Etusivu » NORDIC ID OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 7-9/2020

NORDIC ID OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 7-9/2020

NORDIC ID OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 7-9/2020

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 23.10.2020 KELLO 09.00

NORDIC ID OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 7-9/2020

Koronavirusepidemian vaikutukset näkyivät selkeästi. Heinä-syyskuun liikevaihto laski 49% vertailujaksoon nähden.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Kaikki liiketoimintakatsauksessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä-syyskuu 2020

  • Liikevaihto 1,13 (2,23) miljoonaa euroa
  • PaaS – liikevaihto 0,14 (0,10) miljoonaa euroa
  • Käyttökate -0,33 (-0,28) miljoonaa euroa
  • Liikevoitto -0,53 (-0,46) miljoonaa euroa,
  • Osakekohtainen tulos -0,25 (-0,22) euroa

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1.7.2020- 1.7.2019- 1.1.2020- 1.1.2019-
30.9.2020 30.9.2019 30.9.2020 30.9.2019
(Tilintarkastamaton) 3kk 3kk 9kk 9kk
Liikevaihto, t€ 1 130 2 225 5 032 6 869
Käyttökate (EBITDA), t€ -331 -280 -499 -523
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta -29,3% -12,6% -9,9% -7,6%
Liikevoitto, t€ -533 -458 -1 098 -991
Liikevoitto, % liikevaihdosta -47,2% -20,6% -21,8% -14,4%
Tilikauden tulos -611 -453 -1,256 -1,000
Tilikauden tulos liikevaihdosta -54,1% -20,4% -25,0% -14,6%
Osakekohtainen tulos, €* -0.25 -0.22 -0.18 -0.22
Liikevaihto, laiteliiketoiminta, t€ 904 1 781 3 859 5 740
Liikevaihto, palveluratkaisutliiketoiminta, t€ 226 443 1 173 1 129
PaaS-liikevaihto, t€ 143 95 350 220
*Osakekohtainen tulos laskettu ulkona olevien osakkeiden määrällä

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Heinä-syyskuun liikevaihto oli 1,130 MEUR (2,225) ja liikevoitto painui -533KEUR (458) tappiolle. Katsauskaudella laiteliiketoiminta laski 49% vuoden 2019 vertailukauteen nähden. Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski 49% vertailukauteen nähden.

Maailmanlaajuisen koronaviruspandemian vaikutukset näkyivät Nordic ID:n liiketoimintaympäristössä edelleen kolmannella vuosineljänneksellä. Kysyntä Nordic ID:n tuotteille jatkui heikkona, johtuen kohdeyritysten viivästyneistä hankintapäätöksistä ja heikosta investointihalukkuudesta. Tämän johdosta vertailujakson myynti jäi selkeästi koronaviruspandemiaa edeltäneeseen tasoon nähden. Heikentyneestä kysynnästä ja haastavasta rahoitustilanteesta johtuen, Nordic ID on sopeuttanut kustannustasoaan. Säästöohjelma jakautuu lyhyen- ja pitkän aikavälin säästötoimenpiteisiin. Pitkän aikavälin kustannussäästöjä on kyetty saavuttamaan leikkaamalla liiketoiminnan muita kuluja merkittävästi alkuvuoteen nähden. Lyhytaikaisia säästöjä on saavutettu henkilöstöä lomauttamalla ja irtisanomalla. Syyskuun alussa yhtiö käynnisti yhteistoimintaneuvottelut, joiden lopputuloksena yhtiön henkilöstö on joko osittain tai kokonaan lomautettuna enintään 90 päivän ajan ja yhden henkilön työsuhde on irtisanottu. Osana säästöohjelmaa markkinointi- ja myyntifunktiot yhdistettiin. Toteutetun muutoksen avulla saamme sekä kustannussäästöjä henkilöstökuluihin että synergiaetuja operatiiviseen toimintaan.

Markkinamuutoksista johtuen yhtiö on päivittänyt laitemyynnin myyntistrategiaansa. Aiemmin laiteliiketoiminnan myyntistrategia nojasi pääosin kansainvälisiin jakelijoihin ja tukkureihin. Myyntistrategiaa on toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana päivitetty siten, että pääfokus on loppuasiakkaissa sekä paikallisissa jälleenmyyjissä, jotka ovat rajapinnassa loppuasiakkaiden kanssa. Muutoksen avulla pyritään luomaan enemmän kysyntää Nordic ID:n laitteille ja palveluille sekä saavuttamaan paremman kosketuksen teknologiaa hyödyntäviin loppuasiakkaisiin.

Muutokset toimintaympäristössä ovat edellyttäneet uudenlaisten ratkaisujen kehittämistä palveluliiketoimintaan. Ennen koronaviruspandemiaa palveluliiketoiminnan pääfokusalueet olivat vaatekaupan ala ja matkailuteollisuus. Yhtiö on reagoinut tilanteeseen kehittämällä olemassa olleiden ratkaisujen rinnalle uusia palveluratkaisuja. Uudet ratkaisut palvelevat asiakkaita kohderyhmissä, joissa tarvitaan reaaliaikaista tietoa käyttöomaisuudesta kuten työkaluista, laitteista tai muusta irtaimesta omaisuudesta. Uusien käyttöalueiden asiakkuuksien toimitukset ovat alkaneet jo kolmannella vuosineljänneksellä ja odotamme niiden jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Korolliset lainat olivat katsauskauden lopussa 2,37 (2,36) miljoonaa euroa ja kassavarat 230 tuhatta euroa. Katsauskauden aikana yhtiö lyhensi lainojaan 388 tuhatta euroa. Yhtiön kassatilanne jatkuu haastavana.

Yhtiön keskeisin tavoite on myynnin kasvattaminen. Päivitetyn myyntistrategian uskotaan tuottavan tuloksia ja palveluratkaisujen käyttöalueen laajentaminen mahdollistaa uusien asiakkuuksien hankkimisen.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä oli kolmannen neljänneksen lopulla 46.

Johtoryhmässä tapahtui muutoksia; myynti- ja markkinointitoimintojen yhdistyessä markkinointi- ja viestintäjohtaja Freja Harkke jättää yhtiön 9.10.

Nordic ID:n johtoryhmän muodostavat:

Juuso Lehmuskoski (toimitusjohtaja),

Markus Anttila (operatiivinen johtaja),

Mika Karttunen (tuotekehitysjohtaja) ja

Paul Murdock (Nordic ID Inc. toimitusjohtaja).

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Vuoden 2020 tilinpäätöstiedote julkaistaan arviolta 15.3.2021.
Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2021 julkaistaan arviolta 23.4.2021.


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski, puh. 040 510 3790

Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 0400 735 835


Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nordicid.fi


Nordic ID Oyj lyhyesti:Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.- 31.12.2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi

Alkuperäinen artikkeli