Etusivu » Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2020: Liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat myönteistä kehitystä

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2020: Liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat myönteistä kehitystä

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2020: Liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat myönteistä kehitystä

Savosolar Oyj
Liiketoimintakatsaus 26.10.2020 klo 8.45 (CET)

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2020: Liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat myönteistä kehitystä

Avainluvut heinä-syyskuussa 2020

  • Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 1,7 milj. euroa (7-9/2019: 0,1 milj. euroa).
  • Liiketulos heinä-syyskuussa (EBIT) oli -0,8 milj. euroa (-1,3 milj. euroa).
  • Heinä-syyskuun tulos oli -1,0 milj. euroa (-1,3 milj. euroa).

Avainluvut tammi-syyskuussa 2020

  • Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 3,7 milj. euroa (1-9/2019: 1,8 milj. euroa).
  • Liiketulos tammi-syyskuussa (EBIT) oli -2,6 milj. euroa (-3,6 milj. euroa).
  • Katsauskauden tulos oli -3,5 milj. euroa (-4,6 milj. euroa).

Savosolar Oyj:n toimitusjohtaja Jari Varjotie:

“Liiketoimintamme jatkoi vuoden kolmannella neljänneksellä myönteistä kehitystä Covid-19 pandemiasta huolimatta, mistä olemme hyvin tyytyväisiä. Tammi-syyskuun liikevaihtomme kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Pääsimme jatkamaan asiakasprojektien toteutuksia Keski-Euroopassa Covid-19 pandemian aiheuttamien rajoitusten kevennyttyä alkukesän jälkeen. Kolmannella vuosineljänneksellä allekirjoitimme sopimuksen aurinkolämpöjärjestelmästä Ranskan Narbonnen kaupunkiin. Järjestelmän tilaaja on sama asiakas, NewHeat SAS, jolle Savosolar toimitti aurinkolämpöjärjestelmän paperitehtaan prosessilämmitykseen Ranskan Condatiin vuonna 2019. Uusi tilaus osoittaa Savosolarin kyvyn asiakaslupauksen lunastamisessa.

Syyskuun lopun tilauskantamme oli 2,2 miljoonaa euroa (4,8 milj.euroa). Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä hyvällä tasolla. Vertailukauden tilauskantaa nosti erityisesti yhtiön toistaiseksi suurimman tilauksen Issoudunin allekirjoitus alkusyksyllä 2019.

Myyntiputkessamme olevien projektien arvo oli katsauskauden päättyessä noin 279 miljoonaa euroa, kun se kesäkuun lopussa oli noin 260 miljoonaa euroa. Siitä tarjous- ja suunnitteluvaiheessa olevia projekteja oli noin 103 miljoonan euron arvosta (kesäkuun lopussa 94). Myyntiputki sisältää yhtiön myynninohjausjärjestelmään kirjatut eri vaiheessa olevat aktiiviset projektit.

Uusiutuvan energian ja erityisesti aidosti puhtaan, päästöttömän energian kysyntä jatkaa kasvuaan ilmastonmuutoksen vastaisten toimien lisääntyessä. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan ainoastaan uusiutuvan energian tuotanto jatkoi kasvuaan alkuvuonna Covid-19 pandemiasta huolimatta. Lämmöntuotannon osuus oli yli 50 % koko maailman energiantuotannosta vuonna 2019. IEA:n mukaan tästä vain noin 10 % tuotettiin uusiutuvalla energialla. Savosolarin arvion mukaan aidosti puhtailla energian tuotantomuodoilla tuotettiin alle kolme prosenttia koko maailman lämpöenergiasta vuonna 2019.

Ilmastotoimia edelleen vauhdittaakseen Euroopan unioni on päättänyt, että sen monivuotisesta budjetista ja tuki-instrumentista koronakriisistä toipumiseen vuosille 2021-2023 eli yhteensä noin 1 800 miljardista eurosta 30 prosenttia käytetään ilmastotoimiin, vahvistamaan EU:n Green Deal -ohjelmaa.

Arviomme mukaan Covid-19 pandemia on aiheuttanut joidenkin teollisten asiakkaiden investointipäätösten viivästymistä. Pandemia ja mahdolliset uudet rajoitukset saattavat edelleen siirtää investointipäätöksiä, ja varaudumme pandemian mahdollisiin lisävaikutuksiin liiketoiminnassamme.

Tammi-syyskuun liiketuloksemme oli -2,6 miljoonaa euroa. Myös katsauskauden tulos parani ollen -1,0 miljoonaa euroa. Tulosta paransivat volyymin kasvu sekä sisäiset kehitystoimet. Jatkamme määrätietoisesti toimia myynnin kasvattamiseksi ja sisäisen tehokkuuden parantamiseksi kohti kannattavaa liiketoimintaa.

Strategiamme mukaisesti olemme jatkaneet kansainvälisen yhteistyökumppaniverkostomme rakentamista. Solmimme katsauskauden jälkeen lokakuussa saksalaisen Citrinsolar GmbH:n kanssa sopimuksen yhteistyöstä suurten aurinkolämpöjärjestelmien myynnistä ja toimituksesta Saksassa. Allekirjoitimme lokakuussa yhteistyösopimuksen tuotteidemme edustuksesta myös puolalaisen Eko Ekonin kanssa. Tavoitteenamme on ensimmäinen aurinkolämpöjärjestelmän toimitussopimus Puolaan vuoden 2021 aikana.

Aasiassa yhteistyö kiinalaisen Guangzhou Power Supply Co., Ltd. yhtiön kanssa on edennyt kevään Covid-viivästyksen jälkeen. Tavoitteena on uusiutuvaa lämpöenergiaa tuottavan järjestelmän rakentaminen Nanshassa, Guangzhoussa osana Kiina-Suomi Energiaohjelmaa. Projekti on edennyt tarjousvaiheeseen ja mikäli voitamme tarjouskilpailun, tavoitteena on, että projektin toteuttamisesta syntyy sopimus vuoden 2020 aikana.

Savosolar on vahvasti sitoutunut ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun tarjoamalla kilpailukykyisen ja laadukkaan teknologian aidosti puhtaan lämpöenergian tuotantoon suuressa mittakaavassa. Vahvuuksiamme ovat edistyksellinen keräinteknologia, vahvat referenssit ja kyky toteuttaa asiakkaan odotukset ylittäviä kokonaisjärjestelmiä. Meidät tunnetaan markkinoilla innovatiivisena ja luotettavana toimijana, joka auttaa asiakasta saavuttamaan ympäristötavoitteensa mahdollisimman kustannustehokkaasti.”


VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 7-9/
2020
7-9/
2019
Muutos
%
1-9/
2020
1-9/
2019
Muutos
%
1-12/
2019
Liikevaihto 1 659 96 1 624,2 3 702 1 776 108,5 3 415
Liikevoitto/
-tappio (EBIT)
-847 -1 252 32,3 -2 564 -3 584 28,5 -4 999
Katsauskauden voitto/tappio -969 -1 294 25,1 -3 533 -4 608 23,3 -6 760

LIIKETOIMINNAN KEHITYS TAMMI-SYYSKUUSSA 2020

Savosolarin liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 108,5 prosenttia ja oli 3,7 miljoonaa euroa (1-9/2019: 1,8 milj. euroa). Heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 1 624 prosenttia ja oli 1,7 (0,1) miljoonaa euroa.

Saksassa Fernwärme Ettenheimin aurinkolämpöjärjestelmä ja lämpövarasto otettiin käyttöön heinäkuussa, ja luovutus tapahtui katsauskauden jälkeen lokakuussa. Järjestelmän arvo on 0,8 miljoonaa euroa, ja se oli Savosolarin ensimmäinen toimitus Saksassa. Kyotherm Solarille Ranskan Issouduniin toimitettavan aurinkolämpöjärjestelmän luovutuksen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Myös aurinkolämpöjärjestelmä Creutzwaldissa Ranskassa luovutetaan asiakkaalle vuoden 2020 aikana.

Savosolarin vuoden 2020 tammi-syyskuun liiketulos (EBIT) oli -2,6 (-3,6) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun tulos oli -3,5 (-4,6) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli -0,8 (-1,3) miljoonaa euroa ja tulos -1,0 (-1,3) miljoonaa euroa.

Myönteiseen tuloskehitykseen vaikuttivat myynnin kasvu sekä kehitystoimet sisäisen tehokkuuden tehostamiseksi ja henkilökuluista muodostuneet säästöt. Covid-19 pandemian takia yhtiö lomautti yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen 22 henkilöä osa- tai kokoaikaisesti huhti-kesäkuussa. Tämän lisäksi syyskuussa päätettiin lomauttaa 21 henkilöä korkeintaan 90 päiväksi. Savosolarin palveluksessa oli syyskuun lopussa 35 työntekijää. Kolmannella vuosineljänneksellä päätettyjen lomautusten ja johdon palkanalennusten kautta yhtiö laskee saavuttavansa noin 0,2 miljoonan euron säästöt vuoden 2020 loppuun mennessä.

Ranskalainen Sunti SAS on väittänyt Savosolarin rikkoneen yhtiöiden välisen sopimuksen yksinoikeuslauseketta ja vaatii Savosolarilta yhteensä noin 2,0 miljoonan euron vahingonkorvauksia. Osapuolten välinen ensimmäinen suullinen käsittely Montpellierin kauppatuomioistuimessa pidetään 9.11.2020. Kuten aiemmin on todettu, Savosolar katsoo Suntin väitteen sopimusrikkomuksesta ja vahingonkorvausvaatimuksen olevan perusteettomia.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Savosolar tiedotti 14.10.2020 allekirjoittaneensa yhteistyösopimuksen tuotteidensa edustuksesta puolalaisen Eko Ekonin kanssa. Savosolar tiedotti 21.10.2020 allekirjoittaneensa yhteistyösopimuksen Citrinsolar GmbH:n kanssa suurten aurinkolämpöjärjestelmien myynnistä ja toimituksesta Saksassa.

SAVOSOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

Liite

Alkuperäinen artikkeli