Etusivu » INVESTORS HOUSE TAVOITTELEE NOUSEVIA OSINKOJA MAHDOLLISTAVAA KANNATTAVUUSKEHITYSTÄ

INVESTORS HOUSE TAVOITTELEE NOUSEVIA OSINKOJA MAHDOLLISTAVAA KANNATTAVUUSKEHITYSTÄ

INVESTORS HOUSE TAVOITTELEE NOUSEVIA OSINKOJA MAHDOLLISTAVAA KANNATTAVUUSKEHITYSTÄ

Investors House Oyj Strategia 2020-2023

Sisäpiiritieto

INVESTORS HOUSE TAVOITTELEE NOUSEVIA OSINKOJA MAHDOLLISTAVAA KANNATTAVUUSKEHITYSTÄ

Investors House käynnisti Q2 2020 strategiaprosessin ja julkaisee nyt sen tulokset.

Strategian perustus valettu edellisellä kaudella

Edellisellä kaudella 2015-2019 Investors House

  • suoritti kokoamistyön, jolla se sai haltuunsa kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjun
  • yhtiö oli Nasdaq Helsinki päälistan nopeiten kasvava yhtiö
  • yhtiön osakekohtainen osinko kasvoi viiden peräkkäisen vuoden ajan
  • yhtiö onnistui tavoitteessa tuottaa yli 10 %:n vuotuista kokonaistuottoa osakkeenomistajille neljänä vuotena viidestä

Kaikki edelliskaudella tehty työ on perustana seuraavan kauden 2020-2023 strategialle ja tavoitteille.

Strategiset tavoitteet 2020-2023

Keskeisenä tavoitteena vuosina 2020-2023 on sellainen kannattavuuskehitys, joka mahdollistaa osakekohtaisen osingon kasvun jatkossakin. Tavoite jatkaa yhtiön pitkään korostamaa omistaja-arvoon keskittynyttä tavoiteasetantaa.

Tavoitteen keskiössä ovat ennustettavat tuotot, vahva omavaraisuus sekä kustannustehokas toimintamalli.

Yhtiö allokoi jatkuvasti pääomaansa ja kohdentaa toimintojaan siten, että tuottojakauma muodostuu ennustettavista jatkuvista tuotoista (60-100%) sekä tulosta lisäävistä hanketuotoista (0-40 %).

Jatkuvat tuotot yhdessä vähintään 45 %:n omavaraisuusasteen kanssa luovat yhtiölle ennustettavan ja vakaan pohjan.

Investors Housen uudistettua strategiaa kutsutaan Kiinteistökumppani -strategiaksi. Yhtiö toimii aktiivisesti sekä kiinteistösijoittamisen että –rahoittamisen koko arvoketjuissa eli taseen molemmin puolin. Keskiössä on omistaja-arvon tuottaminen luomalla innovatiivisia kahden markkinan ratkaisuja.

Yhtiö luo ja ylläpitää kumppanuuksia voidakseen yhdistää osaamisia ja luoda omistaja-arvoa. Pitkäaikainen kumppanuus sellaisten tahojen kanssa, joiden osaaminen ja intressit täydentävät toisiaan, on yhtiölle strategisen tason asia.

Strategian julkistaminen ja lisätiedot

Strategian julkistustilaisuus pidetään 28.9.2020 klo 13 yhtiön toimistolla Helsingissä. Tilaisuus on seurattavissa ja myöhemmin tallenteena katsottavissa Inderestv:n kautta osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/investors-housen-paaomamarkkinapaiva-2892020

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669. Kaikki esitykset ovat tilaisuuden jälkeen saatavilla yhtiön kotisivuilla www.investorshouse.fi.

Helsinki 28.9.2020

Investors House Oyj

Liite:

– Investors House Oyj strategia 2020-2023

Liite

Alkuperäinen artikkeli