Etusivu » Evli Pankki Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Evli Pankki Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Evli Pankki Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.9.2020 KLO 15.00 (EST/EEST)

Evli Pankki Oyj (Y-tunnus 0533755-0) on saanut Oy Scripo Ab:lta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Oy Scripo Ab:n ääniosuus Evli Pankki Oyj:n kaikkien äänten lukumäärästä on ylittänyt 11.9.2020 kaksikymmentäviisi (25) prosenttia. Liputusraja ylittyi Evli Pankki Oyj:n osakkeiden kokonaismäärän ja äänimäärän 11.9.2020 tehdyn muutoksen myötä.

Evli Pankki Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 24.109.420 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 14.640.264 ja B-sarjan osakkeita 9.469.156 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen. Evli Pankki Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 302.274.436 ääntä.

Oy Scripo Ab:n ilmoituksen mukaan sen omistusosuus osakelajikohtaisesti Evli Pankki Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on yhteensä:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B)
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 19,72 % osakkeista ja 25,48 % äänistä 19,72 % osakkeista ja 25,48 % äänistä 24.109.420 osaketta ja 302.274.436 ääntä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 19,89 % osakkeista ja 24,19 % äänistä 19,89 % osakkeista ja 24,19 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000170915 (Evlin B-sarjan osake) 950.820 osakkeita ja 950.820 ääntä 10,04 % osakkeista ja 10,04 % äänistä
FI0009015630 (Evlin A-sarjan osake) 3.803.280 osakkeita ja 76.065.600 ääntä 25,98 % osakkeista ja 25,98 % äänistä
YHTEENSÄ 4.754.100 osaketta ja 77.016.420 ääntä 19,72 % osakkeista ja 25,48 % äänistä

EVLI PANKKI OYJ

Juho Mikola
Talousjohtaja


Lisätietoja:
Mikaela Herrala, Johtaja, markkinointi-, viestintä- ja sijoittajasuhteet, Evli Pankki Oyj, p. +358 50 5445740, mikaela.herrala@evli.com


Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 12,9 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 71,8 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,3 prosenttia (30.6.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.


Jakelu
: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Alkuperäinen artikkeli