Etusivu » Evlin infrastruktuurirahasto kerännyt jo yli 100 miljoonaa euroa

Evlin infrastruktuurirahasto kerännyt jo yli 100 miljoonaa euroa

Evlin infrastruktuurirahasto kerännyt jo yli 100 miljoonaa euroa

EVLI PANKKI OYJ:N LEHDISTÖTIEDOTE 26.10.2020 KLO 10.00 (EET/EEST)

Helmikuussa 2020 perustettu Evli Infrastructure Fund I Ky -vaihtoehtorahaston kolmas sulkeminen tehtiin 35 miljoonan euron kokoisena 15.10.2020. Rahaston koko on nyt 104 miljoonaa euroa. Varainkeruuta jatketaan sulkemisen jälkeen ja rahaston lopullinen sulkeminen tehdään alkuvuonna 2021. Rahaston tavoitekoko on 100-200 miljoonaa euroa.

”Infrastruktuurirahastomme on otettu todella hyvin vastaan markkinoilla ja olemme mielissämme siitä, että olemme jo ylittäneet rahaston vähimmäistavoitekoon. Uskon, että suuren kiinnostuksen taustalla on ollut sekä asiakkaiden kasvanut tarve monipuolistaa salkkujaan infrastruktuurisijoituksilla että koronaviruspandemian tuoma epävarmuus. Noteeraamaton infrastruktuuri on omaisuusluokka, johon nykyinen maailmantilanne on vaikuttanut vain vähän. Lisäksi infrakohteet tuottavat vakaata kassavirtaa, mikä on erityisen houkuttelevaa matalan koron ympäristössä”, sanoo Evlin infrastruktuurirahaston salkunhoitaja Richard Wanamo.

Evli Infrastructure Fund I Ky -vaihtoehtorahasto sijoittaa infrastruktuurikohteisiin, joihin kuuluvat muun muassa vesi- ja kaukolämpöyhtiöt, yhteiskuntaa palveleva sosiaalinen infra, tietoliikenneyhtiöt kuten televerkot ja palvelinkeskukset, tiet ja satamat, energian tuotanto- ja jakeluyhtiöt sekä uusiutuva energia. Investoinnit tehdään pääasiassa Eurooppaan, mutta myös muun muassa Yhdysvaltoihin ja muihin OECD-maihin. Rahasto toimii rahastojen rahasto -strategialla, jonka perusteella valitaan huolellisesti parhaat 7-10 infrastruktuurirahastoa sijoitussalkkuun, ja alla olevia infrakohteita salkussa tulee olemaan arviolta noin 80-120 kappaletta. Ensimmäiset sitoumukset kohderahastoihin tehtiin pian rahaston perustamisen jälkeen ja tavoitteena on tehdä kaikki sijoitussitoumukset vuosien 2020-2022 aikana. Kohderahastot puolestaan hankkivat sijoituskohteita oman sijoitusperiodinsa puitteissa, mikä kestää yleensä 3-4 vuotta.

Wanamon oma ja Evlin kokemus ovat auttaneet rahastoa menestymään. ”Salkunhoitajillamme on hyvä verkosto, paljon sijoituskokemusta ja hyvä kokonaiskuva markkinoista. Lisäksi Evlillä on vahva asiakaskunta, jonka sijoittajat ovat ammattimaisia ja asiantuntevia ja tietävät, mitä haluavat ja etsivät hyviä vaihtoehtoja. On tietenkin myös erittäin tärkeää, että tukena on Evlin kaltainen luotettava, vakiintunut ja kokenut toimija. Tämä mahdollistaa meille pääsyn parhaiten menestyneiden managereiden rahastoihin,” Evli-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja, Tero Tuominen, kommentoi.

Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kehittäminen ja myynti on keskeinen osa Evlin strategiaa. Tällä hetkellä sen vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden tuotetarjonta kattaa kiinteistöt, listaamattomat osakkeet, infrastruktuurin ja metsän, ja niihin sijoitetaan yhteensä kahdeksan rahaston voimin. Evlin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden osaaminen juontaa juurensa vuoteen 2005, jolloin Evli aloitti rahastomuotoisen kiinteistösijoittamisen ensimmäisenä Suomessa. Tänään vaihtoehtorahastojen salkunhoidossa työskentelee yhteensä 20 henkilöä, ja rahastojen yhteenlaskettu asiakasvarallisuus on noussut yli miljardiin euroon.Lisätietoja:
Tero Tuominen, toimitusjohtaja, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. 358 50 439 2867, tero.tuominen@evli.com


Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 13,6 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 9/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 83,9 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,5 prosenttia (30.9.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Suomi 2015, 2016, 2017, 2018.


Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Alkuperäinen artikkeli