Etusivu » Sievi Capital Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Tulos palasi toisella neljänneksellä voitolliseksi, Indoor Groupin kehitys vahvaa

Sievi Capital Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Tulos palasi toisella neljänneksellä voitolliseksi, Indoor Groupin kehitys vahvaa

Sievi Capital Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Tulos palasi toisella neljänneksellä voitolliseksi, Indoor Groupin kehitys vahvaa

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 25.8.2020 klo 9.00

Sievi Capital Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Tulos palasi toisella neljänneksellä voitolliseksi, Indoor Groupin kehitys vahvaa

Tämä on tiivistelmä vuoden 2020 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.

Huhti-kesäkuu 2020

  • Tilikauden tulos oli 1,6 (1,5) milj. euroa
  • Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli 0,03 (0,03) euroa

Tammi-kesäkuu 2020

  • Tilikauden tulos oli -2,1 (3,4) milj. euroa
  • Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,04 (0,06) euroa
  • Substanssiarvo / osake katsauskauden lopussa oli 1,13 (1,19) euroa
  • Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli 10,9 (14,1) prosenttia
  • Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli -18,8 (7,6) prosenttia
  • Sievi Capital sijoitti Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n muodostamaan kokonaisuuteen
  • Sievi Capital maksoi osakkeenomistajilleen osinkoja yhteensä 0,19 euroa osakkeelta

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. Puolivuosikatsauksessa esitettäviä tietoja ei ole tilintarkastettu.

Toimitusjohtaja Päivi Marttila:

”Koronaviruspandemia on vaikuttanut Sievi Capitaliin kohdeyhtiöidemme kautta. Pandemia ja viruksen leviämisen rajoittamiseksi tehdyt toimenpiteet ovat heikentäneet yleisiä taloudellisia näkymiä ja lisänneet talouden epävarmuutta, jolla on ollut pääosin negatiivisia vaikutuksia kohdeyhtiöidemme liiketoimintaan ja sijoitustemme käypiin arvoihin. Pääomasijoitusten laskennallinen arvonmuutos ja Sievi Capitalin tulos tammi-kesäkuussa olivat negatiivisia, mutta toisella neljänneksellä tuloksemme palasi takaisin voitolliseksi Indoor Groupin vahvan kehityksen ajamana. Olemme erittäin tyytyväisiä Indoor Groupin suoriutumiseen tässä haastavassa markkinaympäristössä.

Kohdeyhtiömme ovat reagoineet aktiivisin toimenpitein muuttuvaan markkinaympäristöön ja toimillaan pienentäneet negatiivisten markkinamuutosten vaikutuksia. Indoor Group, jonka kysyntä heikkeni maaliskuussa merkittävästi, onnistui nopeilla sopeutustoimillaan ja verkkomyynnin kasvattamisella rajaamaan heikon markkinan vaikutuksia yhtiön tulokseen kevään vaikeina aikoina sekä reagoimaan nopeasti, kun kysyntä alkoi elpyä kevään lopulla. KH-Koneet Group jatkoi markkinatilanteen muutoksesta huolimatta strategiansa määrätietoista toteuttamista laajentamalla liiketoimintaansa Ruotsissa yritysostolla ja uudella edustuksella. Nordic Rescue Group otti ensimmäisiä askeliaan uutena konsernina ja rakensi pohjaa tulevalle kasvulle uusien rekrytointien sekä uuden tehdashankkeen myötä. Suvanto Trucks käänsi vaikeassa markkinatilanteessa tuloksensa takaisin voitolliseksi heikon viime vuoden jälkipuoliskon jälkeen.

Yrityskauppamarkkinat hiljenivät selvästi keväällä, mutta koronaviruspandemiaan liittyvien rajoitustoimien vähentämisen jälkeen useita uusia keskusteluja potentiaalisten sijoituskohteiden kanssa on käynnistetty. Uskomme yrityskauppamarkkinan elpymisen jatkuvan loppuvuonna. Sievi Capitalin vahva taloudellinen asema mahdollistaa uusien sijoitusten tekemisen tilaisuuksien avautuessa. Strategiamme mukaisesti pyrimme löytämään uusia sijoituskohteita, mutta teemme sijoituksia vain tarkkaan valittuihin kohteisiin kattavien selvitysten jälkeen.”

Tulevaisuuden näkymät

Sievi Capital jatkaa uusien sijoitusmahdollisuuksien selvittämistä strategiansa mukaisesti. Uusia sijoituksia suunnitellaan tehtävän keskimäärin 1-2 vuodessa, mutta toteutuvien sijoitusten määrä voi vaihdella vuosittain. Nykyisten sijoituskohteiden osalta jatketaan yhtiöiden liiketoimintojen aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia sijoituskohteiden osalta tullaan jatkamaan.

Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät. Lisäksi koronaviruspandemia lisää epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

Edellä mainituista syistä johtuen Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2020 tuloskehityksestä.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti