Etusivu » F-Securen osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2020

F-Securen osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2020

F-Securen osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2020

F-Secure Oyj, osavuosikatsaus, 29.10.2020, klo 08.00

F-Securen osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2020

Kannattavuus vahvistui edelleen, liikevaihto säilyi viime vuoden tasolla

Keskeiset tapahtumat heinä-syyskuussa (Q3)

 • Liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 54,5 miljoonaa euroa (53,8 milj. eur)
 • Liikevaihto yritystietoturvasta laski 3% ja oli 29,5 miljoonaa euroa (30,3 milj.eur)
 • Liikevaihto kuluttajatietoturvasta kasvoi 7%, ja oli 25,0 miljoonaa euroa (23,4 milj.eur)
 • Oikaistu käyttökate oli 11,0 miljoonaa euroa (6,8 milj.eur) ja 20,2% liikevaihdosta (12,7%)
 • Liikevoitto oli 6,9 miljoonaa euroa (2,5 milj.eur) ja 12,7% liikevaihdosta (4,7%)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,01)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 7,9 miljoonaa euroa (3,7 milj.eur)
 • F-Secure antoi uudet taloudelliset näkymät vuodelle 2020 15. lokakuuta 2020

Keskeiset tapahtumat tammi-syyskuussa

 • Liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 162,3 miljoonaa euroa (161,2 milj.eur)
 • Liikevaihto yritystietoturvasta pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 88,1 miljoonaa euroa (89,8 milj.eur)
 • Liikevaihto kuluttajatietoturvasta nousi 4% ja oli 74,2 miljoonaa euroa (71,4 milj.eur)
 • Oikaistu käyttökate oli 28,4 miljoonaa euroa (16,6 milj.eur) ja 17,5% liikevaihdosta (10,3%)
 • Liikevoitto oli 16,5 miljoonaa euroa (6,4 milj.eur) ja 10,2% liikevaihdosta (4,0%)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,02 eur)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 28,9 miljoonaa euroa (10,3 milj.eur)
 • F-Secure antoi uudet taloudelliset näkymät vuodelle 2020 15. lokakuuta 2020

Vuonna 2020 ei ole vertailukelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia laadintaperiaatteissa.

Tämän katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita.

Näkymät

F-Secure julkaisi taloudelliset näkymät vuodelle 2020 15. lokakuuta 2020

F-Securen taloudelliset näkymät vuodelle 2020

 • Yritystietoturvatuotteiden liikevaihdon odotetaan kasvavan verrattuna vuoteen 2019
 • Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihdon odotetaan laskevan verrattuna vuoteen 2019
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihdon odotetaan kasvavan verrattuna vuoteen 2019
 • Oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan yli 33 miljoonaa euroa

TOIMITUSJOHTAJA SAMU KONTTINEN

F-Securen liikevaihto pysyi kolmannella neljänneksellä viime vuoden tasolla ja oli 54,5 miljoonaa euroa. Skaalautuvat tuoteliiketoimintamme kasvoivat, kun taas kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski viime vuoteen verrattuna. COVID-19-pandemia pienensi aktiviteettitasoja, mikä auttoi 20% käyttökatemarginaalin saavuttamisessa.

Hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (MDR) kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä, kun voitimme Euroopassa useita uusia sopimuksia terveydenhuollon, median ja puolustusteollisuuden toimialoilla. MDR-tilausten vahva uusimisaste on osoitus hallinnoitujen tietoturvapalveluidemme lisäarvosta, joka auttaa asiakkaitamme tehostamaan tietoturvansa kestävyyttä ja tietotekniikan turvallisuuskäytäntöjä sen lisäksi, että vastaamme tietoturvahyökkäysten havainnoinnista ja vastatoimista. COVID-19-pandemia vaikutti kolmannella neljänneksellä edelleen kielteisesti hallinnoitujen tietoturvapalvelujen kasvuun myyntisyklien pitkittyessä.

Päätelaitteiden tietoturvaliiketoiminta jatkoi hienoista kasvua lopetettujen tuotteiden vaikutus pois lukien. Olen tyytyväinen, että onnistumisia uusmyynnissä tapahtuu kaikilla päämarkkina-alueillamme Euroopassa ja Japanissa. Uusmyynnin vahvan kasvun taustalla ovat päätelaitesuojauksen kokonaisratkaisun onnistunut myynti sekä uudet asiakkuudet Cloud Protection -tuotteille, kuten esimerkiksi julkistettu sopimus Yahoo! JAPANin kanssa. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen toimintaamme kanavakumppaniemme kanssa, minkä seurauksena uusien tilausten määrä on kasvanut selvästi liikevaihtoa nopeammin kolmen viimeisen neljänneksen ajan.

COVID-19-pandemia vaikutti edelleen konsultointiliiketoimintaamme kielteisesti ja aiheutti liikevaihdon laskun viime vuodesta. Liikevaihdossa oli edelleen merkittäviä alueellisia eroja, mutta kaiken kaikkiaan tilanne vaikuttaa kohentuneen viime keväästä asiakkaiden tottuessa uusiin etätyöskentelytapoihin. Pandemia varjostaa edelleen konsultointiliiketoiminnan ennustettavuutta lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä markkina on houkutteleva kannattavan kasvun saavuttamiseksi.

Kuluttajatietoturva kasvoi viime vuodesta sekä operaattorikanavassa että suoramyynnissä. Kasvu juontuu keskeisistä SAFE- ja TOTAL-ratkaisuistamme sekä uusista sopimuksista Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Olemme voittaneet operaattorisopimuksia F-Secure SENSE ja F-Secure ID PROTECTION -tuotteille perinteisen päätelaitesuojauksen lisäksi, mikä tarjoaa kasvupotentiaalia pitkällä aikavälillä. Liikevaihdon raportoitu seitsemän prosentin kasvu sisältää kertaluontoisista eristä johtuvan hienoisen positiivisen vaikutuksen.

Kolmannen neljänneksen myötä päättyy osaltani myös yksi aikakausi, kun luovutan F-Securen toimitusjohtajuuden seuraajalleni. Olen ylpeä voidessani jättää jälkeeni hienon yhtiön, joka on muuntautunut päätelaitetietoturvatoimittajasta yhtiöksi, jolla on laaja valikoima tietoturvatuotteita ja -palveluita. Kehityksen ansiosta yhtiö suojaa tänä päivänä kuluttaja- ja yritysasiakkaitamme paremmin kuin koskaan ennen. Lopuksi haluan kiittää koko henkilöstöämme kuluneen 15 vuoden ajalta, jonka olen ollut osa F-Securea.

Taloudellinen kehitys

milj. eur 7-9/2020 7-9/2019 Muutos % 1-9/2020 1-9/2019 Muutos % 1-12/2019
Liikevaihto 54,5 53,8 1 % 162,3 161,2 1 % 217,3
Kuluttajatietoturvatuotteet 25,0 23,4 7 % 74,2 71,4 4 % 94,8
Yritystietoturva 29,5 30,3 -3 % 88,1 89,8 -2 % 122,5
tuotteet 18,5 18,4 1 % 55,5 54,2 2 % 72,5
konsultointi 10,9 11,9 -8 % 32,6 35,6 -9 % 50,0
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -11,8 -12,6 -6 % -35,8 -37,7 -5 % -50,5
Bruttokate 42,7 41,2 4 % 126,5 123,6 2 % 166,8
Liiketoiminnan muut tuotot1) 0,4 0,4 -12 % 1,7 1,1 50 % 1,5
Liiketoiminnan muut kulut 1) -32,0 -34,8 -8 % -99,6 -108,0 -8 % -145,1
myynti ja markkinointi -20,9 -23,3 -10 % -64,7 -73,9 -12 % -99,4
tutkimus ja tuotekehitys -8,0 -8,1 -2 % -25,5 -24,6 4 % -33,2
hallinto -3,1 -3,3 -5 % -9,3 -9,5 -2 % -12,4
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2) 11,0 6,8 62 % 28,4 16,6 71 % 23,2
% liikevaihdosta 20,2 % 12,7 % 17,5 % 10,3 % 10,7 %
Oikaisut liiketoiminnan muissa tuotoissa 9,1 12,5
Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut 0,4 -4,6
Käyttökate 11,0 6,8 62 % 28,8 25,7 12 % 31,1
% liikevaihdosta 20,2 % 12,7 % 17,8 % 16,0 % 14,3 %
Poistot -3,1 -3,5 -11 % -9,6 -11,0 -13 % -13,6
Arvonalentumiset -0,3 -0,3 -6,0 -95% -6,3
Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,7 -0,9 -15 % -2,4 -2,3 5 % -4,1
Liikevoitto 6,9 2,5 177 % 16,5 6,4 160 % 7,2
% liikevaihdosta 12,7 % 4,7 % 10,2 % 4,0 % 3,3 %
Oikaistu liikevoitto 2) 7,7 3,4 126 % 18,6 6,5 186 % 9,6
% liikevaihdosta 14,0 % 6,3 % 11,4 % 4,0 % 4,4 %
Tulos per osake (EUR) 3) 0,03 0,01 494 % 0,06 0,02 255 % 0,02
Saadut ennakot 72,0 70,2 3 % 73,9
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 7,9 3,7 112 % 28,9 10,3 180 % 19,0
Rahavarat ja käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat 42,8 24,9 72 % 25,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 24,2 % 10,6 % 128 % 20,3 % 8,9 % 128 % 7,8 %
Omavaraisuusaste, % 49,2 % 45,9 % 7 % 49,0 %
Velkaantumisaste, % 8,4 % 28,3 % -70 % 20,8 %
Henkilöstö kauden lopussa 1693 1727 -2 % 1696
 1. Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset
 2. Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä liittyen yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 5.
 3. Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 158 051 995 (1-9/2020)

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Samu Konttinen erosi yhtiön palveluksesta siirtyäkseen johtotehtäviin F-Securen ulkopuolelle. Juhani Hintikka nimitettiin F-Secure Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.11.2020 alkaen. Lisätietoa nimityksestä löytyy F-Securen pörssitiedotteesta 8.10.2020.

F-Secure julkaisi 15.10.2020 taloudelliset näkymät vuodelle 2020. Lisätietoa aiheesta löytyy osavuosikatsauksen näkymät-osiosta.

Webcast

F-Securen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä webcastissa, joka alkaa klo 12.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa: https://f-secure.videosync.fi/2020-q3-results. Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast -portaalissa.

Esitysmateriaalit ja tallenne webcastista tulevat saataville yhtiön verkkosivuille.

Lisätietoa

Tämä tiedote on tiivistelmä F-Secure Oyj:n osavuosikatsauksesta tammi-syyskuu 2020. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla.

Taloudellinen kalenteri

F-Secure Oyj julkaisee vuonna 2021 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

 • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 ja Vuosikertomus 2020, 10.2.2021
 • Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2021, 29.4.2021
 • Puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2021, 15.7.2021
 • Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2021, 21.10.2021

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 24.3.2021 klo 14:00. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.
Yhteystiedot

Eriikka Söderström, talousjohtaja, F-Secure
+358 40 6691844

Henri Kiili, johtaja – sijoittajasuhteet ja treasury, F-Secure
+358 40 8405450
investor-relations@f-secure.com

Liite

Alkuperäinen artikkeli