Etusivu » Vincit Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2020

Vincit Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2020

Vincit Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2020

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 29.10.2020 kello 9:30

Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2020 (tilintarkastamaton)

Liikevaihto kasvoi 7,3% ja oikaistu liikevoitto parani vertailukaudesta ollen 14,1% liikevaihdosta

Vincitin ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihto 1.1.–30.9.2020 oli 37,9 (35,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 2,6 miljoonaa euroa eli 7,3 %. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 5,3 (2,8) miljoonaa euroa eli 14,1 % (7,8 %) liikevaihdosta.

Liikevaihto vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä oli 11,1 (10,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu edellisvuoden kolmanteen vuosineljännekseen nähden oli 0,4 miljoonaa euroa eli 4,2 %. Oikaistu liikevoitto oli 2,0 (1,0) miljoonaa euroa eli 18,0 % (9,4 %) liikevaihdosta.

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 477 (470).

Tammi-syyskuu 2020:

 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 36,4 (33,3) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 5,9 (3,7) miljoonaa euroa eli 16,2 % (11,1 %) liikevaihdosta.
 • Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 1,8 (2,1) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -0,6 (-1,0) miljoonaa euroa eli -31,6 % (-46,3 %) liikevaihdosta.
 • Vincit Suomen liikevaihto oli 32,9 (30,3) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 5,1 (2,7) miljoonaa euroa eli 15,6 % (8,7 %) liikevaihdosta.
 • Vincit Californian liikevaihto oli 4,2 (4,3) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,8 (1,1) miljoonaa euroa eli 18,3 % (24,5 %) liikevaihdosta.

Heinä-syyskuu 2020:

 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 10,7 (10,1) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 2,1 (1,3) miljoonaa euroa eli 19,4 % (13,2 %) liikevaihdosta.
 • Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 0,6 (0,6) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -0,1 (-0,3) miljoonaa euroa eli -14,7 % (-56,8 %) liikevaihdosta.
 • Vincit Suomen liikevaihto oli 9,5 (9,0) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 1,8 (0,9) miljoonaa euroa eli 19,0 % (10,5 %) liikevaihdosta.
 • Vincit Californian liikevaihto oli 1,4 (1,5) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,3 (0,4) miljoonaa euroa eli 20,3 % (25,2 %) liikevaihdosta.
 • Vincit nousi Fast Company -lehden maailmanlaajuiselle Parhaat työpaikat innovaattoreille -listalle
 • Vincit California allekirjoitti syyskuussa yhteistyösopimuksen verkostoitumis- ja johtamispalveluita tarjoavan yrityksen kanssa. Sopimuksen kesto on lokakuusta 2020 kesäkuun 2021 loppuun ja sen arvo on noin miljoona euroa.
 • Vincit allekirjoitti sopimukset VincitEAM -järjestelmän toimituksista Caverion Oyj:n, HSY:n sekä Laanilan Voiman ja Alholmens Kraftin kanssa.
 • Vincitin LaaS-tuote on mukana edistämässä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toimintojen ketteröittämistä, sekä luoda uudenlaisia, tehokkaita, malleja ison organisaatiokokonaisuuden johtamiseen, seuraamiseen ja kehittämiseen

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: "Katsauskausi tarjosi monta asiaa, josta voi olla aidosti ylpeä. Elokuussa nousimme arvostetulle listalle, kun Fast Company -lehti esitteli maailman parhaat työpaikat innovaattoreille. Fast Companyn julkistama lista on merkittävä johtamisen, työkulttuurin ja merkityksellisyyden tunnustus. Vincit nousi mahtavasti listan sijalle 42 tuttujen nimien, kuten Google, Amazon, Microsoft ja Salesforce, joukkoon.

Elokuussa aloitti toden teolla myös uusi digitaaliseen liiketoimintakonsultointiin erikoistunut yksikkömme, jonka nimen päivitimme Vincit Advisorystä Vincit Now:ksi. Yksikön tehtävä on auttaa organisaatioita eteenpäin kohti parempaa huomista erityisenä painopisteenä digitaalisen transformaation suunnittelu ja käynnistäminen. Saimme houkuteltua Eka Ruolan yksikön väliaikaiseksi vetäjäksi ja hän luotsaa Vincit Now:ta vuodenvaihteeseen saakka. Odotankin innolla millaiseen lentoon Eka uuden yksikkömme saa.

Liiketoiminnallisesti kehitys jatkoi ensimmäisen vuosipuoliskon viitoittamalla positiivisvireisellä tiellä. Palveluliiketoiminnan kannattavuus säilyi hyvällä tasolla kautta linjan. Kasvu sen sijaan pysyi vaatimattomana pääosin siitä syystä, että kakkoskvartaalilla epävarmuuden noustua koronan myötä painoimme rekrytoinnin kanssa jarrua ja sen vaikutukset näkyvät edelleen. Laitoimme rekrytoinnin isommalle vaihteelle jälkeen elo-syyskuun vaihteessa ja sen myötä odotamme myös orgaanisen kasvuvauhdin kiihtyvän talvea kohti siirryttäessä.

Tuoteliiketoiminnat etenevät suunnitelmien mukaisesti. VincitEAM on kotiuttanut kauppoja jopa suunnitelmia nopeammin ja pääsimme tarkastelujaksolla kertomaan toimituksista Caverionille, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:lle, Laanilan Voimalle ja Alholmens Kraftille. Kuukausittainen toistuva lisenssitulo on noussut mainiosti ja ylittänee 100 000 euron rajapyykin nykyisellä sopimuskannalla ensi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Tarjouskantakin näyttää vahvalta, joten lisenssitulon vahvalle kasvulle ei näy esteitä.

LaaS on myös edennyt osapuilleen suunnitelmansa mukaisesti, joskin edelleen hieman koronan aiheuttaman päätöksentekoviiveen hidastamana. Katsauskaudella saatiin useita uusia hienoja asiakkuuksia LaaSille, joista mainittakoon Tampereen seudun ammattiopisto Tredu sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusote. Lisäksi järjestelmälle on saatu ensimmäiset ulkomaiset asiakkaat. Järjestelmän esittelydemoja tehtiin katsauskaudelle kymmeniä ja kiinnostus on ollut korkealla tasolla.

Vaikka koronan tuomaa epävarmuutta on edelleen ilmassa, vaikuttaa lähitulevaisuus Vincitin näkökulmasta lupaavalta. Uskomme, että digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämiseen sekä liiketoimintaympäristön nopean muutoksen vaatimaan digitransformaatioon panostetaan jatkossa entistä enemmän ja Vincit on potentiaalinen muutosmatkakumppani yhä useammalle organisaatiolle. Luottotappioriskit ja epäjatkuvuudet asiakassuhteissa eivät toistaiseksi ole nousseet merkittävästi, joten tilanne on yhtiön näkökulmasta vakaa.

Olemme pyrkineet vaikuttamaan positiivisesti yhteisöön ja edesauttamaan eri organisaatioiden selviämistä koronasta. Esimerkiksi Vincit California on lähes sadan muun it-yhtiön tavoin ollut kesän ja syksyn aikana mukana yritysvastuun hengessä tukemassa yhtiöitä, joihin COVID-19 pandemia iski pahiten tarjoamalla näille ilmaisia it-alan palveluita. Vincit California on maksutta toteuttanut mm. konkreettisia toteuttamissuunnitelmia yksittäisten yritysten digitaalisen kehityksen suunnasta ja siitä miten yritykset selviävät muuttuneessa kilpailuympäristössä. Omia palveluitaan ovat vastaavalla tavalla tarjonneet myös mm. Amazon, Facebook, Google ja Microsoft.”

Ohjeistus vuodelle 2020 (ennallaan)

Sekä vertailukelpoinen liikevaihto että oikaistu liikevoitto kasvavat edellisvuoteen nähden.

Tämä ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Luvut sulkeissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta mainita.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Alkuperäinen artikkeli