Etusivu » Valoe Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Valoe Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Valoe Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Valoe Oyj Pörssitiedote 25.9.2020 klo 13.30

Valoe Oyj on vastaanottanut alla mainitun arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksista.

Valoe on vastaanottanut Nordic Environment Finance Corporationin ilmoituksen, jonka mukaisesti sen omistamien osakkeiden määrä Valoen kaikista osakkeista on alittanut 10 prosentin rajan Valoen kokonaisosakemäärän muutoksen takia.

Nordic Environment Finance Corporationin ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %- osuus (A + B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 9,77 % 9,77 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 12,17 % 12,17 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja
äänten lukumäärä
Osakkeiden ja
äänten lukumäärä
Osakkeiden %-osuus Osakkeiden ja
äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6
ja 9:7)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6
ja 9:7)
FI0009006951 23.148.148 0 9,77 % 0 %
A YHTEENSÄ 23.148.148 0 9,77 % 0 %

Mikkelissä 25. päivänä syyskuuta 2020

Valoe Oyj
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Alkuperäinen artikkeli