1
Liikevoitto/-tappio -1,2 -1,1 -1,2

VASTUUN RAJOITUS

Tämän raportin sisältö on SSH Communications Securityn ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. SSH Communications Security ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. SSH Communications Securityn osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. LUKUUN OTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

SSH Communications Security julkaisee taloudellisen raportointiaikataulun vuodelle 2021 myöhemmin tänä vuonna.

Helsingissä 22.10.2020

SSH Communications Security Oyj

Hallitus

Teemu Tunkelo
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puhelin +41 79 227 8362
Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Alkuperäinen artikkeli