Etusivu » Nokia julkisti uuden strategiansa ensimmäisen vaiheen, muutoksia toimintamalliin ja johtoryhmään 

Nokia julkisti uuden strategiansa ensimmäisen vaiheen, muutoksia toimintamalliin ja johtoryhmään 

Nokia julkisti uuden strategiansa ensimmäisen vaiheen, muutoksia toimintamalliin ja johtoryhmään

Nokia Oyj
Pörssitiedote
29.10.2020 klo 8.00

Nokia julkisti uuden strategiansa ensimmäisen vaiheen, muutoksia toimintamalliin ja johtoryhmään

Nokian uusi strategia julkistetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on tänään, kun Nokia julkistaa uuden, 1.1.2021 voimaan astuvan toimintamallin, joka auttaa yhtiötä vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin sekä käynnissä olevaan markkinamuutokseen.

 • Neljä tulosvastuullista liiketoimintaryhmää, jotka vastaavat aiempaa paremmin asiakkaiden ostokäyttäytymistä.
 • Uudet liiketoimintaryhmät ovat Mobile Networks, IP and Fixed Networks, Cloud and Network Services ja Nokia Technologies.
 • Perustettava Customer Experience -yksikkö vahvistaa asiakassuhteita läpi liiketoimintojen.
 • Toimintamalli parantaa tulosvastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä, yksinkertaistaa rakennetta sekä parantaa kustannustehokkuutta.
 • Uusi toimintamalli astuu voimaan 1.1.2021.
 • Nokia julkistaa uuden strategiansa kolmessa vaiheessa: lisätietoa strategiasta julkaistaan 16.12.2020 ja Pääomamarkkinapäivä-tapahtumassa 18.3.2021.

Espoo – Nokia on tänään julkistanut periaatteet, jotka ohjaavat sen strategiatyötä sekä uuden toimintamallin, joka astuu voimaan 1.1.2021.

“Koko toimialamme käy läpi merkittävää muutosta. Teollisuusautomaation ja digitalisaation myötä kysyntä suorituskykyisille verkoille, avoimille rajapinnoille, virtualisaatiolle ja pilvinatiiveille ohjelmistoille tulee kasvamaan. Tämä mullistaa tapamme suunnitella, asentaa, operoida ja myydä tuotteitamme ja ratkaisujamme”, sanoi Pekka Lundmark, Nokian toimitusjohtaja.

”Tavoitteenamme on luoda Nokialle strategia, jonka kautta pystymme hyödyntämään markkinoiden käynnissä olevan muutoksen, parantamaan suorituskykyämme sekä luomaan arvoa osakkeenomistajille pitkällä tähtäimellä."

Tähänastisen strategiatyön keskeiset johtopäätökset ovat seuraavat: Ensinnäkin, Nokian päätavoitteena tulee olla teknologiajohtajuus. Toiseksi, nykyinen asiakaskuntamme, johon kuuluu teleoperaattoreita, yrityksiä sekä internettoimijoita, tarjoaa hyviä mahdollisuuksia arvonluontiin myös tulevaisuudessa. Kolmanneksi, pidemmällä aikavälillä näemme merkittäviä mahdollisuuksia asiakkaidemme siirtyessä kohti ”network-as-a-service” -verkkopalveluratkaisuja. Neljänneksi, siirrymme nykyisestä ”end-to-end” -mallista lähestymistapaan, jossa jokaisella liiketoimintaryhmällä on selkeä rooli tulevassa strategiassamme.

Tänään julkistetut neljä liiketoimintaryhmää ovat osa uutta toimintamallia, jossa jokaisella liiketoimintaryhmällä on selkeä tulosvastuu ja niiden tavoitteena on markkinajohtajuus omilla toiminta-alueillaan. Sijoitetun pääoman tuotto on keskeinen mittari tulosten arvioinnissa.
”Aiempaa yksinkertaisempi rakenne tekee meistä asiakaslähtöisemmän ja parantaa tulosvastuullisuutta ja kustannustehokkuutta. Osana uutta strategiaa tulemme pohtimaan tarkasti mihin investoimme. Tavoittelemme teknologiajohtajuutta ja kohdennamme investoinnit niihin segmentteihin, joissa aiomme kilpailla”, Lundmark jatkoi.

Uudet liiketoimintaryhmät ovat:

 • Mobile Networks, johon kuuluu mobiiliverkkojen tuotevalikoima sekä verkkojen käyttöönotto-, huolto- ja asiakaspalvelut sekä verkonhallintaohjelmistot. Tämä liiketoimintaryhmä tarjoaa mobiiliverkoista kiinnostuneille asiakkaille täyden valikoiman tuotteita, palveluita sekä niihin liittyviä ohjelmistoja. Se tähtää johtajuuteen keskeisissä teknologioissa, kuten 5G:ssä, ORAN:issa ja VRAN:issa. Liiketoimintaryhmän liikevaihto neljän viimeisen vuosineljänneksen ajalta on yhteensä noin 10 miljardia euroa. Mobile Networksin johtajaksi on nimitetty Tommi Uitto.
 • IP and Fixed Networks, joka sisältää nykyiset IP Routing-, Optical Networks- sekä Fixed Networks -liiketoimintamme ja Alcatel Submarine Networks -liiketoiminnan, joka raportoidaan tällä hetkellä konsernin yhteisten toimintojen alla. Tämä liiketoimintaryhmä vastaa asiakkaiden jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin suuremmasta kapasiteetista, luotettavammista ja nopeammista verkoista ja alhaisemmista kustannuksista. Liiketoimintaryhmän liikevaihto neljän viimeisen vuosineljänneksen ajalta on yhteensä noin seitsemän miljardia euroa. IP and Fixed Networks -liiketoimintaryhmän johtajaksi on nimitetty Federico Guillén.
 • Cloud and Network Services, joka sisältää olemassa olevan Nokia Software -liiketoimintamme (pois lukien verkkojen hallinnointi), Nokian Enterprise -liiketoiminnan, runkoverkot kattaen sekä ääni- että pakettivälitteiset ratkaisumme ja nykyisen Global Services -liiketoimintamme verkonhallintapalvelut. Tämä liiketoimintaryhmä tulee myös toimimaan joidenkin tuotteidemme jakelukanavana yritysasiakkaille. Se tähtää kasvuun hyödyntämällä markkinamuutosta kohti pilvipohjaisia ”network as a service” -verkkopalveluratkaisuja ja ohjelmistovetoista arvonluontia. Liiketoimintaryhmän liikevaihto neljän viimeisen vuosineljänneksen ajalta on yhteensä noin kolme miljardia euroa. Cloud and Network Services -liiketoimintaryhmän johtajaksi on nimitetty Raghav Sahgal.
 • Nokia Technologies liiketoimintaryhmä säilyy pääosin ennallaan. Liiketoimintaryhmän liikevaihto neljän viimeisen vuosineljänneksen ajalta on yhteensä noin 1,4 miljardia euroa. Liiketoimintaryhmän johtajana jatkaa Jenni Lukander.

Neljän liiketoimintaryhmän lisäksi uuteen toimintamalliin kuuluu Customer Experience -yksikkö, joka vastaa yhtenäisestä asiakasrajapinnasta sekä edustaa asiakkaiden ääntä läpi liiketoimintojen. Customer Experience -yksikköön kuuluvat asiakastiimit, alue- ja maakohtainen johto sekä markkinointi. Yksikön johtajaksi on nimitetty Ricky Corker.

“Uusien liiketoimintaryhmiemme ansiosta välimatka asiakkaiden ja tuotekehityksen välillä lyhenee. Customer Experience -yksikkömme syventää entisestään asiakassuhteitamme. Meillä on jo nyt ensiluokkaiset asiakastiimit, ja aiomme säilyttää tämän vahvuutenamme myös jatkossa”, sanoi Lundmark.

Liiketoimintaryhmiä ja Customer Experience -yksikköä tukee neljä keskeistä yksikköä:

 • Finance, jota johtaa talous- ja rahoitusjohtaja Marco Wirén. Talousyksikkö sisältää myös läpi organisaation jaetut palvelut.
 • Legal and Compliance, jota johtaa lakiasiainjohtaja Nassib Abou-Khalil.
 • People, jota johtaa henkilöstöjohtaja Stephanie Werner-Dietz. Yksikkö kattaa henkilöstöhallinnon, toimintamallin hallinnoinnin sekä kiinteistötoiminnot.
 • Strategy and Technology, joka kattaa strategisen suunnittelun, pitkän aikavälin tuotekehityksen mukaan luettuna Nokia Bell Labs sekä Nokian oman IT:n ja digitalisaation. Tämän yksikön johtaja tullaan ilmoittamaan myöhemmin.

Uusi toimintamalli ja nimitykset astuvat voimaan 1.1.2021, minkä jälkeen Nokian johtoryhmä koostuu yllä mainituista johtajista toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin johtamana. Liiketoimintaryhmien johtajat aloittavat liiketoimintasuunnitelmien laatimisen yksiköilleen välittömästi.

Nokia julkaisee lisätietoa strategiasta, markkinanäkymistä ja uusista liiketoimintaryhmistä 16.12.2020. Lisäksi Nokia suunnittelee järjestävänsä Pääomamarkkinapäivä-tapahtuman 18.3.2021, jossa julkaistaan laaja katsaus uusiin liiketoimintaryhmiin, keskittyen strategiaan, tavoitteisiin sekä operatiivisiin suunnitelmiin. Nokia mukauttaa ulkoista raportointimalliaan uutta toimintamallia vastaavaksi auttaakseen sijoittajia arvioimaan eri liiketoimintojen arvoa.

Nokian sijoittajapuhelu järjestetään 29.10.2020 kello 15.00. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/financials. Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1 412 717 9224.

Huomioitavaa: Tiedotteessa viitatut ehdotetut organisaatiomuutokset voivat vaatia työntekijöiden edustajien konsultointia tietyissä maissa ja täten muutokset eivät ole tältä osin lopullisia ennen kuin konsultaatiomenettelyt on saatu päätökseen.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, mediasuhdejohtaja

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 80 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokialla on toimialan ainoa maailmanlaajuisesti saatavilla oleva kokonaisvaltainen valikoima verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia. Innovaatioidemme ja palkitun Nokia Bell Labsin johdolla olemme 5G-verkkojen kehityksen ja käyttöönoton kärjessä.

Radioverkkojemme avulla viestintäpalveluja tarjoavat asiakkaamme palvelevat yli 6,4 miljardia liittymää, ja yritysasiakkaamme ovat ottaneet käyttöön yli 1 300 teollisuuden verkkoa ympäri maailmaa. Sitoutuen korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin muutamme ihmisten tavan elää, työskennellä ja viestiä. Seuraa meitä verkkosivuillamme www.nokia.com ja Twitterissä @nokia.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme, kasvun hallintaan ja liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n vaikutus ja vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja osinkoihin, sisältäen niiden ajoituksen ja laadulliset ja määrälliset rajat; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, rahavirtaa, tulosta, saatavien ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä, tuotekustannusten alentumista ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat, kaupallisen johtamisen parannukset ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset koskien markkinoillamme tapahtuvaa kilpailua, markkinoiden kehittymistä, yleistä taloudellista tilannetta ja rakenteellisia ja oikeudellisia muutoksia maailmanlaajuisesti sekä kansallisilla että alueellisilla markkinoilla, kuten Kiinassa; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille, kykymme hyötyä siitä ja siihen liittyvät investointitarpeet; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien nykyinen kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tukitoimintojen kulujen alentamiseen, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin T&K kuluihin uusien ohjelmistojen ja muiden tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G, ReefShark ja lisääntynyt digitalisaatio; M) odotukset liittyen asiakkaidemme tulevaisuuden toimintaan, mukaan lukien käyttöomaisuusinvestointien rajoitteisiin ja kykyymme vastata asiakkaiden odotuksiin ja säilyttää asiakkuudet; N) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", ”odotukset”, ”toimittaa”, ”ylläpitää”, ”vahvistaa”, "tavoitella", "arvioida", "suunnitella", "aikoa", ”oletus”, "keskittyä", "jatkaa", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet, yleinen kansanterveydellinen tilanne (mukaan lukien sen vaikutus toimitusketjuumme) ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme hyötyä siitä menestyksekkäästi; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti olemassa oleviin ja uusiin korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, sekä asiakkaisiimme vaikuttavat ulkoiset tapahtumat mukaan lukien fuusiot ja yrityskaupat ja mahdollisuus että asiakkaamme tekevät tilauksia kilpailijoiltamme; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti, odotukset ja ajoitus liikevaihtomme kirjaamisessa ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset, sekä asiakkaidemme tietoturvaan liittyvät huolet; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissamme sekä tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien mahdollisten osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit; 32) COVID-19 -viruksen vaikutuksen suuruus ja kesto maailmantalouteen ja rahoitusmarkkinoihin sekä asiakkaisiimme, tuotantoketjuumme, tuotekehitykseemme, palvelutarjontaamme, muuhun toimintaamme ja rahoitus-, vero-, eläke- ja muihin omaisuuseriimme, ja pandemiaa seuraavan taloudellisen elpymisen muoto sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 5.3.2020 julkaisemassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa vuosikertomuksessa (Form 20-F) otsikon "Operating and financial review and prospects – Risk factors" alla, täydennettynä 30.4.2020 julkaistulla tiedotteella (Form 6-K) otsikon ”Risk Factors” alla, sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Alkuperäinen artikkeli