Etusivu » Sievi Capital ostaa Logistikas Oy:n ja Logistikas Hankinta Oy:n

Sievi Capital ostaa Logistikas Oy:n ja Logistikas Hankinta Oy:n

Sievi Capital ostaa Logistikas Oy:n ja Logistikas Hankinta Oy:n

Sievi Capital Oyj
Sisäpiiritieto 29.10.2020 klo 9.30

Sievi Capital ostaa Logistikas Oy:n ja Logistikas Hankinta Oy:n

Sievi Capital Oyj on 29.10.2020 allekirjoitetulla kaupalla sopinut ostavansa enemmistön Logistikas Oy:n ja Logistikas Hankinta Oy:n osakekannoista. Yhtiöiden nykyiset pääosakkaat jatkavat edelleen merkittävinä vähemmistöosakkaina sekä hallitus- ja johtotehtävissä. Ostetut yhtiöt ovat merkittäviä logistiikka- ja hankintapalveluiden tuottajia mm. teollisuuden, energian ja kaupan alalla. Yhtiöt muodostavat jatkossa uuden perustettavan konsernin.

Vahva logistiikka-alan toimija
Logistikas Oy on vuonna 1997 perustettu logistiikka-alan yritys, jonka palvelukokonaisuus sisältää lähilogistiikan, sisälogistiikan ja paikallisvarastoinnin palvelutuotteet sekä logistiikan asiantuntijapalvelut. Yhtiö toimii Suomessa kuudella paikkakunnalla sekä omissa logistiikkakeskuksissa että asiakkaiden tiloissa vastaten sisälogistiikkatehtävistä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Raumalla. Vuonna 2019 Logistikas Oy:n liikevaihto oli 14,7 miljoonaa euroa.

Logistikas Hankinta Oy on perustettu vuonna 2013 ja toimii läheisessä yhteistyössä Logistikas Oy:n kanssa tarjoten kokonaisvaltaisia hankintapalveluita. Yhtiöillä on yhteiset toimitilat Raumalla. Vuonna 2019 Logistikas Hankinta Oy:n liikevaihto oli 6,1 miljoonaa euroa.

Jatkossa yhtiöt muodostavat uuden perustettavan konsernin, jonka tilintarkastamaton pro forma -liikevaihto oli 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 20,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 1,4 miljoonaa euroa. Uusi muodostuva konserni työllistää yhteensä noin 160 logistiikka-alan ammattilaista sisältäen vuokratyövoiman.

Yhtiöiden tärkeimmät talousluvut
Yhtiöiden tilintarkastamaton yhdistelty pro forma -liikevaihto, -käyttökate ja -liikevoitto kahdeksan kuukauden jaksoilta 1.1.2020-31.8.2020 ja 1.1.2019-31.8.2019 sekä tilikaudella 1.1.2019-31.12.2019 olivat seuraavat (tuhatta euroa):

1.1.2020 – 31.8.2020 1.1.2019 – 31.8.2019 1.1.2019 – 31.12.2019
Liikevaihto 13 577 13 121 20 656
EBITDA 1 364 754 1 365
EBIT 1 156 599 1 114

Yhdistelty pro forma -liikevaihto kasvoi 3,5 % ja -käyttökate sekä -liikevoitto paranivat 0,6 miljoonaa euroa kahdeksan kuukauden jaksolla 1.1.2020-31.8.2020 viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Liikevaihdon kasvua ja tulosparannusta on ajanut logistiikkapalveluliiketoiminta, joka on jatkanut viime vuosien vahvaa kasvua. Positiiviseen kehitykseen on vaikuttanut sekä myynnin kasvu nykyasiakkaille että uusasiakashankinta. Liikevaihdon kasvun myötä liiketoiminnan suhteellinen kannattavuus on parantunut.

Hankintapalveluiden liiketoiminnassa on ollut merkittäviä muutoksia kuluvana vuonna. Aiemmin hankintapalveluiden suurimpana liiketoimintana ollut yksittäinen asiakassuhde on päättynyt kevään 2020 aikana, minkä seurauksena hankintapalveluiden liikevaihto kuluvan vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana on laskenut huomattavasti edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Hankintapalveluiden liikevaihdon laskun vaikutus yhdisteltyyn pro forma -käyttökatteeseen ja -liikevoittoon on ollut suhteellisen vähäinen.

Yhtiöiden tilintarkastamattomien yhdisteltyjen pro forma -taseiden 31.8.2020, 31.8.2019 ja 31.12.2019 pääerät olivat seuraavat (tuhatta euroa):

31.8.2020 31.8.2019 31.12.2019
Aineettomat hyödykkeet 254 346 304
Aineelliset hyödykkeet 884 457 865
Pysyvät vastaavat 1 138 803 1 168
Lainasaamiset 1 547 978 1 058
Korottomat saamiset 2 827 3 253 3 843
Rahat ja pankkisaamiset 732 228 255
Lyhytaikaiset vastaavat 5 106 4 459 5 157
Vastaavaa yhteensä 6 244 5 263 6 325
Oma pääoma1) 1 366 933 1 401
Tilinpäätössiirtojen kertymä 38 0 38
Korolliset velat 2 422 1 566 1 705
Korottomat velat 2 418 2 764 3 181
Vieras pääoma 4 840 4 330 4 886
Vastattavaa yhteensä 6 244 5 263 6 325
1) Yhteenlaskettu oma pääoma

Suotuisat markkinanäkymät tukevat kasvustrategian toteuttamista
Logistiikan ulkoistusaste on vielä matalalla tasolla Suomessa. Markkina on kasvanut viime vuosien aikana arviolta selvästi BKT:n kasvua nopeammin ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan tulevina vuosina. Kysyntää kasvattaa ulkoistettujen logistiikkapalveluiden kyky tehostaa liiketoimintaa, parantaa kustannusrakenteen läpinäkyvyyttä sekä lisätä joustavuutta.

Logistikas Oy on kasvanut vahvasti viimeisten vuosien aikana ja sen asiakaskuntaan kuuluu merkittäviä toimijoita teollisuuden, energian ja kaupan alalla. Uuden konsernin tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa maantieteellisesti niin nykyisten asiakkaiden kuin uusien asiakkaiden myötä. Lisäksi strategisesti hyvä sijainti lähellä Rauman satamaa mahdollistaa hyvät logistiikkayhteydet kansainvälistä liiketoimintaa harjoittaville asiakkaille. Mahdollisuus toimia joustavasti omissa ja asiakkaiden tiloissa sekä kyky tarjota asiakkaille kattava logistiikka- ja hankintapalvelukokonaisuus luo vahvan pohjan uuden konsernin liiketoiminnan kasvattamiselle tulevina vuosina.

Orgaanisen kasvun lisäksi osana kasvustrategiaa arvioidaan mahdollisuuksia yritysjärjestelyihin. Epäorgaaninen kasvupolku nähdään kiinnostavana vaihtoehtona kiihdyttää kasvua ja laajentua maantieteellisesti uusille alueille. Toteutettava omistusjärjestely antaa uudelle konsernille laajemmat resurssit kasvustrategian jatkamiseen.

”Sievi Capital tuo meille leveämmät hartiat ja lisää osaamista yhtiöiden kasvun tueksi. On ollut innostavaa saada työstää kasvusuunnitelmaa yhdessä heidän kanssaan. Jaamme Sievi Capitalin kanssa yhteiset arvot ja vision, jotka mahdollistivat molemminpuolisen luottamuksen rakentamisen” sanoo perustaja Ari Salmi, joka jatkaa uuden konsernin osakkeenomistajana sekä hallituksen jäsenenä.

”Logistiikka-ala on erittäin mielenkiintoinen ja on hienoa päästä mukaan toteuttamaan yhtiöiden seuraavaa kasvuvaihetta yhdessä nykyisten pääosakkaiden kanssa. Uskon, että Sievi Capitalin osaaminen ja tarjoamat resurssit auttavat meitä yhdessä onnistumaan merkittävässä kasvussa ja kehityksessä tulevien vuosien aikana” painottaa Päivi Marttila, Sievi Capitalin toimitusjohtaja.

Kauppahinta, kaupan rakenne ja rahoitus
Yrityskaupan velaton kauppahinta on noin 11 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä kaupan toteutuksen yhteydessä. Täytäntöönpanon jälkeen Sievi Capitalin omistus kokonaisuudesta on 70 % ja nykyisten pääosakkaiden 30 %. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja kauppa arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kauppa toteutetaan uuden yhtiön toimesta, joka rahoittaa kaupan Sievi Capitalin ja nykyisten pääosakkaiden sijoituksilla sekä pankkilainalla. Sievi Capitalin sijoitus yhtiöön on noin 5,6 miljoonaa euroa.

Sijoitus on Sievi Capitalin sijoitusstrategian mukainen enemmistösijoitus, ja se raportoidaan jatkossa osana Sievi Capitalin pääomasijoituksia. Yrityskaupalla ei ole olennaista välitöntä vaikutusta Sievi Capitalin tulokseen tai omaan pääomaan.

Lisätietoa ostettavista yhtiöistä löytyy verkkosivuilta www.logistikas.fi.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

Alkuperäinen artikkeli