Etusivu » Savosolar Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020: Liikevaihto ja tulos kehittyivät myönteisesti

Savosolar Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020: Liikevaihto ja tulos kehittyivät myönteisesti

Savosolar Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020: Liikevaihto ja tulos kehittyivät myönteisesti

Savosolar Oyj
Puolivuosikatsaus 27.8.2020 klo 8.30 (CEST)

Savosolar Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020: Liikevaihto ja tulos kehittyivät myönteisesti

Avainluvut tammi-kesäkuussa 2020

  • Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 2,0 milj. euroa (1-6/2019: 1,7 milj. euroa), kasvua 22 % Covid-19- pandemiasta huolimatta.
  • Liiketulos (EBIT) oli -1,7 milj. euroa (-2,3 milj. euroa).
  • Katsauskauden tulos oli -2,6 milj. euroa (-3,3 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,128 euroa (-0,007 euroa). Osakkeiden lukumäärä 30.6.2020 oli 48.332.595 (30.6.2019 osakkeiden lukumäärä oli 1.410.919.162 ja vertailukelpoinen lukumäärä 14.109.192). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli -0,128 (-0,725) euroa osakkeelta.
  • Yhtiön keräsi kesäkuussa järjestämällään merkintäoikeusannilla noin 3,5 milj. euron nettovarat käyttöpääoman vahvistamiseksi. Tilauskanta 30.6.2020 oli 2,9 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

Savosolar Oyj:n toimitusjohtaja Jari Varjotie:

”Savosolarin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa noin 22 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli noin 2,0 miljoonaa euroa. Covid-19-pandemia viivästytti toisella vuosineljänneksellä asennuksia, toimituksia ja sopimusneuvotteluita uusista projekteista. Ranskan suurimman aurinkolämpöjärjestelmän käyttöönotto Issoudunissa siirtyi viivästyksen vuoksi heinäkuusta lokakuulle. Saksan Ettenheimissa heinäkuussa käyttöönotetun aurinkolämpöjärjestelmän valmistuminen viivästyi noin kahdella kuukaudella. Toimituksessa olevan Creutzwaldin projektin luovutuksen arvioidaan siirtyvän myös noin kahdella kuukaudella. Tarjous- ja sopimusneuvotteluiden ja siten uusien toimitusten siirtyminen viivästytti paitsi liikevaihdon kasvua, myös tilauskannan kertymistä. Tilauskanta oli tästä huolimatta katsauskauden päättyessä 2,9 miljoonaa euroa, kun se vertailukauden päättyessä oli vain 0,1 miljoonaa euroa. Pandemian aiheuttamien viivästysten vuoksi jouduimme kuitenkin aloittamaan YT-menettelyn, jonka seurauksena lomautimme henkilöstöämme huhti-kesäkuussa.

Koronatilanne ja mahdolliset uudet rajoitukset eri maissa saattavat edelleen siirtää asiakkaiden investointipäätöksiä ja toimituksia suunniteltua myöhemmäksi. Pyrimme varautumaan mahdollisiin koronatilanteen lisävaikutuksiin liiketoiminnassamme.

Voitimme katsauskaudella tarjouskilpailut Ranskassa NewHeat SAS:lle Narbonnen ja Ponsin kaupunkeihin toimitettavista aurinkokaukolämpöjärjestelmistä. Narbonnen toimituksesta allekirjoitimme sopimuksen katsauskauden jälkeen elokuussa, ja Ponsin sopimusneuvottelut ovat käynnissä. Lisäksi sovimme pilottihankkeesta Cadaujacin kaupunkiin Ranskassa, ja samalla sovimme asiakkaan kanssa yksinoikeudesta neuvotella suuren kasvihuoneprojektin toimituksesta pilottihankkeen jälkeen.

Tammi-kesäkuun liiketuloksemme oli -1,7 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli -2,3 miljoonaa euroa. Covid-19:n aiheuttamista negatiivisista vaikutuksista huolimatta kannattavuutemme kehittyi myönteisesti. Kehitystoimet sisäisen tehokkuutemme parantamiseksi ovat tuoneet tulosta ja jatkamme niitä edelleen määrätietoisesti. Kasvun edelleen rahoittamiseksi järjestetty merkintäoikeusanti onnistui hyvin, ja keräsimme sillä kulujen jälkeen noin 3,5 miljoonaa euroa tukemaan kasvuamme. Anti ylimerkittiin, ja on hienoa, että osakkeenomistajat luottavat meihin ja osaamiseemme ja haluavat olla mukana kehittämässä päästötöntä uusiutuvaa energiaa.

Kilpailijakentässä tapahtui alkuvuonna merkittävä muutos, kun tanskalaisen kilpailijamme Arcon-Sunmarkin omistaja luopui aurinkolämpöjärjestelmä-liiketoiminnasta ja myi yhtiön pääosat muille toimijoille. Näen Arcon-Sunmarkin poistumisen markkinoilta ohjaavan aurinkolämpöinvestointeja taloudellisesti entistäkin elinkaaripainotteisempaan suuntaan. Uskon tämän tuovan erityisesti Savosolarille entistä parempia mahdollisuuksia markkina-aseman vahvistamiseen, sillä tehokkaat ja laadukkaat aurinkolämpökeräimemme on alunperinkin suunniteltu optimoimaan asiakkaiden pitkän aikavälin energiantuotannon kilpailukykyä.

Savosolar on vahvasti mukana ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Aurinkolämmöllä tuotetaan päästötöntä uusiutuvaa energiaa, jonka suosio kasvaa sekä teollisuuden prosessilämmityksessä että kaukolämmön tuotannossa. Kannustimina toimivat sekä ympäristövaikutukset että aurinkolämmön kilpailukyvyn parantuminen volyymin noustessa.

Vahvuuksiamme ovat edistyksellinen keräinteknologia, vahvat referenssit ja kyky toteuttaa asiakkaan odotukset ylittäviä kokonaisjärjestelmiä. Meidät tunnetaan markkinoilla innovatiivisena ja luotettavana toimijana, joka auttaa asiakasta saavuttamaan ympäristötavoitteensa mahdollisimman kustannustehokkaasti.

SAVOSOLAR YHTIÖNÄ

Savosolar Oyj on suomalainen, Nasdaq First North Growth Market Swedenissä ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa listattu osakeyhtiö, joka suunnittelee ja toimittaa kaukolämmön tuottajille ja teollisuudelle suuria aurinkolämpöjärjestelmiä. Järjestelmät perustuvat Savosolarin kehittämiin erittäin tehokkaisiin aurinkolämpökeräimiin, joiden ytimenä on Savosolarin omat nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan globaalisti tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Yhtiön johdon saatavilla olevan tiedon mukaan Savosolarin keräimet ovat maailman tehokkaimpia suuria aurinkolämpökeräimiä.

Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden suurten aurinkoenergiajärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti.

Savosolarin kotipaikka ja tuotantolaitos sijaitsevat Mikkelissä, minkä lisäksi sillä on toimipiste Vantaalla ja täysin omistetut tytäryhtiöt Tanskassa ja Saksassa. Savosolar hyödyntää myynnissä lisäksi paikallisia markkinoita tuntevia yhteistyökumppaneita, joita yhtiöllä on muun muassa Kiinassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Australiassa.

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2019 tilinpäätöksen laadinnassa. Savosolar käyttää osatuloutusperiaatetta (Percentage of Completion, PoC) projektien tuloutuksessa. Osatuloutusperiaatteen mukaan pitkäaikaisissa sopimuksissa liikevaihdon ja liiketuloksen tuloutus tapahtuu projektin valmiusasteen perusteella raportointikaudella.

Vertailuluvut viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS TAMMI-KESÄKUUSSA 2020

Liikevaihto

Savosolarin liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 22 prosenttia ja oli 2,0 miljoonaa euroa (1-6/2019: 1,7 milj. euroa).

Liikevaihdon kasvu jäi odotuksista, sillä Covid-19-pandemiaan liittyvät liikkumisrajoitukset viivästyttivät projektitoimituksia Ranskassa ja Saksassa. Näiden viivästymisten vaikutus tammi-kesäkuun liikevaihtoon oli arviolta noin 1,3-1,5 miljoonaa euroa. Myös uusien projektien allekirjoitukset viivästyivät toisella vuosineljänneksellä joidenkin asiakkaiden viivästyttäessä investointipäätöksiään. Katsauskauden lopussa liikkumisrajoitukset pääosin poistuivat ja toimintamme palasi lähes normaalille tasolle.

Merkittävät toimitukset ja uudet sopimukset katsauskaudella

Aurinkolämpöjärjestelmän toimitus Kyotherm Solarille Ranskan Issouduniin on edennyt Covid-19-pandemiasta huolimatta kohtuullisesti, ja sen käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvan lokakuussa. Poikkeuksellisen kova tuuli kaatoi osan asennusta odottavista aurinkolämpökeräimistä kesäkuun alussa Issoudunin projektikentällä, mutta tapauksella ei odoteta olevan aikataulu- eikä tulosvaikutusta yhtiölle. Issoudunin aurinkolämpöjärjestelmä tulee valmistuessaan olemaan suurin järjestelmä Ranskassa ja toistaiseksi myös arvoltaan Savosolarin suurin toimitus. Järjestelmän koko on yli 14 000 neliömetriä ja toimituksen arvo Savosolarille noin 3,9 miljoonaa euroa.

Saksassa Fernwärme Ettenheimin 1 700 neliömetrin aurinkolämpöjärjestelmä ja 200 neliömetrin lämpövarasto otettiin käyttöön heinäkuussa. Järjestelmän arvo on noin 0,8 miljoonaa euroa, ja se oli Savosolarin ensimmäinen toimitus Saksassa.

Savosolar tiedotti helmikuussa allekirjoittaneensa yli 1,3 miljoonan euron sopimuksen ranskalaisen La Francaise de l’Energie (LFDE) -yhtiön tytäryrityksen kanssa aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta Creutzwaldiin Ranskaan. Järjestelmän toimitus ja rakentaminen on viivästynyt Covid-19-pandemian johdosta. Luovutuksen on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2020 aikana. LDFE:n tytäryhtiö omistaa ja operoi toimitettavaa aurinkolämpöjärjestelmää ja myy lämpöä Creutzwaldin kunnan energiapalveluyritykselle ENES Creutzwaldille. Aurinkolämmitysjärjestelmän koko on lähes 6 000 neliömetriä, ja se tuottaa yli 2 600 MWh puhdasta energiaa vuodessa. Savosolar toimittaa suurimman osan koko aurinkolämpölaitoksesta.

Savosolar Oyj kertoi huhtikuussa sopineensa noin 900 neliömetrin aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta AbSOLAR SAS:n pilottihankkeeseen Cadaujacin kaupunkiin Ranskassa. Savosolarin toimituksen arvo on noin 300 tuhatta euroa. Projekti odottaa lopullista investointitukipäätöstä Ranskassa. Savosolar allekirjoitti samalla myös yksinoikeussopimuksen AbSOLARin toisen aurinkolämpölaitoksen suunnittelusta ja toimittamisesta kasvihuoneen energiantuotantoon. Lopullinen päätös arvoltaan noin 2,5 miljoonan euron hankkeen toteuttamisesta on tarkoitus tehdä tämän vuoden lopulla. AbSOLAR SAS kehittää ja toimittaa lämmityssovelluksia teollisuus- ja asuinkäyttöön käyttäen aurinkoenergiaa ja pitkän ajan energiavarastointia.

Savosolar valittiin kesäkuussa tarjouskilpailulla neuvottelemaan sopimuksesta kahden aurinkolämpöjärjestelmän toimituksesta NewHeat SAS:lle Ranskaan. Narbonnen kaupungin aurinkolämpölaitoksen koko on noin 3 000 neliömetriä ja sen arvo Savosolarille 850 tuhatta euroa. Ponsin kaupungin kentän koko on noin 1 700 neliömetriä ja arvo Savosolarille noin 700 tuhatta euroa. Toimitusten on tarkoitus alkaa vielä vuoden 2020 aikana ja valmistua vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Savosolar on toimittanut aiemmin, vuonna 2019, NewHeatille aurinkolämpöjärjestelmän Condatiin Ranskaan paperitehtaan prosessilämmitykseen.

Aasiassa Savosolar on jatkanut yhteistyötä kiinalaisen Jiangsu Holly Environmental Technology Industrial Co. Ltd:n kanssa Savosolarin tuotteiden käyttämisestä Jiangsu Hollyn toimittamissa aurinkolämpöjärjestelmissä. Myös yhteistyö kiinalaisen Guangzhou Power Supply Co., Ltd. yhtiön kanssa on edennyt alkuvuoden Covid-19-viivästyksen jälkeen suunnitellusti. Tavoitteena on uusiutuvaa energiaa sisältävän mikroenergiaverkon demonstraatioprojektin rakentaminen Nanshassa, Guangzhoussa. Projekti on osa Suomi-Kiina Energiaohjelmaa. Tavoitteena on, että yhteistyö kiinalaisten kumppaneiden kanssa johtaa ensimmäiseen tilaukseen Kiinassa vuonna 2020.

Savosolarin tilauskanta kasvoi ja oli katsauskauden päättyessä noin 2,9 (0,1) miljoonaa euroa. Myyntiputkessa olevien projektien arvo oli katsauskauden päättyessä noin 260 (121) miljoonaa euroa. Siitä tarjous- ja suunnitteluvaiheessa olevia projekteja oli noin 94 (54) miljoonan euron arvosta. Kasvu johtuu muun muassa Ranskan ja Saksan markkinoiden lisääntyvästä aktiviteetista puhtaan lämpöenergian tuottamiseksi. Myyntiputki sisältää yhtiön myynninohjausjärjestelmään kirjatut eri vaiheessa olevat aktiiviset projektit.

Kustannukset ja tulos

Savosolarin vuoden 2020 tammi-kesäkuun materiaali- ja palvelukustannukset olivat 1,6 (1,5) miljoonaa euroa. Materiaali- ja palvelukustannukset kasvoivat liikevaihdon kasvun myötä. Katsauskauden kate parani selvästi vertailukaudesta.

Henkilöstökulut olivat 1,1 (1,0) miljoonaa euroa. Henkilöstökuluja kasvattivat strategian toteuttamisen mukaiset uudet rekrytoinnit vuoden 2019 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla ja vuonna 2020. Covid-19-pandemian takia Savosolar Oyj lomautti yhteistoimintaneuvotteluiden perusteella tuotannollisista ja taloudellisista syistä 22 henkilöä osa- tai kokoaikaisesti huhti-kesäkuussa. Henkilöstöä koskevien järjestelyiden ja muiden menossa olevien sekä käynnistettyjen uusien säästötoimenpiteiden kautta yhtiö saavutti noin 0,3 miljoonan euron nettosäästöt ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liiketoiminnan muut kulut pienenivät ja olivat 1,0 (1,2) miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 tammi-kesäkuun liiketulos (EBIT) oli -1,7 (-2,3) miljoonaa euroa. Projektien kannattavuuden paranemista hidasti Covid-19 -pandemian aiheuttamat viivästykset käynnissä olevien projektien toteutuksissa ja ylimääräiset järjestelyt projektien edistämisessä.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,8 (-1,0) miljoonaa euroa. Rahoituskuluista suurin osa aiheutui merkintäoikeusannin järjestelykuluista, jotka olivat 0,8 (0,9) miljoonaa euroa.

Katsauskauden tulos oli -2,6 (-3,3) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,128 (-0,007) euroa ja laimennettu -0,028 (-0,188) euroa.


VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN

(1 000 euroa) 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liikevaihto 2 043 1 679 3 415
Liikevoitto/tappio (EBIT) -1 717 -2 332 -4 999
Katsauskauden voitto/tappio -2 564 -3 314 -6 760
Osakekohtainen tulos, euroa*
laimentamaton -0,128 -0,007 (-0,725) -0,006 (-0,584)
laimennettu -0,028 -0,002 (-0,188) -0,003 (-0,350)

*Osakkeiden lukumäärää väheni katsauskaudella suhteessa 100:1 osakkeiden yhdistämisen seurauksena. Osakekohtaiset tulokset ja osakkeiden lukumäärät on laskettu olettamalla, että 29.4.2020 rekisteröity osakemäärän vähentäminen olisi tapahtunut 31.12.2019. Samalla olettamalla oikaistut vertailutiedot on esitetty suluissa.

Rahoitus

Yhtiön taseen loppusumma 30.6.2020 oli 8,9 (6,0) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuus oli 1,5 (0,7) miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat 4,3 (2,1) miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset saamiset olivat 0,8 (0,6) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä katsauskauden päättyessä oli poikkeuksellisen suuri. Sitä kasvattivat katsauskauden päättyessä varastossa olleet valmiit keräimet, joiden toimitus siirtyi Covid-19:n takia.

Oma pääoma oli 5,4 (3,2) miljoonaa euroa. Oma pääoma sisältäen pääomalainat oli katsauskauden päättyessä yhteensä 6,0 (4,5) miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste katsauskauden päättyessä oli 60,8 (54,3) prosenttia. Pääomalainat huomioiden omavaraisuusaste kauden päättyessä oli 67,6 (76,8) prosenttia.

Pääomalainoja on lyhennetty katsauskauden aikana lyhennysohjelman mukaisesti yhteensä 0,3 miljoonaa euroa.

Vieraan pääoman määrä oli 3,1 (2,5) miljoonaa euroa, josta 0,5 (1,2) miljoonaa euroa oli pitkäaikaista ja 2,6 (1,2) miljoonaa euroa lyhytaikaista vierasta pääomaa. Pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta oli pääomalainoja 0,2 (0,9) miljoonaa euroa ja 0,3 (0,3) miljoonaa euroa rahoitusyhtiölainoja. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta pääomalainoja oli 0,4 (0,4) miljoonaa euroa, ostovelkoja 1,2 (0,3) miljoonaa euroa ja siirtovelkoja 1,0 (0,4) miljoonaa euroa. Ostovelkoja kasvattivat käynnissä olevien projektien vertailukautta suurempi määrä. Siirtovelkojen kasvu vertailukaudesta johtuu valmistuneista, vielä toimittamattomista keräimistä.

Savosolarin rahoitustilanne katsauskauden päättyessä oli hyvä kesäkuussa 2020 toteutetun merkintäoikeusannin jälkeen. Yhtiö keräsi annilla noin 3,5 miljoonan euron nettovarat kulujen jälkeen. Lisäksi merkintäoikeusannissa osakkeita merkinneille sijoittajille annettiin vastikkeetta optio-oikeuksia, joiden perusteella optionhaltijoilla on oikeus merkitä uusia osakkeita optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti. Ensimmäisen optio-oikeussarjan osakkeiden merkintäaika on marraskuussa 2020, toisen maaliskuussa 2021 ja kolmannen syyskuussa 2021.

Business Finland myönsi Savosolarille katsauskaudella 100 000 euroa ”Liiketoiminnan kehitysrahoitusta häiriötilanteessa”. Rahoituksella kehitetään komponenttien valmistusta ja pinnoitusmenetelmiä siten, että tuotanto ja kokoonpano kestäisivät Covid-19-pandemian kaltaisia häiriöitä nykyistä paremmin. Kehitysrahoituksesta maksettiin katsauskaudella 70 000 euroa, ja loppuosa 30 000 euroa maksetaan vuoden 2020 viimeisen neljänneksen aikana.

Liiketoiminnan rahavirta oli -1,9 (-2,9) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta 0,0 (-0,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta ilman merkintäoikeusannin järjestelykuluja oli -1,0 (-1,9) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 4,1 (4,3) miljoonaa euroa, josta osakeantien osuus oli 4,4 (5,2) miljoonaa euroa. Savosolarin rahavarat 30.6.2020 olivat 4,3 (2,1) miljoonaa euroa.

Yhtiö jatkaa selvitystä eri vaihtoehdoista projektirahoituksen ja projektivakuuksien järjestämiseksi kustannustehokkaammin pienentääkseen rahoituskulujaan ja kasvattaakseen kykyään strategian mukaisten laajojen aurinkolämpöjärjestelmien toimittamiseen.

Savosolarin rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyviä seikkoja on kuvattu myös osiossa “Yleiset riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät”.

Investoinnit ja tuotekehitys

Investoinnit olivat 0,0 (0,1) miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole tarvetta mittaviin tuotannollisiin investointeihin tehtaallaan lähivuosina, sillä tehtaan kapasiteetti on tasolla, joka mahdollistaa 20-30 miljoonan euron liikevaihdon nykyisellä liiketoimintamallilla.

Savosolarin projekti uudenlaisen aurinkolämpökeräimen kehittämiseksi on saanut Business Finlandilta enimmillään 0,5 miljoonan euron lainasitoumuksen, jonka korko on 1 %. Lainaa on nostettu toistaiseksi 0,3 miljoonaa euroa. Projektissa kehitetään suuriin aurinkolämpökenttiin sopivaa energiatehokasta keräintä, jota voidaan valmistaa massatuotantona. Tavoitteena on alentaa logistiikka- ja asennuskustannuksia sekä parantaa asennuksen joustavuutta. Projekti jatkuu arviolta vuoden 2020 loppuun asti, ja sen kokonaisbudjetti on 0,7 miljoonaa euroa.

Henkilöstö ja johto

Savosolarin palveluksessa oli katsauskauden päättyessä 36 (35) työntekijää. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 38 (38).

Määräaikaisena toimitusketjun kehittämisestä vastaavana johtajana toiminut Martti Jalava nimitettiin 5.2.2020 Chief Operating Officer (COO) tehtävään. Uudessa tehtävässä Jalava vastaa tuotannosta, toimitusketjusta ja laadusta. Yhtiön myynnistä, markkinoinnista ja projektien toteutuksesta vastaavaksi johtajaksi nimitettiin 1.6.2020 alkaen Antti Lilleberg, Insinööri, MBA (s. 1978). Morten Hofmeister, projektiosaston johtaja ja johtoryhmän jäsen, jätti yhtiön kesäkuussa.

Savosolarin johtoryhmä koostui 30.6.2020 seuraavista henkilöistä: toimitusjohtaja Jari Varjotie, teknologiajohtaja Torben Frederiksen, Kiinan maajohtaja Raul Ikonen, toimitusketjusta, tuotannosta ja laadusta vastaava johtaja Martti Jalava, tehdaspäällikkö Aku Järvisalo, laatupäällikkö Pekka Karjalainen, myynti- ja markkinointijohtaja, projektien toteutus Antti Lilleberg, vanhempi neuvonantaja Kaj Pischow ja talousjohtaja Heikki Timonen.

Toiminnan kehittäminen

Savosolar on jatkanut strategiansa mukaisesti kansainvälisen yhteistyökumppaniverkoston rakentamista. Toiminnan tehokkuuden parantamiseksi on kehitetty määrätietoisesti toimintatapoja erityisesti suurten projektien hallinnassa kustannustehokkuuden parantamiseksi. Osana sisäisten toimintojen tehostamista on vahvistettu laadunvarmistuksen, kerralla oikein tekemisen ja jatkuvan parantamisen kulttuuria. Hankintaa kehittämällä on saatu alennettua materiaalikustannuksia läpi koko toimitusketjun. Keskeistä on myös asiakasprojektien systeemisuunnittelun ja yhteistyökumppanuuksien toimintamallien jatkuva parantaminen.

Yhtiö pyrkii myös kehittämään tuotantoaan ja toimitusten asennusta niin, että ne olisivat vähemmän haavoittuvia Covid-19-pandemian kaltaisissa häiriötilanteissa.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 27.4.2020 PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.4.2020 vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja päätti, että tilikauden tappio -6.759.928,16 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2019 – 31.12.2019.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan kuukausittain. Palkkiosta osakkeina maksettava osakemäärä määritetään yhtiön osakkeen First North Growth Market Finlandissa määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia Savosolar Oyj:n puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2020 julkaisupäivää seuraavan kahden viikon ajalta. Vaihtoehtoisesti osakepalkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia hallituksen niin päättäessä hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Feodor Aminoffin, Eero Auranteen, Mikael Lemströmin ja Ari Virtasen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy, joka ilmoitti nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juho Himasen.

Yhtiökokous päätti yhtiön osakemäärän vähentämisestä alentamatta osakepääomaa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita ja lunastamalla yhtiön omia osakkeita siten, että jokaista 100:aa yhtiön tämänhetkistä osaketta vastaa yksi uusi osake.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 100.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa 27.4.2025 saakka ja kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 22.1.2019 myöntämän valtuutuksen.

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan Eero Auranteen hallituksen puheenjohtajaksi.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Yhtiöllä on tytäryhtiönsä Savosolar ApS:n kanssa palvelusopimus koskien muun muassa myynnin, markkinoinnin, ostojen ja tuotekehityksen palveluja. Sopimuksen perusteella Savosolar ApS:lle on maksettu katsauskaudella noin 230 tuhatta euroa (275) tuhatta euroa. Samanlainen palvelusopimus on solmittu Savosolar GmbH:n kanssa ja sen perusteella Savosolar GmbH:lle on maksettu katsauskaudella noin 88 (84) tuhatta euroa.

MERKINTÄOIKEUSANTI JA SUUNNATTU MAKSUTON OSAKEANTI HALLITUKSEN JÄSENILLE

Savosolar Oyj:n hallitus päätti 9.3.2020 osana hallituksen jäsenten palkkiojärjestelyjä suunnatun osakeannin järjestämisestä 28.3.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Varsinainen yhtiökokous 28.3.2019 päätti, että osakeosuus hallituksen palkkiosta maksetaan hallituksen jäsenille kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan, kun puolivuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2019 on julkistettu ja toinen erä 1.11.-30.11.2019 välisenä aikana. 9.3.2020 tehty päätös koskee toista osakepalkkioerää, jota sisäpiirisääntöjen takia ei ollut vielä maksettu hallituksen jäsenille. Yhtiö laski liikkeelle yhteensä 1.065.875 uutta osaketta, jotka tarjottiin merkittäväksi hallituksen jäsenille vastikkeetta. Hallituksen puheenjohtaja merkitsi 426.350 uutta osaketta ja muut hallituksen jäsenet kukin 213.175 uutta osaketta. Osakkeiden määrää laskettaessa osakekohtaisena arvona käytettiin osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia Nasdaq First North Growth Market Swedenissä 1.11.2019-30.11.2019 välisenä aikana, mikä oli 0,1078 Ruotsin kruunua.

Savosolar Oyj:n hallitus päätti huhtikuussa järjestää noin 4,3 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin sekä siihen liittyvän optio-oikeuksien tarjoamisen, jolla yhtiö voi kerätä enintään noin 13,0 miljoonaa euroa. Merkintäoikeusanti merkittiin 264-prosenttisesti, ja yhtiö keräsi sillä kulujen jälkeen noin 3,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

Osakkeenomistajien merkittäväksi tarjottiin merkintäoikeusannissa yhteensä 28.999.557 Savosolarin uutta osaketta osakkeenomistajien ensisijaisen merkintäetuoikeuden mukaisesti. Merkintähinta oli 0,15 euroa tai 1,58 Ruotsin kruunua osakkeelta. Osakeanti oli taattu noin 80-prosenttisesti merkintäsitoumuksilla ja ulkopuolisten takaajien toimesta.

Osakeannissa Savosolar antoi kaikille niille osakkeenomistajille, jotka oli merkitty Euroclear Finland Oy:n tai Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään Savosolarin osakasrekisteriin yhden arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä omistettua yhtä osaketta kohden. Kaksi merkintäoikeutta oikeutti merkitsemään kolme antiosaketta.

Lisäksi Savosolar antoi vastikkeetta osakeannissa osakkeita merkinneille henkilöille optio-oikeuksia siten, että kutakin kahta merkittyä ja maksettua antiosaketta kohden merkitsijä sai yhden optio-oikeuden sarjasta TO5, yhden optio-oikeuden sarjasta TO6 ja yhden optio-oikeuden sarjasta TO7. Optio-ohjelmaa on selostettu tarkemmin kohdassa Optio-ohjelmat.

Osakeannin täsmäytyspäivä oli 27.5.2020 ja merkintäaika 1.6.-17.6.2020 Suomessa ja 1.6.-15.6.2020 Ruotsissa.

Yhtiön hallitus päätti 23.6.2020 osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä sekä tarjottujen osakkeiden ja optio-oikeuksien allokaatiosta. Osakeannista allokoitiin 83,6 % merkintäoikeuksilla osakkeita merkinneille ja 16,4 % ilman merkintäoikeuksia osakkeita merkinneille.

Osakeannilla ja optio-oikeuksilla saatavat nettovarat käytetään ylläpitämään käyttöpääomaa ja lisäämään yhtiön taloudellista kapasiteettia, jotta se voi toimittaa allekirjoitetut ja tulevat tilaukset ja vastata kasvavaan markkinakysyntään, sekä vahvistamaan teknologia- ja laatujohtajuuttaan aurinkolämpökeräinteknologiassa.

Osakeannissa merkityt osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 26.6.2020, ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 29.6.2020 First North Growth Market Finlandissa ja 6.7.2020 First North Growth Market Swedenissä.

Osakeannin seurauksena Savosolarin osakkeiden lukumäärä nousi 28.999.557 osakkeella. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on annin jälkeen yhteensä 48.332.595. Osakeannin yhteydessä allokoitujen optio-oikeuksien lukumäärä on yhteensä 43.495.893.

OSAKE

Savosolarilla on yksi osakesarja. Osakkeiden lukumäärä oli 30.6.2020 katsauskaudella toteutetun osakkeiden yhdistämisen ja katsauskaudella toteutettujen osakeantien jälkeen 48.332.595 (30.6.2019: 1.410.919.162, vertailukelpoinen lukumäärä 14.109.192). Yhtiö ei omista omia osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana oli 20.068.741 (457.131.193, vertailukelpoinen lukumäärä 4.571.312).

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.4.2020 päätti yhtiön osakemäärän vähentämisestä osakepääomaa alentamatta laskemalla liikkeelle uusia osakkeita ja lunastamalla yhtiön omia osakkeita siten, että jokaista 100 yhtiön sen hetkistä osaketta vastaa yksi yhtiön osake sen jälkeen, kun osakemäärän vähentämisjärjestelyt on viety loppuun. Ennen osakemäärän vähentämistä osakkeiden kokonaismäärä oli 1.932.968.654.
Osana järjestelyitä, jotka koskevat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon transaktiopäivänä 29.4.2020 rekisteröityjä osakkeenomistajia, yhtiö laski liikkeelle 107.246 uutta osaketta vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisen osakkeiden lukumäärä on jaollinen 100:lla. Tämän osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä transaktiopäivänä oli 1.933.075.900 osaketta. Yhtiö lunasti transaktiopäivänä kaikilta osakkeenomistajilta vastikkeetta lunastussuhteen 100/1 edellyttämän määrän osakkeita eli yhteensä 1.913.745.141 mitätöitävää yhtiön osaketta.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiö toteutti lisäksi 15.000 osakkeen maksuttoman osakeannin itselleen. Lunastuksen toteuttamiseksi yhtiö laski näistä omista osakkeista liikkeeseen 2.279 osaketta osakkeenomistajille vastikkeetta siten, että osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä on jaollinen sadalla.
Osakkeenomistajilta lunastettujen osakkeiden mitätöinti ja uusi kokonaismäärä yhtiön itselleen suuntaamaan osakeannin jälkeen merkittiin kaupparekisteriin 29.4.2020. Yhtiön hallussa olevat 12.721 omaa osaketta mitätöitiin 13.5.2020. Osakkeiden lukumäärä kaikkien vähentämiseen liittyvien järjestelyiden jälkeen on 19.333.038, ja se merkittiin kaupparekisteriin 22.5.2020.
Yhtiön osakemäärän vähentämisen tarkoituksena on lisätä yksittäisen osakkeen arvoa ja parantaa siten osakkeiden kaupankäynnin edellytyksiä ja osakkeiden hinnanmuodostuksen luotettavuutta. Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan yhtiön osakemäärän vähentämiselle on erityisen painava taloudellinen syy.
Kauden aikana osakkeen hinta First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla vaihteli 0,02 ja 3,555 (0,043 ja 0,19) Ruotsin kruunun (SEK) välillä. Kauden päätöskurssi oli 1,824 (0,106) Ruotsin kruunua. First North Growth Market Finland -markkinapaikalla osakkeen hinta vaihteli 0,002 ja 0,36 (0,004 ja 0,018) euron välillä. Päätöskurssi oli 0,157 (0,01) euroa. Osakkeiden lukumäärää väheni katsauskaudella 100:1 osakkeiden yhdistämisen seurauksena.

Savosolarin yhteenlaskettu osakkeen vaihto tammi-kesäkuussa 2020 oli 1.431.306.277 osaketta (20.884.952 osaketta olettaen, että 29.4.2020 rekisteröity osakemäärän vähentäminen olisi tapahtunut 31.12.2019) First North Growth Market Swedenissä ja 390.419.718 osaketta (7.474.167 osaketta olettaen, että 29.4.2020 rekisteröity osakemäärän vähentäminen olisi tapahtunut 31.12.2019) First North Growth Market Finlandissa.

Savosolarin osakkeet on listattu Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla 2.4.2015 alkaen tunnuksella SAVOS. Osakkeiden rinnakkaislistaus Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 24.4.2015 tunnuksella SAVOH.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 10.7.2020

Katsauskaudella liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen

Osakkeenomistaja Osakeomistus, kpl Osuus kaikista osakkeista ja äänistä, %
GRIMALDI, SALVATORE 2 645 846 5,47
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 2 301 286 4,76
JOKINEN, JUKKA 800 000 1,66
GEUST, NIKLAS 792 235 1,64
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 699 606 1,45
ALEKSOV, OLIVER 600 120 1,24
VALJAKKA, JUHA 404 334 0,84
SELANDIA CAPITAL APS 364 850 0,75
LILJA, ANSA ANITTA 314 495 0,65
SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS 299 609 0,62
MUUT 39 110 214 80,92
YHTEENSÄ 48 332 595 100

Optio-ohjelmat

Savosolar antoi kesäkuussa 2020 järjestämässään merkintäoikeusannissa vastikkeetta osakeannissa osakkeita merkinneille henkilöille optio-oikeuksia siten, että kutakin kahta merkittyä ja maksettua antiosaketta kohden merkitsijä sai yhden optio-oikeuden sarjasta TO5, yhden optio-oikeuden sarjasta TO6 ja yhden optio-oikeuden sarjasta TO7. Kuhunkin optiosarjaan kuuluu 14.498.631 optio-oikeutta. Jokainen optio-oikeus antaa omistajalleen oikeuden merkitä yhden uuden osakkeen ajanjaksolla 9.11.-20.11.2020 (optio-oikeus TO5), 8.3-19.3.2021 (optio-oikeus TO6) ja 6.9-17.9.2021 (optio-oikeus TO7). Optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähinta määräytyy yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotetulla keskikurssilla alennettuna 30 prosentilla First North Growth Market Finlandissa kymmenen kaupankäyntipäivää ennen optio-oikeuden merkintäaikaa. Merkintähinta ei kuitenkaan voi olla yli 0,30 euroa osakkeelta.

Hallituksen voimassa olevat valtuudet

Varsinainen yhtiökokous 27.4.2020 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 100.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 27.4.2025 saakka.

Valtuutuksesta käytettiin kesäkuussa järjestetyssä merkintäoikeusannissa ja optio-oikeuksien antamisessa yhteensä enintään 72.495.450 osaketta.

YLEISET RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Savosolarin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat strategian mukaisen kasvun aikaansaamiseksi tarvittavan käyttöpääoman riittävyys, kyky saada uusia projekteja ja kyky lisätä liiketoiminnan tehokkuutta siten, että toiminta kääntyy kannattavaksi.

Covid-19-pandemian ja sen aiheuttamien rajoitustoimien jatkuminen tai toinen aalto voivat edelleen hidastaa ja siirtää tarjouskilpailuja ja sopimusneuvotteluja tai jo sovittujen hankkeiden toteutuksia. Covid-19-pandemialla voi olla vaikutuksia suoraan Savosolarin ja sen toimitusketjun toimintaan tai välillisesti asiakkaiden toimintaedellytysten heikentyessä. Yhtiö pyrkii turvaamaan erityisjärjestelyillä esimerkiksi tavarantoimitukset jo sovituille työmaille ja varautumaan yhteistyökumppaneidensa kanssa eri skenaarioihin.

Yhtiön hallitus seuraa aktiivisesti yhtiön kannattavuuden ja kassavirran kehittymistä ja hakee yhdessä yhtiön johdon kanssa parhaita ratkaisuja näiden kehittämiseksi myönteisesti kohti kannattavaa pitkäjänteistä liiketoimintaa. Yhtiön hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä jatkuvasti yhtiön kasvustrategian tärkeänä osana. Katsauskaudella toteutuneen merkintäoikeusannin ja siihen liittyvien kolmen optio-ohjelman, joiden osalta osakkeiden merkintäaika on vuosina 2020-2021, myötä yhtiön hallitus suhtautuu luottavaisesti rahoituksen riittävyyteen, mikäli yhtiön toiminta jatkaa myönteistä kehittymistä.

Ei voida kuitenkaan taata, että yhtiön kannattavuus ja liiketoiminnan volyymi kasvavat riittävästi ja että yhtiö saa riittävissä määrin lisärahoitusta, ja sellaisilla ehdoilla, jotka ovat edullisia nykyisten osakkeenomistajien kannalta ja että lisärahoitusta saadaan oikeaan aikaan. Mikäli yhtiö ei onnistu parantamaan kannattavuuttaan, ja/tai hankkimaan lisärahoitusta liiketoiminnan kasvun tarvitsemalla tavalla, yhtiö saattaa joutua viivästyttämään, supistamaan tai lopettamaan toimintojaan.

Savosolar suojaa immateriaalioikeuksiansa aktiivisesti patenteilla ja valvoo patentoimiensa oikeuksien mahdollisia väärinkäytöksiä päämarkkinoillaan.

Savosolar kehitti ensimmäisten toimintavuosiensa aikana tuotteitaan ja tuotantoteknologiaansa sekä laajensi toimintaansa uusille markkinoille eivätkä sen myyntivolyymi tai myyntikate ole vielä riittäneet liiketoiminnan kustannusten kattamiseen. Perustamisvuodesta 2010 lähtien vuoteen 2014 saakka yhtiö oli tuotekehitysvaiheessa. Sen jälkeen yhtiö alkoi suuremmassa mittakaavassa rakentamaan myyntiään ja tuotantoaan, ja vuodesta 2017 yhtiö on suunnannut toimintansa ainoastaan laajan mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmätoimituksiin. Vuodesta 2018 yhtiö on laajentunut laajojen aurinkolämpöjärjestelmien avaimet käteen -toimittajaksi kaukolämmityksessä ja teollisuuden prosessilämmityksessä. Yhtiön toiminta on ollut huomattavan tappiollista. Tappiot ovat johtuneet pääasiassa tuotekehitykseen ja tuotantoprosessien kehittämiseen liittyneistä kustannuksista sekä yhtiön liiketoimintaan liittyvistä yleisistä ja hallinnollisista kustannuksista. Toiminnan tappiollisuus ja haasteet tarvittavan lisärahoituksen hankinnassa johtivat siihen, että yhtiö haki vuonna 2013 yrityssaneeraukseen. Saneerausohjelma päättyi suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 lopussa.

RIITA-ASIAT

Ranskalainen Sunti SAS on haastanut Savosolar Oyj:n vastaamaan Montpellierin kauppatuomioistuimeen Savosolar Oyj:n väitetyn sopimusrikkomuksen johdosta. Sunti väittää Savosolarin rikkoneen yhtiöiden välisen sopimuksen yksinoikeuslauseketta, joka liittyy aurinkokeräinkenttäprojektin keskeneräiseen tarjouskilpailuun Ranskassa. Sunti vaatii haastehakemuksessa Savosolarilta yhteensä noin 2,0 miljoonan euron vahingonkorvauksia väitetyn sopimusrikkomuksen johdosta. Tällä hetkellä tiedossa olevan aikataulun mukaan osapuolten välinen ensimmäinen suullinen käsittely Montpellierin kauppatuomioistuimessa pidetään 9.11.2020.

STRATEGIA JA PITKÄN TÄHTÄIMEN TAVOITTEET

Savosolarin missiona on taistella ilmastonmuutosta vastaan kilpailukykyistä energiaa tuottavan, johtavan teknologian avulla. Savosolar auttaa asiakkaitaan saavuttamaan ilmastomuutosta koskevat tavoitteensa uusiutuvan päästöttömän energian avulla. Yhtiön visiona on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkoenergia-asennusten toimittajaksi maailmanlaajuisesti.

Yhtiön strategiana on säilyttää asema maailman tehokkaimpien MPE-absorberilla varustettujen aurinkolämpökeräinten ja -järjestelmien toimittajana sovelluksiin, joissa hyötysuhde on tärkeintä. Tämä tarkoittaa suuren mittakaavan teollisuus- tai kiinteis­töasennuksia, kuten aurinkokaukolämpöä, teollisuus­prosessien lämmitystä ja suurten kiinteistöjen energiate­hokkuusremontteja.

Savosolarin strategisena tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa suurten aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana. Strategian toteutuksessa avainasemassa ovat yhtiön aurinkokeräinteknologia ja systeemisuunnitteluosaaminen sekä vahvat paikalliset ja globaalit kumppanit.

Toiminnan maantieteellinen painopiste on edelleen Euroopassa, mutta yhtiö hakee aktiivisesti kumppaneita ja markkinoi tuotteitaan ja palvelujaan myös Euroopan ulkopuolella.

Savosolarilla on eri markkinoilla partnereita, joiden kanssa se toimittaa kokonaistoimituksina energiajärjestelmiä. Partnerit voivat olla joko globaaleja komponenttien tai ratkaisujen toimittajia tai paikallisia integraattoreita tai asennusta tekeviä yrityksiä. Partnereiden kanssa Savosolar tukee osaltaan paikallista taloutta käyttämällä paikallisia alihankkijoita toimittaessaan ja asentaessaan puhtaan energian järjestelmiään. Paikallisen talouden ja työllisyyden parantaminen on usein merkittävä tekijä, kun kunnat ja kaupungit tekevät päätöksiä esimerkiksi kaukolämpölaitokseensa liittyvistä investoinneista. Partnerit toimivat myös yhtenä myyntikanavana Savosolarin tuotteille.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Savosolar Oyj tiedotti 7.8.2020 allekirjoittaneensa sopimuksen NewHeat SAS:n kanssa aurinkolämpökentän kokonaistoimituksesta Narbonneen, Ranskaan. Toimituksen arvo on noin 850 tuhatta euroa.

MARKKINAYMPÄRISTÖ

Aurinkolämpö on päästötön ja uusiutuva energianlähde. Sitä voidaan suuressa mittakaavassa hyödyntää muun muassa kaukolämmön tuotannossa, teollisissa prosesseissa kuten kaivos-, paperi- ja elintarviketeollisuudessa sekä pienimuotoisemmin esimerkiksi käyttöveden lämmityksessä.

Savosolar keskittyy aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana erityisesti segmentteihin, joissa on suuri nopean kasvun potentiaali. Niitä ovat kaukolämpömarkkina Euroopassa, erityisesti Saksassa, Ranskassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja itäisen Euroopan maissa sekä Kiinassa. Teollisten prosessien lämmön tuottamiseen tarkoitettujen järjestelmien lupaavimmat markkinat yhtiön näkökulmasta ovat Euroopan lisäksi Latinalaisessa Amerikassa, Australiassa ja Afrikassa.

Suurten alle sadan asteen lämpötilan aurinkolämpöjärjestelmien markkinoilla on rajallinen määrä osaavia kokonaistoimittajia, joista vain muutama toimii tällä hetkellä globaalisti. Savosolar on teknologia- ja laatujohtaja tässä segmentissä. Paikallisten toimijoiden määrä on eri puolilla maailmaa lisääntymässä, koska markkina on houkutteleva. Lisäksi markkinoilla toimii järjestelmäintegraattoreita, joilla on kokemusta muista lämmitysjärjestelmistä, ja jotka toimivat yhteistyössä yhden tai useamman keräinvalmistajan kanssa. Merkittävä muutos kilpailijakentässä tapahtui tämän vuoden alkupuolella, kun tanskalaisen Arcon-Sunmarkin omistaja luopui aurinkolämpöjärjestelmä-liiketoiminnasta ja myi pääosat yhtiön toiminnoista muille toimijoille.

Maailmanlaajuisesti energiankulutuksesta noin puolet kuluu lämmitykseen, jonka osuus maailman CO2-päästöistä on noin 40 prosenttia. Esimerkiksi Euroopan unionin lämmitykseen ja jäähdytykseen liittyvässä strategiassa ”An EU Strategy on Heating and Cooling” todetaan, että lämmitys ja jäähdytys tulevat olemaan edelleen EU:n suurin energian tarvitsija vuonna 2050.

Lämmitys on viime vuosina herättänyt maailmalla yhä kasvavaa kiinnostusta uusiutuvan energian käyttökohteena, koska lämpöä tuotetaan edelleen suurelta osin fossiilisilla polttoaineilla. Lisäksi lämpöenergiaa on mahdollista varastoida helposti ja edullisesti muun muassa vesivarastoissa. Maailmanlaajuisesti vuonna 2019 aurinkolämpöenergiaa tuotettiin 389 terawattituntia, mikä tarkoitti noin 135 miljoonaa tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna saman energiamäärän tuottamiseen fossiilisella energialla. Vähennys vastaa noin 12-kertaisesti Suomen vuotuisia tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Tällä hetkellä uusiutuvan energian osuus lämmityksestä on maailmanlaajuisesti noin 10 prosenttia ja Euroopan unionin alueella noin 20 prosenttia. Alan kansainvälinen energiajärjestö International Energy Agency (IEA) arvioi uusiutuvien energiamuotojen kasvavan lämmöntuotannossa 85 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Aurinkolämmön osuuden arvioidaan kasvavan muuta uusiutuvaa energiaa selvästi nopeammin, lähes 50 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2024. Laajojen aurinkolämpöjärjestelmien kasvun arvioidaan olevan nopeinta Kiinassa ja Euroopan unionin alueella. Kiinan osuus kasvusta on ennusteen mukaan yli 40 prosenttia.

Euroopassa aurinkokaukolämmön tuotantokapasiteetin odotetaan nousevan vuoteen 2050 mennessä 240 terawattituntiin, mikä olisi noin 15 prosenttia Euroopan kaukolämpötarpeesta. IEA on laskenut, että kaikista Euroopan pienistä kaupungeista yhteensä 2 375 kaupungilla 22 maassa on käytössä kaukolämpö ja samanaikaisesti riittävästi maapinta-alaa aurinkokeräinkentän asentamiseen niin, että aurinkolämmöllä voitaisiin tuottaa noin 20 prosenttia niiden kaukolämmön tarpeesta. Tämä tarkoittaisi 33,8 GW aurinkolämpökapasiteetin asentamista, joka on keräinpinta-alaksi muutettuna noin 48 miljoonaa neliömetriä.

Poliittiset toimijat eri puolilla maailmaa hakevat ratkaisuja uusiutuvien ja vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien energiamuotojen käytön laajentamiseksi. Kansalliset tuet ovat kuitenkin painottuneet sähkön tuotantoon ja jääneet lämmityksen osalta suhteellisen vähäisiksi. Sen sijaan eri alueiden paikallishallinto ja lukuisat kunnat Euroopassa ovat alkaneet suosia voimakkaasti uusiutuvan energian käyttöä lämmityksessä. Näin on tapahtunut esimerkiksi Saksassa, missä on otettu käyttöön myös kansallinen tukimalli. Samaan aikaan Ranskaan on muodostunut valtiovallan ja projektikehittäjien systemaattisten panostusten ansiosta Euroopan aktiivisin suurten aurinkolämpöjärjestelmien markkina, mikä näkyy myös Savosolarin saamissa tilauksissa. Suurten aurinkolämpöjärjestelmien käyttö on lisääntymässä Saksan ja Ranskan ohella myös muualla Keski-Euroopassa.

Kuluvan vuoden aikana maailman talous on laajasti kärsinyt Covid-19-pandemian vuoksi tehdyistä rajoituksista. Rajoitusten aiheuttamista viivästymisistä huolimatta suurten aurinkolämpöjärjestelmien markkinan arvioidaan pysyvän aktiivisena. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä uusiutuva energia oli ainoa energiamuoto, jonka käyttö ei vähentynyt, ja IEA arvioi tuoreessa katsauksessaan, että investoinnit uusiutuvan energiatuotannon hyödyntämiseen jatkavat lähitulevaisuudessa kasvuaan myös osana Covid-19-pandemiaa seuraavaa talouden elvytystä. Euroopan unioni on päättänyt, että sen monivuotisesta budjetista ja tuki-instrumentista koronakriisistä toipumiseen vuosille 2021-2023, yhteensä noin 1 800 miljardista eurosta, 30 prosenttia on käytettävä ilmastotoimiin eli vahvistamaan edelleen EU:n Green Deal -ohjelmaa.

Lähteet: IAE, Global Energy Review 2020. Renewable Energy Market Update Outlook for 2020 and 2021. Solar heat worldwide, 2020. IEA, Global Energy Review 2018 ja 2020. IEA Renewables 2019, Analysis and Forecast 2024.

SAVOSOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

LIITTEET

1 Tuloslaskelma
2 Tase
3 Rahoituslaskelma
4 Laskelma oman pääoman muutoksista
5 Tunnusluvut ja laskentakaavat

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.


LIITE 1
TULOSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Liikevaihto 2 043 1 679 3 415
Liiketoiminnan muut tuotot 70 0 0
Materiaalit ja palvelut -1 551 -1 506 -3 355
Henkilöstökulut -1 078 -974 -1 881
Poistot ja arvonalentumiset -251 -307 -624
Liiketoiminnan muut kulut -950 -1 223 -2 554
Liikevoitto/-tappio -1 717 -2 332 -4 999
Rahoitustuotot 67 17 20
Rahoituskulut -914 -1 000 -1 781
Satunnaiset erät 0 0 0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -2 564 -3 314 -6 760
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 564 -3 314 -6 760

1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Tulos/osake, laimentamaton, euroa -0,128 -0,007 -0,006
(-0,725) (-0,584)
Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,028 -0,002 -0,003
(-0,188) (-0,350)
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden
päättyessä
48.332.595 1.410.919 162 1.931.902.779
(14.109.192) (19.319.028)
Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 20.068.741 457.131.193 1.156.701.231
(4.571.312) (11.567.012)
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä 91.831.929 1.763.457.576 1.931.902.779
(17.634.576) (19.319.028)
Osakekohtaiset tulokset ja osakkeiden lukumäärät on laskettu olettamalla, että 29.4.2020 rekisteröity osakemäärän vähentäminen olisi tapahtunut 31.12.2019. Samalla olettamalla oikaistut vertailutiedot on esitetty suluissa.


LIITE 2
TASE (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 830 1 188 991
Aineelliset hyödykkeet 631 825 708
Sijoitukset tytäryhtiöihin 162 162 162
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 623 2 175 1 861
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 1 530 686 1 789
Pitkäaikaiset saamiset 630 467 803
Myyntisaamiset 102 285 176
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 3 2 2
Muut saamiset 67 203 75
Siirtosaamiset 608 74 453
Rahat ja pankkisaamiset 4 321 2 092 2 133
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 7 261 3 808 5 431
Vastaavaa yhteensä 8 884 5 983 7 292

(1 000 euroa) 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019
Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 470 470 470
Osakeanti 0 0 1537
SVOP-rahasto 42 621 34 427 36 715
Edellisten tilikausien tappio -35 131 -28 371 -28 371
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 564 -3 314 -6 760
Oma pääoma yhteensä 5 396 3 212 3 592
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Vapaaehtoiset varaukset 0 0 0
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 359 306 393
Vieras pääoma, pitkäaikainen
Pääomalainat 231 912 231
Lainat rahoituslaitoksilta 314 314 314
Muut velat 0 0 0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 545 1 226 545
Vieras pääoma, lyhytaikainen
Pääomalainat 382 420 682
Lainat rahoituslaitoksilta 0 20 0
Saadut ennnakot 0 64 0
Ostovelat 1 098 280 706
Velat saman konsernin yrityksille 100 57 62
Muut velat 23 34 41
Siirtovelat 981 364 1 272
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 584 1 239 2 763
Vieras pääoma yhteensä 3 129 2 465 3 307
Vastattavaa yhteensä 8 884 5 983 7 292

LIITE 3
RAHOITUSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Liiketoiminta
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 564 -3 314 -6 760
Oikaisut 1 118 1 269 2 452
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 98 1 067 589
Vaihto-omaisuuden muutos 260 296 -807
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 120 -1 192 153
Korot liiketoiminnasta -901 -982 -1 761
Liiketoiminnan rahavirta -1 869 -2 857 -6 134
Investoinnit
Investoinnit -13 -118 -122
Myönnetyt lainat 0 0 0
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0 0 0
Investointien rahavirta -13 -118 -122
Rahoitus
Maksullinen osakeanti 4 369 5 154 8 979
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 912 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -300 0 -559
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 0 1 031
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -1810 -1 810
Saadut ennakkomaksut
Rahoituksen rahavirta
0
4 069
64
4320
0
7 641
Rahavarojen muutos 2 188 1345 -1465
Rahavarat kauden alussa 2 133 747 2 212
Rahavarat kauden lopussa 4 321 2092 2 133

LIITE 4
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) Osake-
pääoma
SVOP-
rahasto
Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden
tulos
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 2 007 36 715 -35 131 0 3 592
Osakeanti -1 537 5 906 0 0 4 369
Katsauskauden tulos 0 0 0 -2 564 -2 564
Oma pääoma 30.06.2020 470 42 621 -35 131 -2 564 5 396
Oma pääoma 1.1.2019 470 29 273 -28 371 0 1 372
Osakeanti 0 5154 0 0 5154
Katsauskauden tulos 0 0 0 -3 314 -3 314
Oma pääoma 30.06.2020 470 34 427 -28 371 -3 314 3 212

LIITE 5
TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liikevaihto 2 043 1 679 3 415
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 564 -3 314 – 6 760
Rahavarat 4 321 2 092 2 133
Oma pääoma 5 396 3 212 3 592
Omavaraisuusaste, % 60,8 54,3 49,3
Tunnuslukujen laskentakaavat
Omavaraisuusaste, % Taseen mukainen oma pääoma tilikauden päättyessä x 100 / Taseen loppusumma
Osakkeiden lukumäärä, kpl Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, euroa Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu keskimääräinen osakemäärä

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti